Trochu o divokosti 

 19 března, 2021

Ariel Rea

Co to znamená být divoký a proč je to naše přirozenost. Proč jsme svou divokost ztratili a jak ji začít zase žít.

Pozn.: Text pokračuje pod videem a audiem.


Co se ti vybaví pod pojmem divokost? 

Toto slovo dnes vyvolává u mnohých lidí spíše představy ohrožující nekontrolovanosti a znepokojivé nepředvídatelné síly. Ti, kteří se již více pokládají do proudu života, se však přestávají divokosti bát. A přestávají se bát hlavně své vlastní divokosti.

Divokost v nás

Ne všichni v sobě máme divokost probuzenou a projevenou stejnou měrou. Ale vnímám, že nějakou míru divokosti má v sobě v hloubi každý z nás. Všichni jsme součástí přírody a tedy jsme ve spojení s její divokostí i skrze sebe a své stvoření. 

Co je a není divokost

Divokost vnímám jako projev silné životní energie, vitality, životaschopnosti a radosti ze svobodného a nespoutaného žití. Projev napojení na skutečné zdroje a projevení určité zdravé impulzivity. Ovšem divokost není primitivnost v pejorativním slova smyslu. A i v divokosti může být určitá kultivovanost.

Divokost rozhodně neznamená překračování přirozených hranic druhých ani zraňování či jiné ubližování. Divokost má dnes stále ještě silné konotace s ohrožující nekontrolovaností, a proto je vnímána jako nežádoucí či dokonce ohrožující. Divokost je ve své podstatě skutečně nekontrolovaná. Je to živoucí spontaneita a zdravá impulzivita.

Nekontrolovanost

Ovšem potíže s nekontrolovaností vznikají právě tehdy, když je zde vnější nebo vnitřní snaha o přílišnou kontrolu. Pak se energie daného člověka někde hromadí a v okamžiku, kdy je konečně vypuštěna, se vyvalí tak silně, že může zraňovat nebo ničit. Ale to je skutečně výsledek nadměrné nezdravé kontroly a ne divokosti jako takové.

Proč nejsme divocí

Dnes mnozí z nás svou divokost ztratili právě kvůli vnitřnímu zmatení plynoucímu z rodinného, školského, pracovního a celospolečenského formování. 

Ztratili ji i kvůli městskému instantnímu pohodlí. 

A ztratili ji i kvůli cílenému ochočování mocenskými skupinami, protože ochočený člověk je mnohem lépe ovladatelný a méně nebezpečný pro vnucené nefunkční struktury než člověk divoký.

Jaký je divoký člověk

Divoký člověk je spojen se svými zdroji.
Divoký člověk jasněji cítí, co omezuje jeho svobodu a tuto svobodu si nenechá jen tak vzít. 
Divoký člověk je méně předvídatelný, protože v něm proudí život sám.
Divoký člověk je méně konformní, protože více žije svou jedinečnost.
Divoký člověk je méně pohodlný systému, protože vyčnívá a nechce se jen tak nechat semlít a okleštit. 

Moje divokost

Já mám svou divokost ráda a mám ráda divokost i u druhých. Neznamená to nutně, že musím zběsile běhat po lese. Já svou divokost prožívám více uvnitř sebe.

Třeba když se hodiny potuluji po divokých částech hor, kam málokdo chodí. Když chodím mimo "bezpečné" značené cesty a dokonce si s potěšením vybírám malé cestičky, které vyšlapala zvěř. Když se těším ze setkání s divokými zvířaty. Když prožívám let divokého ptáka a zvuk jeho hlasu ve svém těle. Když se pak uvelebím na skále vyčnívající ze svahu, sundám si boty, jen jsem a užívám si ten pocit spojení s divokostí hor. Když vnímám radost z nespoutané energie přírody, která mě v tu chvíli obklopuje. 

Když mám radost ze svobody bytí. Třeba z nahého slunění nebo nahého koupání v horské vodě. Když na mé nahé tělo působí živly a mně to dělá dobře. Když mě prohřívá slunce, hladí jemný vánek, když se do mě opírá vítr, když mě laská voda. Úplně všude...

Když mám radost z toho, že mě smáčí déšť a já mu jdu vstříc tím, že obrátím svůj obličej k nebi a nechám kapky vody bubnovat do mé tváře. Když prociťuji každou kapku a raduji se z toho, že žiju, že vnímám a cítím. Že jsem. Když roztáhnu ruce a točím se dokola tak, jako to dělají malé děti.

Když vyslyším své vnitřní impulsy a vydám se naslepo tam, kam mě to táhne. Klidně mimo jakékoliv cesty, divokým terénem. Když mě vzrušuje neznámo a já se do něj vydávám, abych ho okusila.

Píseň k tématu a naladění

Níže si můžeš poslechnout píseň s krásným textem, který se sem pěkně hodí.

Kateřina Marie Tichá a její Vlci.

Děti a divokost

Divokost můžeš krásně vidět u malých dětí. Ty ji v sobě ještě nepotlačily. Můžeš si všímat života v jejich očích, když se vydávají prozkoumávat svět. Můžeš vnímat jejich radost z toho, když na sobě zakoušejí působení různých sil. Můžeš vidět, jak jsou ještě spojeny se svým tělem a s proudem energie, která je oživuje. Můžeš cítit jejich celistvost a radost ze svobodného bytí. 

Probouzí se v tobě tvá divokost?

Pokud cítíš rezonanci s tím, co sis právě přečetl, ozývá se v tobě tvá vlastní divokost. Možná jsi zacítil malé příjemné vnitřní zachvění či chuť něco z toho, co prožívám já, také prožívat. Třeba se vydat někam do divoké přírody a nechat ji na sebe působit. Nebo cokoliv jiného.

Jak na to

Dovol si to. Překonej svůj ostych nebo strach či pocit nepatřičnosti. Vyjdi ze svého pohodlí a z vyjetých kolejí. Jdi tam, kam tě to táhne, dělej to, po čem zatoužíš. Nevyhledávej nebezpečí, ale vydej se napospas životu, sám sobě a přítomnému okamžiku. Oživuj se a prožívej. Žij.

Video k probouzení divokosti

Níže je video, které mám ráda. Můžeš zde krásně vidět jednu z podob divokosti. Není tu proto, aby ses do takové podoby šteloval, jen to nech na sebe působit. Zkus si nacítit, jestli tě něco z esence této hudby nebo videoklipu oslovuje. Jestli se někde uvnitř v tobě nerozechvěje kousíček tvé vlastní divokosti.

A jestli v tobě toto video bude vzbuzovat nelibost či jiné nepříjemné pocity, možná je tvá divokost ještě někde hodně dobře schovaná. Třeba proto, že ji sám vnímáš jako nebezpečnou a nežádoucí. Ale může to být i tím, že tvé vyjádření divokosti je hodně odlišné. A mohou v tom být i jiné důvody. Zkus se nad tím krátce pozastavit a navnímat si, čím to je.

Hudební skupina Omnia a jejich Suck my Flute.

Závěrem

Divokost je krásná, divokost je život sám. Buď životem.

K tématu divokosti v sexualitě

Téma divokosti při milování a ještě mnohem víc najdeš ve videu Proč je nesmysl, aby si muži srovnávali penisy a 20+ atributů úžasného milence. Tématu divokosti se věnuji v druhé polovině záznamu. Ale doporučuji koukat od začátku, pokud tě téma sexuality oslovuje a zajímá.

Pro tebe

Pomůžu ti probudit a zakusit tvou divokost. Vydáme se spolu do lesa a budeme divocí...

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.