Milování před duchy, s duchy a práce se záměrem v 8 bodech 

 20 června, 2023

Ariel Rea

Otevři se i ty nekonečným možnostem, jaké my lidé máme. Na konkrétních příbězích zde uvidíš, že si můžeš svůj život utvářet přesně podle sebe. Že si do života můžeš vnášet to, co potřebuješ a toužíš žít. A aby se ti to skutečně dařilo, předám ti v tomto článku v 8 bodech to nejpodstatnější o práci se záměrem.

projekt Ariel Rea

Úvod k příběhům s duchy

Jak se prohlubuje mé ukotvení ve hmotě, tak se v mém životě mohou stále stále více objevovat neobvyklé, tajemné a "zázračné" události a jevy. Už mě nerozhodí tak jako dříve a nevystřelí mě někam nahoru, odkud pak musím pracně "sestupovat" zpátky dolů. Jsem už dost ukotvená, a proto mě naopak povzbudí, poučí, posílí, potěší nebo jiným způsobem obohatí.

S tím, jak roste má síla, začínám stále více přitahovat pozornost "horního" světa. Světa světelných bytostí, duchů. Jsou to převážně příjemná setkání a já se těmto setkáním stále více otevírám.

S "dolním" světem se setkávám už dlouho, většinou v podobě nejrůznějších energetických útoků. Dříve se děly častěji, nyní se objevují čím dál tím méně. A i když to nejsou setkání, po kterých bych toužila, tak i tyto nepříjemné kontakty s dolním světem mě v průběhu času posílily a obohatily. Donutily mě pracovat se silou vizualizace a díky tomu jsem se naučila tyto útoky rychle a efektivně odrážet.

projekt Ariel Rea

Úvod k práci se záměrem

Posdílím tu dnes s tebou dvě příhody, kdy mě a mého partnera při milování doprovázeli duchové a také dvě příhody, kdy jsem se milovala s duchem. Na těchto trochu pikantních útržcích z mého života uvidíš, jak pracuji se silou záměru. 

Většina lidí nechává sílu svého vědomí ležet ladem a je to velká škoda. Mnozí trpně snášejí to, co jim život přináší a netuší, že mají mnoho možností, jak změnit to, co jim nevyhovuje. Vidím to všude kolem sebe a někdy i u mých klientů.

Ukážu ti, jak mocná síla záměru může být.

projekt Ariel Rea

Milování před duchy

První příhoda

Krátce po zveřejnění mého prvního videa na téma sexuality, kdy jsem překročila určitý osobní mezník (Video Proč je sexualita pro muže velmi důležitá a proč chápu všechny nevěrné muže, odkaz najdeš i na konci tohoto článku, takže můžeš číst dál), jsem při milování s mým partnerem poprvé silně vnímala přítomnost nějaké jemnohmotné entity...

To se tak oddáváme vášni a já najednou vnímám, že nejsme sami. Uslyším přitom jemné zapraskání podlahy vpravo ode mne. Přítomnost další bytosti, i když jemnohmotné, na mě v tu chvíli působí velmi rušivě. Nechci, aby nás pozorovala a "asistovala" nám při tak intimních chvílích, které věnujeme jen sami sobě. 

Proto v duchu ducha odháním a vizualizuji široký světelný kužel vycházející z jemnohmotného slunce, který nás obklopuje a skrze nás prostupuje. Je to vizualizace, kterou používám k energetické očistě i ochraně. (toužím, abychom byli sami a vysílám záměr posílený ochrannou vizualizací)

Po chvíli vnímám, že už jsme zase sami a mohu se opět plně ponořit do vášně a smyslnosti.

projekt Ariel Rea

Druhá příhoda

Za nějaký čas nás při milování sleduje zase nějaký duch. Dost možná je to ten stejný. Ale tentokrát o sobě nedává vědět. Už ví, že bych ho vyhnala, rušitele jednoho. A tak s námi je, aniž bychom o něm věděli. Jsme ponořeni jeden do druhého, a proto ani nevnímáme, že nejsme sami.

Když poté spolu ležíme v objetí, dá o sobě duch vědět. Tentokrát nevrže podlaha, ale objeví se zvuk podobný lusknutí, zase vpravo ode mne. Hned je mi jasné, že máme společnost.

