Multidimenzionální kotva – 4 hlavní složky 

 2 března, 2022

Ariel Rea

Téma kořenů a ukotvování je v oblasti osobního růstu a spirituality stále velmi podceňované. Sama na sobě jsem v posledních 16 letech prozkoumala a ověřila, jako moc důležité téma to je. Proto ti dnes přináším článek na toto téma.

projekt Ariel Rea

Proč se věnovat tématu kořenů a ukotvování

Pokud totiž chceš zůstat v rovnováze (a obzvláště v této době), je potřeba, abys nejen rozvíjel svou spiritualitu, ale abys pracoval i na svých kořenech.

Představ si sám sebe jako strom. Ten sám sebe vždy udržuje v dokonalé rovnováze. Stromy mají pod zemí bohatý kořenový systém, který zhruba odráží velikost jejich koruny. To proto, že kořeny poskytují fyzickou oporu, poskytují fyzickou výživu, ale i energetické spojení s planetou Země. A aby strom mohl posílat dost výživy svým větvím, musí být náležitě zakořeněn.

Pokud jsi dostatečně zakořeněn ve všech složkách multidimenzionální kotvy, cítíš se být doma, cítíš se dobře, spokojeně a správně. Máš dostatečné spojení se zdroji výživy, která není jen fyzická, ale je také multidimenzionální, tak jako ty.

Tvoje kotva je i jedním z důležitých předpokladů tvé síly. Zda bude skutečně zhmotněná ve tvém životě a promítne se do něj. Pokud totiž nejsi dostatečně ukotven, tvá síla zůstává jen nezhmotněným potenciálem.

projekt Ariel Rea

Naše lidské kořeny

I my lidé máme své kořeny, tak jako stromy. Čím více rosteme vzhůru, tím více potřebujeme i zakořeňovat. To proto, abychom zůstali ve spojení se životem, se svým tělem, s planetou Zemí a sami se sebou.

Naše kotva, zdroje ukotvení jsou multidimenzionální tak, jako jsme multidimenzionální i my.

Popíšu zde nyní hlavní složky této kotvy, abys věděl, jakými všemi směry se můžeš vydat, pokud budeš chtít posílit své kořeny, cítit se lépe, zesílit a díky tomu zůstat v stabilní a v rovnováze i v obdobích velkých vnitřních a vnějších změn. 

projekt Ariel Rea

1. Fyzická kotva - spojení s fyzickým tělem

Jak moc jsi ve spojení s tvým tělem, jak citlivě ho vnímáš, jak dokážeš reagovat na jeho potřeby.

Tuto fyzickou kotvu můžeš rozvíjet tak, že budeš svou pozornost obracet ke svému fyzickému tělu, budeš ho cíleně vnímat a budeš vnímat i jeho potřeby a citlivě a adekvátně na ně reagovat.

Toto můžeš činit kdykoliv během dne, pokud jsi již dostatečně bdělý na to, abys i ve víru každodenního dění alespoň chvílemi cíleně vnímal své tělo. 

S výhodou můžeš toto směřování pozornosti a vnímání pěstovat ve chvílích klidu, kdy se svou pozorností obrátíš k sobě, do svého těla, do toho, jak se cítíš v jeho jednotlivých částech nebo v něm jako v celku. 

Druhá výhodná možnost je, že se budeš hýbat a budeš vnímat své tělo při pohybu. Třeba při chůzi, běhu, tanci, lyžování, jízdě na kole... Přiměřený pohyb navíc tvé tělo posiluje a silnější tělo tě pak může lépe kotvit. 

Můžeš se sebou pracovat i v oblasti celkové životosprávy, stravy apod., je to velmi rozsáhlé téma.

projekt Ariel Rea

2. Energetická kotva - spojení s energií planety Země

Jak moc jsi ve spojení s energií a rytmy naší matky, planety Země.

Planeta Země je naším domovem podobně jako je naše fyzické tělo naším domovem. Spojení se Zemí není fyzické jako u rostlin, které do země vrůstají svými fyzickými kořeny.

