Proč muži znásilňují ženy a co s tím 

 29 října, 2022

Ariel Rea

Mé osobní sdílení a plno souvislostí, které ti osvětlí mnoho toho, co stojí v pozadí znásilňování žen a které ti navíc ukáže cesty, jak z toho ven. Dozvíš se mimo jiné, co se podílí na krizi mužství a co je nejhlubší příčinou nejčastějšího nádorového bujení u mužů.

projekt Ariel Rea

Sdílení na začátek

Nedávno při milování mě milovaný muž hladil a přikládal mi ruce na podbřišek s takovou láskou a péčí, že ze mě skrze pláč odcházela bolest žen napříč věky. Bolest žen, kterým ubližovali muži.

Ty energetické zápisy o násilí páchaném muži na ženách jsou tak silné, že se do nás, žen, propisují a předávají se neustále dál. Ovlivňují naše vztahy k mužům, naši sexualitu a schopnost prožívat rozkoš, schopnost otevřít se existenci a jejímu plynutí...

projekt Ariel Rea

Zacyklené ubližování

Tohle ubližování ženám je staré stovky a tisíce let.  Ale není to jednostranné ubližování. Je to ubližování vzájemné a zacyklené už věky. 

Zraněné, nemilované a nerespektované ženy deptají, ničí a zraňují svými emocemi své muže a syny a tito zranění, nemilovaní a nerespektovaní muži ubližují ženám tak, že je znásilňují nebo si je berou bezohledně, bez lásky a respektu, bez citlivosti, bez úcty a vděčnosti.

projekt Ariel Rea

Nádherný akt lásky

Je přitom něco tak nádherného pro mě, pro ženu, dát se muži z lásky. Dát se muži citlivému a respektujícímu. Přivítat ho s láskou a potěšením ve svém posvátném vnitřním prostoru. Dát se muži, který si je vědom daru, který dostává. Muži, se kterým díky tomu mohu zažívat nádherné multidimenzionální spojení, které o mnoho přesahuje pouhý fyzický akt.

projekt Ariel Rea

Ženské lůno

Ženské lůno je neskutečně citlivý prostor. A čím je žena vnímavější a více spojena sama se sebou, tak tuhle skutečnost nemůže přehlížet. 

Ženské lůno je posvátný chrám. A my ženy bychom si toho měly být vědomy. Protože když si svého lůna budeme náležitě vážit, mohou si ho vážit i muži, se kterými se budeme setkávat. Žena, která si je vědoma své hodnoty, se nikdy nedá muži, který není hoden jejího daru a také nikdy samu sebe neprodá. To by pošlapala sebe sama.

projekt Ariel Rea

Ženin dar muži

Skutečné spojení mezi mužem a ženou není jen pohlavním stykem, jak se tomu často říká, tedy není jen stykem dvou pohlaví. Jde tu o mnohem víc. Žena se muži při milování dává. A pokud to dokáže, dává sebe, celou. Fyzicky, energeticky, emocionálně i spirituálně.

Žena se při milování muži celá otevře tak, aby se spolu mohli propojit na všech těchto úrovních. A pokud i muž je připraven se na těchto úrovních propojit, pak intimní setkání mezi mužem a ženou není pouhým sexem, ale skutečným a neskutečně krásným milováním.

Muž přitom do ženy fyzicky a energeticky vstupuje, takto si ji bere a zanechává v ní kus sebe sama - svůj energetický otisk a někdy i své sémě.

projekt Ariel Rea

Znásilnění

Akt znásilnění je největším násilím, jakého se může muž vůči ženě dopustit. Je to ničivé překročení jejích hranic. A nejen fyzických. Často ženě působí větší potíže emoční a energetický dopad takové zkušenosti než fyzická zranění, která utržila. A čím je žena citlivější a více energeticky otevřená, tím více a hlouběji bývá zraněna.

Ženy, které byly znásilněny, mají poté velké potíže. Cítí se pošpiněné a nečisté. Navíc se energeticky a emočně uzavřou a často v sobě tu bolestnou zkušenost zapouzdří. Pokud se sebou nepracují tak, aby uzdravily svá zranění, už nikdy se nedokážou muži skutečně otevřít a často mají potíže zažívat při milování potěšení nebo se ani milovat nechtějí.

projekt Ariel Rea

Kořeny znásilňování

Muži, kteří nebyli vyživováni láskou, muži, kteří byli zraňováni, deptáni a ničeni ženskými emocemi, takoví muži jsou plni hluboké bolesti.

