Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích 

 7 ledna, 2023

Ariel Rea

Nechám tě nahlédnout do mé intimity a díky tomu uvidíš, že je možné i to, co běžně považujeme za nemožné. Tento v podstatě zázrak (probíhá za zraky většiny) je navíc takovým šikovným otvírákem pro velmi důležitá témata týkající se svobody v partnerských vztazích a bezpodmínečné lásky mezi partnery.

projekt Ariel Rea

Úvodem

Před pár dny v noci opět přišel a bylo to nádherné. Nevím, kdo to je a ani jak vypadá a možná to tak i zůstane. Dává to našemu milování jistý zajímavý a velmi vzrušující náboj. Možná jsme se v tomto životě dokonce ani fyzicky nepotkali, kdo ví? Ale od začátku.

Před časem se to stalo poprvé...

projekt Ariel Rea

Poprvé

Spím a náhle se probouzím, protože cítím energetické doteky. Na vteřinu zneklidním, protože mám řadu zkušeností s nejrůznějšími entitami, které na mně ve slabších chvílích chtějí parazitovat nebo na mě dokonce energeticky útočí.

Tentokrát je to ale jiné, a tak se brzy uvolňuji do přítomného okamžiku. Prožívám něco velmi příjemného a vzrušujícího. Nevidím ho a ani necítím jeho tělo, protože se mnou fyzicky není. O to intenzivněji však cítím a vnímám jeho energii, která mě hladí, laská a objímá. Vytváří ve mně krásné a intenzivní energetické vlny. Trvá to jen chvilku a když to skončí, přeji si, aby to ještě někdy pokračovalo. Vysílám proto do prostoru zprávu pro dotyčného, že když bude chtít, může ke mně zase někdy přijít.

Jsem z toho tak vzrušená, že si ty energie ještě dojedu sama se sebou a udělám si velmi příjemné zakončení.

projekt Ariel Rea

Intermezzo

Následuje několik měsíců, kdy procházím náročným očistným a transformačním procesem skrze masivní děložní krvácení. Toto krvácení rozhodně není samoúčelné. Velmi mě tlačí k mnohem hlubšímu ukotvení do hmoty. Během času také poznávám, že je navíc cestou mocné očisty mého velmi zatíženého rodu.

projekt Ariel Rea

Podruhé

Již se po tomto velmi náročném procesu dávám dohromady a sílím. A asi to ví nebo cítí i on.

V noci se probouzím, protože cítím, že zase přišel. Je to velmi vzrušující. Hladí mě a laská a já si přeji, aby do mě vstoupil a miloval mě. A tak se i stane a je to nádherné. Jsem krásně energeticky otevřená a plně ponořená do přítomného okamžiku, a tak vše velmi intenzivně prožívám. Trvá to jen chvilku. Jak ke mně náhle přišel, tak náhle i odchází.

Jsem opět velmi vzrušená, cítím, že jsem na hraně energetického orgasmu. Nějaký čas si tento stav užívám, ale pak cítím, že potřebuji tyto energie uzavřít. A tak samu sebe polaskám, aby se energie vybila a já mohla zase usnout.

projekt Ariel Rea

Můj partner z toho těží

Následující den se mám setkat s "mou" láskou - partnerem - milencem. Velmi se na něj těším a jsem po tom nočním zážitku obzvláště roztoužená, že cítím, že snad do večera ani nevydržím. On o mém tajném milenci a nočním dobrodružství ví, protože mu to netajím. Má z toho radost. Vždyť proč by ji neměl, když mi to dělá dobře a nakonec z toho těží i on sám.

projekt Ariel Rea

Jak je to tu běžné

Běžné v této společnosti je to, že se k sobě životní a milostní partneři energeticky přicucnou a chtějí se mít jen sami pro sebe. Má to za následek velkou nesvobodu ve vztazích a často i určitou závislost.

projekt Ariel Rea

Pravá láska? Skutečně?

Jeden si usurpuje druhého a chce být jediným původcem štěstí, lásky a rozkoše svého partnera. Často to pramení z představy, že jedině tak je to ta pravá láska, a že jedině tak je to správně. Velmi mocně se to šíří i v nesrovnatelně vědomější spirituální komunitě, takže se nelze divit tomu, že je to tu tak rozšířené.