Naše spojení s matkou Zemí je energetické. Hlavně skrze čakry, o kterých se prakticky nemluví, skrze čakry nohou. (K tomuto tématu zde můžeš najít příspěvek Video Důležité čakry, o kterých se nemluví. Na konec článku ti dám odkaz.)

Toto spojení se Zemí můžeš pěstovat a posilovat různými způsoby.

projekt Ariel Rea

 2a) Spánek

Důležité je dostatečně a ve vhodných podmínkách spát - ve spánku se celá tvá bytost ukotvuje, vylaďuje na frekvenci vibrací Země.

Čím lépe jsi energeticky ukotvený - vyladěný na vibrace planety Země, tím máš silnější energetické kořeny, čerpáš větší energetickou výživu a máš lepší schopnost detoxikovat se od nepříznivých energií. 

O tom, jak si připravit co nejlepší podmínky pro vyživující a zakotvující spánek najdeš mnoho v e-booku Spánek jako lék a zdroj sebepoznání, který si můžeš bez zdarma a bez zadávání e-mailu stáhnout na konci článku.

projekt Ariel Rea

2b) Bosá chůze a práce s pozorností

Další možností, jak posilovat energetické spojení se Zemí, je chodit bosky, ideálně v přírodě - víc najdeš ve výše zmíněném videu.

Také je vhodné cíleně svou pozornost zaměřovat do chodidel a jejich kontaktu s podlahou nebo zemí.

projekt Ariel Rea

 2c) Vizualizace

Další možností je, že si můžeš vizualizovat kořeny, které vyrůstají z tvých chodidel a prorůstají do nitra Země.

projekt Ariel Rea

2d) Alchymická esence

Já využívám i ukotvování skrze čich používáním alchymické esence Srdce matky Země.

Je to malá lahvička, ke které si párkrát denně přičichnu a zhluboka nasaju vůni, která je uvnitř. Je to esence vzniklá v napojení, s mnoha složkami, která krásně pomáhá navazovat spojení se Zemí. Pokud bys chtěl tento způsob také vyzkoušet, můžeš si ji zakoupit na alchymiq.cz.

projekt Ariel Rea

2e) Kontakt s půdou

Také kontakt s půdou v rámci zahradničení nebo při pobytu v přírodě tě propojuje s energií Země.

projekt Ariel Rea

2f) Pobyt v přírodě

Pobyt v přírodě, procházky v lese, to je další možnost, která je velmi příjemná a účinná a působí nejen na tvé energetické kořeny, ale i na tvé fyzické tělo. A pokud jsi tomu otevřený, i na tvou duši - v případě, že si pobyt v přírodě užíváš a její krásu vnímáš.

projekt Ariel Rea

2g) Ležení na zemi

Ideálně ležení na holé zemi s vědomým vnímáním tvého kontaktu s ní. Ale můžeš ležet i na dece nebo jiné podložce.

Můžeš si také zalézt do nějakého ďolíku nebo terénní vlny, kde budeš hezky obklopen zemí.

projekt Ariel Rea

3. Emocionální kotva - spojení skrze srdce, srdeční čakru

Jak moc máš otevřené srdce, kolik jím proudí lásky, jak moc dokážeš milovat sám sebe, druhé, život. I jak moc dokážeš lásku přijímat.

Tato emocionální kotva je velmi důležitá i velmi silná. Srdce je naším středem, velmi důležitým centrem, skrze nějž se děje mnoho včetně krásných zázraků.

Téměř všichni z nás, kteří žijeme v tomto časoprostoru, potřebujeme hojit svá zranění a otevírat svá srdce lásce.

projekt Ariel Rea

3a) Láskyplný kontakt s druhým člověkem

Nejmocnějším a nejpřirozenějším léčením a otvíračem srdce je láskyplný kontakt s druhým člověkem.

Hlavně láskyplný kontakt v dětství s matkou, otcem a dalšími blízkými osobami.

A také láskyplný kontakt v podobě partnerského a milostného vztahu.

Toto je z mé zkušenosti tím nejsilnějším.

projekt Ariel Rea

3b) Láskyplný vztah k sobě

Tím nejdůležitějším je však láskyplný vztah sám k sobě.

