O živlech v nás 

 24 února, 2022

Ariel Rea

Aneb mnoho asociací a souvislostí k tématu živlů a práce s nimi.

projekt živá planeta

Multdimenzionalita lidské bytosti a živly

Možná už vnímáš, že jsme multidimenzionální bytosti propojené se vším, co je. Naše multidimenzionalita mimo jiné znamená, že každý z nás má v sobě obsažené i všechny živly. Živly, se kterými je v neustálém kontaktu a neustále s nimi nějakým způsobem komunikuje. Máme všichni v sobě v nějaké míře projevený oheň, zemi, vodu a vzduch.

Živly máme projevené také ve více dimenzích. Jednak fyzicky, např. voda v orgánech, tkáních a buňkách, ale i energeticky, např. voda jako emoce.

projekt živá planeta

Naším úkolem je živly v sobě rozpoznávat a učit se s nimi pracovat tak, abychom je měli v rovnováze. Pokud máš v sobě hodně silně vyjádřený jeden živel, je to dar a zároveň místo, kde se potřebuješ se sebou učit pracovat.

A živlů v sobě můžeš i cíleně využívat, můžeš je vnímat jako nástroje či přístupové cesty k tomu, abys tvořil sám sebe a svůj život podle svých nejhlubších tužeb a potřeb.

projekt živá planeta

Jak to mám s živly já

Já jsem do vínku dostala velmi silný živel ohně. Oheň je vášeň, nadšení, zaujetí, jiskra, schopnost velké proměny...

O něco méně i když i tak celkem dost jsem dostala do vínku zemi. Země je stabilita, ukotvenost, klid, spojení s fyzickým tělem, existencí...

projekt živá planeta

Má práce s ohněm a zemí

Mnoho let jsem pracovala se svým ohněm, který jsem se učila hlavně krotit a mnoho let jsem pracovala i se zemí, se kterou jsem se učila spojovat a do které jsem se učila vrůstat. Řekla bych, že ta hlavní a pro mě aktuální témata ohně a země jsem již prozkoumala, a tak nějak to přirozeně přišlo, že jsem poslední dobou začala více pracovat s vodou.

projekt živá planeta

Má práce s vodou

Voda velmi dobře hasí můj oheň ve chvílích intenzivní transformace, kdy je potřeba procesy trošku tlumit a zpomalovat, aby mě to nestrávilo a zůstala jsem v rovnováze a dobře zakotvená. Mockrát mi pomohlo v náročných chvílích vyrazit ven do přírody k vodě. Jen tak u ní v klidu postát, posedět nebo se v ní i vykoupat.

projekt živá planeta

Voda jako můj zachránce

V minulosti mě párkrát voda doslova zachránila. To když v průběhu velkých vnitřních změn mé nohy zachvacoval oheň a strašně mě svědila kůže. To svědění bylo nesnesitelné a nutilo mě se drbat. Jenže to drbání přesměrovávalo mou energii zevnitř ještě více směrem do kůže a ven z těla, do míst, kudy neměla proudit. Každé podrbání mi ještě více přitížilo... 

Bylo to velmi intenzivní a prožívala jsem v té chvíli silnou úzkost.

Intuice mě zavedla k vodní nádrži a já si do ní vlezla. Byl už podzim a dost chladno, takže jsem se smočila jen po kolena. Ale během chvilky jsem cítila, jak mi chladná voda úžasně ulevuje a pomáhá. Prodýchávala jsem ty energie, aby přestaly proudit do kůže a proudily vzhůru mým nitrem.

Stačilo pár minut a byla jsem jak znovuzrozená.

projekt živá planeta

Krása a síla vody

Při toulkách přírodou se moc ráda zastavuji u vody v podobě potůčků, řek i vodních nádrží a nechávám vodu na sebe působit. I ji ráda nechávám na sebe pršet. Jen ji vnímám a jsem.

Čím dál tím víc vidím, jaké je voda nádherné médium. Vnímám ji více nejenom fyzicky, ale i energeticky.

Vyhledávám vodu přírodní a čistou. Ta je totiž nejkrásnější a energeticky nejčistší. Voda se zcela přirozeně čistí sluncem, větrem, pohybem, kontaktem se zemí, kontaktem s rostlinami i živočichy. Celá příroda vodu čistí a oživuje a voda zároveň oživuje a čistí přírodu. Vše je propojené a projevené zároveň, existuje spolu i vedle sebe...

Největší sílu pro mě má voda v horách. Pít ji a koupat se v ní je něco neskutečného. Je tak živá a nádherně mě hladí... Zevnitř i zvenku.

