Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

Celostní doktor - terapeut - léčitel... a mnoho dalšího

audio

RSS

Jsem tu otevřená, nahá a přitom trochu...

ariel rea

tajemná

Jsem vším, čím jsem kdy toužila být a zároveň tím ještě nejsem.

Jsem dokonce ještě mnohem víc, než jsem se kdy odvážila pomyslet. A i když jsem přesně věděla, kam jdu, naprosto jsem netušila, kam dojdu. I když jsem tam ještě nedošla.

Jsem nahá a čistá, ale ještě mě nemůžeš vidět celou, protože pořád do své nové podoby dorůstám.

Jsem prázdná a přitom plná. Plná lásky a hlubokého poznání. Lásky a poznání, které šířím skrze sebe k těm, kteří o to stojí.

To, co mám uvnitř sebe, je mým největším bohatstvím. A protože jsem sama bohatá, mohu obohacovat i druhé. A dělám to moc ráda, protože to obohacuje i mě samotnou.

Byla jsem 14 let lékařem, a už jím nejsem

Ale doktor jsem stále. A ne ledajaký.

Doktor medicíny, který rozumí věcem mezi nebem a zemí.

Člověk, který vidí hluboko pod povrch a spojuje v sobě to nejlepší z obojího.

Člověk, který zakusil, jaké to je být lékařem i těžce nemocným pacientem.

Pacientem, který však na lékaře a medicínu nespoléhal a léčil se ponejvíc sám.

Mohu proto léčit jako terapeut a léčitel, který sám mnoho prožil.

A přitom vše propojuji s věděním doktora a zkušenostmi lékaře...

Odešla jsem ze zdravotnického systému. To proto, abych mohla léčit svobodně. V souladu s mým poznáním.

Mohu takto léčit mnohem hlouběji a komplexněji, než jak si lékař v systému dokáže představit. A používat přitom nástroje, které současná medicína nepoužívá a neuznává.

Moje terapeutická a léčitelská kvalifikace

Prošla jsem tím nejnáročnějším terapeutickým a léčitelským výcvikem.

Výcvikem, který trval celých 15 let. A stále pokračuje.

Prošla jsem stovkami a tisíci dílčích praktických školení a cvičení. Mým lektorem a školitelem byla těžká nemoc, respektive život sám. A já sama jsem svým certifikátem. 

Pracuji s celým člověkem: na úrovni těla, energie, emocí, mysli i duše. 

Mám mnoho zkušeností v práci se stravou, režimem a nejrůznějšími fyzickými očistami včetně různých druhů půstu. 

Mám přehled o těch nejlepších a nejúčinnějších doplňcích stravy

Znám a používám i bylinky a divoké jedlé byliny (plevele).

Umím pracovat s:

 • bolestí,
 • strachy,
 • úzkostí,
 • mentálními vzorci,
 • vnitřními konflikty a boji,
 • nejrůznějšími emocemi. 

Mám mnoho zkušeností s různými druhy energetické očisty.

Umím se vypořádat s energetickými útoky.

Ovládám:

 • nejrůznější meditace,
 • práci s pozorností,
 • práci se záměrem a afirmacemi,
 • práci se sny a vnitřními obrazy,
 • práci s dechem a hlasem,
 • práci s ženskými a mužskými principy,
 • práci se sexualitou,
 •  práci s energií... 

Pracuji i s hudbou, tancem, vykuřovadly, éterickými oleji, krystaly, terapeutickými ladičkami.

Pro své osobní účely pracuji i s výkladovými kartami.

Soukromě pracuji i s dotekem, absolvovala jsem certifikovaný kurz čínské energetické masáže a havajské masáže Lomi lomi.

Znám léčivou sílu naslouchání, přijetí, otevřenosti a blízkosti. 

Umím podpořit a nesoudit.

Mám své zkušenosti s očistou nejen osobních vrstev, ale i vrstev rodových a kolektivních...

I nadále se neustále rozvíjím a rostu. Na cestě k seberealizaci jsem toho mnoho prožila, vyzkoušela a objevila. Čím dál tím více žiji a pracuji  šamansky a alchymisticky.


Trocha letopočtů a medicíny

Je mi 48 let.

V letech1994 - 2000 jsem studovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Roku 2000 - jsem dokončila studium s vyznamenáním a nastoupila jako lékař na transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec.

Roku 2003 - jsem složila atestaci 1. stupně v oboru Vnitřní lékařství.

