Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

Celostní doktor - terapeut - léčitel... a mnoho dalšího

audio

RSS

Osobní služby

Vítej.

Přináším sem něco nebývalého a pro řadu lidí jsem neuchopitelná.

V rámci osobních služeb a léčení totiž nepoužívám žádnou ohraničenou a přitažlivě pojmenovanou metodu. Já sama jsem nástrojem léčení a vždy používám to, co je třeba. Většinou jsou to velmi jednoduché "věci". 

Léčím z hloubi mého lidství, z hloubi mé životní zkušenosti, která se nedá vystudovat ani nabýt jiným způsobem než skutečným neobyčejným životem. 

Léčím z hloubi a šíře mého poznání, které se nedá vyčíst a které jsem nabyla intenzivním, odvážným a ne vždy snadným žitím plným zkoumání a objevování.

Mou metodou je aktivní léčivé naslouchání a snaha porozumět klientovu trápení / problému. Díky tomu mohu uvidět příčiny a možné cesty k vyřešení, zlepšení či alespoň zmírnění jeho potíží. Ne vždy jsou k dispozici okamžitá a jednoduchá řešení, u dlouhodobých a spletitých záležitostí je třeba trpělivé a dlouhodobé práce, která je však vždy smysluplná.

Tuto práci můžeš dělat sám na základě mých doporučení a mohou ti v tom pomoci i jiní terapeuti a léčitelé (ráda ti v případě potřeby někoho vhodného doporučím), touto prací můžeme jít i spolu, přičemž největší díl je a bude na tobě.

Neslibuji okamžité účinky "bez práce", takto život většinou nefunguje. Problémy v životě jsou tím, co nás posouvá a rozvíjí a to se bez našeho vlastního přičinění stát nemůže.

V čem jsem obzvláště zkušená a životem povolaná

Psychické potíže a psychické nemoci

Psychospirituální krize a nejrůznější psychospirituální potíže

Oblast léčení fyzického těla a fyzických nemocí, detoxikace, regenerace

Oblast sexuality a práce s hlubinami člověka

Oblast mezilidských vztahů, mateřství, rodičovství

V čem jsou mé služby jiné

Nepracuji jako běžný psycholog nebo terapeut, který si od tebe drží svůj "ochranný profesionální odstup". Já se do procesu léčení dávám celá, bez odstupu, v plné autenticitě a přirozenosti, v plné kapacitě. Každého klienta vnímám a opečovávám na mnoha úrovních, včetně té energetické.

 


Propojuji v sobě klasické lékařské vzdělání, zkušenosti nemocničního lékaře, samostudium v mnoha oblastech týkajících se alternativního léčení a osobní zkušenosti s uzdravováním z těžké nemoci. Integruji v sobě poznatky a zkušenosti západní medicíny spolu s porozuměním duchovním souvislostem, vlivům psychiky a energetickému fungování člověka.


Pracuji celostně, se zohledněním všech vrstev lidské bytosti. A i když většinou pracujeme zejména s nehmotnými rovinami, které bývají kauzální (rovina energetická, emoční, mentální a spirituální), dle povahy tématu a potřeb klienta se věnujeme i rovině fyzické.


Mám výjimečně široký záběr pokrývající mnoho oblastí života, v rámci jednoho nebo více setkání se mnou můžeš pořešit v podstatě vše, co tě trápí. Zároveň vidím velmi hluboko, do nejhlubších principů života a dokážu je aplikovat v rámci léčení.


Mám obrovské a letité osobní zkušenosti se sebeléčením, prožila jsem mnoho hraničních stavů, prošla neskutečnými zkouškami a nesmírně mnoho se naučila. Díky tomu nejenom rozumím zákonitostem života, ale navíc dokážu velmi dobře porozumět klientovu trápení nebo stonání i jeho potřebám.


Neustále se vnitřně posouvám a rostu, prohlubuji své terapeutické a léčitelské schopnosti. To, co předávám a učím, sama žiju, je to proto ověřené skutečným životem.


Běžný psycholog či terapeut odmítá pracovat s více členy jedné rodiny. Já poskytuji terapeutické služby komukoliv i v rámci jedné rodiny či nějakého jiného společenství. Mohu přitom stejně nebo dokonce ještě lépe pomoci každému z nich.

 
Pro každého klienta si vyhrazuji velkorysý časový prostor. Běžně objednávám jen jednoho klienta na den, nejsem proto opotřebovaná a emočně vyčerpaná. Na každé setkání se navíc energeticky připravuji. Mohu proto každému klientovi nabídnout sebe sama v maximální kondici, příjemném a radostném vyladění, v plné kapacitě.

Níže najdeš přehled dostupných služeb včetně cen za jejich poskytnutí. Ceny mohou být ve výjimečných případech vyšší nebo nižší než stanovené. Mimo finanční úhrady jsem otevřena i směně či jinému způsobu vyrovnání.

1. Léčivé, oživující a proměňující služby

Potřebuješ-li se uzdravit z psychické či fyzické nemoci, pořešit nejrůznější fyzické/psychické/spirituální potíže, vztahové, pracovní či jiné problémy.