Rozzlobí mě to a ducha posílám pryč. Vizualizuji světelný kužel a vnímám, jak duch spěšně odchází, provázen zvukem, který mi prozradí, že právě odešel do druhé místnosti. (toužím, abychom byli sami a vysílám záměr posílený ochrannou vizualizací)

S mým partnerem víme, že na poli lásky spolu zhmotňujeme něco vzácného, a tak si v tu chvíli říkáme, že se duchové nejspíš přišli podívat na naše krásné milování. Že chtěli zažít, jaké to je, milovat se v lásce, čistotě a otevřenosti. Milovat se s obrovským potěšením, v radosti ze sebe i z druhého, ve vzájemném napojení a propojení.

A protože jsme oba otevření životu, tak spolu nakonec dojdeme k tomu, že když naše milování duchy tak zajímá, tak jim nebudeme bránit a dovolíme jim, aby nás v těchto chvílích navštěvovali. Ovšem za podmínky, že nás nebudou rušit. A tak tuto zprávu vysílám do "éteru" s dobrým pocitem, že je situace s duchy vyřešena. (toužím ošetřit situaci v souladu s námi i existencí a vysílám záměr vtělený do zprávy pro duchy)

projekt Ariel Rea

Poznámky nakonec

Jsem přesvědčena o tom, že o sobě ti duchové dali vědět právě proto, abychom si jich všimli a dovolili jim u nás při milování být. Kdybychom o nich nevěděli, svolení bychom jim dát nemohli. 

A asi by ještě nějaký čas trvalo, než bych byla schopná si jich v milostných chvílích všimnout bez toho, aniž by na sebe upozornili.

Tady můžeš vidět, že světelné jemnohmotné bytosti se chovají eticky a nešmírují nikoho bez pádného důvodu. A většinou ani nezasahují bez toho, aniž by o to byli sami požádáni.

Z čehož vyplývá důležitá rada navíc: neboj se v případě potřeby si "nahoru" požádat o pomoc.

projekt Ariel Rea

Poučení

Jak vidíš, stále jsme tvůrci svého života a nemusíme trpně snášet to, co nám život přináší. Můžeme si situace ošetřit a uzpůsobit tak, aby nám to vyhovovalo a bylo to zároveň v souladu s existencí.

Síla vytvořeného a vyslaného záměru může být obrovská. Roste nejen s tím, jak vnitřně rosteš ty sám, ale také s tím, jak této síle důvěřuješ a jak ji cíleně a každodenně používáš. Díky tomu si sám na sobě a na svém životě ověřuješ, že síla záměru opravdu funguje. Na konkrétních událostech totiž můžeš vidět, že jsi to ty, kdo má moc nad svým životem a to tě posiluje ještě víc.

Tak tedy pokud tak ještě nečiníš a síly záměru nevyužíváš, tak tím nejdůležitějším pro začátek je, aby ses této své síle, schopnosti nebo možnosti otevřel. Abys uvěřil, že je něco takového možné. A že i ty sám tuto svou schopnost pracovat se záměrem můžeš používat a používáním posilovat a rozvíjet.

A abych ti ještě na dalších příkladech ukázala, že to opravdu funguje, jsou tu pro tebe dva příběhy o milování s duchem. Tyto příběhy jsem již použila v článku Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích (odkaz najdeš i na konci tohoto článku), ale zde budou prezentovány v jiné souvislosti, a tak věřím, že i když jsi třeba článek četl, nudit tě nebudou.

Navíc přihodím ještě třetí příběh, který je však trochu jiný, protože je o milování s duchem, které se nepovedlo.

A neboj, na práci se záměrem se také dostaneme, uvedené příběhy jsou takovými šikovnými otvíráky k tématu a hned po nich se dostaneme k slíbeným 8 bodům, jak pracovat se záměrem.

projekt Ariel Rea

Milování s duchy

Příběh první

Spím a náhle se probouzím, protože cítím energetické doteky. Na okamžik zneklidním, protože mám z minulosti řadu zkušeností s nejrůznějšími entitami, které na mně chtěly parazitovat nebo na mě dokonce energeticky útočily.

Tentokrát je to ale jiné, a tak se brzy uvolňuji do přítomného okamžiku. Prožívám něco velmi příjemného a vzrušujícího. Nevidím ho a ani necítím jeho tělo, protože se mnou fyzicky není. O to intenzivněji však cítím a vnímám jeho energii, která mě hladí, laská a objímá. Vytváří ve mně krásné a intenzivní energetické vlny, které mi způsobují rozkoš.

Trvá to ale jen chvilku, duch náhle odchází.

Přeji si, aby to ještě někdy pokračovalo. Bylo to tak vzrušující, krásné a intenzivní. Proto vysílám do prostoru zprávu pro dotyčného, že když bude chtít, může ke mně zase někdy přijít. (toužím prožít něco takového znovu a vysílám záměr respektující duchovu svobodnou volbu)

Vyslaný záměr se nakonec zrealizuje za několik měsíců - viz Příběh druhý.

projekt Ariel Rea

Příběh druhý

V noci se probouzím, protože cítím, že zase přišel.