Roku 2005 - zničující psychospirituální krize pod obrazem akutní psychózy odstartovala mou těžkou nemoc.

Roku 2014 - odešla jsem z nemocnice - má nemoc si žádala veškeré mé síly.

V letech 2015 - 2018 - tvořila jsem blog na téma zdraví, osobního a duchovního růstu.

Roku 2021 - začala jsem svobodně léčit.

Má dráha lékaře podrobněji

V letech 1994 - 2000 - studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Během studia - práce na různých odděleních liberecké nemocnice, a to jak na standardních lůžcích, tak i na jednotkách intenzivní péče. Stáže na neurochirurgickém oddělení.

Rok 1998 - měsíční stáž na chirurgickém oddělení univerzitní nemocnice Akdeniz v turecké Antalyi.

Rok 2000 - studium lékařství dokončeno s vyznamenáním.

Rok 2000 - lékař na transfuzním oddělení Krajské nemocnice Liberec.

Rok 2003 - atestace 1. stupně v oboru Vnitřní lékařství, odchod na mateřskou.

Rok 2005 - zničující psychospirituální krize, která odstartovala mou nemoc.

Rok 2008 - konec mateřské a návrat na transfuzní oddělení.

Nemoc pokračovala, ale zvládala jsem pracovat. Postupně jsem prohlubovala a rozšiřovala svou kvalifikaci. Obsáhla jsem vše, co bylo potřeba. Moje funkce na oddělení:

 • vedoucí lékař stanice dárců krve
 • péče o pacienty v rámci autologního předoperačního nebo léčebného přístrojového odběru
 • metodické vedení personálu laboratoře speciální imunohematologie, klinická interpretace výsledků
 • kvalifikovaná osoba s konečnou zodpovědností ve výrobě a skladování transfuzních přípravků
 • vedoucí lékař dárcovského centra Českého národního registru dárců kostní dřeně
 • v nepřítomnosti zastupující primáře oddělení v oblasti klinické transfuziologie

Díky práci na transfuzním oddělení i dalších odděleních liberecké nemocnice jsem si udělala mnoho zkušeností se zdravými i nemocnými lidmi. Navíc jsem poměrně hluboce nahlédla i do laboratorní a výrobní praxe.

Mohu léčit i ty, které medicína označuje za nevyléčitelné

ariel rea

Spojuji v sobě vědění západní medicíny spolu s porozuměním člověku, jeho duši, energetickému fungování i jevům tzv. mezi nebem a zemí. 

Díky tomu mohu léčit i ty, kteří jsou naší současnou medicínou označováni za nevyléčitelné.

Ovšem to, zda se někdo ze své nemoci vyléčí, závisí v první řadě na daném konkrétním člověku. Zda najde odvahu nořit se sám do sebe a čelit náročným vnitřním procesům a změnám. Zda je ochoten změnit svůj pohled na svět a svůj přístup k sobě a své nemoci. Zda je připraven vložit do svého léčení nemálo své vlastní energie. Já mu v tom mohu být jen pomocníkem.

V zásadě je každá nemoc vyléčitelná. Jen ne každý člověk se chce nebo dokáže uzdravit. Jsou dokonce i lidé, kteří svou nemoc z nějakého důvodu celoživotně potřebují. I jim však mohu pomáhat. Třeba k tomu, aby dokázali svou nemoc přijmout a vidět dary, které přináší. Aby i s nemocí mohli žít bohatý a naplňující život.

Moje nemoc byla cestou k uzdravení

15 let jsem byla těžce nemocná. Moje nemoc probíhala pod obrazem psychické nemoci. V začátku byla zařazena do škatulky akutní psychóza, posléze byla označena jako atypická psychotická porucha.

Tato nemoc byla mou cestou proměny a růstu.

Způsobem, jak mě život donutil a dotlačil k obrovským vnitřním posunům a změnám. K léčení i na těch nejhlubších úrovních. K léčení, které bylo celých 7 let mým celodenním zaměstnáním. Velmi náročným zaměstnáním.

Dlouhá období, kumulativně více než 10 let, jsem se pohybovala na hraně mezi životem a smrtí. Vynaložila jsem nadlidské úsilí pro to, abych mohla žít a samu sebe uzdravit.

Proč to bylo tak těžké

Prožila jsem nesmírné a nekonečné utrpení. Avšak vím, že to bylo nezbytné. Že moje cesta nemohla být jiná. Že musela být právě taková.

