Sexuální nevolnictví ve vztazích a jak z něj ven 

 28 prosince, 2021

Ariel Rea

Ať už jsi žena nebo muž, najdeš zde inspiraci pro svobodnější prožívání sexuality v rámci tvých vztahů. Tak, aby jsi mohl žít sexualitu v souladu s tvými potřebami. Ukážu ti, proč se vyplatí na sebe ani na druhého netlačit a nacházet cesty, jak se spolu milovat ve svobodě, respektu a radosti.

projekt Ariel Rea

Sexuální nevolnictví

Existuje tu velké nevolnictví v mnoha partnerských a manželských svazcích. Zvláště v těch dlouhodobějších. Už jen slovo "svazek" jasně poukazuje na naše pojetí takovýchto vztahů jako nesvobodné formy bytí.

Často zejména ženy jsou těmi nevolnicemi. Milují se se svými muži i tehdy, když vlastně uvnitř sebe nechtějí. Důvody jsou různé.

Ženy jdou v milování přes sebe třeba proto,

  • že jinak jejich muži doma dělají "bugr" a "bordel", když vybíjejí svou frustraci z neuspokojení
  • že se bojí, že jim jejich muž bude nevěrný, když se neuspokojí doma
  • že cítí, že když muži vyhoví, je doma o něco příjemnější atmosféra
  • že za takovéto milování dostanou od svého muže nějaký benefit
  • aby svého muže potěšily i přesto, že to příliš netěší je samé
projekt Ariel Rea

Co z toho vznikne?

Ale je tohle vlastně ještě vůbec milování? Jakou energii vkládá takováto žena do společného aktu, který by měl z podstaty být aktem lásky, radosti, svobody a vzájemného respektu? A jakou energii do tohoto aktu vkládá muž sám?

Velmi těžko může být takovéto sexuální setkání skutečným plným a intenzivním milováním.

Toto vše se ale hojně děje právě proto, že se dotyční spokojí s instantním sexem. Sexem, který je intimním setkáním jen na tělesné úrovni. K setkání na hlubších úrovních nedochází. A proto je setkáním velmi ochuzeným, redukovaným ve své podstatě jen na uvolnění tělesného napětí.

projekt Ariel Rea

Chtěla jsem to jinak

Když jsem se posouvala na své cestě k hlubšímu prožívání sexuality a milování, došla jsem do bodu, kdy už jsem se přestala chtít milovat ve chvíli, kdy to se mnou úplně neladilo. Už jsem se nechtěla milovat ve chvíli, kdy jsem sama po milování netoužila. Ale musela jsem si to uvnitř sebe trošku pořešit.

Musela jsem se postavit uvnitř sebe sama za svou vlastní svobodu, svébytnost a nezávislost. I s tím "rizikem", že z toho může plynout nějaká partnerská nepohoda. Mé hluboké já volalo jasným a silným hlasem po tom, abych ho respektovala.

Také jsem cítila, jak obrovský rozdíl je v mých prožitcích, když se miluji tehdy, když po milování skutečně toužím. Ve srovnání s tím, jak vlažně prožívám milování, když se vlastně ani milovat moc nechci, když se miluji více kvůli mému muži než kvůli sobě sama.

projekt Ariel Rea

Změny ve vztahu

Můj muž k tomu došel zhruba v té době také. Úplně sám. Také jasně cítil, jaký nebetyčný rozdíl je mezi milováním, ke kterému svolím a mezi radostným a vášnivým milováním plným rozkoše. Ani on už nechtěl prožívat vlažné spojení, chtěl prožívat spojení intenzivní a krásné.

Dost možná bylo mé vnitřní přenastavení podnětem k tomu, aby si to uvnitř sebe přenastavil i on.

projekt Ariel Rea

Cesta k vášni

Tohle je cesta k vášni. Nezbytný pilíř, na kterém vášeň a rozkoš stojí.

Respekt k niterným potřebám a voláním. Respekt k sobě i k druhému. Skutečná svoboda a nezávislost. Absence tlaku a nátlaku.