Je to velmi vzrušující. Hladí mě a laská a já si přeji se s ním spojit. Proto k němu vysílám, aby do mě vstoupil a miloval mě. (toužím se s ním spojit a vysílám záměr, který se ihned zrealizuje)

A tak se i stane a je to nádherné. Jsem krásně energeticky otevřená a plně ponořená do přítomného okamžiku, a tak vše velmi intenzivně prožívám. Trvá to však zas jen chvilku. Jak ke mně náhle přišel, tak náhle i odchází.

projekt Ariel Rea

Příběh třetí

Je tu pro tebe i třetí příběh, který však byl spíše jen takovým pokusem o spojení. Ale může být pro tebe inspirující, a tak ho sem dávám...

Spím a pomalu procitám, protože vnímám, že do mě chce nějaká energie proniknout. Ovšem tentokrát se nějaký duch pokouší o anální milování se mnou.

Nejsem však na spojení energeticky připravená, a tak ho moje energie nejenže nepustí dovnitř, ale dokonce ho odrazí. Zkusí to ještě asi dvakrát, ale nedaří se mu navázat se mnou spojení, a tak odchází. Jak mě opouští, v pravém uchu slyším zvuk velmi zvláštních frekvencí.

projekt Ariel Rea

Již zcela bdělá přemýšlím o tom, co se stalo. Ten duch, co se se mnou už dvakrát mazlil a miloval, velmi dobře věděl, jak na to. Věděl, jak mě velmi jemně a přitom rychle energeticky otevřít.

Tento duch však evidentně netušil, že nemůže jen tak přijít a jít na věc. Nevěděl, že nejprve musím být energeticky připravená - otevřená.

Docházím k tomu, že toto byl jiný duch, jiná bytost, evidentně bez zkušeností, jak se spojit se ženou. Ukazuje na to i ten zvuk zvláštních frekvencí. Ten předchozí duch se zvukově neprojevoval.

Jsem jemnohmotným sexuálním spojením otevřená, protože mi přinášejí potěšení a podporu, a tak dávám tomuto duchovi možnost zkusit to znovu, ale lépe. Tím zároveň sobě otevírám možnost prožít něco krásného.

A tak pro něj vysílám "do éteru" zprávu, že když se se mnou chce pomilovat, musí mě nejprve energeticky otevřít. (toužím po novém setkání a vysílám záměr vtělený do zprávy pro ducha)

projekt Ariel Rea

Poučení

Před lety jsem si přála vstupovat do jemnohmotného kontaktu s nějakou bytostí. 

Jedna ženská terapeutka kdysi sdílela, že se k ní v noci vrací duše jejího nenarozeného (potraceného) dítěte. A že jí tato duše pomáhá, podporuje ji a energeticky ji obohacuje. Cítila jsem touhu a vyslala přání něco takového také prožívat. (zatoužila jsem po podporujících prožitcích s jemnohmotnou bytostí a vyslala jsem záměr)

A vidíš? Uplynul nějaký čas (asi 5 let) a skutečně se to děje. Ovšem v trochu jiném zhmotnění. Ještě mnohem lepším. A těch bytostí je dokonce víc. Nejen jedna. A možná ještě nějaké další časem přibydou...

projekt Ariel Rea

A proč zrovna milování s duchy?

Mým největším darem je moje sexualita a vím, že je mým krásným úkolem v tomto zhmotnit něco nebývalého. A tak mi jemnohmotné bytosti pomáhají tento můj dar posilovat a rozvíjet. A tyto jemnohmotné kontakty jsou ještě o mnoho krásnější, než jsem si před těmi lety dokázala představit...

Pokud cítíš, že bys něco takového rád prožíval, otevři se tomu, že je to možné. A může tě to podporovat zase ve tvých darech a tvé jedinečnosti. 

projekt Ariel Rea

To nejdůležitější k práci se záměrem

1. Jak záměr utvořit

Záměr je vlastně zadání pro existenci a taky pro tebe. Směruje nejen tok existence, ale i tvé vlastní kroky.