Chceš-li se ve svém životě posunout směrem k přirozenosti, čistotě, pravdivosti, k životu, po kterém toužíš, k otevření a projevení tvých darů / potenciálu.

léčivé služby jsou otevřené i pro děti a mladistvé. Jsem matka dvou dnes již dospělých dětí  (dcery a syna) a mám proto mnoho životních zkušeností z oblasti výchovy a cesty ke zdravému vývoji a růstu dětí a zároveň hluboké porozumění dětskému světu a světu dospívajících.

 Ze srdce ráda ti pomohu na tvé cestě k uzdravení/zlepšení tvého života.

Léčivá konzultace

Osobní nebo online

Hodinová konzultace v mém osobním prostoru / online

Pro tebe, pokud chceš

 • uvidět svou situaci z jiné perspektivy a otevřít se novým cestám a řešením
 • zjistit, jaké konkrétní možnosti ve své situaci máš
 • pomoci nasměrovat ke konkrétnímu řešení tvého problému
 • setkáme se v mém osobním prostoru / případně online
 • budeme spolu pracovat celkem 1 hodinu, případně déle dle potřeby  (to pouze v případě tvé volby a bude-li pro to časový prostor)
 • setkání bude cílené na to, abych rámcově poznala tebe, tvůj problém a pomohla ti najít směr, cestu nebo řešení
 • pokračovat můžeš poté sám nebo s pomocí jiných terapeutů či s mou osobní pomocí v rámci využití služby Léčivé setkání, kde již bude více prostoru jít do hloubky

Cena konzultace: 

všední den 1 300 Kč/hod.

víkend a svátek 1 900 Kč/hod.

Cena online konzultace: 

všední den 2 000 Kč/hod.

víkend a svátek 3 000 Kč/hod.

Pozn.: online propojení není plnohodnotné - neumožňuje plné navnímání a fyzickou interakci, která je žádoucí. Je proto určeno pro situace, kdy fyzické setkání není možné.

Cena online konzultace je vyšší, protože online setkání je pro mě výrazně energeticky náročnější.

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Léčivé setkání

Tříhodinové léčivé setkání v přírodě nebo v mém osobním prostoru

Pro tebe, pokud chceš

 • prožít setkání plné bezvýhradného přijetí, naslouchání, otevřenosti a blízkosti
 • zklidnit se, oživit a poléčit mou energií / energií přírody
 • cíleně pracovat na svých problémech, tématech či záměrech
 • vydáme se spolu do přírody nebo se setkáme v mém osobním prostoru - dle tvé volby a povahy tvého problému
 • hodně to bude o tvém vnitřním uvolnění, usazení a přenastavení skrze společné povídání a tvé prožitky, o zpřístupnění odpovědí na otázky, které v sobě máš
 • pomohu ti porozumět tvému problému/tématu a najít cesty ke změně a bude-li to vhodné a vítané, zapojím i další způsoby terapeutické/léčitelské práce
 • může ti stačit i jediné setkání, můžeme se setkat i vícekrát / setkávat dlouhodobě

Cena: 

všední den 3 500 Kč/setkání

víkend a svátek 5 000 Kč/setkání

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Léčivé setkání - děti a dospívající

Léčivé setkání v mém osobním prostoru, případně v přírodě

Pro děti a dospívající, kteří

 • mají potíže se životem, prožívají trápení
 • mají zdravotní či psychické potíže
 • jsou takzvaně "výchovně problematičtí"
 • můj přístup k léčení dítěte/dospívajícího bude odvislý od jeho věku, zralosti, povahy jeho potíží i dalších vlivů
 • většina problémů a neobvyklých či náročných projevů u dětí jsou přirozené kompenzační jevy
 • klíčové je porozumět, z čeho problémy dítěte vyvěrají, zjistit, jakou úlohu plní dané  kompenzační projevy a dle toho potom k dítěti dále přistupovat
 • při komplikovaných nebo hlubokých záležitostech může být zapotřebí více kratších setkání a může být zapotřebí i vnitřní práce rodiče/rodičů

Cena: 

všední den 1 000 Kč/hod. práce s dítětem/dospívajícím

víkend a svátek 1 500 Kč/ hod. práce s dítětem/dospívajícím

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Setkání pro lékaře a další zdravotníky

Speciální služba

Dobíjející, podporující a inspirující setkání pro lékaře, sestry a další zdravotníky, kteří chtějí

 • žít v rovnováze a dobré kondici, mít radost ze života a nevyhořet
 • udržet si lidský / empatický přístup k nemocným
 • nahlédnout svá osobní témata či medicínské záležitosti z jiných perspektiv

Vytvořím pro tebe program na míru.

Jako bývalý nemocniční lékař se dovedu velmi dobře naladit na tvé potřeby a záměry.

 • vydáme se spolu do přírody  / setkáme se v mém osobním prostoru či  jinde
 • pomohu ti načerpat síly, doplnit emoční nádrž, vyčistit hlavu, získat pozitivní náhled...
 • poskytnu ti inspiraci / vedení k individuální sebepéči ve fyzické i psychické rovině
 • podpořím tě tam, kde to budeš potřebovat
 • ukážu ti nové inspirující perspektivy tam, kde to uvítáš

Cena: 

všední den 1 500 Kč/hod.

víkend a svátek 2 000 Kč/hod.