Teprve tehdy se mohou dít velké vnitřní pohyby energií, které se projevují jako intenzivní prožitky. Prožitky, které oba sytí, vyživují, oživují, zakotvují a harmonizují. Prožitky, které jsou velmi léčivé. A které neskutečným způsobem prohlubují lásku mezi oběma partnery.

Tohle je ta cesta.

projekt Ariel Rea

Jak to ale udělat prakticky?

Cesta vzájemného respektu a svobody je cestou hranic a jejich vymezení.

Znamená to, že se velmi pravděpodobně stane, že budeš toužit po milování, ale budeš odmítnut. A také se pravděpodobně stane, že i ty budeš tím, kdo někdy milování odmítne. I odmítnutí však může být jemné, laskavé, přijímající a respektující.

Je potřeba, abys přestal vnímat odmítnutí milování jako útok na tvou sebehodnotu. Je potřeba, abys odmítnutí milování přestal vnímat jako odmítnutí sebe sama. Někdy to nemusí být snadné, ale je to cesta růstu do vlastní síly.

Je potřeba přestat odvozovat vlastní hodnotu od toho, co je venku, od druhých lidí, ale namísto toho svou hodnotu hledat a nacházet uvnitř sebe. Být sám sobě zdrojem.

projekt Ariel Rea

Když jsi uvnitř silný

Když jsi sám v sobě silný a ukotvený, pak tě laskavé odmítnutí nemůže zranit. Může tě mrzet, ale to je prostě život. Ne vždy dostaneš hned to, po čem zatoužíš.

Navíc nejsi odkázán na druhého, na svého partnera. Ty sám jsi schopný svou vlastní touhu uspokojit.

projekt Ariel Rea

I já odmítnu mého muže, když se naše energie nepotkávají. A i já bývám odmítnuta. Je to naprosto přirozené a v pořádku. Když toužím hodně, tak se pomiluji sama se sebou.

Je to přirozené plynutí života. Není potřeba na nic tlačit. Není potřeba nikoho nikam tlačit. Prostě přijímat a respektovat.

Život sám je tím nejlepším dirigentem i navigátorem. Proč ho přetlačovat?

projekt Ariel Rea

Můžeš toužit, ale ne tlačit

Možná už sám vidíš, že tlačit druhého do milování je cesta do instantních a vlažných prožitků.

Pokud toužíš po opravdovém spojení, po spojení, které nebude jen tělesné, ale bude se dít i na těch hlubších úrovních, pak nemůžeš tlačit na pilu. Můžeš toužit, můžeš svou touhu vyjadřovat, ale nemůžeš tlačit.

Tlak blokuje svobodné proudění energie, tlak vyvolává odpor a protitlak. Tlak činí druhé nesvobodnými a spoutanými. V takových podmínkách nevzniká hlubší spojení mezi partnery. Milování se stává vyprázdněnou formou, obsah se vytrácí.

projekt Ariel Rea

Když jeden touží a druhý ne

Můžeš se inspirovat tím, jak to chodí u nás.

Když se naše energie nepotkají, tak se můžou vytvořit celkem 4 situace:

1. Jeden z nás je tak unavený nebo nevyladěný, že tím sbližování končí.

2. Objímáme se, pusinkujeme a hladíme. Jsme spolu, máme prožitky blízkosti, ale bez toho, že bychom chtěli přejít do milování.

3. Ten z nás, kdo se netouží milovat, má chuť toho druhého potěšit jiným způsobem, bez spojení.

4. Při bodu 2 nebo 3 se ten nevyladěný přeladí, vzruší nebo mezi námi přeskočí jiskra, a pak se milujeme, i když jsme se prve smířili s tím, že k milování nedojde.

projekt Ariel Rea

Cesta od kvantity ke kvalitě

Je potřeba přijmout a připravit se i na to, že cesta vzájemného respektu a svobody je také cestou od kvantity ke kvalitě. A to z toho důvodu, že zcela přirozeně bude méně chvil, kdy se setkáte oba než bude chvil, kdy bude chtít jen jeden z vás.

S tím mohou mít problémy více muži, a to z podstaty jejich sexuality.

Pokud jsi muž, znamená to, že je potřeba, abys sám v sobě přepsal historické vzorce - kolektivní nánosy, které jsi možná do sebe nasál a přebral. Abys neměl pocit, že sex s tvou vlastní manželkou nebo partnerkou je nároková či dokonce vymahatelná složka vzájemného soužití.

