Co je hlavní příčinou vrásek, a proč je na ně sebezázračnější krém krátký 

 18 června, 2021

Ariel Rea

Všímáš si masáže kosmetických firem, které tě přesvědčují o zázračných účincích jejich krémů na vrásky? Věříš jim a mažeš na sebe předraženou zakonzervovanou vodu obohacenou o chemický koktejl nebo jsi vůči těmto lákadlům už imunní? Tušíš, že za vráskami bude něco víc než jen nevyživená stárnoucí pokožka? Tenhle článek ti ukáže pravou příčinu vrásek a to, jakým způsobem je možné s vráskami pracovat. A nebudu tu propagovat žádné krémy ani botoxové injekce. Však uvidíš.

Stárnoucí pokožka to není

Je pravdou, že stárnoucí pokožka ztrácí svůj přirozený tonus (zdravé napětí) a stává se povadlejší. To ano. Ale hlavní příčina vrásek je někde úplně jinde. Proto mazání drahými krémy, obsahujícími stopová množství nějakých vzácných a zázračných ingrediencí, opravdu nefungují.

Neříkám, že není fajn o svou pokožku pečovat, mazat ji a ošetřovat. I já to dělám. Používám čisté přírodní oleje a květové vody. Tahle péče mě i mé pokožce dělá dobře, ale není tím, co by řešilo mé vrásky.

Napjaté obličejové svaly

Když budeme řešit vrásky v obličeji, tak pravou příčinou těchto vrásek jsou příliš napjaté (stažené) obličejové svaly. Tak jednoduché to je.

Důkazem je to, že funguje botoxové ošetření

Proto ostatně fungují botoxové injekce, kdy se člověku vyrobí umělé ochrnutí svalů v oblasti, která je touto "metodou" ošetřena.

Do obličejových svalů se píchá botulotoxin, který produkuje bakterie Clostridium botulinum. Tento toxin je neurotoxický a vysoce jedovatý. Způsobuje svalovou paralýzu. Na internetu jsem našla zajímavý údaj, že 1g botulotoxinu je schopen zabít 1 milion lidí. To už je velká síla, co říkáš?

Ti lidé, kteří nechtějí mít vrásky a nechají si píchat tenhle jed do svého obličeje, pak vypadají jako voskové loutky. Jejich mimické svaly jsou paralyzované a vrásky pak netvoří, ale v konečném důsledku tvoří obličej bez výrazu.

Kam až jsou někteří lidé schopni zajít, mě nepřestává udivovat. Když pomineme jiné důsledky, tak se ochuzují o to nejcennější. O schopnost bohaté mezilidské komunikace. Mimickými obličejovými svaly je možné vyjádřit nekonečně mnoho. A naprosto mnohem víc, než jsou schopná vyjádřit slova. A o tenhle nesmírně důležitý komunikační prostředek se tito lidé dobrovolně připravují.

Jak se projevuje podkožní tuk

Důkazem toho, že podstatou vrásek jsou napjaté obličejové svaly, je to, že lidé s větší vrstvou podkožního tuku mívají vrásek méně a lidé hodně hubení, s velmi tenkou vrstvou podkožního tuku, bývají vrásčití více.

Podkožní tuk zde působí jako takový vyrovnávací polštářek mezi napjatým svalem a pokožkou, který způsobuje, že je toto napjaté obličejové svalstvo na povrchu méně zřetelné a tedy našim pohledům skryté.

Ještě hlubší příčina vrásek - vnitřní napětí

Ovšem s tímto souvisí i další věc, a to je ještě hlubší příčina vrásek. A tou je vnitřní napětí.

Napjaté obličejové svaly totiž nevznikají jen tak. Vznikají tím, jak žijeme.

Když dlouho žijeme ve vnitřním napětí, toto napětí se potom materializuje v podobě napjatých a křečovitě stažených obličejových svalů tvořících vrásky.

Vnitřní napětí může vzniknout z mnoha důvodů. A každý na ně reagujeme jinak a jinde. 

Někdo reaguje napětím kruhových svalů okolo úst, a pak vznikají radiální vrásky, které obkružují rty.

Někdo reaguje napětím čela, a pak u něj vznikají vodorovné nebo svislé čelní rýhy.

Někdo reaguje napětím v oblasti mezi očima, a pak u něj vznikají typické svislé rýhy mezi obočími.

Jiný reaguje napětím v nosoretní rýze, a pak má svislé vrásky mezi tváří a nosem a ústy.

Někdo reaguje napětím svalů obklopujících oči, a pak má vějířky vrásek kolem očí.

Stav orgánů fyzického těla

Do tohoto napětí se promítá zároveň i stav orgánů fyzického těla. Některé vrásky mluví o oslabeném střevě, jiné o oslabených játrech či dalších orgánech. Z vrásek proto lze vyčíst mnoho o jejich majiteli a nositeli.

Ovšem tělo a duši nelze oddělit, a tak záleží, na jakou příčinu se víc zaměříš, když vrásky a jejich příčinu interpretuješ. Ti, co čtou z vrásek nemoci a oslabení fyzických orgánů, se možná budou do krve hádat, že příčina je v těle.

