Jsme spolu v krásné přírodě nebo v mém osobním prostoru.

A i když se vidíme poprvé, cítíš se se mnou příjemně a blízce. Povídáme si o tom, co tě trápí nebo co potřebuješ. Rozprostírá se mezi námi otevřenost a ty cítíš, že mi můžeš říci cokoliv.

 • Možná jsi vyzkoušel různé zaručené rady a postupy. Ale moc to nepomohlo.
 • Možná ti přestalo fungovat to, co dřív zabíralo.
 • Možná jsi ve své situaci poprvé a netušíš, co s tím.
 • Možná už delší čas cítíš, že potřebuješ nějaký impulz ke změně.

Nestřílím na tebe rady od boku. Přistupuji k tobě z pozice NEVÍM. Protože i když jsem vyzbrojená mnoha nástroji a řešeními a mnoho toho vím, tak právě proto vím, že ty jsi unikát. Přišel sis ke mně pro to, co pomůže právě tobě. 

Proto se vydáváme pátrat do tvého života i tvého nitra. Protože jedině tam můžeme identifikovat odpovědi, klíče, cesty a řešení, která hledáš.

 Při terapeutickém setkání dávám do procesu léčení sebe sama.

 • Můžeme se zabývat prakticky čímkoliv a vydávat se i do velké hloubky, záleží jen na tvých potřebách.
 • Můžeme spolu pracovat na úrovni těla, energie, emocí, mysli i duše.
 • Na pozadí tě bude léčit a aktivovat moje čistá vysokovibrační energie.
 • V mém poli zesílí tvá schopnost vhledu a cílení na podstatu problému či tématu.
 • Pokud se setkáme v přírodě, budeme využívat navíc léčivého potenciálu přírody, prožitků a přítomného okamžiku.

Mé působení vždy vychází z tvých potřeb  a preferencí.

A co je výsledkem?

S sebou domů si odnášíš hlubší porozumění situaci i sobě, větší sebepřijetí a probuzenou důvěru ve své vlastní síly. I hřejivý pocit, že v tom nejsi sám.

A taky konkrétní doporučení, která tě budou nabližovat tvému cíli.

Navíc tě během našeho setkání mocně léčí, harmonizuje a očišťuje energie mého ukotveného vědomí s mnoha kódy, které ti budou pomáhat na tvé cestě a otevírat tvé dary.

Tvé energetické léčení nekonám, ono se skrze mne děje. A je proto v naprostém souladu se životem, tvým záměrem, potřebami a životním směřováním.

Změny, které se během našeho setkání udějí, poté ještě nějaký čas dobíhají, uvnitř tebe pracují a dál ti tak pomáhají.

A i když se toho během našeho setkání mnoho uděje (možná ne všeho si budeš vědom) a mnoho bude posléze i dobíhat, důležité je, abys se sebou následně pracoval i ty sám. Vodítkem ti budou právě má doporučení.

Má doporučení

Vycházejí z tvého tématu či problému tak, že zároveň zohledňují tvou individuální připravenost a otevřenost danému řešení. Jsou většinou velmi jednoduchá a přitom maximálně účinná.

Pokud jsi nemocný, vycházím i z tvého zdravotního stavu, výsledků vyšetření a závěrů lékařů. Stavím na mém vzdělání a zkušenostech lékaře a zároveň na vhledech do podstaty nemocí a okolností tvého konkrétního stonání.

Můj vnitřní zrak mi slouží mnohem lépe než ten fyzický a vždy jej při práci s klienty využívám.

V případě nemoci zohledním i to, zda se chceš zároveň léčit v rámci klasické medicíny nebo chceš vzít své uzdravování kompletně do vlastních rukou. Žádná varianta není špatně, vše je cesta. Budeme spolu hledat a nacházet právě tu tvou.

Navrhnu a ukážu ti, jak se sebou konkrétně vnitřně či energeticky pracovat, jakých nástrojů můžeš využívat, na co všechno je vhodné se zaměřit a jakým způsobem to dělat. 

Doporučím ti, jak konkrétně posílit sebeúzdravné procesy, jak upravit celkovou životosprávu i stravu a jaké doplňky stravy zařadit pro posílení a podporu léčení...

Pokud to bude tvé téma, nastíním ti, jak konkrétně ošetřit či zlepšit tvé vztahy, naťuknu tě, jakým směrem se můžeš dát v rámci realizace tvého poslání,... atd.

Můžeš si samozřejmě přijít výhradně pro prožitek a léčení v rámci setkání, bez dalších doporučení, pokud třeba neřešíš nic zásadního. Vše je na tobě, nikomu nic nenutím.