Také je potřeba, abys sám sebe sexuálně uspokojil ve chvíli, kdy cítíš velkou touhu se milovat a tvá žena touhu necítí. Abys svou touhu nepotlačoval, ale přirozeně ventiloval.

Je skutečně nezbytné, aby muž ženu do milování netlačil. Protože teprve tehdy, když ji přestane tlačit do milování, teprve tehdy ona sama může po milování zatoužit. Teprve tehdy se mohou skutečně potkat jejich energie. Teprve tehdy spolu mohou vytvořit krásné milování a prožít něco víc než fyzický sex.

projekt Ariel Rea

Ne vždy tlačí muži

Neříkám, že muži jsou vždy těmi, kdo na ženu tlačí. Často ženy samy jsou těmi, kdo na sebe vytvářejí tlak, aniž by to jejich muži tušili. Jdou samy přes sebe pod tíhou strachu z nevěry či z dalších důvodů, které jsem uvedla výše. 

Ženy samy jsou rozhodně těmi, kdo především by měly popracovat se svými vnitřními nastaveními, pokud chtějí svou sexualitu prožívat svobodněji a ve větší radosti. Protože se mnohdy stávají nevolnicemi v podstatě ze své vlastní vůle.

projekt Ariel Rea

Aby i žena mohla toužit

Hnací silou ženy je láska, hnací silou muže je sexualita. Pro muže je obrovsky léčivé a oblažující, když žena jeho sexualitu a sexuálnost nejenom přijímá, ale dokonce se z ní raduje.

Ovšem žena se ze sexuálnosti muže raduje jen tehdy, když s ním může svou vlastní sexualitu prožívat svobodně. Bez nátlaku.

Prvním předpokladem toho je, aby žena sama sobě přiznala a dopřála svobodu milovat se jen tehdy, když skutečně sama po milování touží.

Druhým předpokladem je, aby muž byl tím, kdo její svobodu v tomto respektuje. A když muž ženu a její svobodu milovat se tehdy, když sama touží, respektuje, je to velmi léčivé i pro ženu.

projekt Ariel Rea

Pokud jsi muž, nutně to neznamená tvou sexuální frustraci

Méně milování nutně neznamená tvou sexuální frustraci, pokud dokážeš přijmout, že tvá žena není zodpovědná za tvé sexuální uspokojení. Pokud přijmeš, že jen ty sám jsi tvůrcem svého štěstí a tvůrcem i svého sexuálního uspokojení.

Můžeš své sebeuspokojení vnímat jako něco víc. Ne jako neplnohodnotné nouzové řešení, ale jako cestu k sobě, k novým prožitkům a novým poznáním. 

Můžeš přitom začít citlivěji vnímat sebe sama a hrát si sám se sebou a se svou energií. Můžeš se zkusit při vzrušení méně zaměřovat na cíl (vyvrcholení) a více se pokládat do prožitku. Začít méně dosahovat a více prožívat. Už touto změnou perspektivy se v tobě děje mnoho dobrého.

A zužitkuješ to pak i při milování se ženou.

projekt Ariel Rea

Cesta je cíl

Tvá sexualita začne být více cestou a méně úprkem k cíli. Začne být více uvolněná a méně napjatá. Jistě už víš, že cesta je cíl. A je tomu tak i v sexualitě. Pokud spěcháš po cestě k cíli, těžko si všimneš, jaké se ti na kraji cesty nabízejí poklady. A pokud si myslíš, že poklad tě čeká až na konci, všimnout si jich ani nemůžeš.

Když jsi si vědom, že už cesta sama může být plná pokladů, které se ti samy nabízejí, proč bys spěchal do cíle? Vždyť cesta sama může být tak vzrušující, a tak vyživující.

Když se takto budeš milovat sám se sebou, samozřejmě že to nebude jako milování se ženou. Ale i tak to pro tebe bude zdrojem spousty potěšení.