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Léčivý bivak v lese

Výběrová služba

Intenzivní léčivé a oživující setkání 

Pro tebe, pokud máš rád pobyt v přírodě a chceš:

 • prožít delší setkání plné přijetí, naslouchání, otevřenosti a blízkosti
 • zklidnit se, oživit a poléčit mou energií i energií přírody
 • cíleně pracovat na svém tématu či záměru
 • prožít dobrodružství
 • vydáme se spolu do lesa a přenocujeme v něm
 • setkáme se odpoledne a rozloučíme se druhého dne dopoledne
 • budu ti po celou dobu k dispozici a ku pomoci
 • bude dostatek prostoru pro povídání a bude hodně prostoru i pro další způsoby společné práce

Cena: 

10 tis. Kč/službu

pozn. nerozlišuji všední den a víkend

Cesta vnitřní proměny

Exkluzivní služba

Velmi intenzivní hluboce léčivé a oživující setkání

Pro tebe, pokud chceš

 • prožít hodně přijetí, otevřenosti a blízkosti
 • významně se zklidnit, oživit a poléčit mou energií  i energií přírody
 • mnoha způsoby cíleně pracovat na svých tématech či záměrech
 • prožít velké dobrodružství
 • vydáme se spolu do přírody a budeme nocovat v ní / v nějakém vhodném ubytování / u tebe doma
 • setkáme se na 3 dny a 2 noci či na delší předem stanovený čas
 • budeš mít prostor mnoho prožít, uvidět, nahlédnout, zakusit, naučit se

2. Konzultační služby

Mohu ti pomoci s tvým projektem, veřejnou či jinou činností, působením apod. 

Chceš-li tvořit v souladu s tebou i v souladu s existencí. Umím velmi jemně rozlišovat, co je čisté, přirozené, životné a tedy souladné.

Díky tomu tě mohu nasměrovat k tomu, co má smysl tvořit a budovat.

To, co je souladné, je v současnosti mnoha způsoby podporováno. Z té podpory můžeš čerpat i ty.

Prospektivní konzultace

Nasměrování pro tvůj projekt, činnost či působení

Pro tebe, pokud chceš pomoci

 • najít klíčové vize
 •  vytvořit silné a podporující záměry
 • ozřejmit zásadní konkrétní kroky
 • naučit se efektivně pracovat s alchymií života
 • setkáme se v mém osobním prostoru, v přírodě či jinde
 • uvidíme se tak dlouho, jak bude třeba, délka setkání není omezená
 • budu ti plně k dispozici, podpoře a pomoci 

Cena: 

všední den 2 000 Kč/hod.,

víkend a svátek 3 000 Kč/hod.

V ceně služby je zahrnuta i moje cílená příprava před setkáním a případné doladění po setkání.

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

3. Speciální služba

Chceš-li na své životní cestě muže podpořit. Čeká tě velmi hluboké léčení, krásné oživení a postupná vnitřní proměna, která se děje v mnoha vrstvách, mnohými cestami a zcela přirozeně.

Otevírání srdce, smyslnosti a sexuality

Superexkluzivní limitovaná služba pro muže

Cesta muže do síly a naplnění potenciálu 

Pro tebe, pokud:

 • jsi odvážný muž s velkou vizí
 • není ti lhostejný stav naší společnosti a tohoto světa
 • chceš snadněji a rychleji vytvořit to, co změní náš svět k lepšímu
 • budu tě skrze sebe mnoha způsoby podporovat, inspirovat, harmonizovat, posilovat a léčit
 • projdeš velkou vnitřní proměnou, která ti otevře dveře k rychlejšímu zhmotnění tvých vizí a záměrů

Otevřené srdce, rozvinutá smyslnost a poléčená/posílená sexualita ti přinese do života, prožívání i tvoření mnoho nebývalých možností. Spojíš se silněji se svými zdroji, otevřeš se více sám sobě i životu.

Více informací na doptání 

4. Služby na míru

Máš-li speciální potřeby. Ve speciálních případech, při speciálních potřebách či za speciálních okolností jsem připravena vytvořit ti službu na míru.

Služba na míru

Pro tvé speciální potřeby

Službu vytvořím v případě:

 • speciálních případů
 •  speciálních potřeb
 • speciálních okolností

Obsah služby: 

ZDE MŮŽE BÝT COKOLIV

Cena: odpovídající

Pro objednání služby mi napiš na ariel@arielrea.cz či využij objednávkového formuláře níže

Ideálně připoj i své telefonní číslo, abych tě mohla rychle a efektivně kontaktovat.

Mimořádná služba na míru

Svébytnou odnoží služby na míru je služba, kterou najdeš na webu projektu Projekt Nový Svět (na stránce Akce, produkty a služby)

Jedná se o dlouhodobý individuální výcvik.

Objednávkový formulář

Jméno
Email
Telefon
Služba - prosím vyber
Podrobnosti
0 of 1000