Ochrana osobních údajů

Děkuji ti za návštěvu mých webových stránek. 

Pokud využiješ mých osobních služeb, tvé osobní údaje získávám a zpracovávám jen v nezbytně nutném rozsahu za účelem poskytnutí osobních služeb a nezbytné účetní evidence s tím spojené.

Zpracovávám je v souladu se Zákonem č. 101/2000  Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR.

Správce osobních údajů: 

MUDr. Barbora Müllerová, Východní 1448, Liberec 30, 463 11, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Liberce, IČ: 09796894.

Získávání a zpracování osobních údajů:
Tvé osobní údaje získám jen tehdy, pokud mi je v nezbytném rozsahu poskytneš sám/sama při objednávce mých osobních služeb.

Bezpečnost:
Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila údaje o tobě proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů:
Neposkytuji tvé osobní údaje třetí straně.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Tvá práva:
Pokud bys potřeboval/a vědět, jaké údaje mám zaznamenané právě o tobě, na vyžádání ti tuto informaci poskytnu. Máš právo na doplnění či změnu svých osobních údajů a také na výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností uchovávat osobní údaje (v souvislosti s účetní evidencí).

Pokud máš otázky či nejasnosti týkající se zpracování tvých osobních údajů, můžeš mi napsat na ariel@arielrea.cz.

Prohlášení:
MUDr. Barbora Müllerová se zavazuje respektovat důvěrný charakter tvých osobních dat, která jsou zabezpečena a chráněna proti přístupu třetích osob a proti zneužití.

Osobní údaje jako jméno, e-mail a telefonní číslo, které mi poskytneš v rámci objednávky mých osobních služeb, používám jen v nezbytně nutném rozsahu pro účel tvého zkontaktování a poskytnutí osobní služby.

Osobní citlivé údaje, které se dozvídám v rámci poskytování osobních služeb chráním jako lékařské tajemství a nijak je nezaznamenávám ani shromažďuji, nevedu žádnou zdravotní či jinou osobní dokumentaci.

15.4.2021

MUDr. Barbora Müllerová