Proč vznikl projekt Živá planeta a co přináší 

 1 července, 2021

Ariel Rea

Naše lidská existence je již věky spojena s planetou Zemí a její mateřskou, vyživující a zakotvující energií. Stejně tak i s nádhernou a tajuplnou říší rostlin. Jsou to naše důležité životní zdroje.

projekt živá planeta

Co se dnes děje

Nyní žijeme v době odtrženosti od těchto našich zdrojů a z toho plynoucích slabých energetických kořenů. Jako lidstvo skomíráme a potýkáme se s mnoha problémy, které pramení právě z tohoto odtržení.

Otravujeme vodu, vzduch, půdu a další své životní zdroje a tím ohrožujeme svou vlastní existenci i existenci mnoha dalších živých bytostí tvořících říše rostlin a zvířat. Už si začínáme díkybohu uvědomovat, oč tu běží. Je to všechno ale již tak velké a složité, že často padáme do pocitu, že každý jeden z nás je jen kapkou v moři, která sama nic nezmůže.

projekt živá planeta

Každý z nás tvoří

Opak je ale pravdou. Právě každý jeden z nás je tím, kdo vše tvoří. Skrze to, co nakupuje a tím podporuje. Skrze to, co činí i jak smýšlí. I skrze to, jak skrze sebe inspiruje a co šíří. Je před námi nekonečno cest k nápravě a zlepšení.

projekt živá planeta

Obnovovat zpřetrhané vazby

Vnímám, že je v první řadě nanejvýš potřeba začít obnovovat zpřetrhané vazby. Znovu se otevřít říši rostlin i planetě Zemi jako živým a vědomým bytostem. Bytostem, které nás mohou skrze sebe mocně léčit a pomáhat nám. Mohou nám mocně pomáhat se znovu zakotvit a napojit na proud života. A teprve když se řádně zakotvíme sami v sobě, mohou se nám začít ukazovat konkrétní cesty.

živá planeta
projekt živá planeta

Řešení nemůžeme vymyslet

Je tu tolik faktorů, které je potřeba vzít v potaz, že není možné řešení této situace vymyslet. Je možné se jen otevřít existenci, aby k nám a skrze nás začala promlouvat a konat. A to může udělat jen každý sám za sebe.

projekt živá planeta

Ty jsi důležitá kapka

Ty, právě ty, jsi tím, kdo je tou kapkou, která tvoří ne moře, ale celý oceán. Ty, právě ty, jsi součástí vlny i klidné hladiny. Jsi součástí povrchu i hlubiny. Jsi součástí všeho. Tvoříš skrze sebe neustále, ať sis toho vědom či nikoliv.

projekt živá planeta

Buď vědomý a zakotvený

Čím budeš vědomější a zároveň zakotvenější, tím více budeš vnímat, co je v souladu se životem a co nikoliv. Začneš vidět pod povrch věcí a nenecháš se tak snadno obalamutit projekty, které se tváří jako ekospása a přitom jsou ještě zhoubnější než to, co tu dosud bylo. Začneš vidět konkrétní cesty, jak můžeš situaci zlepšit právě ty. Není jedna cesta pro všechny. Každý máme tu svou. A každý z nás může přispět svým dílem.

projekt živá planeta

Co bude projekt přinášet

V rámci projektu Živá planeta budu přinášet důležité informace a inspiraci k tomu, jak se začít vracet zpátky do kýžené rovnováhy. V tuto chvíli ještě nejsem schopna spatřit vše, co skrze mne bude přicházet. Jen se tomu otevírám a nechávám na životě, aby mě vedl.

projekt živá planeta

K tématu

Pokud by ses rád dozvěděl víc o lidských kořenech, doporučuji ti článek Jak je to s lidskými kořeny, silou ovocných stromů a škůdci.

projekt živá planeta

Má osobní pomoc

Život mě v posledních 15 letech vedl k důkladnému prozkoumání procesů ukotvování vědomí, procesů obnovování a budování lidských energetických kořenů.

Tak pokud cítíš, že bys rád začal pracovat na svých kořenech s mou osobní pomocí, moc ráda ti budu zkušeným průvodcem a pomocníkem. 

projekt živá planeta

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.