Proč vznikl projekt Zdravá společnost a co přináší 

 20 září, 2021

Ariel Rea

Ukážu ti, jak je potřeba proměnit naši společnost. Nastíním ti hodnoty, na kterých bychom ji měli vystavět. Zmíním dva proudy, které jsou v procesu proměny zásadní a jaké vlastnosti by měli mít lídři v nejrůznějších oblastech.

Úvod

Ocitli jsme se v krizi, která odhaluje, jak moc je naše společnost nefunkční a nemocná. Její současná podoba je už neudržitelná. A to proto, že naše společnost není postavená na zdravých základech. Projekt Zdravá společnost si klade za cíl přispět všemi možnými cestami k vytvoření nové fungující společnosti postavené na zdravých základech.

Co jsou zdravé základy

Zdravými základy jsou základy, které jsou v souladu se životem.

Základy, které jsou vytvořeny na hodnotách, které jsou přirozené, a proto je není nutné právně upravovat a různými prostředky vynucovat a vymáhat. 

Základy, které:

 • podporují jednotlivce a tím zároveň i celé společenství
 • podporují svobodu a zároveň ohleduplnost a respektování hranic
 • podporují nezávislost a zároveň zodpovědnost
 • podporují svébytnost a zároveň spolupráci

Základy, které:

 • těží z lidské rozmanitosti a jedinečných darů lidí tvořících společný prostor
 • umožní každému jednotlivci najít své místo ve společnosti, kde se bude cítit dobře a naplněně
 • umožní vytvářet obrovské hodnoty, které budou vznikat právě díky svobodné spolupráci
 • budou podporovat proměnlivost a pohyb namísto nehybných struktur a svázanosti

Dva proudy proměny

1. Společnost je zdravá tak, jak jsou zdravé její součásti. Je to cesta individuálního růstu každého jednoho člověka.

2. Společnost je zdravá tak, jak jsou zdraví její lídři a představitelé. Je to cesta volby takových lidí do klíčových pozic, kteří:

 • jsou v kontaktu se svou silou, srdcem a svědomím
 • mají rozvinuté vědomí, jasné vize a čisté záměry
 • jsou schopni kritického myšlení a strategického rozhodování
 • jsou otevřeni diskusi a spolupráci
 • jsou otevřeni konstruktivní kritice a své vlastní evoluci
 • se ujmou oblastí, ve kterých jsou sami znalí a kompetentní

Závěrem

Je toho mnoho, co je potřeba proměnit. Každý z nás se může na této proměně podílet.

Jak skrze svou vlastní evoluci a růst, tak skrze vlastní cílenou aktivitu a iniciativu v souladu se svými dary a možnostmi.

A můžeš  i ty, ať už jsi kdokoliv a děláš cokoliv.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.