I já prožívám spoustu potěšení sama se sebou. A mnohdy si toto potěšení dopřávám ne jako reakci na odmítnutí, ale jako speciální chvíle, které věnuji sama sobě. Tím obohacuji a rozvíjím svou sexualitu. Někdy se dokonce stane, že v těchto chvílích o sobě objevím něco nového. I po desítkách let praxe. :)) 

projekt Ariel Rea

Sebeuspokojení jako meditace

Čím více se pokládáš do prožitku, do přítomného okamžiku, tím větší poklady po cestě sbíráš. Dokonce si můžeš sebeuspokojení představit jako krásnou meditaci.

Možná jsi zvyklý nořit se při meditaci sám do sebe, ale při sebeuspkojení tě něco takového udělat nenapadlo. Pokud tomu tak je, zkus to.

Možná to nepůjde hned hladce. Zažité stereotypy se mění postupně. A to, jakým způsobem zacházíš se svou pozorností při sebeuspokojení, je určitý stereotyp.

Dost možná začni zprvu jen pozorováním. Uspokojuj se, jak jsi zvyklý. Zkus ale vnímat, kam směřuje tvá pozornost. Jakým způsobem s ní zacházíš. A od tohoto poznání se pak můžeš krásně odrazit.

Můžeš začít vnímat, jak se cítíš v různých částech sebe sama. Můžeš si všimnout, kdy jsi uvolněný a kdy jsi plný napětí. Zkus to napětí uvolňovat tím, že přestaneš spěchat do cíle.

Zkus se nořit do cesty, do procesu, do prožitku.

projekt Ariel Rea

Co dělá rychlá doba s milováním

Dnes je rychlá doba. Všichni chtějí všechno hlavně rychle. A proto se také chtějí rychle milovat a rychle uspokojit.

Muži se chtějí rychle dostat do ženy a rychle v ní vyvrcholit. A přitom když dokážeš zmírňovat a opouštět svůj spěch, můžeš obrovským způsobem zintenzivnit nejen své vyvrcholení, ale i prožitky, které sbíráš jako zmíněné poklady u cesty. Prožitky, které sbíráte oba.

Milování není úkol na tvém seznamu cílů. Milování je radost. Milování je zastavení. Milování je proces. Milování je život.

Čím méně spěcháš, tím víc prožíváš. A tím také víc získáváš.

I ženy někdy spěchají. A to tehdy, když si milování příliš neužívají a chtějí to mít rychle za sebou. Cestou z toho je, aby ženy samy začaly respektovat své pocity a milovaly se jen ve chvílích, kdy opravdu chtějí.

projekt Ariel Rea

Vyživující milování

Jedno pořádné milování, kdy se se ženou setkáš a spojíš na hlubších úrovních, tě může vyživit na dlouho. Nebudeš pak tolik tlačit na kvantitu, rád si počkáš na kvalitu. Na to, aby se milování přihodilo až ve chvíli, kdy i tvá žena bude toužit se milovat.

Neznamená to, že musíš trpně čekat, až se pohne Vesmír. Také by se pohnout nemusel.

Můžeš toužit a svou touhu vyjadřovat, můžeš vyhledávat příležitosti nebo připravovat podmínky k tomu, aby i tvá žena mohla zatoužit se milovat. To vše ale v respektu k ní.

projekt Ariel Rea

Dovětek

Tento článek jsem orientovala na tu nejčastější situaci, kdy se sexuální nevolnicí stává žena. Pokud žiješ ve vztahu, kde je sexuálním nevolníkem muž, můžeš si to jen převést do opačné polarity. Bude to platit obdobně.

projekt Ariel Rea

K tématu pro tebe

Články:

Proč upřednostnit v milování kvalitu a jak k ní dojít - Kvalita a kvantita v sexualitě.

Jak vytvořit hluboké a intenzivní milování, a proč respektovat ženu a její pocity - Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc

Jak přestat lpět na vyvrcholení a zintenzivnit tak své prožitky - Proč se vyplatí nelpět na vyvrcholení a jak na to

Proč a jak tvořit skutečně krásné a svobodné vztahy se dozvíš v článku Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích.

Video:

V tomto videu se dotknu řady důležitých témat: Video Proč je sexualita pro muže velmi důležitá a proč chápu všechny nevěrné muže.

projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.