Vize projektu Medicína v souladu 

 31 ledna, 2021

Ariel Rea

Medicína v souladu - medicína nové doby

Léčí v souladu s principy života, a proto více léčí a pomáhá, méně poškozuje a škodí.

menší fascinace vědeckými studiemi, omezení atomizace medicíny, větší důraz na skutečné účinky a dopady léčby u konkrétních pacientů se zohledněním kvality jejich života před léčbou, během léčby i po léčbě, racionalizace farmakoterapie, větší podpora nefarmakologické léčby, dostatek časového prostoru na konkrétního pacienta atd...

Primárně se orientuje na zdraví a ne na nemoc.

udržení a podpora zdraví jako primární východisko medicíny, vnímání nemoci v širším kontextu - jako procesu proměny a ozdravení nemocného atd...

Je si vědoma svých limitů, a proto spolupracuje s terapeuty a léčiteli nové doby.

společná péče o pacienta, z níž profitují všichni, nejvíce pak samotný pacient...

Zaměřuje se na skutečnou prevenci a ne jen na včasný záchyt, posiluje osobní kompetenci a zainteresovanost pacientů.

investice do zdravotní osvěty podpořené náležitým prostorem v masmédiích atd...

Preferuje a posiluje osobní zodpovědnost, kompetenci a autonomii lékařů a dalších zdravotníků, minimalizuje jejich přetížení.

volnější ruce lékařů a dalších zdravotníků, větší svoboda ošetřovat a léčit v souladu s vědomím a svědomím lékaře či zdravotníka, úcta k životním silám lékařů a zdravotních sester jako nejdůležitějších nositelů zdravotní péče...


Integruje vědecké poznání spolu s lidským poznáním a intuicí zdravotníka, která se projevuje jako tzv. šestý smysl.

racionalizace laboratorních a přístrojových vyšetření i samotné léčby a tím lepší alokace finančních i dalších zdrojů, menší zatížení pacienta...

Je méně centralizovaná, a proto pružněji reaguje na lokální nebo nové potřeby.

větší svoboda reagovat na aktuální potřeby tzv. odspodu, z úrovně jednotlivých zdravotníků či zdravotnických zařízení

Je otevřená novým formám péče.

větší svoboda vytvářet nové podoby a formy péče, bez omezení ze strany zdravotních pojišťoven a dalších subjektů

Je postavená na osobnostech, které inspirují k novým funkčním přístupům a postupům.

větší svoboda následovat nové cesty a přístupy, menší zavázanost obecným standardům

Uznává existenci lidské duše jako toho prvopočátečního, co oživuje a řídí lidské tělo.

větší porozumění pacientům i mechanismům vzniku nemoci, lépe cílená prevence i léčba...

Uznává existenci energetického systému lidského těla.

zohlednění energetického stavu pacienta v rozhodovacím procesu lékaře a dalšího zdravotníka...

Vykazuje pokoru vůči životu - minimalizuje zásahy do genetického materiálu lidských buněk a zachází s lidskými embryi a plody jako s lidskými bytostmi.

absolutní NE klonování lidských bytostí, omezení manipulací s genetickou výbavou lidských buněk, etické a lidské zacházení s lidskými embryi a plody, preference komplexního a individuálního přístupu k léčbě neplodnosti namísto fertilizace in vitro...

Je přátelská k životnímu prostředí.

zohlednění a minimalizace environmentálních dopadů diagnostiky a léčby...

K tématu

Proč vznikl projekt Medicína v souladu - o multidimenzionalitě člověka, lidském vědomí a potřebě nového přístupu k léčení.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.