Trochu jiný pohled na očkování proti Covidu 

 24 února, 2021

Ariel Rea

Podívej se na strom na fotografii u tohoto článku. Co vidíš?

Vidíš sílu a vitalitu jako já?

Jaký chceš, aby byl tvůj život?

Chceš, aby byl plný síly a vitality, jakou ti ukazuje tento strom? Chceš prožít život v radosti, v možnosti tvořit, žít svobodně a být šťastný? I s tím vědomím, že ti štěstí do klína samo nespadne, a že bude potřeba, aby ses o své vlastní štěstí sám přičinil? Chceš prožít svůj život v energii tvůrce svého vlastního štěstí? 

Nebo chceš prožít instantní, pohodlný, nemastný neslaný život v kleci domnělých jistot? Chceš prožít svůj život v energii oběti, člověka, který vlastně se svým životem nemůže nic udělat?

Očkování je jen jedna z možností

Možná ti připadá, že tyhle otázky nemají s očkováním proti Covidu nic společného. Za chvilku možná uvidíš, že s ním úzce souvisí.

Očkování proti Covidu je jedna z možností, jak se na setkání s tímto virem připravit. Ráda bych vypíchla a zdůraznila to, že to je JEDNA Z MOŽNOSTÍ.

Tedy to znamená, že tu máme na výběr. Můžeme se nechat očkovat, pokud to cítíme jako správnou a přínosnou věc pro sebe. Ale nemusíme. Máme totiž i spoustu jiných možností, jak se na setkání s virem připravit. Možností, jak posilovat svůj imunitní systém. Možností, jak se sebou pracovat tak, abychom byli dostatečně silní.

Cesta přirozeného sebeposílení

Tato cesta přirozeného posílení vlastní obranyschopnosti je obecně cestou nejefektivnější, nejbezpečnější, nejdostupnější i nejlevnější. Jak je tedy možné, že tu ve veřejném mediálním prostoru sotva zakopneš o nějaké informace, které by ti ukazovaly tuto druhou možnost?

Moc, kontrola, ovládání a manipulace

Stále se tu k nám, občanům této země, přistupuje z pozice moci, kontroly, ovládání a manipulace. Máme tu domnělé svobody a výhody. Tento přístup v nás cíleně vytváří pocit, že stát a jeho moc jsou ti, kteří nás před Covidem zachrání. A zachrání nás očkováním. Očkování je tu prezentováno jako hlavní řešení situace.

Cenzura

Jiné možnosti, jak docílit schopné imunity vůči Covidu, tu nemají prostor.

Odborníci, kteří šíří informace o tom, že jsou i jiné cesty, cesty přirozeného posilování imunity, nejsou slyšeni. A když se ozývají hlasitěji, jsou znevažováni, aby je nikdo neposlouchal. A umlčováni jsou i ti, kteří kritizují restrikce a represe, které rozhodně nejsou konstruktivním, tvořivým řešením situace. Restrikce a represe, které dle mého vnímání vytvářejí mnohem více utrpení, než samotný Covid.

Proč se to děje

A víš, proč tomu tak je?

Víš, proč se tu masově šíří varovné zprávy vyvolávající v lidech strach, pocit ohrožení, pocit, že oni sami pro svou "záchranu" nemohou nic dělat? Že mohou jen čekat na vakcínu, čekat, až se na ně dostane řada? Víš, proč se tu takto vytváří poptávka po vakcíně? Proč se situace kolem Covidu řeší jen a pouze tou velmi nákladnou a v mnoha ohledech méně elegantní cestou? Víš, proč se tu vytváří pocit, že jsme všichni v roli oběti?

Totalitní moc nestojí o lidi, kteří se o sebe dokáží postarat sami

To protože žádná totalitní moc nestojí o silné občany, kteří se dokáží o sebe postarat sami. Žádná totalitní moc nestojí o lidi, kteří berou svůj vlastní osud do svých vlastních rukou. Takoví lidé nečekají poslušně v řadě na spásu shůry. Třeba na spásu v podobě vládních opatření a očkování.

Svobodné cesty, síla a vitalita

Takoví lidé hledají své vlastní a svobodné cesty.

Třeba cesty přirozeného sebeposílení.

Cesty, které nejenomže je ochrání před Covidem, ale ochrání je před všemi možnými viry a bakteriemi.

Cesty, které dokonce nezlepší jen jejich imunitu, ale zlepší jejich zdraví celkově.

Cesty, které dokonce zlepší i jejich pocit ze života.

Cesty, které jim zajistí sílu a vitalitu. Takovou, jako má ten strom na obrázku.

