Video O současném dění kolem viru, očkování a pravděpodobném vývoji situace 

 15 července, 2021

Ariel Rea

Víš, že tu namísto lidí hromadně umírá zdravý rozum? Povím ti o Covidu a jeho údajné nebezpečnosti, o genetických vakcínách a současném dění. Také se zmíním o pravděpodobném vývoji situace i o tom, co pro zlepšení může udělat každý z nás.

Cenzura jede

Toto video bylo z mého YouTube kanálu dne 27.7.2021 odstraněno cenzurou z důvodu zdravotních dezinformací. Začalo se totiž rychle šířit mezi lidmi, protože přinášelo důležité informace k situaci. Pro tvou představu - mělo během pár dnů 1 810 shlédnutí i přesto, že můj YouTube kanál měl v době zveřejnění jen 24 odběratelů.

Svobodná platforma pro toto video i videa další

Podařilo se mi najít svobodnou platformu NášTub, kde je nyní toto video pro tebe i další lidi ke shlédnutí. Zde na této stránce si můžeš pustit toto video, poslechnout jeho audioverzi nebo přečíst jeho přepis - najdeš níže. A najdeš tu i mou videoreakci na tuto událost a vhledy do cenzury.

NášTub je ryze česká platforma pro cenzurované autory, kde mám nyní dokonce celý svůj vlastní kanál ArielRea.cz

Pokud chceš, můžeš provoz NášTub finančně podpořit. Je totiž financován pouze ze soukromých zdrojů, nemá příjmy z reklam a každý dárce je vítán. Darovat můžeš ZDE.

Pokud chceš být informován o tom, když na NášTub přidám nové video, můžeš odebírat můj YouTube kanál Ariel Rea cz. Vkládám tam vždy krátkou videopozvánku s odkazem na nové video k tématu.

Aktualizace k 21.9.2021

Můj YouTube kanál je nyní skrytě cenzurovaný a je možné, že bude časem smazán. Na NášTub mě najdeš každopádně, postupně tam přesouvám celou svou audiovizuální tvorbu. Na YouTube ale tvořím paralelně, dokud to půjde.

Memento smazaného videa.

Pod audioverzí a přepisem videa do textu najdeš i mou videoreakci, kde situaci komentuji.

Video

Pokud by se vyskytl problém se spuštěním videa na této stránce, můžeš si je pustit ZDE.

Audioverze

V audiu se omlouvám za nepřesnost ohledně vakcíny, kterou jsem ve videu řešila titulky: V buňkách se tvoří a množí bílkoviny viru.

Přepis videa

Ahoj, ráda bych dneska pověděla k tématům, který hýbou dnešní společností. Je to téma Covidu, jeho údajné nebezpečnosti a ráda bych se vyjádřila i k tématu očkování. 

Covid je virus bezesporu vysoce infekční, to znamená, že se rychle množí a rychle se šíří mezi lidmi. Ale už zdaleka není vysoce nebezpečný. Jenomže tahle pravda se tu překrucuje a zaměňuje se vysoká infekčnost Covidu za vysokou nebezpečnost.

Vytváří se tu obrovské pole strachu a lidé se přestávají řídit zdravým rozumem. Covid způsobí jen poměrně málo nějakých vážnějších komplikací nebo úmrtí. Zhruba se chová podobně jako chřipka. A u lidí mladších je dokonce chřipka nebezpečnější než Covid.

Rozhodně tu neumírají lidé na ulicích nebo na chodbách nemocnic, jak tu byly slyšet takové výkřiky v médiích před pár měsíci, ale rozhodně tu hromadně umírá zdravý rozum. I to je jeden z důvodů, proč točím tohle video.

Byla jsem 14 let lékařem a považuji se za člověka, který celkem vidí do toho, co se tu děje. Dochází tu k masovému šíření strachu, k vymývání mozků a do mozků spousty lidí jsou tu implantovaná různá přesvědčení, takže se lidé chovají jak smyslů zbavení.

Mají spoustu strachů, které jsou naprosto neopodstatněné, a to všechno vytváří silné pole, kde je možno s lidmi velmi snadno manipulovat právě strachem. Protože strach je jeden z nejsilnějších nástrojů manipulace.

