Jak to má moudrá žena s muži 

 5 listopadu, 2021

Ariel Rea

Řada žen po probuzení pálí mosty a houfně opouští dosavadní vztahy. Některé ženy se dokonce odvracejí i od mužů jako takových. Já osobně tuhle cestu nesdílím. V článku ti ukážu své osobní vnitřní nastavení, které je v souladu s ženskou i mužskou přirozeností, jako možnou inspiraci. Pro tebe, ženo. I pro tebe, muži.

projekt Ariel Rea

Jak to má moudrá žena

Moudrá žena má ráda muže i jejich energii. Miluje projevy mužsko-ženské polarity a miluje se milovat s mužem.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena si je vědoma sebe sama i své síly. Dokáže stát sama v bouři, dokáže se sama o sebe postarat. Dokáže konat, tak jako muž. Ale konání jí není vlastní tak, jako muži, a proto s mužem může být více sama sebou. S mužem se může více ponořit do plynutí a prožívání. Muž jako nositel akce se totiž o značnou část konání postará a ona mu v tom nebrání. Konání a akce jsou mužovou přirozeností a svědčí mu. A dokonce ho těší. Protože pak i on může být více sám sebou. 

projekt Ariel Rea

Moudrá žena si je vědoma své síly, ale proti mužům jí nezneužívá. Ona totiž žije v radosti z toho, že muži existují. Ráda se jimi nechává osvěžovat nebo obletovat, ráda se schoulí do mužovy náruče. Pokud tak cítí, s potěšením se muži, který je hoden jejího daru, otevře, oddá a odevzdá v milostném aktu. (O daru muži se dozvíš více v článku Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc.)

projekt Ariel Rea

Moudrá žena si váží muže a jeho kvalit, miluje jeho rytířskost i jeho sexuálnost. Principem muže je fyzická síla a síla jeho sexuality. Principem ženy je vnitřní síla - síla její lásky. Její kvality jsou přesně protipólné, a proto se energie muže a ženy vzájemně uvádějí do pohybu. A pohyb, to je život. Pohyb, to je vzrušení. Pohyb, to je živost. Pohyb, to je aktivace.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena dává muži patřičný prostor k tomu, aby mohl být skutečným silným mužem. Muže nepošlapává ani proti němu nebojuje. Naopak jej skrze sebe podporuje. Protože moudrá žena miluje takového muže po svém boku, který je sám silný.

Moudrá žena se totiž raduje ze silného muže. Ona netouží muži vládnout, touží po muži, který jí bude roven. Touží se s ním a jeho silou setkávat. Polarita se silným mužem je totiž mnohem silnější než s mužem slabým. A silnější polarita znamená větší pohyb energií a silnější, bohatší a více vzrušující prožitky.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena  je schopná žít sama, pokud by to bylo nutné. Ale nevidí jediný důvod k tomu, aby muže zavrhla, když je život s nimi o mnoho bohatší a mnohem více vzrušující. Moudrá žena ví, že s muži může prožívat svou ženskost v naprosto jiných kvalitách, než jak ji prožívá se ženami. Její život je pak obohacen o jiné dimenze.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena miluje, když se její energie setká s energií muže. Když mezi jí a ním něco proběhne. Nějaký pohyb energií. Ať už je to setkání pohledů, krátká konverzace nebo něco víc. Neodpírá si drobné ani větší radosti, které vyvěrají z toho, že je ženou.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena na muži oceňuje především jeho vnitřní kvality. Víc než vzhled muže je pro ni daleko důležitější to, jak se s tím mužem cítí. Protože ona je ze své podstaty pocitová.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena muže miluje, ale přitom na nich svou existenci nezakládá. Je vnitřně svobodná a nezávislá, a díky tomu dává velkou svobodu i mužům po jejím boku a v její společnosti. Nevěší se na ně jako závaží a ani jimi nemanipuluje. S takovou moudrou ženou mohou být muži také svobodní, nezávislí a plně sami sebou. Tak, jak po tom v hloubi duše touží.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena nepálí zbrkle mosty a nezavrhuje muže, i když je ještě takzvaně neprobuzený. Je si vědoma toho, že není ostrá hranice mezi vědomým a nevědomým mužem, a že i s takzvaně dosud neprobuzeným mužem může žít a může se mnoho naučit, pokud je spojuje skutečná láska a vzájemný respekt. 