Záseky v duši, potlačené emoce a obecně neproudící životní energie

Ti, co čtou z vrásek záseky v duši, potlačené emoce a vnitřní napětí pramenící z neproudící životní energie, by se možná hádali, že tohle je tou pravou příčinou.

Co je víc?

Obojí se ve vzniku vrásek odráží, a proto nelze říct, že je to jen tělem nebo jen duší. Obojí je propojené. 

Záleží vždy na tom, na co se zaměříš. Existence je nekonečná a v nekonečně mnoha aspektech provázaná. A pokud o ní vyslovíš cokoliv, vždy to bude zredukováno, nikdy to nebude kompletní a celé.

Přechodné vnitřní napětí

Můžeš během pár hodin zestárnout o 20 let a pak zase během jediného dne omládnout zpět.

Byla jsem svědkem situace, kdy se jedna žena náhle ocitla ve velkém vnitřním napětí pramenícím z velkého strachu o vlastní zdraví. Během pár hodin viditelně ve výrazu obličeje a díky objevivším se vráskám zestárla o 20 let. 

Netuším, co měla za potíže, vím jen, že pak šla k lékaři. Nic závažného se tam nenašlo, a tak druhý den vypadala zase zpět o 20 let mladší. Vnitřně se uvolnila díky ujištění, že je vše v pořádku a její vrásky a napětí z obličeje zase zmizely.

Jídlo uvolňuje vnitřní napětí

A jak toto vnitřní napětí souvisí s jídlem? Lidé, kteří bývají kulatější, totiž své vnitřní napětí uvolňují jídlem, a tak mají nejen více vyrovnávacích tukových polštářků mezi svými obličejovými svaly a pokožkou, ale navíc bývají vnitřně uvolněnější. Takže se tu setkávají dva faktory, které mluví pro méně vrásek.

Jíš, když máš chuť nebo se v jídle držíš?

Však se také říká, že si můžeš vybrat buď velký zadek a hladký obličej nebo štíhlou postavu a vrásky v obličeji.

Podle toho, jestli jíš, když máš chuť (chuť vzniká i tehdy, když jsi ve vnitřním napětí), tehdy jídlem své vnitřní napětí uvolňuješ.

Nebo jestli se v jídle držíš a tedy napětí nezajídáš, ale ani neuvolňuješ. Pak v tomto napětí pořád jsi. Tedy pokud s ním nepracuješ jiným způsobem, což dělá málokdo.

Střední cesta k méně vráskám

Ovšem je tu ještě střední cesta. Cesta, kterou jde jen málokdo. Protože je to cesta obtížná, která nejde po povrchu a vyžaduje trpělivost, vytrvalost a odvahu. Vede tě do hlubin tvé bytosti a do tvého života a žití.

Pokud chceš být bez vrásek, cesta seberozvoje a žité, ukotvené spirituality plus přiměřená péče o fyzické tělo v rámci stravy a životního stylu, je tím nejlepším řešením. Méně vrásek je jen vedlejším efektem cesty k realizaci vlastního potenciálu.

Vnitřní uvolněnost znamená méně vrásek

Opakem vnitřního napětí způsobujícího vrásky je uvolněnost.

Uvolněnost je běžný atribut mládí. Proto mladí lidé vrásky nemívají. Samozřejmě se tu do jisté míry projevuje i jejich svěží pokožka. Ale hlavním důvodem hladkých obličejů je vnitřní uvolněnost.

Ovšem tato uvolněnost není vyhrazená nějakému věku, je vyhrazená vnitřní čistotě, vnitřní svobodě, přirozenosti, autenticitě a uvolněnému vnitřnímu nastavení. Proto je možné, že i starý člověk může mít hladký obličej bez vrásek.

Ovšem stává se to výjimečně, protože s odžitými roky hromadíme nezpracované a neodžité záležitosti, vzdalujeme se sami sobě a i ve svém těle hromadíme nezpracované věci.

Třeba vnitřní a vnější toxiny. Vnitřními toxiny jsou produkty metabolismu, které nejsou z různých důvodů dostatečně odváděny z těla pryč, vnějšími toxiny jsou všechny ty chemické látky, těžké kovy a další zdroje, které naše tělo zatěžují tím, když do něj vstupují.

Takže vrásky jsou sice přirozeným atributem vyššího věku, ale s věkem jako takovým souvisejí jen nepřímo.

Cesta k sobě a její paradoxy

Z toho všeho, co jsi si tu přečetl, se před tebou už možná otevírá cesta. Cesta k sobě, dovnitř. Dlužno říci, že velmi pravděpodobně nebude tvou hlavní motivací pleť bez vrásek, jako není ani mou hlavní motivací.

Pokud se vydáš na cestu vnitřního růstu jen proto, že nechceš mít vrásky, pravděpodobně dojdeš do bodu, kdy narazíš na velkou překážku. A tou bude tvá touha nemít vrásky.