V čem jsou mé služby výjimečné

 • Nepracuji jako běžný psycholog nebo terapeut, který si od tebe drží svůj "ochranný profesionální odstup". Já se do procesu léčení dávám celá, bez odstupu, v plné autenticitě a přirozenosti, v plné kapacitě. Každého klienta vnímám a opečovávám na mnoha úrovních, včetně té energetické.
 • Propojuji v sobě klasické lékařské vzdělání a samostudium v mnoha oblastech týkajících se alternativního léčení. Integruji v sobě poznatky západní  medicíny spolu s porozuměním duchovním souvislostem, vlivům psychiky a energetickému fungování člověka.
 • Pracuji celostně, se zohledněním všech vrstev lidské bytosti. A i když většinou pracujeme zejména s nehmotnými rovinami, které bývají kauzální (rovina energetická, emoční, mentální a spirituální), dle povahy tématu a potřeb klienta se věnujeme i rovině fyzické.
 • Mám výjimečně široký záběr pokrývající mnoho oblastí života, v rámci jednoho nebo více setkání se mnou můžeš pořešit v podstatě vše, co tě trápí. Zároveň vidím velmi hluboko, do nejhlubších principů života a dokážu je aplikovat v rámci léčení.
 • Mám obrovské a letité osobní zkušenosti se sebeléčením, prožila jsem mnoho hraničních stavů, prošla neskutečnými zkouškami a nesmírně mnoho se naučila. Díky tomu nejenom rozumím zákonitostem života, ale navíc dokážu velmi dobře porozumět klientovu trápení nebo stonání i jeho potřebám.
 • Neustále se vnitřně posouvám a rostu, prohlubuji své terapeutické a léčitelské schopnosti. To, co předávám a učím, sama žiju, je to proto ověřené skutečným životem.
 • Běžný psycholog či terapeut odmítá pracovat s více členy jedné rodiny. Já poskytuji terapeutické služby komukoliv i v rámci jedné rodiny či nějakého jiného společenství. Mohu přitom stejně nebo dokonce ještě lépe pomoci každému z nich. 
 • Pro každého klienta si vyhrazuji velkorysý časový prostor. Běžně objednávám jen jednoho klienta na den, nejsem proto opotřebovaná a emočně vyčerpaná. Na každé setkání se navíc energeticky připravuji. Mohu každému klientovi nabídnout sebe sama v maximální kondici, příjemném a radostném vyladění, v plné kapacitě.

Moje terapeutická a léčitelská kvalifikace

Prošla jsem tím nejnáročnějším terapeutickým a léčitelským výcvikem.

Výcvikem, který trval celých 15 let.

Prošla jsem stovkami a tisíci dílčích praktických školení a cvičení. Mým lektorem a školitelem byla těžká nemoc, respektive život sám. A já sama jsem svým certifikátem. 

Můj výcvik neustále pokračuje, jsem stále ve větším kontaktu se životem a jeho moudrostí.

Pracuji s celým člověkem: na úrovni těla, energie, emocí, mysli i duše. 

Mám mnoho zkušeností v práci se stravou, režimem a nejrůznějšími fyzickými očistami včetně různých druhů půstu. 

Mám přehled o těch nejlepších a nejúčinnějších doplňcích stravy

Znám a používám i bylinky a divoké jedlé byliny (plevele).

Umím pracovat s:

 • bolestí,
 • strachy,
 • úzkostí,
 • mentálními vzorci,
 • vnitřními konflikty a boji,
 • nejrůznějšími emocemi. 

Mám mnoho zkušeností s různými druhy energetické očisty.

Umím se vypořádat s energetickými útoky.

Ovládám:

 • nejrůznější meditace,
 • práci s pozorností,
 • práci se záměrem a afirmacemi,
 • práci se sny a vnitřními obrazy,
 • práci s dechem a hlasem,
 • práci s ženskými a mužskými principy,
 • práci se sexualitou,
 •  práci s energií... 

Pracuji i s hudbou, tancem, vykuřovadly, éterickými oleji, krystaly, terapeutickými ladičkami.

Pro své osobní účely pracuji i s výkladovými kartami.

Pracuji i s dotekem. Mám kurz čínské energetické masáže a masáže Lomi lomi.

Znám léčivou sílu naslouchání, přijetí, otevřenosti a blízkosti. 

Umím podpořit a nesoudit.

Mám své zkušenosti s očistou nejen osobních vrstev, ale i vrstev rodových a kolektivních...

S čím ti pomohu

Jsi-li zdravý, pomohu ti například

 • s psychickými, fyzickými, vztahovými, pracovními, rodičovskými či jinými osobními problémy
 • porozumět sobě i svému životu a událostem v něm
 • spojit se se svou vnitřní moudrostí a umět z ní číst

Jsi-li nemocný, pomohu ti například

 • otevřít se tomu, že se můžeš uzdravit, a to i v případě, že si s tebou lékaři nevědí rady nebo tvou nemoc označují za nevyléčitelnou
 • najít důvod nebo příčinu tvé nemoci a ukázat cesty k uzdravení 
 • aktivovat tvé síly a vnitřní zdroje a napřít je tím správným směrem.