Takoví muži v sobě nemají dostatek lásky k tomu, aby mohli ženu skutečně milovat. A tak ji vnímají jako prostředek k vlastnímu potěšení. Jako bytost, kterou mohou použít, když potřebují nebo chtějí.

Berou si ji bez respektu a bez lásky, tak jako zažívali nerespekt a nelásku od žen, které je ničily. 

projekt Ariel Rea

Jak z toho ven

My ženy se nyní mohutně probouzíme a bereme si zpět svou sílu, své ztracené a zneuznané ženství. Na nás nyní je, abychom v sobě uzdravily mnohá zranění. A nejen ta svá osobní. Mnoho z nás přišlo na svět s úkolem očistit naše rody a někdy i celé ženské linie od předávané bolesti. 

Je důležité, abychom v sobě také co nejvíce objevovaly a rozvíjely lásku a plnily se jí, abychom pak mohly milovat své muže a syny a takto přerušily ten začarovaný kruh, kdy se bolest neustále předává.

Když se nám tyto úkoly podaří, stáváme se tvořitelkami nového světa, světa, kde mezi ženami a muži proudí láska a kde si ženy a muži vzájemně neubližují.

projekt Ariel Rea

Proč mají muži potíže se svým mužstvím a někdy i zdravotní problémy

Nejhlubším zdrojovým principem muže je sexualita.

Sexualita je přitom v tuto chvíli ještě hojně vnímána jako něco nízkého a nečistého. Muži mají proto potíže se svým mužstvím, protože jejich podstata, jejich nejhlubší princip je vnímán jako nízký a nečistý.

Nemohou se proto plně radovat ze své mužské podstaty, radovat se sami ze sebe. A to bude trvat do té doby, dokud nebude jejich sexualita i sexualita obecně očištěna a vnímána jako krásná a čistá.

projekt Ariel Rea

Muži, kteří plně nepřijímají a nemilují svou sexualitu - svou podstatu, se na těch nejhlubších úrovních necítí být plně muži. A mohou i fyzicky onemocnět. Nepřijímaná, nemilovaná, potlačovaná a neprožívaná sexualita může vyústit až v nádorové bujení, typicky v oblasti prostaty.

Znečištění životního prostředí a špatná životospráva je jen dílem příčinou této nemoci. Nejhlubší kořen se skrývá právě v hlubinách muže, v tom, že má v sobě hluboké konflikty pramenící z nepřijetí, potlačování a neprojevování své vlastní sexuality. Sexuality, která je jeho nejhlubší podstatou a zároveň zdrojem.

projekt Ariel Rea

Jak milování léčí muže

Je něco tak krásného, naplňujícího a hojivého pro muže, když se může milovat se ženou, která je mu otevřená, se ženou, která ho přijímá a miluje se vším všudy, se ženou, která mu při milování projevuje lásku a náklonnost, se ženou, která si užívá jeho i svou vlastní smyslnost, se ženou, která muže takto miluje v jeho nejhlubším principu, kterým je právě jeho sexualita. Taková žena tohoto muže mocně léčí svou láskou.

Muž, který zažije takovéto milování, otevírá své srdce, které vždy toužilo po tom, aby byl přijat a milován takový, jaký je, se všemi svými touhami a potřebami.

projekt Ariel Rea

Závěrem

Čtenáři, dočetl jsi až sem? Už nyní, pokud jsi porozuměl tomuto textu, jsi nástrojem změny. Už "pouhé" uvědomění je tím, co hýbe světem správným směrem.

A pokud k tomuto uvědomění přidáš i nějakou svou osobní vnitřní práci, léčíš nejen sebe sama, ale celý tento svět. 

projekt Ariel Rea

K tématu

Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích - proč a jak tvořit skutečně svobodné vztahy

Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc - více o daru ženy muži

Proč je přirozená sexualita čistá - pomůže ti přijmout a očistit tvou vlastní sexualitu

Nejhlubší principy ženy a muže a jak s nimi pracovat - o sexualitě jako nejhlubším mužském principu a ještě mnohem víc

projekt Ariel Rea

Pro tebe

A pokud cítíš, že potřebuješ pomoci, ráda ti budu nápomocna v rámci mých osobních služeb.

projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.