Stačí ho utvořit a říct "v duchu", prostě ho bezhlasně říct. Ale můžeš ho říci i nahlas. Třeba: 

ať mám ve svém životě více lásky... radosti... vášně...rozkoše...hravosti...krásných prožitků...

ať mám ve svém životě hojnost...

ať najdu dobrou práci.... / své poslání...

ať se spojím více se svou duší...

ať najdu partnera, se kterým budu prožívat krásné souznění...


ať se uzdravím...

ať můžu pomoci svému dítěti v xy... 

ať dokážu ustát výzvu xy...

ať mám vždy dost času na to, co je pro mě důležité...

ať skrze sebe léčím tento svět...


ať dobře zvládnu návštěvu u xy...

ať je mi setkání s xy prospěšné...

ať najdu terapeuta, který mi s mým problémem xy pomůže nejlépe...

ať v důležitých momentech včas spatřím okolnosti, které jsou pro mé rozhodování zásadní...

ať mi život přináší posilující zkušenosti... (pozn. ovšem pozor, nemusí to být jen zkušenosti růžové)


ať mám dost sil zvládnout všechny životní výzvy...

ať se mi daří očistit se od nánosů minulosti...

ať se naučím xy...

ať mě dnes / v den xy existence podpoří...

ať mi přijde pomoc a podpora, kdybych se ocitl v nouzové situaci a nevěděl si rady...


ať mi existence pomůže poznat, až bude ten nejlepší čas pro xy...

ať se vše důležité v mém životě děje v pravý čas...

atd. atd.

Při tvorbě a vysílání záměru je velmi důležité soustředit se hlavně na podstatu, esenci nebo kvalitu toho, co co si do života toužíš vnést. Pokud totiž nelpíš na nějaké konkrétní podobě, život má otevřené ruce a může ti přinést něco ještě mnohem krásnějšího a lepšího než to, co by sis dokázal ve své mysli představit nebo v myšlenkách vytvořit.

projekt Ariel Rea

2. Jak záměr posílit

Záměr se dá různými způsoby posilovat.

a) rituálně

Můžeš ho utvořit a vyslat v nějaké fázi měsíce, ve speciální čas, spolu se zapálením svíčky, vykuřovadla nebo vonné tyčinky, můžeš se u toho obložit krystaly, zazpívat si, zatančit, zabubnovat, zahrát na flétnu...

Záměr se dá napsat na papír a uložit na tvém domácím oltáři nebo poslat po vodě, dá se napsat do hlíny nebo písku a pak třeba smazat nebo kolem vytvořit mandalu z přírodnin, dá se posílit mnoha různými hmotnými způsoby. Udělej to, co cítíš, že se ti chce nebo to, co tě láká nebo to, co ti dává smysl.

b) sdílením

Záměr se dá posílit i tím, že ho sdělíš někomu dalšímu. Tím ho vyslovíš nebo napíšeš a zároveň se tato zpráva objeví ve vědomí další bytosti. Ovšem je potřeba znát přiměřenou míru, abychom druhé nezneužívali a svými záměry nezatěžovali.

c) svým srdcem

Nejsilnějším a největším posilovačem je tvé srdce a jeho síla - touha srdce, silná pozitivní emoce. Touha z hloubi tvé bytosti, kterou ty sám cítíš nebo záměrně procítíš. Čím silnější je tento prožitek, tím větší má moc.

projekt Ariel Rea

3. Jak záměr pustit

Dále je důležité nejen záměr vyslat, ale také ho pustit. Tak trochu na něj jakoby zapomenout. Nechat to na existenci a dovolit, ať se věci dějí. Netlačit. To je to tajemství. 

Můžeš záměr tvořit a posilovat i delší čas a vícekrát se k se k němu vracet. Ale až ucítíš, že je záměr dostatečně utvořený, tak ho pusť, nech ho být, dovol mu žít svým vlastním životem.

Je to jako bys uvolnil ruku a pustil z ní provázek od balónku. Aby mohl balónek letět tam, kam ho vzdušné proudy zanesou... Když budeš balónek / svůj záměr neustále držet, nedoletí...

Je to jako bys dovolil svému dítěti vydat se do světa a sám ho vyprovodil na cestu. Když budeš své dítě / svůj záměr držet, nevyrazí a ani nedorazí...

projekt Ariel Rea

4. Nespěchat

A neméně důležité je netlačit na realizaci, nespěchat. Přijmout, že vše má své vlastní dokonalé načasování. Někdy jsou to roky, někdy i desítky let, jindy je to pár minut nebo vteřin. To podle toho, jaký záměr a v jaké životní konstelaci vysíláš. 

projekt Ariel Rea

5. Důvěřovat

Velmi důležité je důvěřovat síle záměru, svým vlastním schopnostem i silám existence. Pokud budeš o výsledku hodně pochybovat, vysíláš tím existenci zprávu, že na realizaci záměru nejsi připraven.