Jsi-li lékař nebo zdravotník, pomohu ti například

 • objevit a rozvinout tvou intuici - šestý smysl, který ti bude pomáhat v diagnostice i léčbě
 • identifikovat konkrétní cesty, jak nevyhořet a mít dost síly a pochopení pro sebe i své pacienty 
 • osvojit si nástroje, které ti pomohou udržet nadhled i v přemíře informací, které se na tebe valí

Jsi-li vědec, pomohu ti například

 • s řešením konkrétního vědeckého úkolu, kterým se zabýváš
 • najít odpovědi na otázky, které ti nedají spát
 • identifikovat cesty, které ti pomohou tvořit takzvaně v napojení na zdroj

Reference

Děkuji ti za středeční setkání. Pro mě bylo krásné. Byla jsem překvapena, kolik témat jsme za společně strávený čas stihly otevřít.


Děkuji ti za prostor, kterým jsme společně mohly procházet. Pro mě velmi důvěrný a známý otevřený prostor lesa. Možnost dýchat čistý vzduch, kochat se výhledy na Ještěd, poslouchat ptáky a ševelení větru. A koupat se ve slunečních paprscích, které nám ten den byly dopřány:)


Děkuji ti za tvé vedení a vhledy, které jsou pro mě důležité a mohu je praktikovat v každodenním životě. Uvědomila jsem si, že strach můžeme prostě a jednoduše přijmout a pomalými krůčky ho nechávat sebou procházet do ztracena.


Děkuji ti za tvůj klid a rovnováhu, která mi pomáhala zůstat v tématech a zbytečně od nich neodbíhat slovy a myšlenkami.


Děkuji ti za tvůj úsměv, který ve mně vyvolával pocit jistoty a přijetí. Pocit vzájemného naladění a propojení:)
Děkuji:)

napsala mi krásná bytost Blanka Němcová

Z vašich odpovědí jsem cítila, že mě vyvádíte z mého světa chaosu, ze tmy, do světa, kde se dá důvěřovat, kde se věci napraví, dají do pořádku. Že to chce jen trpělivost, vydržet a jít si za tím.

Hodně mě to podporovalo, k důvěře v život, kterou jsem skoro ztratila. Měla jsem pocit, jakoby mě někdo držel za ruku a pomáhal mi znovu vstát, napřímit se a jít dál. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu, za vaši něhu i laskavost i praktické rady nejen co se týče cvičení.

napsala mi krásná bytost paní L.

Neustále prohlubuji své spojení se životem a jeho moudrostí.

Jsem tu pro každého, tedy i pro mladistvé a děti

Jsem připravena pomoci nejen dospělým, ale i mladistvým a dětem jakéhokoliv věku.

Mladiství často potřebují hlavně vyslechnout a podpořit od člověka, který je plně vnímá, neposuzuje a neodsuzuje. A mohu samozřejmě i poradit nebo nasměrovat, bude-li to vítáno. 

U malých dětí bude práce více intuitivní, odpovídající věku dítěte, jeho problému a dalším okolnostem. Mohu pracovat pouze s rodiči, pouze s dětmi, ale i s rodiči a dětmi zároveň v rámci buď individuálních nebo společných setkání. Pokud to bude potřeba, doporučím i další terapeuty.

Pojď si vybrat, jak se setkáme.

Ryzí setkání v přírodě

Terapeutické setkání venku

Je pro tebe vhodné, pokud máš rád přírodu a pobyt v ní a chceš:

 • pracovat na svém tématu či záměru
 • mluvit o čemkoliv, co tě trápí nebo zaměstnává
 • zklidnit se, oživit a poléčit mou energií i energií přírody
 • něco příjemného prožít
 • vydáme se spolu do lesa nebo na louku
 • strávíme spolu libovolně dlouhý čas - jak se domluvíme (minimálně 1,5 hodiny)
 • budu ti plně k dispozici a ku pomoci

Cena:

všední den 1 500 Kč/hod.,

víkend a svátek 2 300 Kč/hod.

Klasické sezení

Terapeutické setkání uvnitř

Je pro tebe vhodné, pokud tě neláká setkání v přírodě, preferuješ interiér nebo máš nějaké fyzické omezení a chceš:

 • pracovat na svém tématu či záměru
 • mluvit o čemkoliv, co tě trápí nebo zaměstnává
 • zklidnit se, oživit a poléčit mou energií
 • setkáme se v mém osobním prostoru
 • uvidíme se minimálně 1,5 hodiny, délka sezení není omezená
 • budu ti plně k dispozici a ku pomoci 

Cena:

všední den 1 500 Kč/hod.,

víkend a svátek 2 300 Kč/hod.