Pak se tu dějí takové věci, jako že třeba jeden můj blízký, který se mnou nežije ve společné domácnosti, měl oslavu svátku a nechtěl si se mnou potřást rukou. Ač on sám je očkován, tak se cítil být ohrožen mou zdravou neočkovanou existencí. A musím říct, že to pro mě bylo celkem těžké sousto.

Dneska tu nastává situace, že ti, co jsou nejvíce zdraví, ti jsou nejvíce diskriminovaní a jsou považováni za nejvíce nebezpečné.

Chtěla bych tu říct, že ti, kteří mají tu nejsilnější imunitu, jsou ti, kteří virus zlikvidují už na sliznici. To znamená, že neproběhne žádné onemocnění a ani nemají pozitivní test na Covid.

Před pár týdny jeden z mých nejbližších měl Covid. Byl pár dní unavený a jeden den smrkal. A i když jsem si přála Covid chytit, tak se mi to prostě nepodařilo (úsměv). A ani PCR test nezachytil žádný kousek Covid viru na mých sliznicích.

Očkování je tu prezentováno jako řešení situace, jako samospásné řešení. Jako blahodárná záležitost, která je naprosto jednoznačná. Jsou tu cílené kampaně v médiích, které zamlčují rizika, která nejsou zanedbatelná.

Teď budu mluvit o vakcíně proti Covidu v jednotném čísle, ale budu tam zahrnovat všecky ty různé vakcíny, které jsou vytvořené jako genetické vakcíny. A ráda bych řekla, že jako zásadní věci vidím, že jsou to stále ještě experimentální vakcíny. Že nemají ověřenou dlouhodobou bezpečnost. A ani není ověřena účinnost této vakcíny.

Krátce bych chtěla přiblížit, o co tu vlastně jde.

Vakcíny těch klasických konstrukcí, které jsme třeba sami do sebe nechali píchnout jako děti nebo které se tu dlouhé roky používají, jsou vytvářeny na tkáňových kulturách, které jsou takovými bioreaktory. Vakcíny proti virům se vyrábějí tak, že ty předmětné viry se pěstují právě na těchto tkáňových kulturách, a pak se nějakým způsobem oslabí nebo zabijí a stávají se součástí vakcíny.

U těchto genetických vakcín je úplně jiná situace. Zde se bioreaktorem stává samotný člověk. Člověku je píchnuta genetická informace viru a v jeho buňkách dochází k množení této genetické informace. (Zde jsem vložila titulek s omluvou za nepřesnost: „v buňkách se tvoří a množí bílkoviny viru“).

Je tu jeden velký podstatný rozdíl v tom, že vakcína vyrobená na tkáňové kultuře je vyrobená v určitých standardních podmínkách, které jsou jasně definované. A tento proces je již vyzkoušený, už se ví, co to dělá. A navíc v případě, že se něco nepovede, že nějaká podmínka není dodržena, tak se prostě tahleta várka vakcíny zlikviduje. Nepoužije se.

Pokud člověk do sebe nechá píchnout genetickou vakcínu proti Covidu, tak se stává bioreaktorem, ale zde není vůbec jasné, co ta vakcína všechno v jeho organismu udělá. Protože vnitřní prostředí každého člověka je naprosto jedinečné. Každý člověk má svá určitá slabší místa, má nějaké nerovnováhy, má mnoho charakteristik vnitřního prostředí, které jsou naprosto jedinečné a není tedy možné vůbec nějakým způsobem předpokládat nebo předvídat, co všechno ta vakcína v jeho těle udělá. Jaké reakce tam budou probíhat, co se všechno bude dít.

Takže tento proces rozhodně není kontrolovaný, není předvídatelný a není standardní ani standardizovatelný. A v případě, že se něco nepovede v rámci této bioreakce, tak není možné něco z toho vyhodit, to, co vznikne, protože je to v těle toho člověka. To znamená, že když se něco nepovede, tak ten daný člověk je tou vakcínou poškozen. A může se stát, že i zemře.

Velmi mě zneklidňují kampaně v médiích, které naprosto bagatelizují tato rizika. Která komunikují tyto vakcíny jako dokonalé prostředky, jako naprosto bezpečné zákroky, které naopak jsou velmi blahodárné. Toto je účelová manipulace a něco takového by se tu vůbec nemělo dít.