Chce to víc energie

Ano, přirozeně posilovat imunitu chce více energie než nechat do sebe píchnout vakcínu. Ne všichni jsou ochotni pro své zdraví něco dělat. Ale dost možná je tu dost lidí, kteří by se na tuto cestu vydali, pokud by o ní věděli. Respektive pokud by byla postavena minimálně na roveň k cestě očkování.

Očkování a svoboda

Očkování není apriori špatné. 

Jistě není vyvíjeno jen pro peníze, ale i z důvodu touhy a vůle skutečně pomoci. Protože tu je část lidí, kteří z očkování budou velmi pravděpodobně zdravotně profitovat. Třeba ti, kteří pro své zdraví sami nechtějí nic aktivně dělat.

Důležitá poznámka z 2.7.2021 - o platnosti odstavce, který sis právě přečetl, poslední dobou stále více pochybuji. Již si vůbec nejsem jistá, zda platí.

Vyplouvají tu napovrch vážné pochybnosti o bezpečnosti vakcín proti Covidu.

Také se ke mně dostávají zprávy o tendenčních vědeckých studiích, které sloužily k jejich předběžnému schválení.

Navíc vidím naprosto neetické a ve své podstatě nelidské tlaky na očkování

K tomu tu běží naprosto jednostranná vládní propaganda, která naprosto bagatelizuje a zamlčuje rizika.

Stále více se tu potlačuje svoboda volby i další svobody.

To vše mě vede k velkému znepokojení stran vakcín proti Covidu. 

Ovšem je špatné, že tu není svoboda informací. A že se tu potlačuje i svoboda volby.

Vládní přístup

Jak by jinak mohla vláda vydat stanovisko, že hodlá očkovat 60% populace?

Udělala si vláda výzkum, jaká část občanů této země touží po očkování?

Nabídla svým občanům možnost vybrat si mezi očkováním a přirozeným posílením imunity?

Či dokonce zmínila možnost, že ti, co jsou očkovaní či na očkování čekají, můžou pracovat i sami na posílení své vlastní obranyschopnosti, aby ještě více zesílili?

Nikoliv.

Desinformace a nesvoboda

Možná už sám vidíš, jakou cílenou desinformaci a nesvobodu tu máme.

Možná si sám kladeš otázku, jak to, že ministr zdravotnictví a všichni ti experti se zaměřují jen na boj s Covidem v podobě restrikcí, represí a očkování namísto cesty tvořivé a konstruktivní, cesty naprosto logické a smysluplné, která by navíc vedla k podstatnému ozdravění celé naší země?

Jak je možné, že to nikdo nevidí? Nebo spíš nechce vidět? 

Podmínky respektující svobodu volby

Samozřejmě by k tomu bylo potřeba vytvořit náležité podmínky.

Ovšem podmínky respektující svobodu volby.

To znamená informovat, vytvářet možnosti, ale nenutit.

Dávat možnost každému, aby sám zvolil, jakými cestami a jak intenzivně se chce svému ozdravění věnovat. A také přijmout i to, že někdo prostě pro sebe nic dělat nechce. I takoví lidé tu jsou. Lidé, kteří chtějí pokračovat ve svém pohodlí a nečinnosti. I to je svoboda.

A jak by to vypadalo?

Byly by tu informační kampaně v médiích, které by říkaly, že očkování je jen jedna z cest. Byly by tu informační kampaně, které by říkaly, že minimálně stejně dobrou, ne-li lepší cestou je přirozené posilování imunity. Byly by tu informační kampaně, které by ukazovaly, jakými konkrétními způsoby můžeme svou obranyschopnost posílit.

Byly by tu "reklamní" spoty, byly by tu různé populárně vzdělávací pořady, byly by tu diskuse, byly by tu rozhovory, byly by tu letáčky do schránky každého občana, byly by tu plakáty a billboardy, byly by tu rozhlasové pořady, internet by byl plný těchto informací...

Někdo potřebuje potkat se s informací jednou, někdo potřebuje, aby kolem něj prošla mnohokrát v různých podobách, než k němu pronikne natolik, aby se skutečně informovaně rozhodl.

Byla by tu masivní kampaň za zdraví, ale stále by tu byla svoboda volby.

A také svoboda informací. Vítaly by se tu různé pohledy na očkování i na to, jak posilovat imunitu. Protože není univerzální cesta pro všechny. A v téhle pluralitě informací, názorů a přístupů by si každý mohl vybrat, s čím souzní, co ho láká, co mu dává smysl a co mu připadá jako schůdné pro jeho situaci, pro jeho životní realitu.

Šířily by se tu informace o důležitosti doplňovat vitamín D, kterého máme prakticky všichni v chladnější části roku nedostatek (dokonce jsou tu už vědecké studie, které ukazují ochranný efekt vitamínu D přímo v souvislosti s Covidem). Byly by tu vitamíny zdarma pro sociálně slabší občany, pro lidi v domovech důchodců a dalších ústavech.