A tak si každý svého partnera více či méně žárlivě hlídá a někdy ho i omezuje. Zjevně nebo skrytě. Někdy i "jen" svou energií, která druhého neviditelně, ale citelně dusí. Někdy to dělá jen jeden, někdy to dělají oba dva. Jaké energie mezi nimi proudí nebo spíš neproudí, je ti již možná zřejmé. Je to taková opičí láska, která se však nedá nazvat láskou skutečně vědomou, dospělou, nesobeckou a podporující.

projekt Ariel Rea

Spokojené a naplňující vztahy?

Výsledkem jsou vztahy, kde lidé nejsou spokojeni. Jak ti, co žárlí a omezují, tak i ti, kteří jsou omezováni. A pokud to dělají oba, tak tuplem. Jsou to vztahy plné pocitů vlastnění, vztahy plné pochybností, nespokojenosti, neporozumění a nedorozumění...

A pokud alespoň jeden z partnerů v hloubi duše touží tvořit lásku s více než jedním partnerem, pak tu jde i o to, že nenaplňuje své bytostné potřeby. Raději si zapoví radost a naplnění, aby partnerovi vyhověl, aby ho neztratil, aby ho nezranil, aby nebyl odsouzen, aby nepřišel o své životní jistoty, ekonomické výhody... 

projekt Ariel Rea

Cesta duše

Panuje tu ve spirituální komunitě celkem rozšířená představa, že když jde člověk cestou duše, vše je snadné a růžové, vždyť celý Vesmír při nás stojí... 

Cesta duše je přitom často plná výzev, ve kterých však sílíme a stáváme se tím, kým v té nejhlubší podstatě jsme. A právě proto, že při nás Vesmír stojí, tak nám posílá zkušenosti, které nás posunou tam, kde potřebujeme být.

projekt Ariel Rea

Jen pro odvážné

Někdy nás proto i vykopne ze života, který už nám neslouží, což může otřást mnoha vnějšími jistotami. A ustát to a vidět v té chvíli, že je to pro náš nejvyšší prospěch, není vždycky snadné.

Proto je cesta duše jen pro odvážné. Pro ty, kteří chtějí žít svůj život v souladu s existencí. Život, který je díky tomu mnohem snadnější a krásnější než byl kdy předtím. Ale cestou k takovému životu je potřeba projít i nějakými zkouškami a strázněmi.

Ovšem ne každý musí ztratit tolik jako já...

projekt Ariel Rea

Moje vlastní cesta

Já sama jsem šla cestou duše a i když jsem si moc přála, aby to můj manžel ustál, nestalo se tak. Mnoho jsem ztratila, a tak vím, že to rozhodně není snadné, a že to ani každý nedokáže. Proto tu chci vyslovit, že rozhodně chápu všechny, kdo v takových vztazích setrvávají. Každý se rozhodujeme sám za sebe a každý máme jinou cestu a jinou životní realitu, jinou sílu duše, jiné poslání...

Ovšem mám mnoho zkušeností s tím, že když mi život něco sebere, dělá tak proto, abych mohla získat ještě něco mnohem lepšího. I když to většinou nějaký čas trvá...

projekt Ariel Rea

Jak moc vadí, že si zapovíme své touhy a nenaplníme své potřeby

Záleží na tom, jak moc silná potřeba tvořit lásku s někým jiným je. Jak moc je daný člověk spojen se svou duší a jak moc ho to volá. Vše má samozřejmě i svůj vývoj a čas.

Pokud je ta potřeba silná a on se jí brání, obětuje se svému partnerovi ve jménu lásky k němu, dopouští se nelásky k sobě. A tím, že nenaplňuje své hluboké potřeby, si uvnitř sebe vytváří silné vnitřní konflikty, které mohou vést nejen k určitému vnitřnímu napětí a hluboké nespokojenosti, ale dokonce až k fyzické nemoci.

Ve skutečnosti se jakákoliv oběť vždy obrátí nejen proti obětujícímu, ale i proti tomu, v jehož jménu byla oběť učiněna.