Proto se noř do důvěry, která otevírá všechny možnosti a napomáhá realizaci.

projekt Ariel Rea

6. Co přijmout

Je sice potřeba důvěřovat, ale zároveň je nutné přijmout to, že se záměr nemusí naplnit, pokud je třeba příliš konkrétní a vyslaná podoba nebude v souladu s tvou duší a životní cestou.

Je proto potřeba otevřít se tomu, že se může stát, že když to bude ve tvém nejvyšším zájmu, balónek nedoletí tam, kam bys chtěl, aby doletěl.

A pokud se tvůj záměr týká i druhého člověka nebo více lidí, pak přijmi i to, že pokud podoba daného záměru nebude v souladu s existencí a v nejvyšším zájmu všech dotčených osob, neuskuteční se.

projekt Ariel Rea

7. Konat

Samozřejmě, že nemůžeš čekat, že se vždy vše zrealizuje samo jen na základě vyslaného záměru.

Mnohdy je potřeba podnikat cílené kroky k vysněnému cíli. Někdy i dlouhodobě.

Ale postupovat bez přehnaného tlaku a v otevřenosti změnám a novým řešením. Bude fajn, když budeš mít rámcový plán, vizi nejbližších kroků, ale buď připraven vše pružně měnit.

projekt Ariel Rea

8. Konání správně dávkovat

Úplně největším a nejtěžším uměním je správné dávkování. Konat tak akorát, kolik je potřeba. Ani víc a ani míň. To je alchymie života, které se každý učíme sám za sebe a na svém vlastním životě. Žádná zkratka k tomu přitom nevede.

Dnes je mnoho lidí příliš v mužské, jangové energii, konají přespříliš a tlačí na pilu. Jsou v neustálém napětí z přehnaného konání a pod vlastním tlakem. Tím zbytečně mrhají svými silami a zároveň tak trochu komplikují svému záměru život. 

Někteří jsou naopak příliš v ženské, jinové energii, a tak záměr sice utvoří, ale nekonají dost na to, aby se mohl zrealizovat. Čekají, že jim vše spadne do klína samo nebo nenajdou dost sil vyvinout nějakou akci. Možná znáš ten ilustrativní příběh, kdy bůh říká poutníkovi, že když toužil vyhrát v loterii, měl si alespoň jednou vsadit...

Vše je život, pohybující se a proměnlivý. Pro zhmotnění tvého záměru může být potřeba prožít i období velké aktivity následované obdobím velkého "nicnedělání", kdy nejvíc konáš tím, že nekonáš a necháváš věci se dít.

Z vlastní zkušenosti vím, že když vytrváš a budeš otevřený se skrze své zkušenosti učit, půjde dávkování stále lépe a hladčeji.

projekt Ariel Rea

Na závěr

Tak se otevři sám sobě a svým touhám a potřebám.

Používej sílu záměru a důvěřuj existenci i sám sobě.

Všímej si událostí a souvislostí.

Buď trpělivý a vytrvalý.

Pak se nemůže stát, že neuspěješ. I když tvůj záměr nakonec třeba nabere úplně jinou podobu, než sis původně myslel.

Vždy ale tu nejlepší právě pro tebe.

projekt Ariel Rea

Pro tebe k tématu sexuality

Pokud je téma sexuality místem, které toužíš rozvíjet, můžeš využít mnoha článků na blogu i videí, která jsem natočila. Vše k tématu sexuality najdeš přehledně TADY.

Mohu ti být také kompetentní osobní průvodkyní, bohatá sexualita mi totiž nespadla do klína (jak je to zde trefný výraz, že?), a tak mám mnoho zkušeností v práci s životní silou a sexualitou. Mé osobní služby najdeš  ZDE.

A níže jsou slíbené odkazy:

 Video Proč je sexualita pro muže velmi důležitá a proč chápu všechny nevěrné muže

 Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích.

projekt Ariel Rea

Pro tebe k tématu práce se záměrem

Někdy může být správné utvoření záměru zásadní.

Pokud jsi v nějakém důležitém životním bodě a cítíš, že bys rád utvořil svůj záměr tak, aby měl velkou šanci se zrealizovat, moc ráda ti budu nápomocna v rámci mých osobních služeb

Pokud budeš chtít, můžeme tvůj záměr spolu nejen naformulovat, ale zároveň i rituálně posílit. Moje vědomí přitom bude ještě další nápomocnou energií, která bude pracovat ve prospěch realizace tvého záměru.

A budeš-li chtít, můžeme se věnovat i konkrétním krokům ve tvém životě.

projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.