Šířily by se tu informace o zdravé a zdraví prospěšné stravě, o prospěšnosti pohybu na čerstvém vzduchu (co lockdowny a zákazy volného pohybu?), prospěšnosti jemného otužování, třeba chladným vzduchem (co domácí vězení?), o prospěšnosti snižování hladiny stresu (co masmédia šířící strach?), o prospěšnosti naplňování hlubokých lidských potřeb jako třeba potřeby blízkého emočního a fyzického kontaktu (co rozestupy, zákazy setkávání a zákazy shromažďování?) ... 

Bylo by to levné a vytvořilo by to obrovské hodnoty

Tohle všechno by nestálo miliardy. 

Tohle všechno by navíc bylo možné vytvořit už před rokem, po který se tu čeká na vakcínu.

 Tohle všechno by vytvořilo v naší populaci obrovské hodnoty. 

Ale jde těm nahoře o nějaké hodnoty? O skutečné hodnoty? Těžko. Možná už to vidíš sám.

Jiný pohled na očkování - život versus smrt

Ještě bych tu chtěla zmínit ještě jeden pohled na očkování proti Covidu i očkování obecně.

Stále se tu uvažuje v intencích život versus smrt, zdraví (respektive spíše nepřítomnost nemoci) versus nemoc  jako dvou černobílých polarit. Smrt je špatná, nemoc je špatná. Proto je vymýtíme.

Vymýtíme smrt tak, že za každou cenu prodlužujeme život, i když už dávno životem není, jen ubohým a zoufalým přežíváním.

Vymýtíme nemoci tak, že proti nim bojujeme mnoha prostředky. Chceme vymýtit ten "odporný" virus, aby tu nebyl ani on ani nemoc, kterou způsobuje.

Nemoc jako přínos

Jenže ono je to mnohem méně černobílé.

Můžeme se totiž na nemoc dívat i jako na přínos.

Nemoc totiž není jen špatná. Covid je tu proto, aby nás prověřil, a aby nás posílil. Každá infekce je velmi účinný trenažér a posilovač imunitního systému. Pokud infekci dobře zvládneš, jsi silnější.

Jak to probíhá

Jakákoliv infekce může propuknout jen tehdy, když narazí na člověka, který je takzvaně vnímavý. To znamená, že jeho imunitní systém se s virem nevypořádá už na hranici svého těla, ale vpustí ho hlouběji. Dovnitř.

Ti nejodolnější lidé tento vir do svého těla vůbec nevpustí. Zlikvidují ho už na sliznicích.

Ti o něco méně odolnější ho vpustí do svého těla, ale s přehledem se s ním vypořádají. Někteří o infekci ani nevědí, další o ní vědí, ale zvládnou ji jako každou jinou virózu.

Někteří to zvládnou s většími obtížemi, ale zvládnou. 

A pak jsou tu ti, kteří už jsou tak oslabeni, že to sami nezvládnou. Ti pak využijí našeho zdravotnického systému v podobě hospitalizace.

A pak jsou tu tací, kteří to ani s vypětím sil zdravotníků nezvládnou. Prostě zemřou.

Valná většina lidí se s Covidem vypořádá sama. Protože Covid je sice virus vysoce infekční, ale zdaleka není vysoce nebezpečný, jak se nám snaží desinformátoři podsouvat.

Nízký věk není předpokladem zdraví a životních sil

Je tu panika z toho, že na Covid umírají i lidé mladší. Ano, je tomu tak.

Jenže se tu stále nazírá na věk jako na předpoklad zdraví a životních sil.

Jenže kolik tu máme vyhořelých a vyčerpaných čtyřicátníků? Lidí, jejichž životní síly jsou už tak vyčerpány, že umírají na Covid?

Covid zabíjí ty, kteří už v sobě nemají dost fyzických životních sil. 

I ty, kteří nejsou silni duchem. Takové lidi potvrzení infekce Covidem ochromí natolik, že se nevybudí k boji, ale podlehnou.

A propos kolik lidí zemře jen proto, že uvěří, že Covid je zabiják, proti kterému jsme všichni krátcí? Kolik je tu lidí, kteří z titulu svého věku vnímají infekci Covidem jako svou konečnou? 

Tohle jsou aspekty mediálních kampaní šířících strach z viru, se kterými se vůbec nepočítá.

Infekce Covidem je cesta k posílení

Pokud přijmeš fakt, že setkání s Covidem je prostě cesta života ke tvému posílení, nebudeš volat o pomoc, když si můžeš pomoci sám. Žiješ život tvůrce, ne oběti.