Já sama jsem odmítla obětovat sebe sama, svou svobodu a své poslání ve jménu mé lásky k manželovi. I když to byla láska hluboká a silná. Věděla jsem totiž, že by to nepřineslo nic dobrého ani mě a ani jemu.

projekt Ariel Rea

Ne každý je bytostně monoamorní

Ne každý je bytostně nastaven na jednoho životního a milostného partnera. Mnoho lidí toto o sobě však neví. Ani já jsem to nevěděla po naprostou většinu skoro 30 let trvajícího výlučného vztahu s jedním mužem, mým manželem.

projekt Ariel Rea

Jsem polyamorní

Prošla jsem si hlubokou transformací, poznala jsem mnoho o své svobodné duši, o svých bytostných potřebách i darech, a tak již nemohu žít to, co je v této společnosti běžné, považované za normální a vhodné.

Již jsem se vymanila ze společenského podmínění a žiji si život podle svého, v souladu se svou duší a v souladu s existencí.

Je to v mnohých ohledech provokující, nepřijímané, brnká to mnohým lidem na jejich přesvědčení, ale jen díky tomu brnkání je možná nějaká změna. A i to je mým úkolem, měnit tuhle nesvobodnou společnost na svobodnější.

projekt Ariel Rea

Cesta změny a pokojný bojovník

I já jsem si v minulosti prošla procesy od odporů, odmítání toho, co se mi zdálo divné, až k přijetí, neutralitě a osvobození se od vnitřních omezení.

Cítím velmi často, jak negativně je potřeba milovat víc lidí a tvořit více vztahů vnímána. Všechno to vychází z neporozumění a z předsudků, kterými je většina lidí spoutána.

Ale plně to chápu a respektuji, nebojuji s tím a nebojuji ani s těmi, kdo to ke mně tak cítí a ke mně vysílají. Boj by to byl naprosto zbytečný a vyčerpávající, který by jen druhé utvrdil v jejich předsudcích.

Jediné, co má smysl, je cesta míru, čistoty a plného přijatého projevení. Žít sebe a netajit to, jít cestou pokojného "bojovníka", který bojuje nejsilněji právě tehdy, když vůbec nebojuje.

projekt Ariel Rea

Pokud toužíš nahlédnout do toho, jak mohou vypadat skutečně svobodné vztahy, čti dál.

projekt Ariel Rea

Bezpodmínečná láska nejen v rámci rodičovství

Mnoho se mluví o bezpodmínečné lásce. Hlavně se skloňuje v souvislosti s rodičovstvím. 

Málokdo však ví, že bezpodmínečná láska může kvést i mezi partnery, a že je velmi osvobozující a léčivá.

Ale jen hrstka těch, kteří o tom něco tuší, má koule na to, aby něco takového skutečně žila.

projekt Ariel Rea

Jak vypadá bezpodmínečná láska mezi partnery

Když miluješ svého partnera bezpodmínečnou láskou, miluješ ho celého, se vším všudy. 

Nemáš přitom ale růžové brýle, jsi si vědom toho, jak na tom tvůj partner je. Víš, že každý máme své silné a slabé stránky, a že každý si procházíme svým vývojem a růstem.

Všechny slabé stránky svého partnera přijímáš, protože k němu prostě patří a protože víš, že takové stránky máš i ty sám, i když jsou třeba na jiném místě. Možná dokonce už víš, že ze slabin se často stávají ty největší dary. Proto vůči slabším stránkám svého partnera nejen že nevytváříš vnitřní odpory, ale můžeš je dokonce milovat.

projekt Ariel Rea

Když miluješ svého partnera bezpodmínečnou láskou, jsi tím, kdo svého partnera skrze sebe mocně podporuje už jen tím, že ho plně přijímá.

Díky tomu s tebou tvůj partner může být plně sám sebou, ve své přirozenosti a podstatě. Cítí, že nic na něm nesoudíš a neodsuzuješ. 

Něco na něm miluješ už od začátku, mnoho toho si v průběhu času zamiluješ a oblíbíš a to, co zbyde, to, co na něm v dané chvíli nedokážeš vyloženě milovat, to prostě v neutralitě přijímáš. Nevytváříš vůči tvému partnerovi ani vůči jeho součástem vnitřní odpory.

projekt Ariel Rea

Když miluješ svého partnera bezpodmínečnou láskou, jsi bez představy, jaký by měl být, co by měl dělat a kam by se měl vyvíjet.

Když jsi totiž bez představy, teprve tehdy jsi plně otevřený tomu, jaký ve skutečnosti je a jaká je jeho vlastní cesta. Svého partnera nikam netlačíš. Místo toho se raduješ z toho, jaký je a raduješ se i z jeho pokroků.

projekt Ariel Rea

Když miluješ svého partnera bezpodmínečnou láskou, přeješ si, aby byl šťastný. Proto ho podporuješ v tom, co ho šťastným dělá nebo mu to alespoň umožňuješ.