Pak bych ráda něco řekla k tomu, co vakcína vlastně způsobí, respektive to, že odpověď toho očkovaného člověka rozhodně není stoprocentní a jistá. Jsou lidé, kteří na tuto vakcínu nevytvoří dostatečnou imunitní odpověď, což znamená, že mohou být šiřiteli viru, mohou onemocnět.

Kdežto člověk, který je zdravý, který se ubrání Covidu nebo člověk, který Covid už prodělal, to onemocnění, které Covid způsobuje, tak to je jasný vítěz. To je člověk, který má tak silou imunitu, která nedovolí nějakému šíření viru, že by byl nebezpečný pro druhé lidi. Ten, kdo Covidem úspěšně projde, tak jako by měl certifikát toho, že je bezpečný. A toto se tu naprosto převrací.

Ti lidé, kteří prodělají Covid, mají certifikát bezpečnosti na půl roku. A ti, kteří jsou očkovaní, a jejichž imunitní odpověď naprosto není jasná, není jisté vůbec, že ta vakcína u nich vytvoří nějakou žádoucí imunitní odpověď, tak ti mají certifikáty na neurčito.

Taky se tu převrací lidská zodpovědnost do podoby, kdy lidé jsou nuceni trpět, aby chránili druhé, a přitom jen každý sám za sebe může nést zodpovědnost za svůj život, za své zdraví. Neříkám, že bychom měli být bezohlední. Ale měli bychom používat zdravý rozum a přijmout prostě fakt, že někteří lidé onemocní a někteří lidé možná i zemřou. Protože to je úděl všech lidských bytostí, že jsme lidé smrtelní.

Lidé s těžšími průběhy nemoci nebo ti, kteří zemřou, jsou ti, kteří jsou oslabeni. Jsou to lidé, jejichž životní síly už jsou vyčerpány. A nebo jsou to lidé, kteří jsou už v tak velké životní nerovnováze, že i tento virus, který není výrazně nebezpečný, u nich způsobí problém.

Je potřeba na toto pohlížet právě z tohoto pohledu, že každý sám je strůjcem svého štěstí a svého zdraví. Tak, jak sám žije, jak přistupuje k sobě, ke svému zdraví, jak se sám o sebe stará.

Celkem mě zneklidňuje vývoj situace v okolních zemích. Teď jsem zachytila informaci, že ve Francii snad už člověk, který není očkovaný, nemůže jít ani do obchodu si nakoupit. Já teda doufám, že něco takového u nás vůbec neprojde, ale chci tím říct, že se tu vytváří dvě skupiny lidí.

Lidé s certifikátem bezpečnosti na základě experimentálního očkování s nejasnou účinností a bezpečností, a pak je tu menší, druhá skupina lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat něčím takovým, a kteří nechtějí být okleštěni o svoji svobodu rozhodovat o svém zdraví, rozhodovat o tom, jestli podstoupí takovýto zákrok nebo nepodstoupí, a kteří pečují o své zdraví jinými prostředky, přirozeně. Posilují svoji imunitu a dbají na svou životní rovnováhu.

Pokud by se stalo, že by byl zakázán vstup lidem neočkovaným do obchodů, nastává tu situace, já to teď teda uvádím jako takový modelový příklad. 

Pokud ty budeš ostrahou v obchodě nebo prodavačem nebo majitelem obchodu a budeš tím, kdo bude kontrolovat, jestli ten daný člověk, který u tebe chce nakoupit je očkovaný nebo ne a v případě, že nebude očkovaný a ty ho do obchodu nepustíš, zabráníš mu nakoupit třeba jídlo, tak ty se stáváš prodlouženou rukou temnoty. Prodlouženou rukou těch, kteří tu naprosto bezprecedentně omezují lidská práva.

Každý nese zodpovědnost za to, co dělá. Vím, že to nemusí být vždy lehké volby, ale ty můžeš být tím, kdo tato nařízení nemusí respektovat a nemusí je vyžadovat. To znamená, že můžeš provozovat obchod a prostě nebudeš kontrolovat, jestli je někdo očkovaný nebo ne a necháš nakoupit lidi, kteří jsou očkovaní i ty, kteří jsou neočkovaní.

Když se všichni budeme řídit zdravým rozumem, tak si vláda může dělat, co chce.

