Milý návštěvníku, vítám tě tu. Můžeš tu pro sebe nalézt a nalézat mnoho. Tento web je totiž nekonečný stejně tak, jako jsem nekonečná i já. A stále se rodí spolu se mnou.

Tento prostor není jen pouhou vizitkou nebo výkladní skříní. Tento prostor tě může léčit. Vkládám sem pro tebe mnoho z mého vědění i sebe sama.

Léčení nemusí být nutně jen sezení u terapeuta. Léčení může nabýt mnoho podob. A úplně nejvíc tě léčí tvé vlastní poznání a láska, kterou v sobě rozvíjíš. A k tomu ti zde mohu pomáhat.

ariel rea

Věnuji se tu zejména obrovskému a nevyčerpatelnému tématu realizace lidského a božského potenciálu jako cestě k intenzivnímu, radostnému a naplněnému žití. Také tématu životní čistoty, přirozenosti a autenticity, nesmírně důležitému tématu ženství, mužství a sexuality i tématu nemoci a jejího potenciálu silně transformovat život nemocného a probudit v něm netušené síly.

Všechna tato témata se spolu vzájemně nejen dotýkají, ale velmi úzce se prolínají a jsou různými cestami k jedinému - k životu, který chutná a voní. K životu, který je skutečným smysluplným žitím a ne jen zoufalým přežíváním. K životu, který stojí za to žít.

K životu, který v tobě silně tepe a který ti přináší vše, co k němu patří. Krásnou sladkost a občas i hořkost. Nádhernou radost a někdy i bolest. Zvonivý a plný smích a někdy i slzy. To těžké má vždy smysl, protože dává životu hloubku a zintenzivňuje vše krásné, co prožíváš. A má i mnoho dalších funkcí.

Otevřeně se tu věnuji tabuizovaným tématům a nedělám kolem nich žádné tanečky, i když tanec jinak velmi miluji. 

 Mám odvahu sdílet své osobní cesty a posuny nejen v oblasti spirituality, ale i v oblasti sexuality. A slovo odvaha je zde skutečně namístě. Protože ženská sexualita a sexualita obecně je téma spojené s velkým nevědomím, a proto opředené mnoha předsudky a mýty a poskvrněné puncem nečistoty a špatnosti.

Je jedním z mých úkolů skrze sebe ukazovat, že sexualita je přirozená a tudíž i čistá. Proto není potřeba ji zavírat někam do sklepení. Je potřeba ji vynést na světlo a ukázat její pravou podstatu. Podstatu, kterou dnes jen málokdo skutečně žije. Protože pak můžeš spatřit i ty, že přirozená sexualita je skutečně čistá, krásná a léčivá.

Na blogu najdeš články, které jsou plné těch nejhlubších souvislostí. Články, kde v nečekaných souvislostech spojuji zdánlivě nespojitelné. Články, které ti mohou pomoci porozumět mnoha zákonitostem a jevům. Díky tomu se můžeš více zakotvit sám v sobě a otevřít se životu.

Můžeš tu najít mnoho nejen na blogu, ale i na stránce O mně, která je hodně otevřená, svobodná a nekonvenční. Skrze sebe zde otevírám mnoho důležitých témat a ukazuji souvislosti a nové pohledy. Je to taková nekonečná webová kniha, která tě může léčit. Tvořím ji s tímto záměrem.

Témata se tu vzájemně různě prolínají a proměňují, a tak tě tato stránka rozvíjí a zároveň zakotvuje. Také tě harmonizuje tím, že tě na mnoha místech přepíná mezi mozkovými hemisférami. A nejen to. Působí i na dalších úrovních. Proto není jen obyčejným textem s fotkami, ale komplexním obsahem.

Můžeš si s touto stránkou pracovat, jak chceš. Asi nejlepší je jít od začátku kvůli jejímu působení, a také proto, že zejména v tématu ženství, mužství a sexuality jdu postupně do hloubky. Ale můžeš si vyzobávat jen něco, či se můžeš intuitivně ocitat tam, kde chceš být.  

A neléčím jen skrze tyto webové stránky. Moc ráda se s tebou setkám v rámci mých osobních služeb.

Můžeš mrknout i na stránku Pro ženy, kde najdeš ke koupi jedinečné, mnou vlastnoručně ušité sukně, které podporují ženskost a krásu ženy.

A pokud máš rád videa, můžeš zavítat i na stránku Videa, kde pro sebe něco najdeš.

A to není vše. Mé poslání je velmi bohaté a různorodé, a proto tvořím i další projekty. Cítím jako svůj krásný úkol iniciovat a tvořit žádoucí změny a posuny nejen v oblasti spirituality, sexuality a léčení, ale i na poli medicíny, vědy, školství, obnovy čistoty a přírodního bohatství naší planety, atd. ... Postupně tyto projekty spouštím, jak přichází jejich čas. Na stránce Další projekty najdeš nyní odkaz na projekty týkající se medicíny a vědy.

Ať se tu cítíš doma.