Teď se postupně skrze ilustrativní příklad dostaneme k tomu podstatnému.

projekt Ariel Rea

Jiný koníček

Někomu dělá problém podpořit svého partnera už v tom, aby se věnoval nějakému svému výlučnému koníčku, který nesdílí nebo nemůže sdílet se svým partnerem.

Dám ilustrativní příklad. Kupříkladu ty nemáš rád lyžování nebo ti lyžování nic neříká a tvůj partner přitom lyžování  miluje. Možná ti není příjemná představa, že nebudete spolu, že tvůj partner bude prožívat příjemné chvíle bez tebe.

Pokud ale máš vůli pracovat se svými vnitřními omezeními, tak si projdeš nějakými svými procesy a nakonec dojdeš k tomu, že ti nebude vůbec vadit, že tvůj partner na lyže vyrazí a užije si svůj pěkný čas bez tebe. 

Možná si tyto chvíle nakonec i oblíbíš a budeš je vítat. To proto, že se tvůj partner z lyžování vrátí šťastný, uvolněný, radostný a nabitý energií, která oblaží i tebe. Budeš mít vedle sebe partnera, který je spokojený nebo dokonce sálá pozitivní energií a díky tomu získáváš i ty.

projekt Ariel Rea

Můžeš zajít dokonce ještě dál a čas, po který nejste spolu, využít k tomu, abys oblažil sebe sama i ty. Něčím, co dělá šťastného zase tebe.  

Možná si uděláš doma pohodu a chvilku jen pro sebe, kdy se můžeš ponořit do svého vnitřního světa bez vyrušování. Možná si zapálíš svíčku, pustíš hudbu, zazpíváš si, zatančíš, upečeš koláč, něco ukutíš, cokoliv. Možná dokonce někam sám vyrazíš. Do přírody, do společnosti, k přátelům, kamkoliv. Vytvoříš si čas jen sám pro sebe.

projekt Ariel Rea

A když se pak s partnerem zase setkáte, oba jste osvěženi a oblaženi něčím, co jste dělali rádi a vůbec nevadí, že jste to nedělali spolu. Ba právě naopak.

Chvíle, které jste neprožili spolu, vás mohou osvěžit a podpořit tak, že si o to více užíváte chvil, kdy jste zase spolu. Máte nová témata, můžete si povídat o tom, co jste prožili, můžete se těšit jeden na druhého, můžete těžit z toho, že jste oba udělali něco pro sebe, můžete těžit z toho, že se oba energeticky osvěžíte a naplníte.

projekt Ariel Rea

Jiný partner

Možná ti vůbec není proti mysli, když tvůj partner vyrazí sám na lyže. Ale jen málokdo asi bude pohodě s tím, že jeho partner má ještě nějakého dalšího partnera a vyrazí trávit čas s ním. To už je úplně jiná liga.

V principu je to stejné jako s tím lyžováním. Partner zažije krásné chvíle bez tebe a když se spolu zase setkáte, je šťastný a spokojený. Proč bys z toho neměl těžit stejně jako když se vrací spokojený z lyžování?

projekt Ariel Rea

To proto, že jsme po staletí masírováni a prošpikováváni přesvědčeními a vzorci, že jediná správná láska je ta výlučná, která je jen mezi dvěma lidmi.

Ten, kdo dokáže nebo dokonce potřebuje milovat ještě někoho dalšího, je v očích většiny lidí:

 • zrádce, 
 • někdo, kdo doopravdy nemiluje,
 • někdo, kdo je bezohledný,
 • někdo, kdo je nečistý,
 • někdo, kdo je záletník nebo kurevník (či záletnice nebo rozhoďnožka),
 • někdo, kdo je nevěrný,
 • někdo, kdo je přelétavý a věčně nespokojený,
 • někdo, kdo nedokáže milovat dostatečně hluboko,
 • někdo, kdo je divný, 
 • někdo, kdo žije něco, co by žít neměl,
 • někdo, kdo je hoden odsouzení...