Ti nahoře si mohou vydávat jakákoliv rozhodnutí, ale když nebude nikdo, kdo by ta rozhodnutí vyžadoval a prováděl, tak se za chvíli tahle vláda rozpadne. A budeme žít svobodné, krásné životy a nebudeme tady žít v útlaku.

Chtěla bych říct, že mi přicházejí určité vize toho, jak to bude pokračovat dál a vypadá to, že se bude čím dál tím víc utahovat tahle smyčka kolem krku. Že se bude čím dál tím víc utlačovat lidská svoboda, že ti nahoře půjdou čím dál tím dál. A půjdou jenom tam, kam je pustíme.

Covid je i silné téma hranic. To znamená, dokud budeme následovat nesmyslná nařízení, dokud budeme plnit příkazy těch nahoře, tak oni půjdou pořád dál.

Pokud to přestaneme respektovat, pokud se začneme řídit zdravým rozumem a nebudeme se podvolovat těmto nařízením, tak prostě tato nařízení budou naprosto…ztratí tu sílu a nebudou nás omezovat. Takže je jen na každém z nás, jak se zachová.

Nedávno jsem na Facebooku viděla příspěvky jednoho lékaře, který poukazuje na to, že ač není odpůrce očkování, tak varuje před očkováním proti Covidu. A i když toto očkování vnímá jako problematické nebo nebezpečné nebo… nevím, jaké použít slovo, tak on je sám tím, kdo tuto vakcínu do lidí píchá.

On pracuje v očkovacím centru, podivuje se nad člověkem, který do sebe nechá vakcínu píchnout, a přitom ví, že to je nátlak a manipulace. A přitom sám, ten doktor, tohle dělá. Tak je vidět, že ještě nepřevzal skutečnou zodpovědnost nad svým konáním. Protože kdyby to udělal, tak prostě něco takového dělat odmítne. Odmítne pracovat v očkovacím centru a píchat do lidí vakcínu, o které je přesvědčen, že je špatná.

Věřím, že je potřeba šířit tyto informace, i když to není zrovna nic pozitivního a pěkného. Vnímám, že je potřeba, aby tu vyplouvaly na povrch určité skutečnosti, které budou vyvažovat tu informační nerovnováhu, cenzuru, manipulaci s informacemi proto, abychom každý z nás byli skutečnými lidmi, kteří nepůjdou za určité hranice. Že nebudeme ubližovat jiným, i když je to třeba dáno příkazem.

I když je to všechno celkem temné, toto téma Covidu a potlačování lidských svobod, tak vnímám, že z určitých rovin poznání to můžeme vidět jako nezbytný proces k tomu, abychom se posunuli někam dál. Do lepšího uspořádání společnosti, do zdravějšího žití. Je to taková krize, která nese velký potenciál proměny v něco lepšího.

Tak když budeš spadat do nějakého splínu a budeš mít pocit, že je to všechno špatné, tak vždycky tam měj takovou tu myšlenku, že vše se děje z nějakého důvodu a ve výsledku to může přinést mnoho dobrého.

Přeji ti, ať se ti daří žít radostný a spokojený život i v těchto nelehkých podmínkách a věz, že i když se možná cítíš sám, možná jsi taky člověkem, který se nechce nechat očkovat, který se nechce nechat znásilňovat systémem pro nějaké pofiderní jistoty, tak věz, že sám nejsi, že je nás víc.

A můžeme se vzájemně spojovat, propojovat, můžeme se podporovat, můžeme si pomáhat. Můžeme si sdílet informace o tom, jak i v této nelehké době žít svoji svobodu.

Pozn. : Konec videa.

Níže se můžeš podívat, jak komentuji zásah cenzury, co to znamená a jak můžeš na tuto situaci pohlížet.

K tvým právům

Pokud tě zajímají pohledy dalších lidí, kteří ještě nenechali umřít svůj zdravý rozum, navíc s oporou v právních výkladech, sleduj Zdravé Fórum.

Mnoho najdeš i na blogu Jana Tománka. Můžeš se k větší odvaze inspirovat třeba článkem Konec náhubků!

Jak na strach

Natočila jsem video i o tom, jak můžeš pracovat se strachem i jak se nenechat ničit energií strachu, která je všude kolem nás. Najdeš ho tady Video Jak se zbavovat strachu a nenechat se jím omezovat.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.