Proto budeš možná více zvažovat, zda si do sebe necháš píchnout vakcínu, když máš možnost posílit se přirozeně v rámci péče o imunitu a zdraví i v rámci přirozeného setkání s Covidem. I když toto setkání nemusí být příjemné.

Víc než přežívání bez nemoci

Pokud ti jde víc než o pouhé přežívání bez nemoci, pak velmi pravděpodobně zvolíš cestu přirozenou. Protože to, co je přirozené, je z podstaty vždy lepší a bezpečnější než to, kde zasahujeme uměle. Kde zasahujeme do nesmírně složitých  vzájemně provázaných kaskádových dějů a všechny důsledky tohoto zásahu dokážeme jen těžko odhadnout. A navíc mohou být tyto důsledky i individuálně velmi rozdílné.

Hrubé síto

V rámci schvalovacího procesu vakcín se dělají obrovské vědecké studie ověřující bezpečnost očkování. Zkoumá se bezpečnost vakcíny u tisíců lidí. Ovšem tyto studie měří následky pouze v intencích život versus smrt, nepřítomnost nemoci versus nemoc. 

A to je z mého pohledu velmi hrubé síto. Mně osobně takové hrubé síto nepřináší pocit, že vakcína proti Covidu je pro mé zdraví a mou životní harmonii tím nejlepším. Obzvláště za situace, kdy Covid rozhodně nevnímám jako vysoce nebezpečný vir.

Uvědomuji si, že je tu toho mnoho, co se v souvislosti s očkováním vůbec nezjišťuje a mnoho, co se ani zjistit nedá. To je mé osobní vnímání, které můžeš sdílet či nikoliv. Píšu to sem proto, aby ses mohl dozvědět i věci, o kterých se nemluví a většinou ani neuvažuje.

Život tvůrce, ne oběti

Pokud ti jde o život tvůrce, ne oběti, jdeš cestou, kterou si volíš a tvoříš sám. Svobodně.

Ať už s očkováním či bez něj.

Ale jdeš tak, jak to cítíš, jak si sám vybereš. Protože to je ta pravá cesta.

Svoboda volby v prostředí svobody informací.

Ale tyto svobody tu v tuto chvíli ještě nemáme.

I ty můžeš měnit svět

I ty však můžeš být tím, kdo přispěje k větší svobodě informací i svobodě volby. 

Můžeš sdílet tento článek, pokud s ním rezonuješ. 

Můžeš jakkoliv šířit své vlastní pohledy na věc, které vycházejí z tvé vlastní zkušenosti a pohledu na situaci. Můžeš tím přispět k větší svobodě informací, k tomu, aby zde byly různé pohledy na věc. Ne jen ten jeden "provládní" pohled podporující nás v pozici bezmocných obětí.

Můžeš být tím, kdo bude informovat své blízké či dokonce své pacienty o přirozených cestách ke schopné imunitě a nabídneš jim tak možnost skutečně informovaně a svobodně volit svou cestu.

Můžeš dělat cokoliv, co cítíš jako správné.

Nejsme bezmocní, dokud tomu sami neuvěříme

I když ti připadá, že jsi jen jednou kapkou v moři, můžeš zmoci mnoho. Můžeš tvořit větší svobodu třeba jen ve svém vlastním životě. I tak tvoříš změnu. Skrze sebe.

K tématu

Videa: jsou řazena od nejstaršího

Video o současném dění kolem viru, očkování a pravděpodobném vývoji situace

Video O zpronevěře současné medicíny v souvislosti s virem

Video Proč sílí kontrola kolem viru

Video Jak je to s rizikem infekce a těžkými průběhy nákazy

Video Jak graduje situace kolem viru a očkování - aktualizované informace a proč je potřeba varovat očkované před dalšími dávkami očkování

Video Skrytá cenzura na YouTube

Video Proč je důležité šířit informace a výzva všem probuzeným - proč budhovský přístup nestačí

Články:

Odborné stanovisko ukazující nebezpečnost vakcín proti viru

Absurdity očkování proti Covidu - nedůvěra v přirozené síly

Kardinální protimluvy očkovací propagandy 

Pravá podstata toho, co se děje kolem Covid-superčlánek - úvod ke Covidu, vládním opatřením a očkování

Jak se chránit před Covid - jak je možné nazírat na infekci Covidem a jakými cestami můžeš posilovat svou obranyschopnost

Proč je infekce strachem horší než infekce Covidem - šíření strachu a jeho dopady

Téma Covid - proč s námi vláda cvičí - o tom, co se tu děje a jak můžeš situaci zlepšit i ty

Proč je plošné testování dětí i dospělých nesmyslné a škodlivé - jak se postavit k nařízenému testování

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.