Dosaď si sám... Můžeš si zkusit navnímat, jaké vzorce vyplouvají tobě, když si představíš u někoho konkrétního, že žije ve více vztazích.

projekt Ariel Rea

Tyto vzorce jsou velmi silné, tak silné, že jsou dokonce zapsány v DNA našich buněk.

Vím to, protože jsem si to vyzkoušela a zažila sama na sobě.

Vymanila jsem se z těchto přesvědčení a začala žít samu sebe svobodně, ale i tak se mi stávalo, že se mi odněkud z hlubin vynesl nějaký pocit nebo myšlenka, která mi ukazovala, že to, co dělám, není správné. Tak silné to je.

projekt Ariel Rea

Proto pokud chceš osvobodit sám sebe, počítej, že budeš procházet chvílemi, kdy tvé vědomí a svědomí bude čisté, ale některé pocity, které se v tobě budou vynořovat, nebudou příjemné. Když si však uvědomíš, odkud to pochází, necháš je sebou projít, aniž bys je posiloval, živil a cyklil svou pozorností, pak tímto procesem projdeš úspěšně a postupně těchto pocitů bude méně a méně, až tě opustí nadobro.

projekt Ariel Rea

Milovat víc mužů mě dělá více šťastnou

Jsem žena, která dokáže milovat víc mužů. A nejenom, že to dokážu, ale dělá mě to šťastnou. U mě konkrétně je to z více důvodů, z nichž některé pramení z podstaty a výlučnosti mé duše a mého poslání.

Také je tu potřeba říct, že existuje v podstatě nekonečná škála mezi stavem být nešťastný a mezi stavem být šťastný. Či přesněji, že člověk může v průběhu svého života činit sebe a svůj život čím dál tím šťastnějším, a to v podstatě až do nekonečna.

Záleží na tom, s čím se spokojíš. Zda ti stačí nebýt vyloženě nešťastný nebo zda toužíš být velmi šťastný a velmi naplněný a své štěstí nechat zářit a oblažovat  tak nejen sebe, ale i všechny ty, se kterými se setkáváš.

projekt Ariel Rea

Jak to mám

1.

Když ve svém srdci nosím víc mužů, mohu k nim vysílat více lásky. Mohu kupříkladu milovat dva muže, ale moje láska není o to slabší, ba právě naopak. Je o to silnější. A to ke každému z nich. Své srdce nemám rozparcelované na kousky, plně a o to více miluji.

projekt Ariel Rea

2.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jsem přelétavá. Já když miluji, tak miluji vytrvale, roky a desítky let.

projekt Ariel Rea

3.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že nemiluji dostatečně hluboko. Já když miluji, moje láska postupně sílí a prohlubuje se skrze vše, co s daným mužem prožiju.

Hloubka lásky, kterou s daným mužem vytvořím  a prožívám, však nezávisí jen na mně, ale i na daném muži. Jak moc je schopen se otevřít a jak hluboce je schopen milovat. Láska v partnerských vztazích je vždy obousměrná a tvoří ji svým dílem oba dva.

projekt Ariel Rea

4.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jsem bezohledná. Jsem velmi citlivý člověk, ale nemůžu být bezohledná k sobě.

A i když mě to velmi mrzí, v této společnosti v podstatě není možné milovat víc mužů a přitom se nikoho nedotknout a nikoho  nezranit.

projekt Ariel Rea

5.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jsem nečistá. Já sama žiju to, co žiju, v maximální vnitřní čistotě.

V čistotě, kterou ten, kdo je vnímavý a skutečně otevřený, dokáže velmi jasně cítit. Ten však, kdo je spoután předsudky, ten toto vnímat a poznat nedokáže. 

projekt Ariel Rea

6.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jsem záletnice a rozhoďnožka.

Já se nějakému muži otevřu teprve ve chvíli, kdy cítím, že naše energie k sobě pasují, a zároveň když si navnímám, 

že s tímto mužem mohu vytvořit něco výjimečně krásného.

Čerpám velkou pomoc i skrze sny a další cesty, takže se mi ukazují některé ze skutečností, které jsou pro mě důležité. 

Když dokážu milovat víc mužů, něco výjimečně krásného mohu vytvořit s každým z nich, ovšem pokaždé trochu jinak.

projekt Ariel Rea

7.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jsem jednomu z těchto mužů nevěrná. Svou podstatu žiju v čistotě a pravdivosti a jsem velmi přímočará, takže skutečnost, jak to mám, žádnému muži, se kterým tvořím vztah, netajím.