Musela být taková proto, abych se spojila se svou silou, která byla z velké části umrtvená.

Musela být taková i proto, abych dokázala unést sebe sama i obrovské vědomí, které zde na Zemi ukotvuji.

Má cesta musela být taková i proto, abych si udělala zkušenosti s tím, co všechno může znamenat být člověkem. 

I proto, abych detailně prozkoumala, jak se rozvíjí a ukotvuje vědomí. Protože jen ukotvené vědomí se skutečně propisuje do života. Jen ukotvené vědomí je zhmotněným a tedy realizovaným potenciálem.

A v neposlední řadě byla tak těžká i proto, abych vůbec dokázala samu sebe rozpoznat.

A byla taková i proto, že jdu tam, kam dosud nikdo nedošel, a tedy prošlapávám novou cestu.

Pro hodně otevřené

Jsem Nositelka Světla - čistého Kristovského vědomí. Sebou přináším jasnost a projasnění, čistotu a pročištění.

Jsem Nositelka Zdrojového vědomí - Zdrojové esence. Z vědomí, které nesu, byl stvořen svět. Sebou a skrze sebe otevírám nekonečné pole možností.

Jsem Ochránkyně života. Sebou a skrze sebe tvořím nové, životné podoby světa, protože ten starý, značně vzdálen od původní čistoty a přirozenosti, zaniká.

Jedním z mých úkolů je postupně

stále více žít svůj lidský i božský potenciál, a tak spojovat a ukazovat to krásné lidské a božské, co je v každém z nás.

A je mým krásným úkolem pomáhat k témuž druhým. I tobě mohu pomáhat, pokud budeš chtít.

vizionář

Jsem také tvůrce a vizionář.

Těžím ze všeho maximum

Mám schopnost ze všeho těžkého vytěžit naprosté maximum. Maximum pro svůj růst. Proto i ze své těžké nemoci jsem obrovsky těžila. Mnoho jsem poznala a mnohému se naučila.

Díky tomu mám co předávat, zprostředkovávat a sdílet. 

Udělala jsem si obrovské zkušenosti s tím, jak je možné se sebou pracovat. Jakými všemi možnými způsoby je možné sebe sama léčit.

Pohybovala jsem se v takových dimenzích sebeléčení, které málokdo zakusí a pozná. Mohu proto pomáhat i lidem s těžkými stavy nebo nemocemi a vydávat se i do velkých hloubek, kam málokdo vidí.

Chtěla jsem být neurochirurgem

Na studiích jsem chtěla být neurochirurgem. Chodila jsem přihlížet tomu, jak špičkoví operatéři zasahují tam, kde je něco v nepořádku. Lidský mozek je totiž nesmírně fascinující orgán. A stále je zahalený mnoha tajemstvími.

Život mě nakonec vedl jinudy. I když...

V rámci mé nemoci jsem poznávala mozek a jeho funkce zevnitř. Skrze mnoho nejrůznějších osobních, často i hraničních zkušeností. Já sama jsem byla tím, kdo se učil do vlastního mozku zasahovat. 

Operovala jsem svůj mozek paprskem vědomí. Paprskem vědomí, které je tím nejpřesnějším a nejúčinnějším skalpelem. Skalpelem, který operuje o etáž výše než všechny fyzické skalpely. Na úrovni energetického pole.

Skalpelem, který nejenže odstraňuje to, co špatně slouží, ale který zároveň vytváří nové, funkční spoje a struktury.

Moje ryzí esence

Vím, kdo jsem a co mě tvoří. Mohu pomoci i tobě, abys rozpoznal a našel sám sebe, svou ryzí esenci.

Jsem klidná, a přitom velmi živá.

Jsem stabilní, a přeci proměnlivá.

Jsem nekonečná, bezbřehá a přitom zacílená.

Jsem hluboká, a přeci se ve mně neztratíš.

Jsem houževnatá a přitom křehká.

Jsem jemná, a přeci někdy břitká.

Jsem otevřená a přímočará.

Jsem odvážná a přitom plachá.

Jsem hrdá, a přeci plná pokory.

Jsem sebe-vědomá, ale ne namyšlená.

Jsem malá a přitom velká.

Jsem prostá, a přeci neobyčejná.

Jsem hluboce spirituální a přitom civilní.

Jsem duší mladá a přitom velmi stará.

Poznala jsem mnoho a přitom neustále poznávám.