Ráda se dívám na vodu, jak se mění, jak je tvárná, jak je jemná a křehká a zároveň divoká a silná. Tak jako já. :))

Ráda se dívám na odrazy na hladině i do jejích hlubin.

projekt živá planeta

Voda pomáhá mým klientům

Někdy vodu žádám o pomoc, když pracuji s klienty. Tehdy, když třeba zrovna jdeme kolem vody a vnímám to jako pro daného člověka vhodné a nápomocné. 

Stalo se, že ty nejtěžší věci v rámci setkání s klientem dlouho čekaly na pojmenování a vypuštění, a pak se pojmenovávaly a čistily ve chvíli, kdy jsme šli právě kolem vodní nádrže, kde mohla voda krásně pomoci. To vždycky setrvávám v úžasu nad dokonalostí toho, jak se to uděje.

projekt živá planeta

S vodou rozmlouvám

Někdy s vodou i rozmlouvám. Rozmlouvám s ní v lásce a úctě.

Třeba se zeptám, jestli mi chce něco říct.

Tak jsem učinila i dnes při procházce lesem. Zastavila jsem se u vodní nádrže a v duchu se vody zeptala, jestli mi chce něco sdělit. Zůstávám v těchto chvílích uvnitř sebe, bez myšlenek a otevřená přijmout odpověď.

projekt živá planeta

Co mi voda řekla

Dnes mi voda řekla: " Jsi krásná." A já jsem cítila, že to tak je. Poslední týdny si dokonce tohle sama sobě říkám. V pokoře, ve skromnosti a v upřímnosti, jako projev sebeocenění. A když to říkám, vnímám v tom sdělení hlavně svou vnitřní krásu. Vnitřní krásu, vnitřní bohatství a vnitřní čistotu, kterou tak povzbuzuji, aby víc zářila skrze mě ven, třeba i k tobě.

Nemám dokonalé rysy, nikdy jsem si nepřipadala nějak vyloženě krásná co se týče fyzické podoby. Jsem nyní vděčná za to, že to tak je, protože vím, že si tuto podobu moje duše z mnoha důvodů vybrala. Hlavně proto, aby mě to přimělo čerpat ze sebe, ze svých vlastních zdrojů a stavět samu sebe zevnitř, z vnitřních kvalit.

projekt živá planeta

Omezení fyzické krásy

Když je totiž někdo svými fyzickými rysy krásný, je to dar a zároveň omezení. Často pak sebe a svůj život vystaví na pozornosti druhých lidí, na jejich náklonnosti a ocenění. Vystaví svůj život na své fyzické kráse, která však časem vadne. 

Ve vyšším věku tito lidé prožívají těžkosti spojené s tím, že jejich krása, která je zdrojem jejich hodnoty, pomíjí. A oni tak ztrácejí svůj zdroj, ztrácejí vše, co dosud měli, protože s tím, co mají uvnitř, nejsou spojeni, dosud nebyli nuceni uvnitř sebe hledat.

projekt živá planeta

Dary méně atraktivního zevnějšku

Proto si často i hodně rozvinuté a krásné duše vyberou na první pohled méně atraktivní zevnějšek, který jsou však schopny prozářit svou esencí, svou jedinečností, svou vnitřní krásou. Vnitřní krásou, která je mnohem silnější a krásnější než dokonalý vzhled. 

To prozáření esencí je to něco, o čem se říká, že je charisma, že je zvláštní kouzlo osobnosti.

A to kouzlo osobnosti s věkem nutně neodchází a nepomíjí. U vědomých lidí naopak s věkem roste, krásní a zintenzivňuje se...

projekt živá planeta

Co mi voda ještě řekla

Pak mi voda řekla: " Já jsem tebou a ty jsi mnou. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Jsme spolu."

Cítila jsem v té chvíli tu úžasnou moudrost vody i spojení s ní. Zas a znovu jsem jsem si zvědomila, že naše fyzické tělo je z největší části vodou.

projekt živá planeta

Voda jako médium

Voda je médium, které do sebe snadno přebírá energii.

Díky tomu nás může čistit a omývat nejen fyzicky, ale i energeticky.

A když ji o energetickou očistu v pokoře a vděčnosti požádáš, udělá to pro tebe ještě lépe a radostněji. Já skoro každý večer při sprše nebo koupeli vodu o energetickou očistu žádám. Těch těžkých a nečistých energií na nás padá v této době tolik, že je fajn využít každé možnosti, jak je ze sebe odložit...

Také proto se voda používá k čištění mnoha druhů krystalů a kamenů.

projekt živá planeta

Jak programuješ sebe a svou vodu?

A teď se tě zeptám. Jak sám se sebou rozmlouváš a jak o sobě smýšlíš?

Jak sám sebe, svou vnitřní vodu a tím i buňky svého těla programuješ?

Každá i sebemenší myšlenka je energie. I každé slovo, které vůči sobě prohodíš, je energie. Nemusíš se svých myšlenek ani vnitřních monologů bát. Je však dobré být si vědom toho, co v těch chvílích činíš.

