Osobní služba

Ryzí setkání v přírodě


Prožitkově transformační léčivé setkání 

Setkání ve svobodě obsahu, formy, místa i času

Vytvořím pro tebe prostor přijetí, porozumění, otevřenosti a blízkosti. 

Nebudu se ti věnovat, budu s tebou a pro tebe.

Jak se ti služba přizpůsobí

Forma, obsah, místo i délka setkání se zcela přizpůsobí tvým záměrům a potřebám. 

Forma

Sezení na louce nebo v lese, příjemné putování přírodou či cokoliv mezi tím... 

Můžeš si předem vybrat, můžeme se spolu na formě domluvit nebo ji necháme vyplynout z přítomného okamžiku.

Pomalá chůze v přírodě prokládaná různě dlouhými zastaveními nebo spočinutími je blahodárná. 

  • příjemně tě aktivuje, oživuje a zároveň zklidňuje
  • pomáhá ti spojovat se s tvým tělem i nitrem
  • usnadňuje otevírání témat
  • přibližuje tě tvým vlastním vhledům

Obsah

Tvá témata, záměry, problémy - formou rozhovoru, sdílení, různých podpůrných a léčivých cvičení, posilujících a léčivých prožitků... 

Místo

Les, louka, skály, kopec nebo hora, stojatá nebo tekoucí voda... 

Můžeš si vybrat, nechat volbu na mně nebo půjdeme tam, kam nás to zavede.

Ariel Rea

Délka

Nejkratší čas, na který se má smysl spolu v přírodě setkat, je 1,5 - 2 hod. Za tu dobu toho můžeme celkem dost probrat a ošetřit.

Někdy však může být potřeba i delší čas. Třeba pokud se chceš hodně vyklidnit a spojit sám se sebou, či něco hodně hlubokého nebo zásadního pořešit.

Nebo pokud chceš prožít krásný čas v přírodě s člověkem, který je ti plně otevřený a po celou dobu k dispozici.

Na délce setkání se domluvíme dle tvého záměru a potřeby. Můžeš si délku setkání sám určit, pokud tak cítíš. Můžeme dokonce nechat délku setkání vyplynout. 

Vše bude vycházet z přítomného okamžiku, z tvých potřeb a preferencí a z časových, místních a klimatických podmínek. Krásná energie přírody nám přitom bude nápomocna. 

Ariel Rea

V jakém počasí a roční době se můžeme setkat

Můžeme se setkat v jakékoliv roční době i za jakéhokoliv počasí. I deštivý nebo mrazivý den může být krásný a příjemný, když se jeho půvabu otevřeš a náležitě se oblékneš a vybavíš.

Jaká je cena služby

všední den

1000 Kč/hod.

víkend, svátek

1500 Kč/hod.

Za co platíš

Platíš za hodnotu, kterou získáš. Délka společně stráveného času je jen způsobem, jak jednoduše a čitelně určit cenu mé služby. Ve skutečnosti dostaneš vždy víc, než zaplatíš. 

Před naším setkáním i po něm se sebou cíleně pracuji tak, abych si zachovala svou energetickou čistotu a otevřenost a mohla ti tak přinést, předat a zprostředkovat tu nejvyšší možnou hodnotu. 

Ariel Rea

O víkendech a svátcích je má služba dražší, protože budu s tebou namísto toho, abych trávila čas se svými blízkými.

Kde se setkáme a kam se můžeme vydat

Setkáme se na příhodném místě, které pro tebe bude dobře dopravně dostupné. Buď MHD nebo autem, dle tvých možností. Místo setkání si smluvíme telefonicky. Mohu ti pak poslat malou mapku s vyznačeným místem setkání.

Vydáme se do lesů a hor v Liberci a blízkém okolí - lesy Prosečského hřebene, Jizerské hory, eventuálně Lužické hory.

Extra služba - setkání mimo území Liberce

Víceméně pouze pro odůvodněné případy nebo situace. 