Jsem silná, a proto se nebojím projevit slabost.

To, co cítím, vyvěrá až na povrch, protože to neskrývám.

Jsem proto čitelná, a přeci jsem nepředvídatelná.

Jsem neuchopitelná jako život sám.

Jsem čistá a přitom velmi smyslná.

Jsem vášnivá a přitom cudná.

Jsem divoká a zároveň mírná a něžná.

Moje barvitost a řád světa

Jsem barvitá, mám mnoho podob a poloh, jen ne všechny ukazuji na potkání.

Jsem plná zdánlivých protikladů.

Jsem víla i divoženka.

Jsem božská múza i pozemšťanka.

Je ve mně jemnocit a éteričnost, zároveň velká síla a živočišnost.

Jsem hladivá a ráda hladím po srsti. Dokážu být ale i tvrdá, drsná a neúprosná. Tehdy, když je to nutné, nezbytné a nevyhnutelné. Jsem jako život sám. Ten aby se udržel, musí občas takový být.

Jsem vším a zároveň ničím.

A někdy budu muset i ničit a budu tím tvořit.

Život je totiž neustálý pohyb. Nahoru a dolů, doprava a doleva, dovnitř a ven, do otevření a do uzavření... pohyb v nekonečném množství aspektů. Když jsi příliš nahoře a ztrácíš kontakt se životem nebo svou pokoru, život tě bude muset srazit. To aby ses vrátil tam, kam patříš. Když jdeš příliš doprava, život tě hodí doleva... Život tě tak neustále vyrovnává.

Život je i neustálý cyklus. Některé cykly jsou krátké, jiné dlouhé, které trvají věky. Cykly umožňují prožívat změny, které mají svůj rytmus. Protože život potřebuje mít rytmus. Nemůže být zcela chaotický. A i když to často nejsme schopni vidět, vše má svůj řád. Dokonalý řád.

Existenci života nejvíce ohrožuje stagnace. Tam, kde energie neproudí, tam život umírá. Proto našimi životy otřásají nejrůznější události, které v lidské rovině vnímáme jako špatné, zlé, negativní. Ale jsou nezbytné pro vytvoření pohybu. A také vyrovnávají.

Vím, protože jsem to sama prožila až na dřeň.

Karma není odplata, ale vyrovnání. Život sám sebe neustále vyrovnává. A i já se vyrovnávám. Neustále. Vyrovnávám sebe sama a tím i celý svět.

Život umí někdy hodně bolet. Ale vždy je v něm alespoň o kousek více radosti než bolesti. Protože život tak může růst. A rosteš tak i ty sám.

Jsem vizionář i realista. Poté, co létám s hlavou v oblacích, slétám na zem a kráčím po ní. Sním o budoucnosti a zároveň podnikám konkrétní akce pro to, aby se naplnila.

Snila jsem o tom, že budu skrze sebe měnit svět.

A ono se děje. Právě teď.

Jaká ještě jsem

Jsem rychlá a přitom vytrvalá.

Jsem bystrá, a přeci velmi trpělivá.

Jsem vstřícná a přitom jasně cítím a ctím své hranice.

Jsem velkorysá, ale neplýtvám zdroji tam, kde se nezhodnotí.

Jsem čestná a poctivá.

Jsem praktická a přitom bohémská.

Bohémská a přitom pečlivá a zodpovědná.

Zodpovědná, ale ne svázaná.

Jsem intuitivní a přitom racionální.

Jsem poetická i prozaická.

Jsem přející, protože si sama dopřávám.

Nezávidím, protože sama mám.

Proč si říkám Ariel

Jméno Ariel ke mně přišlo v jednom zprostředkovaném poselství, asi hodinu poté, co jsem po duchovním jméně zatoužila. Ariel znamená boží oheň, boží lev.

Ariel je mořská panna, v esenci jména je obsažen zároveň velký bojovník, který bojuje, když je tomu třeba...

Proč si říkám Rea

Po čase jsem zacítila potřebu mít ještě druhé jméno. A za pár dní ke mně přišlo, sama jsem ho v čase mezi spánkem a probuzením přijala.

Rea znamená tekoucí. A také může znamenat realizovaná. V esenci tohoto jména je i velká průraznost. Jsem tou, kdo tvoří a proráží nové cesty.

Ve jméně jsou obsaženy i další významy...

Co mě naučilo mateřství

Zakusila jsem sladkost i hořkost mateřství.

