Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

Celostní doktor - terapeut - léčitel... a mnoho dalšího

audio

RSS

Osobní služby

Vítej.

Přináším sem něco nebývalého a pro řadu lidí jsem neuchopitelná.

V rámci osobních služeb a léčení totiž nepoužívám žádnou ohraničenou metodu.

Já sama jsem nástrojem léčení a vždy používám to, co je třeba. Většinou jsou to velmi jednoduché "věci". Léčím z hloubi mého lidství, z hloubi mé životní zkušenosti, která se nedá vystudovat ani nabýt jiným způsobem než skutečným neobyčejným životem. Léčím z hloubi a šíře mého poznání, které se nedá vyčíst a které jsem nabyla intenzivním, odvážným a ne vždy snadným žitím plným zkoumání a objevování.

Ceny mých služeb mohou být při větší náročnosti vyšší a výjimečně i nižší než stanovené.

Mimo finanční úhrady jsem otevřena i směně či jinému způsobu vyrovnání.

V čem jsou mé služby jiné

Nepracuji jako běžný psycholog nebo terapeut, který si od tebe drží svůj "ochranný profesionální odstup". Já se do procesu léčení dávám celá, bez odstupu, v plné autenticitě a přirozenosti, v plné kapacitě. Každého klienta vnímám a opečovávám na mnoha úrovních, včetně té energetické.

 


Propojuji v sobě klasické lékařské vzdělání, zkušenosti nemocničního lékaře, samostudium v mnoha oblastech týkajících se alternativního léčení a osobní zkušenosti s uzdravováním z těžké nemoci. Integruji v sobě poznatky a zkušenosti západní medicíny spolu s porozuměním duchovním souvislostem, vlivům psychiky a energetickému fungování člověka.


Pracuji celostně, se zohledněním všech vrstev lidské bytosti. A i když většinou pracujeme zejména s nehmotnými rovinami, které bývají kauzální (rovina energetická, emoční, mentální a spirituální), dle povahy tématu a potřeb klienta se věnujeme i rovině fyzické.


Mám výjimečně široký záběr pokrývající mnoho oblastí života, v rámci jednoho nebo více setkání se mnou můžeš pořešit v podstatě vše, co tě trápí. Zároveň vidím velmi hluboko, do nejhlubších principů života a dokážu je aplikovat v rámci léčení.


Mám obrovské a letité osobní zkušenosti se sebeléčením, prožila jsem mnoho hraničních stavů, prošla neskutečnými zkouškami a nesmírně mnoho se naučila. Díky tomu nejenom rozumím zákonitostem života, ale navíc dokážu velmi dobře porozumět klientovu trápení nebo stonání i jeho potřebám.


Neustále se vnitřně posouvám a rostu, prohlubuji své terapeutické a léčitelské schopnosti. To, co předávám a učím, sama žiju, je to proto ověřené skutečným životem.


Běžný psycholog či terapeut odmítá pracovat s více členy jedné rodiny. Já poskytuji terapeutické služby komukoliv i v rámci jedné rodiny či nějakého jiného společenství. Mohu přitom stejně nebo dokonce ještě lépe pomoci každému z nich.

 
Pro každého klienta si vyhrazuji velkorysý časový prostor. Běžně objednávám jen jednoho klienta na den, nejsem proto opotřebovaná a emočně vyčerpaná. Na každé setkání se navíc energeticky připravuji. Mohu proto každému klientovi nabídnout sebe sama v maximální kondici, příjemném a radostném vyladění, v plné kapacitě.

1. Léčivé, oživující a proměňující služby

Potřebuješ-li se uzdravit z psychické či fyzické nemoci, pořešit nejrůznější fyzické/psychické/spirituální potíže, vztahové, pracovní či jiné problémy.

Chceš-li se ve svém životě posunout směrem k přirozenosti, čistotě, pravdivosti, k životu, po kterém toužíš, k otevření a projevení tvých darů / potenciálu.

Uvítáš-li léčení, pomoc, inspiraci a předání od ženy, která prošla nesmírně náročnou a strastiplnou cestou plnou obrovských objevů a posunů.

Součástí všech těchto služeb je hluboké léčení, které se děje v mnoha vrstvách, mnohými cestami a je zcela přirozené.

léčivé služby jsou otevřené i pro děti a mladistvé. Jsem matka dvou dnes již dospělých dětí  (dcery a syna) a mám proto mnoho životních zkušeností z oblasti výchovy a cesty ke zdravému vývoji a růstu dětí a zároveň hluboké porozumění dětskému světu a světu dospívajících.

Jak to probíhá?

Většinou velmi civilně a přirozeně.

Můžeš mi celou dobu "jen" povídat. Můžeš mi povědět cokoliv, co tě trápí, můžeš mluvit o tom, čím se zabýváš, co řešíš. Jsem pozorným, otevřeným a nesoudícím posluchačem, dokážu porozumět všemu a pochopit vše, co je spojené s lidským životem a prožíváním. Najdeš u mě pomyslný bezpečný přístav, kde budeš se budeš moci cítit v pořádku tak, jak jsi.