Do ceny služby je nutné zahrnout výdaje za mou cestu. Je přitom potřeba počítat cestu tam a zpět. 

Cena je 6,50 Kč/km + 300 Kč za hodinu řízení (pozn. nejezdím po dálnicích). V případě cestování hromadnou dopravou cena jízdného + 300 Kč za hodinu na cestě. Dle povahy místa a podmínek naší dohody může být cena navýšená o další spojené výdaje. 

Tato extra služba s výjezdem není nároková, rozhodují konkrétní podmínky.

Ještě podrobnější informace

Klikni na políčko, které tě zajímá a tím se ti otevře schovaný text. Zavřeš ho opětovným kliknutím na nadpis políčka.

Na co všechno se spolu můžeme podívat

Můžeme se spolu podívat na jakékoliv tvé téma, oblast, záměr nebo problém. Možné okruhy:

  • spiritualita a seberozvoj
  • sexualita
  • práce a poslání
  • nemoc, fyzické i duševní zdraví,
  • rodinné, partnerské a další mezilidské vztahy
  • mateřství a rodičovství...

Budu ti přátelským pomocníkem, reflektorem, podpůrcem a facilitátorem. Plně tě budu vnímat na mnoha úrovních a naslouchat ti. Budu tě podporovat ve tvé vlastní síle a kompetenci.

Pomohu ti k hlubšímu ponoření se do sebe, aby ses mohl více spojit s tvou vlastní silou a vnitřní moudrostí. Tím se otevřeš svým vlastním odpovědím a cestám, které pro tebe budou schůdné a které ti budou dávat smysl.

Proč se nemusíme celou dobu nořit do témat

Libovolně velkou část setkání můžeme věnovat tvým tématům. Pokud budeš cítit, že již nepotřebuješ nic probírat, ale ještě budeš chtít v setkání pokračovat, strávíme spolu i čas, kdy se cíleně do témat nořit nebudeme.

I to tě však může mocně léčit. Často se léčíš i ve chvílích, kdy přestaneš mít pocit, že se léčíš nebo že by ses měl léčit. Ve chvílích, kdy prožíváš sám sebe v radosti a v lehkosti. Tvá energie se uvolní a rozproudí a sama pak v pravý čas vynese na povrch to, co uzrálo ke zviditelnění. To, co jsi připraven zpracovat a vstřebat. Téma se může vynést na povrch už během našeho setkání nebo i po něm.

 

Proč spolu můžeme mluvit o čemkoliv a nemusíme mluvit vůbec

Můžeme spolu mluvit o jakémkoliv tématu.

Můžeme spolu část setkání i krásně mlčet. Může se to stát třeba tehdy, když v danou chvíli probereme vše, co jsi potřeboval. Pak se můžeš ponořit sám do sebe a do přítomného okamžiku. Právě v tichu můžeš někdy snadněji uslyšet nebo spatřit to, co slyšet nebo vidět potřebuješ. 

A i když budeme mlčet, budeme přitom spolu komunikovat na mnoha jiných úrovních. Jen beze slov. Energie mého vědomí ti přitom bude pomáhat a bude tě podporovat. 

Když se setkáme na delší čas

Budeme-li mít více času, můžeme se spolu ponořit hlouběji nebo se podívat na více témat.

Více času také znamená prostor, kde můžeš svým vědomím sestoupit z hlavy do těla a srdce, z neklidu a hluku mysli do klidu a míru ryzího bytí...

Můžeš se mnou odložit vše, co není tvé, a tak si umožníš zahlédnout a prožít své ryzí já. 

Nic lidského mi není cizí, a proto tě nebudu hodnotit ani soudit, ať už se projevíš jakkoliv.

Můžeš se mnou být ve své síle i ve své slabosti, nejistotě a zranitelnosti.

 

Proč pomáhám ženám i mužům

Mohu ti pomáhat, ať už jsi žena nebo muž. Právě z titulu svého ženství.