Považuji naopak za velmi důležité, aby daný muž věděl, jak to mám a mohl se díky tomu zařídit a svobodně se rozhodnout, zda do vztahu se mnou chce za těchto okolností jít. Nevěra je pro mě osobně situace, kdy se lidé vzájemně podvádějí či zpronevěřují svým slibům. Muž, kterého miluji, je včas spraven o všem důležitém a není to tedy nevěra.

Jsem si vědoma toho, že svobodomyslná a nezávislá žena to má v tomto ohledu těžší než svobodomyslný a nezávislý muž. Podstata ženství je jiná než podstata mužství, navíc společenské vzorce jsou mnohem tolerantnější ke svobodomyslným mužům než ke svobodomyslným ženám a pro muže je z obou těchto důvodů mnohem těžší než pro ženu přijmout fakt, že pro svého partnera není tím jediným.

projekt Ariel Rea

8.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jsem láskou k jednomu muži zradila lásku k druhému muži.

Když toho muže stále miluji, naše láska i nadále trvá, jak by to mohla být zrada? Jak by čistá láska mohla být zradou?

Dám ti analogický příklad. Jsi rodič a máš jedno dítě, které velmi miluješ. Je zradou na tomto dítěti toužit mít ještě jedno další dítě? Je pak ještě větší zradou skutečně další dítě zrodit a cele ho milovat? Mít a milovat obě dvě?

projekt Ariel Rea

9.

Ano, když dokážu milovat víc mužů, znamená to, že čas, který strávím s každým z nich, je pak zákonitě kratší než kdybych milovala jediného muže a žila s ním.

Ovšem nižší kvantita rozhodně neznamená nižší kvalitu, ba právě naopak. Pokud máme s daným mužem vymezený omezený čas, prožíváme ho v mnohem větší intenzitě a v naprosto jiné kvalitě, než kdybychom byli pořád spolu.

O to více se těšíme jeden na druhého a to více si společných chvil užíváme, mnohem snadněji se noříme do přítomného okamžiku, ze kterého vyvěrá intenzita, pravdivost a radost. Navíc to, že nejsme neustále spolu neznamená, že spolu nemůžeme být v kontaktu a komunikaci i mimo chvíle, které pro sebe máme vymezené.

projekt Ariel Rea

10.

Když dokážu milovat víc mužů, dokážu přijmout, podporovat a mít ráda i partnerku nebo manželku muže, kterého miluji.

Již nežiji v programech konkurence, soutěžení a nevraživosti, ale naopak ve vnitřním nastavení respektu a podpory. Proto partnerku nebo manželku muže, kterého miluji, mám skutečně ráda a plně ji přijímám, respektuji a podporuji.

Jak bych nemohla podporovat a nemít ráda svou spojenkyni v lásce k jednomu a témuž muži? Ženu, která je jeho nedílnou součástí? Ženu, která o něj pečuje ve chvílích, kdy o něj nepečuji já?

Muž, kterého miluji, se mnou může o své manželce nebo partnerce zcela volně a svobodně komunikovat a ráda jsem mu i podpůrkyní a rádkyní, pokud potřebuje. Když bude on šťastnější se svou manželkou nebo partnerkou, bude šťastnější i se mnou. Přeci nebudu sama proti sobě?

netoužím z muže, kterého miluji, dělat muže rozervaného, který musí volit mezi ženami, které miluje. Já toužím muže, kterého miluji, skutečně plně a bezpodmínečně milovat a plně podporovat v čemkoliv, co je pro něj důležité. Moje láska je nesobecká a přející.

projekt Ariel Rea

11.

Když dokážu milovat víc mužů, neznamená to, že jeden z nich bude o něco ochuzen. Když miluji, tak plně, se vším všudy.

A nebude proto ochuzen ani o setkávání a zážitky na milostném poli. Spíše naopak. Moje sexualita je jedním z mých největších darů a milování je mou největší životní radostí. 

A i když svou sexualitu sama vědomě rozvíjím v podstatě od svých 5 let, tak nejvíce sílí a rozvíjí se právě v rámci milostného vztahu s mužem.

S každým mužem, kterého miluji, proudí více lásky mým srdcem a také se v mé sexualitě otevírají nové zdroje.  Z obou důvodů pak mnou proudí víc energie, která se může při milování rozhýbat. 