Teprve pokud dokážeš tuhle touhu opustit a přestat lpět na tom, jak vypadáš, teprve tehdy se ti otevírá pravá vnitřní svoboda. Pravá vnitřní svoboda, která tě povede na cestu, na které tě čeká možná i odměna v podobě mladistvého zjevu.

Tyhle paradoxy vznikají na cestě k realizaci našeho potenciálu velmi často. Když něco chceš trvale získat, musíš se toho nejprve vzdát. Niterně. Už jen z podstaty je to velmi těžké, protože překonáváš sebe sama. Ovšem ne silou a akcí, ale právě nekonáním, opouštěním lpění a uvolněným vnitřním nastavením.

Mladistvý zjev

V předchozím odstavci jsem se dotkla mladistvého zjevu a tím jsem si nahrála na smeč. Protože vrásky rozhodně nejsou tím hlavním, co tvoří mladistvý vzhled. Tím hlavním, co tvoří mladistvost vzhledu, je zářivost a naplněnost duše, která mluví skrze obličej a oči.

Můžeš mít hladký obličej bez výrazu a prázdné pohaslé oči. Nebo můžeš mít vrásky, ale zářící oči a v obličeji výraz plný života. Kdy budeš působit mladistvěji? Pokud jsi zvolil druhou variantu, je to bingo.

Jenže tohle málokdo dokáže vnímat. Všichni se soustředí na vrásky jako hlavní atribut mladistvosti. Ve skutečnosti se zabývají vráskami jen proto, že chtějí působit mladistvě.

Netuší však, že mnohem důležitějším a mocnějším zdrojem mladistvosti není hladká pokožka, ale to, že z člověka zevnitř vyzařuje naplněná, čistá, svěží a zvědavá duše. Ovšem tohle vnitřní vyzařování vyžaduje mnohem víc péče než patlat na sebe krémy a nechat si píchat do obličeje jedovaté injekce.

Můžeš mít obojí, ale nelpi na tom

Ovšem můžeš mít obojí. Obličej bez vrásek a přitom zářící oči a výraz plný života. Ale nelpi na tom. Jen se tomu otevři.

Otevři se tomu, že je něco takového možné. To je to nejdůležitější.

Zaměř se do sebe 

A zaměř se dovnitř sebe.

Do toho, co cítíš a jak žiješ. 

Do toho, abys naslouchal svým potřebám a touhám. 

Do toho, aby ses plnil radostí ze života a žití. 

Do toho, abys život prožíval a ne jen přežíval. 

Do toho, abys šel i do nepohodlí, když tě volá tvá duše. 

Do toho, abys překonával i překážky, když budeš vědět, že touhle cestou se máš dát.

Biologický věk

Dalším přínosem této cesty je to, že nejen mladistvě vypadáš, ale dokonce se tak i cítíš. A pokud pracuješ i na dostatečném ukotvení, na svých kořenech, pak se mladistvě cítí i tvé tělo a jeho vnitřní orgány.

Znamená to, že tvůj biologický věk bude nižší než tvůj věk chronologický. Může ti být třeba 60 a můžeš vypadat, cítit se a fungovat jako by ti bylo 40.

A co další zkrášlující procedury?

Přiznám se, že nemám moc přehled o tom, co všechno se v kosmetických salonech používá za účelem odstraňování vrásek. Tahle cesta mě nikdy nezajímala. Mohu však s určitostí říci, že pokud na tebe zvenku působí nějaký přístroj nebo případně jiný člověk, třeba svýma rukama, je to stále jen kosmetická cesta.

Kosmetická cesta, která nezmění tvé vnitřní nastavení a nepovede tě do dlouhotrvající vnitřní uvolněnosti. Může pomoci, to ano, ale cílí stále na povrch.

Jaká je cesta k sobě?

Není to jen hladká cesta bez zádrhelů.

Je to cesta křivolaká, která tě neustále učí a rozvíjí. A právě proto je stále dobrodružná a neokoukaná. Je stále nová, a proto v tobě neustále probouzí život.

Díky tomu můžeš mít zářivé živé oči plné života a pulsující život bude promlouvat i skrze tvou tvář. A lhostejno, jestli bez vrásek nebo s vráskami.

Tvé kořeny

Velmi důležité je, abys pracoval nejen na svém spirituálním růstu, rozvoji vědomí, ale i na svém ukotvení, na svých kořenech. Těmito kořeny je tvé fyzické tělo a spojení se životem, s hmotnou existencí, se zemí a zdrojem.

Pokud se chceš dozvědět víc o lidských kořenech, a o tom, jak tyto kořeny budovat, mrkni na článek Jak je to s lidskými kořeny, silou ovocných stromů a škůdci.

A k tématu ukotvování vědomí, tedy budování kořenů, si můžeš níže stáhnout e-book, který jsem před lety napsala. Když klikneš na obrázek, e-book se ti otevře v novém okně. Můžeš si jej prohlédnout, přečíst, stáhnout nebo i vytisknout. Pokud jsi na mobilu nebo tabletu, tak se ti rovnou stáhne do zařízení.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.