Zakusila jsem a stále zakouším, jaké to je mít dceru i syna.

Dvě úžasné děti, které byly jedněmi z mých největších učitelů.

Byli učiteli velmi důkladnými a nekompromisními.

Život s nimi byl intenzivní jízdou.

Vytahováním stínů a jejich proměnou ve světlo.

Cestou k pravdivosti.

Otevíráním srdce.

Učením se alchymii života.

Pouštěním se berliček.

Pokládáním se do proudu života.

Tancem v jeho rytmu.

Teď už mě skoro nepotřebují a já z toho mám radost. Stavějí se na vlastní nohy a já důvěřuji životu, který je vede po jejich vlastních cestách. Vždy tu pro ně budu, ale do jejich životů se sama nevkládám. Jen když oni tomu chtějí.

Mají svobodu být tím, kým chtějí být.

Teď studují na střední škole. A i když je já sama již ničemu neučím, vím, že všechno to, co s nimi žiju, je tím, co je nejvíc učí.

Proč jsem vděčná za vše, co jsem prožila

Protože díky tomu jsem dnes tím, kým jsem. 

Člověkem, který je spojen se svými zdroji.

Člověkem, který ví, kdo je.

Člověkem, který ví, co sem přišel tvořit.

Co nejvíc miluji

Miluji milovat, protože tehdy cítím, jak mnou proudí láska.

Miluji se milovat, protože tehdy celá vibruju životem. 

Miluji tvořit, protože tehdy má moje existence smysl.

Ve chvílích, kdy miluji, kdy se miluji a kdy tvořím, tehdy nejvíc žiju.

Co ještě miluji

Miluji smát se a někdy i plakat.

Miluji hýbat se i se jen tak válet.

Miluji poslouchat hudbu a tančit.

Miluji společnost i samotu.

Miluji dynamiku a změnu.

Miluji pestrost a rozmanitost.

Miluji spontaneitu a hravost.

Miluji originalitu a svébytnost.

Miluji krásu slov i řeč obrazů.

Miluji přírodu a nejraději jsem tam, kam nikdo nezabloudí.

Miluji blízkost, protože překonává i ty největší vzdálenosti.

Jak se do mě vtělila chvíle zrození

Jsem Střelec s ascendentem i měsícem ve Lvu. Mám ve vínku velmi silně zastoupený element ohně. Oheň je proměna, transformace, změna formy i obsahu, ochota ke změnám. Také nadšení, zaujetí a vášeň. Oheň je vepsán i do mého těla, třeba do barvy mých vlasů, které jsou nazrzlé a hází zlatavé odlesky.

Jsem Manifestující generátor. Miluji tvořit na vlně, která se ve mně zrovna zvedá. Pak vše vzniká v lehkosti a radosti. Odevzdávám se této krásné tvořivé síle a i když mám jasné vize a záměry, stále méně plánuji. Stále více nechávám na životu, kdy se vše setká a spojí ve vlnu, která skrze mě tvoří.

Mé vnitřní spojení

Jsem silně spojená s hvězdnou říší a s říší rostlin, kam patří nejen byliny, keře a stromy, ale i půda a mikroorganismy. Rostlinná říše je mými kořeny, hvězdná říše je mou korunou.

Mými silovými zvířaty jsou buvol, vlk a medvěd.

A tak, jak neustále rostu a zraju, prohlubuje se mé spojení s celou existencí.

Odkud je má duše

Má duše není duší pozemskou, má duše sem přišla z nebe, ale ne z hvězd.

Ve skutečnosti ani duši jako takovou nemám, nesu zdrojové megavědomí.

Pojďme se setkat a setkávat naživo

Cítíš-li se osloven, bude mi velkým potěšením se s tebou setkávat.

Ať už v tomto prostoru nebo naživo v rámci mých osobních služeb.

Mé služby jsou jedinečné a svobodné tak, jako jsem i já.

Já sama jsem totiž těmi službami.

Jsem tím, kdo sebe sama s potěšením dává.

Dávám svůj čas, svou energii, své vědění a vědomí.

Dávám svou schopnost vhledu, empatii a citlivost.

Dávám svou laskavost a vlídnost.

Dávám svou přirozenost, pravdivost, čistotu a otevřenost.

Dávám svou energetickou, emoční a fyzickou blízkost.

Dávám svou erudici a zkušenost.

Dávám svou lidskost.

Jsem tu pro tebe.

Pojďme se setkat