projekt Ariel Rea

Moudrá žena netlačí na muže, aby se rozvíjel jen proto, že ona tak činí. Moudrá žena ví, že život sám je tím nejlepším učitelem, který je nade všechny kurzy, semináře a knihy. Respektuje mužovu cestu, která může vést úplně jinými uličkami, než kudy jde ona sama. A i tak mohou žít a rozvíjet se spolu.

projekt Ariel Rea

Moudrá žena přistupuje ke svým synům tak, aby z nich mohli vyrůst silní muži. A je si vědoma toho, jak její ženství, které žije, formuje mužství jejích synů a jejich budoucí vztahy se ženami.

projekt Ariel Rea

Ženské emoce

Žena je v principu vnitřně silnější než muž, protože jejím principem je láska, která je tou vnitřní silou. Ženy někdy muže děsí svými silnými emocemi. Je to však úkol pro obě strany.

Pro ženy, aby se učily se svými silnými emocemi pracovat tak, aby jimi nezraňovaly a neničily.

Pro muže, aby přijali ženské emoce jako projev ženské přirozenosti a jako výzvu od života se s nimi vypořádat. Ustát je. Muži nadto ve svých životech bytostně potřebují čelit výzvám. A silná vědomá žena je velkou výzvou. Ovšem ne ve smyslu vzájemného boje, ale ve smyslu její neuchopitelnosti a proměnlivosti.

projekt Ariel Rea

Pro tebe, ženo

Ženo, buď ženou. Raduj se z pozemského života se vším, co k němu patří. Raduj se ze své sexuality i ze sexuálnosti muže. Uzdrav svá ženská zranění, abys mohla muže milovat a ctít. Aby tvá zranění nebyla tím, co způsobí, že muže zavrhneš a tím se o mnoho ochudíš. Noř se do prožívání, protože prožívání je bohatstvím života. Nadto muži jsou přitahováni k ženám, které jsou v kontaktu samy se sebou, se svými prožitky.

projekt Ariel Rea

Pro tebe, muži

Muži, buď mužem. Raduj se z toho, že existují ženy, ta záhadná, a proto vzrušující stvoření. Postav se čelem výzvám, které ti ženy připravují. Staň se pevným stromem, který odolá i vichru ženských emocí. Staň se rytířem, který si je vědom své fyzické převahy, ale přitom jí nezneužívá. Raduj se ze své sexuálnosti, přijmi tento svůj princip a zdroj. Pokud tak učiníš, pak se z něj totiž budeš radovat nejen ty, ale i ženy po tvém boku a ve tvé společnosti.

projekt Ariel Rea

Pro tebe ke stažení

Přehled nejdůležitějších principů ženy a muže pro tvou potřebu a práci s ženstvím nebo mužstvím. Můžeš si tento dokument stáhnout nebo vytisknout - po kliknutí na obrázek. Více k těmto principům najdeš níže v doporučených článcích k tématu.

Pro tebe k tématu

Téma ženství a mužství:

Nejhlubší principy ženy a muže a jak s nimi pracovat - jak se více spojit se svými přirozenými zdroji, jak žít své principy a kvality dle své sexuální identity. 

Video Proč je sexualita pro muže velmi důležitá a proč chápu všechny nevěrné muže - toto a navíc řada dalších důležitých témat


Téma milování:

Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc - o tom, že milování může být nejen nesmírně krásné, ale i velmi léčivé, o tom, proč je žena tou, kdo dává víc než muž.

Milování před duchy, s duchy a práce se záměrem v 8 bodech - otevírá téma jemnohmotných sexuálních spojení a učí tomu, jak si můžeš do života vnášet to, co toužíš žít.


Téma vztahů:

Proč a jak tvořit skutečně krásné a svobodné vztahy se dozvíš v článku Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích.

Video Životní vztah a jak tvořit vzrušující a podporující partnerské vztahy - to nejzásadnější pro tvorbu krásných partnerských vztahů

projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.