Pokud jsi nedostal dost lásky v průběhu tvého dětství, bude to pro tebe znamenat více práce než pro toho, kdo do sebe měl možnost lásky nasát více.

Je potřeba tento vztah k sobě cíleně budovat a tvořit. Tak, abys otevíral své srdce nejen pro druhé, ale i sám pro sebe.

Nemůžeš totiž ve skutečnosti dost milovat druhé, pokud nemiluješ dost i sám sebe. Je to vzájemně propojené.

projekt Ariel Rea

3c) Krystalové léčení

Další možností je sebeléčení v podobě práce s krystaly - na toto téma bych pro tebe ráda brzy natočila video.

V podstatě můžeš použít jakýkoliv růžový nebo zelený krystal nebo kámen.

projekt Ariel Rea

3d) Práce s emocemi

A můžeš pracovat sám se sebou tak, že se nebudeš bránit prožívat své emoce a hlavně se nebránit plakat. 

Slzy jsou velmi mocným lékem, který hojí tvá zranění a otevírá tvé srdce. 

projekt Ariel Rea

3e) Léčení emocionálních zranění

Můžeš se cíleně věnovat svým zraněním v rámci svého růstu a to sám nebo s nějakým terapeutem.

Mohu ti v tomto v rámci mých osobních služeb pomoci i já, pokud bys chtěl. A nejen s léčením srdce, ale i komplet s ukotvením nebo s jakýmkoliv jiným tématem.

projekt Ariel Rea

4. Spirituální kotva

Jak moc znáš sám sebe, svou esenci, svou duši, své dary a poslání, jak moc znáš, odkud tvá duše pochází.

Toto poznání a vědění ti poskytuje jiný druh opory a zakotvení než u předchozích tří složek. Ale je neméně důležité. Dává ti pocítit určitou vnitřní jistotu, stabilitu, propojenost a sounáležitost.

Tato spirituální kotva je hodně jemnohmotná, ale bez ní tvé ukotvení nebude kompletní.

Poznat sám sebe, svou esenci, své poslání, své dary i svůj původ, je velmi těžkým úkolem. Zvlášť v tomto světě, který dělá všechno pro to, abychom zůstali nevědomí a odpojení. Vyžaduje to trpělivost, vytrvalost, dobrou sebereflexi, schopnost vhledu, určité napojení a někdy i pomoc druhého člověka.

projekt Ariel Rea

Závěrem

Jak vidíš, máš nepřeberně možností, jak se ukotvovat.

Můžeš se v různých obdobích tvého života věnovat různým složkám a dimenzím tak, jak budeš cítit nebo jak se ti to bude ukazovat. Je to často mravenčí práce, která však nese velké plody.

Nemůžeš totiž skutečně vyrůst, pokud nebudeš současně vytvářet silné kořeny. Bez práce na ukotvování v určité fázi narazíš na strop a tvůj růst se zastaví. 

Mnoho lidí si toho zastavení růstu však není vědomo, a pak žijí v iluzi, jak moc jsou vědomí a rozvinutí. A přitom třeba jen sedí na obláčku, kde je život moc netlačí, protože s ním nejsou v kontaktu.

Když chodíš po zemi, všechno je silnější. Tlaky života, jeho výzvy, tvá témata, vše cítíš silněji a naléhavěji. Ale také cítíš silněji a prožíváš intenzivněji vše krásné. A o tom život je.

projekt Ariel Rea

K tématu pro tebe

Video Důležité čakry, o kterých se nemluví

Jak je to s lidskými kořeny, silou ovocných stromů a škůdci

Obchod, kde můžeš koupit zakotvující esenci Srdce matky Země - www.alchymiq.cz.

Pokud tě zajímá, co ti mohu nabídnout v rámci mých osobních služeb, mrkni SEM.

projekt Ariel Rea

E-book ke stažení

Jak si připravit ty nejlepší podmínky pro zakotvující spánek + mnoho o snech jako komunikačním kanálu s existencí.

Stačí kliknout na obrázek a e-book se ti otevře v novém okně, kde si jej můžeš prohlédnout, přečíst, stáhnout nebo vytisknout.

Stačí kliknout na obrázek a e-book se ti stáhne do mobilu nebo tabletu.

projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.