Už jen toto vše je velmi léčivé, protože ve skutečnosti se uzdravuje každý sám uvnitř sebe. Jen pro to potřebuje vhodné podmínky. A já ti je vytvořím. 

Pokud budeš chtít, můžeme se tvými problémy či tématy zabývat intenzivněji, mnoha různými způsoby.

V rámci setkání tě zároveň opečovává, podporuje a léčí moje energie.

 Ze srdce ráda ti pomohu na tvé cestě k uzdravení/zlepšení tvého života.

Léčivá konzultace

Osobní nebo online

Hodinová konzultace v mém osobním prostoru / online

Pro tebe, pokud chceš

 • uvidět svou situaci z jiné perspektivy a otevřít se novým cestám a řešením
 • zjistit, jaké konkrétní možnosti ve své situaci máš
 • pomoci nasměrovat ke konkrétnímu řešení tvého problému
 • setkáme se v mém osobním prostoru / eventuálně online
 • budeme spolu pracovat celkem 1 hodinu, případně déle dle potřeby  (to pouze v případě tvé volby a bude-li pro to časový prostor)
 • setkání bude cílené na to, abych rámcově poznala tebe, tvůj problém a pomohla ti najít směr, cestu nebo řešení
 • pokračovat můžeš poté sám nebo s pomocí jiných terapeutů či s mou osobní pomocí v rámci využití služby Léčivé setkání, kde již bude více prostoru jít do hloubky

Cena konzultace: 

všední den 1 500 Kč/hod.

víkend a svátek 2 500 Kč/hod.

Cena online konzultace: 

všední den 2 000 Kč/hod.

víkend a svátek 3 000 Kč/hod.

Pozn. cena online konzultace je vyšší, protože online setkání je pro mě energeticky náročnější.

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Léčivé setkání

Tříhodinové léčivé setkání v přírodě nebo v mém osobním prostoru

Pro tebe, pokud chceš

 • prožít setkání plné bezvýhradného přijetí, naslouchání, otevřenosti a blízkosti
 • zklidnit se, oživit a poléčit mou energií / energií přírody
 • cíleně pracovat na svých problémech, tématech či záměrech
 • vydáme se spolu do přírody nebo se setkáme v mém osobním prostoru - dle tvé volby a povahy tvého problému
 • hodně to bude o tvém vnitřním uvolnění, usazení a přenastavení skrze společné povídání a tvé prožitky, o zpřístupnění odpovědí na otázky, které v sobě máš
 • pomohu ti porozumět tvému problému/tématu a najít cesty ke změně a bude-li to vhodné a vítané, zapojím i další způsoby terapeutické/léčitelské práce
 • většinou klientům stačí jediné setkání, bude-li třeba, můžeme se setkat i vícekrát / setkávat dlouhodobě

Cena: 

všední den 4 500 Kč/setkání

víkend a svátek 6 000 Kč/setkání

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Léčivé setkání - děti a dospívající

Léčivé setkání v mém osobním prostoru, případně v přírodě

Pro děti a dospívající, kteří

 • mají potíže se životem, prožívají trápení
 • mají zdravotní či psychické potíže
 • jsou takzvaně "výchovně problematičtí"
 • můj přístup k léčení dítěte/dospívajícího bude odvislý od jeho věku, zralosti, povahy jeho potíží i dalších vlivů
 • většina problémů a neobvyklých či náročných projevů u dětí jsou přirozené kompenzační jevy
 • klíčové je porozumět, z čeho problémy dítěte vyvěrají, zjistit, jakou úlohu plní dané  kompenzační projevy a dle toho potom k dítěti dále přistupovat
 • při komplikovaných nebo hlubokých záležitostech může být zapotřebí více kratších setkání a může být zapotřebí i vnitřní práce rodiče/rodičů

Cena: 

všední den 1 000 Kč/hod. práce s dítětem/dospívajícím

víkend a svátek 1 500 Kč/ hod. práce s dítětem/dospívajícím

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Setkání pro lékaře a další zdravotníky

Speciální služba

Dobíjející, podporující a inspirující setkání pro lékaře, sestry a další zdravotníky, kteří chtějí

 • žít v rovnováze a dobré kondici, mít radost ze života a nevyhořet
 • udržet si lidský / empatický přístup k nemocným
 • nahlédnout svá osobní témata či medicínské záležitosti z jiných perspektiv

Vytvořím pro tebe program na míru.

Jako bývalý nemocniční lékař se dovedu velmi dobře naladit na tvé potřeby a záměry.