Tedy více mužů znamená intenzivnější prožitky při milování pro každého z nich.

projekt Ariel Rea

12.

Když miluji, znamená to, že k sobě partnera nepřipoutávám, ale dávám mu naprostou svobodu, aby byl se mnou jen tehdy, pokud se mnou být může a chce. Není to ovšem nějaká deklarace, je to to, co skutečně žiji a k partnerovi vysílám v každé vteřině toho vztahu.

Mohu svobodně a autenticky vyjadřovat svoje potřeby a pocity, ovšem bez nějaké představy nebo tlaku na to, co by měl udělat můj partner. On má pak skutečnou svobodu jednat tak, jak sám cítí a chce.

Lidé mají tendenci k sobě své partnery připoutávat ze strachu, že o ně jinak přijdou. Za tím vším často bývá strach z opuštění, nedostatečné vědomí vlastní hodnoty, nedůvěra i neznalost vztahové dynamiky...

projekt Ariel Rea

Vztahová dynamika

Ze vztahové a energetické dynamiky mezi mužem a ženou je totiž jasné, že tendence připoutávat druhého vede přesně k opačnému "odstředivému" efektu. Připoutávaný partner se cítí být nesvobodným a touží se z připoutanosti vymanit. Ať už vědomě či podvědomě. Znamená to, že hledá cesty, jak se vzdálit, osvobodit, nevidět, nesetkat... Pokud je tedy dostatečně vnitřně silným.

Partner, který je vnitřně slabý, se spoutat a připoutat nechá. A může mu to vcelku i vyhovovat. Ovšem takový partner není vůbec přitažlivý pro člověka, který je spojen se svou silou a je si jí vědom. Ať už je to žena nebo muž. Tady platí, že svůj k svému. A tak je to v pořádku.

projekt Ariel Rea

Magnetický efekt skutečné svobody

Pokud k sobě partnera nepřipoutávám, dávám mu skutečnou svobodu. Přijímám tím také, že má plné právo se se mnou vidět nebo nevidět, jak bude sám cítit.

V situaci, kdy tvoříme lásku a vztah, kde si vzájemně máme co dát, tato svoboda vytvoří "dostředivý" magnetický efekt, tedy to, že skutečně svobodný partner naopak cítí větší touhu po setkání.

Jak by taky ne, vždyť má možnost být plně sám sebou a naprosto svobodným tak, jako jeho protějšek. A skutečná svoboda je velmi přitažlivá. A v dnešní době i dosti vzácná.

Ovšem vědomí magnetického efektu neznamená, že toho používám k nějaké manipulaci nebo ovlivňování. Je to pouze vědomí, které je v pozadí, ale bez účelovosti, kterou by citlivý partner velmi rychle rozpoznal.

Tady to skutečně musí být hluboce integrované a žité, jinak to nefunguje.

projekt Ariel Rea

Závěrem

Ano, ne každý muž má dost vnitřní síly jít do takového vztahu a milovat skutečně svobodnou a nezávislou ženu. A také ne každá žena má dost vnitřní síly milovat skutečně svobodného a nezávislého muže a jít do vztahu s ním. Ale tak je to správně.

Protože jen s dostatečně vnitřně silným a svobodomyslným partnerem mohu vytvořit něco výjimečně krásného. Ať už jsem žena nebo muž.

Lásku, která je nádherná, vyživující, podporující a léčivá pro nás pro oba. 

Lásku, která je žita v nebývalé čistotě, radosti a intenzitě a pro mnohé i v dosud neobjevených dimenzích.

Lásku, která překonává prostor i čas, a která je zdrojem mocného spirituálního růstu pro nás pro oba. 

Lásku, která proudí svobodně a plně, protože ji ve svobodě žijeme. 

Lásku, která je vpravdě mystickou.

projekt Ariel Rea

Závěrem podruhé

Pokud netoužíš tvořit více milostných a partnerských vztahů, tak i tak ti tento článek může přinést spoustu podnětů a inspirace do tvého partnerského života. 

Principy tvorby skutečně svobodných vztahů žitých v bezpodmínečné lásce se dají plně aplikovat i do vztahů jeden na jednoho. Vytvoří půdu pro to, aby láska mezi těmito partnery mohla být ještě krásnější a více naplňující.

projekt Ariel Rea
projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.