Plísníš sám sebe neustále? Shazuješ sám sebe často? Říkáš si, že jsi neschopný, ošklivý, nehodný lásky nebo já nevím jaký? Když je před tebou překážka nebo výzva, říkáš si, že to nezvládneš?

Pokud to děláš, pak v těchto chvílích sám sebe a svůj potenciál omezuješ, protože se negativně programuješ.

projekt živá planeta

Odkud jsou ty programy

Velmi často tě takto naprogramovali tví rodiče a další lidé.

Tím, jak k tobě přistupovali a co ti říkali. A dokonce tě programovali i tím, co v duchu říkali oni sami sobě. 

Říkali ti: nelez tam nebo spadneš?

Říkali ti: to nezvládneš?

Říkali uvnitř sebe sami sobě, že jsou špatní?

Pokud ano, ty jsi jejich slova vyřčená k tobě i jejich vnitřní monology mnoho let zachytával, nasával a zvnitřnil sis je pak i pro sebe.

projekt živá planeta

Jak to změnit

Pokud to děláš, zkus to změnit. To, jak k sobě přistupuješ a promlouváš, je jen program, který je v tobě uložený. Takový autopilot, který jede a řídí, dokud nepřevezmeš velení ty sám.

Tenhle program však neukončíš mávnutím proutku. Je to proces, kde budeš velení přebírat postupně. Krůček po krůčku.

Proces, kdy si budeš zvědomovat ty chvíle, kdy sám k sobě nehezky promlouváš. A budeš cíleně sám sebe povzbuzovat, chválit a oceňovat. Třeba i za sebemenší maličkost.

projekt živá planeta

Překonej nepříjemné pocity a vytrvej

Zkus to a zkoušej to zas a znovu. Na začátku si možná budeš připadat divně, blbě, trapně, nemístně. Ale věz, že se postupem času budeš cítit stále lépe s tím, když sám sebe povzbudíš, pochválíš a oceníš.

Voda v tvém těle bude vibrovat pozitivními energiemi a tvá bytost bude pookřávat. V mnoha ohledech.

projekt živá planeta

Jaký jsi

Jsi krásný, schopný, hodný lásky a nesmírně cenný.

Jsi tu proto, abys byl tou nejlepší podobou sám sebe, jakou dokážeš žít.

A žít tuto podobu můžeš jen tehdy, pokud si ji žít dovolíš.

Pokud se sám v sobě otevřeš své vlastní kráse, pokud se otevřeš svým schopnostem a darům, pokud se otevřeš své hodnotě...

projekt živá planeta

Voda jako emoce a emoce jako voda

Voda jsou i emoce.

Emoce jsou velké pohyby energií. Jsou jako voda, která potřebuje proudit. Když vodu chceš zastavit a postavíš před ni překážku, svým proudem ji smete. Když zadržíš své emoce, blokuješ svou energii, stavíš uvnitř sebe hráze.

Tvá energie potřebuje proudit jako voda. Proto neblokuj sám sebe. Prožívej a projevuj své emoce.

Klidně i plač. Slzy jsou voda, která odnáší těžké energie, odnáší bolest a zranění. Slzy tě léčí. Slzy hojí tvé rány a otevírají tvé srdce. Slzy tě zpřítomňují a umožňují ti lépe a jasněji vidět vše, co je důležité.

Když to v nějaké situaci není možné, doprožij si to alespoň potom.

projekt živá planeta

Neboj se emocí

Dnes jsou všichni tak vnitřně zablokovaní a zamrzlí. To proto je náš svět chladný, bez citu a bez vřelosti. Bojíme se vzájemně se dotýkat. Nejenom fyzicky, ale i emočně. Bojíme se projevit ve své jedinečnosti i ve své zranitelnosti. Ukázat, co prožíváme.

Dovol si prožívat sám sebe a vše, co k tobě přichází. Uvolňuj své emoce. Dávej jim prostor.

Když je budeš projevovat průběžně, není důvod se jich bát. Emoce ničí jen ve chvíli, kdy je dlouho držíš uvnitř sebe, a pak se najednou vyvalí. Jako nádrž, která se prolomí, jako stoletá voda, která smete vše, co jí stojí v cestě. 

Voda, kterou necháš téci svobodně, krásně zurčí a vytváří meandry. Když je vody více, v meandrech má možnost se vylít a vsáknout do země bez toho, aby ničila.

To usměrněné řeky v umělých korytech nemohou. A tak nemají jinou možnost, než ničit to, co jim stojí v cestě.

Nech sám sebe a své pocity a emoce proudit a žít. Budeš se krásně zprůchodňovat a otevírat životní energii i sám sobě.

A já ti k tomu žehnám.

Ariel

projekt živá planeta

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.