 • vydáme se spolu do přírody  / setkáme se v mém osobním prostoru či  jinde
 • pomohu ti načerpat síly, doplnit emoční nádrž, vyčistit hlavu, získat pozitivní náhled...
 • poskytnu ti inspiraci / vedení k individuální sebepéči ve fyzické i psychické rovině
 • podpořím tě tam, kde to budeš potřebovat
 • ukážu ti nové inspirující perspektivy tam, kde to uvítáš

Cena: 

všední den 1 500 Kč/hod.

víkend a svátek 3 000 Kč/hod.

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Léčivý bivak v lese

Výběrová služba

Intenzivní léčivé a oživující setkání 

Pro tebe, pokud máš rád pobyt v přírodě a chceš:

 • prožít delší setkání plné přijetí, naslouchání, otevřenosti a blízkosti
 • zklidnit se, oživit a poléčit mou energií i energií přírody
 • cíleně pracovat na svém tématu či záměru
 • prožít dobrodružství
 • vydáme se spolu do lesa a přenocujeme v něm
 • setkáme se odpoledne a rozloučíme se druhého dne dopoledne
 • budu ti po celou dobu k dispozici a ku pomoci
 • bude dostatek prostoru pro povídání a bude hodně prostoru i pro další způsoby společné práce

Cena: 

10 tis. Kč/službu

pozn. nerozlišuji všední den a víkend

Cesta vnitřní proměny

Exkluzivní služba

Velmi intenzivní hluboce léčivé a oživující setkání

Pro tebe, pokud chceš

 • prožít hodně přijetí, otevřenosti a blízkosti
 • významně se zklidnit, oživit a poléčit mou energií  i energií přírody
 • mnoha způsoby cíleně pracovat na svých tématech či záměrech
 • prožít velké dobrodružství
 • vydáme se spolu do přírody a budeme nocovat v ní / v nějakém vhodném ubytování / u tebe doma
 • setkáme se na 3 dny a 2 noci či na delší předem stanovený čas
 • budeš mít prostor mnoho prožít, uvidět, nahlédnout, zakusit, naučit se

2. Konzultační služby

Mohu ti pomoci s tvým projektem, veřejnou či jinou činností, působením apod. 

Chceš-li tvořit v souladu s tebou i v souladu s existencí. 

Nesu zdrojové vědomí (z něho byl stvořen svět) a umím velmi jemně rozlišovat, co je čisté, přirozené, životné a tedy souladné.

Díky tomu tě mohu nasměrovat k tomu, co má smysl tvořit a budovat.

To, co je souladné, je v současnosti mnoha způsoby podporováno. Z té podpory můžeš čerpat i ty.

Prospektivní konzultace

Nasměrování pro tvůj projekt, činnost či působení

Pro tebe, pokud chceš pomoci

 • najít klíčové vize
 •  vytvořit silné a podporující záměry
 • ozřejmit zásadní konkrétní kroky
 • naučit se efektivně pracovat s alchymií života
 • setkáme se v mém osobním prostoru, v přírodě či jinde
 • uvidíme se tak dlouho, jak bude třeba, délka setkání není omezená
 • budu ti plně k dispozici, podpoře a pomoci 

Cena: 

všední den 3 000 Kč/hod.,

víkend a svátek 5 000 Kč/hod.

V ceně služby je zahrnuta i moje cílená příprava před setkáním a případné doladění po setkání.

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

3. Speciální služba

Chceš-li na své životní cestě muže podpořit. Čeká tě velmi hluboké léčení, krásné oživení a postupná vnitřní proměna, která se děje v mnoha vrstvách, mnohými cestami a zcela přirozeně.

Otevírání srdce, smyslnosti a sexuality

Superexkluzivní limitovaná služba pro muže

Cesta muže do síly a naplnění potenciálu 

Pro tebe, pokud:

 • jsi odvážný muž s velkou vizí
 • není ti lhostejný stav naší společnosti a tohoto světa
 • chceš snadněji a rychleji vytvořit to, co změní náš svět k lepšímu
 • budu tě skrze sebe mnoha způsoby podporovat, inspirovat, harmonizovat, posilovat a léčit
 • projdeš velkou vnitřní proměnou, která ti otevře dveře k rychlejšímu zhmotnění tvých vizí a záměrů

Více informací na doptání 

4. Služby na míru

Máš-li speciální potřeby. Ve speciálních případech, při speciálních potřebách či za speciálních okolností jsem připravena vytvořit ti službu na míru.

Služba na míru

Pro tvé speciální potřeby

Službu vytvořím v případě:

 • speciálních případů
 •  speciálních potřeb
 • speciálních okolností

Obsah služby: 

ZDE MŮŽE BÝT COKOLIV

Cena: odpovídající

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Mimořádná služba na míru

Svébytnou odnoží služby na míru je služba, kterou najdeš na webu projektu Projekt Nový Svět (na stránce Akce, produkty a služby)

Jedná se o dlouhodobý individuální výcvik.

Objednávkový formulář

Jméno
Email
Telefon
Služba - prosím vyber
Podrobnosti
0 of 1000