práce, poslání a podníkání

Práce v souladu

Práce, poslání a podnikání v souladu se životem a vlastní osobitostí

Vnáším spiritualitu a seberozvoj do pracovní oblasti

Pomohu ti:

  • přestat jen pracovat a začít tvořit
  • zacházet efektivněji s tvými lidskými zdroji
  • poznat tvou osobitost a jedinečnost, silné a slabé stránky
  • najít tvé poslání a životní směřování
práce, poslání a podníkání

Víš, že nemusíš prodávat svůj čas a životní energii za peníze? 

Víš, že máš právo pracovat a tvořit v souladu se svou osobností, osobitostí, silnými a slabými stránkami?

Víš, že se nemusíš nechat zneužívat druhými lidmi?

práce, poslání a podníkání

Ano. Můžeš tvořit cokoliv, co je v souladu s tvou duší a životním směřováním. Cokoliv, co přináší hodnotu tobě i druhým.

Můžeš pracovat a tvořit s radostí a pocitem hlubokého uspokojení. 

Chtěl bys?

Osobní služby

Pomohu ti lépe poznat sebe sama. Nacházet cesty, jak více tvořit a méně jen pracovat. Zacházet efektivněji s tvou životní energií. Více využívat tvé dary.  Jsem ti s radostí k dispozici v rámci mých osobních služeb. 

Tvořit je radost.

práce, poslání a podníkání

Blog

Na blogu najdeš články, které ti pomohou pracovat a tvořit radostně, efektivně a zodpovědně ke zdrojům. Proč tento projekt vznikl a co přináší, najdeš v článku níže.

Proč vznikl projekt Práce v souladu a co přináší

Prací strávíme velkou část našeho života. Pokud děláme to, co nás těší,

Číst článek
práce, poslání a podníkání

Nejnovější příspěvky projektu Práce v souladu

proč na sobě pracovat

Jak se investice do zdraví a osobního růstu zúročí ve tvé profesi

číst článek
práce, poslání a podníkání

Pojďme se setkat naživo.