Jsem plně ženou a miluji ženskou energii, protože je mi vlastní. Proto zcela rozumím ženám a znám jejich potřeby. Jsem také manželkou i matkou a udělala jsem si mnoho zkušeností jako žena.

Jsem sice hodně ženská, ale mám přitom plně rozvinuté i vnitřní mužské kvality. A díky mnoha životním zkušenostem mužům a jejich potřebám rozumím.

Navíc muž se mnou jako ženou může prožívat své mužství v jiných dimenzích a kvalitách, než jak ho prožívá s mužem. Tato zkušenost pak může být sama o sobě pro jeho mužskou identitu posilující a léčivá.

Také ta nejhlubší mužská zranění bývají způsobena ženami a já proto mohu jako žena být tou, která vytvoří léčivou zkušenost a prožitek bezpečí, blízkosti, otevřenosti a svobody bez manipulace a zraňování.

Mužům mohu dokonce pomáhat o něco víc než ženám. Díky mužsko-ženské polaritě.

Já totiž miluji nejen ženskou energii, ale i tu mužskou. Právě proto, že mi není vlastní. A protože mi mužská energie není vlastní, může se mezi mnou a mužem vytvořit krásná dynamika, která napomáhá hlubokému léčení.

Mužská a ženská energie se totiž vzájemně uvádějí do pohybu. Tento tanec energií rozechvívá, a tak probouzí nejen duše, ale i srdce a těla obou, a tak je vše v souladu a muž i žena se zároveň oživují i zakotvují. Vše se děje v naprosté svobodě, jinak to ani nejde.

Mužsko-ženská polarita je krásná a čistá síla, která mocně tvoří. A může tvořit i v rámci léčení.

Proč budeme využívat potenciálu prožitků

Prožitky jsou to, co tě vyživuje, oživuje, transformuje a léčí na mnoha úrovních. Prožitky jsou tím, co ti pomáhá intenzivněji a mnohem hlouběji než cokoliv jiného. 

Prožitky navíc neokecáš jako hlavu. To, co sám na sobě prožiješ, je prostě tvé, nezpochybnitelné a můžeš z toho už navždy čerpat. Prožitky mají obrovský potenciál. 

Co všechno můžeme

Můžeme...

Můžeme se procházet, kdykoliv a kdekoliv se zastavit a třeba si sednout nebo lehnout do trávy...

Můžeme tančit, zpívat, koupat se v horském potoce, můžeme ležet a dívat se do nebe nebo do korun stromů...

Můžeme sedět u ohně a dívat se do plamenů...

Můžeme se očišťovat a oblažovat vonnými kouři, mohu ti udělat jemnou hladivou masáž...

Můžu pro tebe vytvořit zpřítomňující a zakotvující cvičení nebo cvičení k lepšímu spojení s tvým nitrem...

Možnosti jsou téměř neomezené.

Zde je jen orientační nástřel pro tvou představu, co je možné.

Upozornění k obsahu služby

Ačkoliv spolu můžeme prožívat velkou otevřenost, blízkost a hloubku, služby sexuálního charakteru nejsou součástí mých služeb.

Máš nějaké nejasnosti?

Napiš mi na ariel@arielrea.cz. Moc ráda ti odpovím. Pokud připojíš své telefonní číslo, zavolám ti a probereme to spolu telefonicky.

Jak službu objednáš

Prosím, vyplň a odešli formulář, který najdeš níže. Připoj i své telefonní číslo, abychom se mohli domluvit na setkání telefonicky a přímo.

Pokud místo formulářů preferuješ raději e-mailové zprávy, napiš mi na ariel@arielrea.cz. A připoj i své telefonní číslo.

Vyplň prosím tento formulář a odešli tlačítkem

Jméno
Email
Telefon
Podrobnosti
0 of 1000

Odesláno?

Super! Můžeš se těšit na naše setkání. I já se těším.

Jakmile v e-mailu zmerčím tvou objednávku, ozvu se ti zpět, abychom se domluvili na termínu a podrobnostech našeho setkání.