Proč vznikl projekt Zvířata a lidi a co přináší 

 7 května, 2021

Ariel Rea

Zvířata jsou úžasné a krásné bytosti, které si zaslouží naši úctu, lásku a respekt. V mnoha ohledech nám velmi pomáhají. Vidím, že se naše vztahy ke zvířatům potřebují v mnoha ohledech narovnat. Tak, abychom jim neubližovali a nezneužívali je. Tak, abychom jim mohli vytvořit náležité podmínky pro život. Tak, abychom se mohli těšit ze setkání s nimi. Tak, abychom se mohli vzájemně obohacovat.

Zvířecí pomoc

Zvířata jsou totiž nesmírně důležitá a často nám obrovsky pomáhají.

Domácí zvířata nám pomáhají skrze své bytí, svou celistvost, přirozenost a autenticitu. Skrze lásku a náklonnost, kterou nám projevují. 

Hospodářská zvířata nám navíc dávají vejce, mléko, maso, kůži a další velmi důležité zdroje.  

Pracovní zvířata zase pomáhají svou silou i nejrůznějšími schopnostmi.

Divoká zvířata jsou nezbytným článkem koloběhu života a podílejí se na vytváření rovnováhy na planetě a jejího přírodního bohatství. 

Zvířata nám pomáhají nezištně,  s láskou, ale často si jejich pomoci dostatečně nevážíme nebo si jí nejsme ani vědomi.

Proto jedním z cílů tohoto projektu je přinášet povědomí o tom, jakým způsobem nás zvířata obohacují a jakými všemi způsoby nám pomáhají. Tak, aby se mohly stát vztahy mezi zvířaty a lidmi mnohem vědomějšími, hlubšími a láskyplnějšími.

Optimální podmínky pro život

Zvířata mají své potřeby, často velmi odlišné od těch našich. Někdy zvířata považujeme jen za jakési výrobníky potravin nebo pracovní nástroje, jindy je zase příliš zlidšťujeme. V obou případech jim pak nevytváříme potřebné podmínky pro život.

V tomto projektu budu přinášet vhledy do potřeb lidmi chovaných zvířat tak, abychom jim mohli vytvářet takové podmínky pro život, které potřebují a které si zaslouží.

Komunikace se zvířaty

Zvířata mají také duše, stejně tak jako my, lidé. Můžeme proto se zvířaty různými způsoby komunikovat. Zvířata často "slyší" na řeč těla, na emoce nebo třeba na energii hlasu. Ale můžeme s nimi komunikovat i telepaticky. V tomto projektu budu přinášet i informace o tom, jak můžeme se zvířaty komunikovat.

Zvířecí léčitelé

Zvířata jsou nejen našimi společníky, ale často i našimi léčiteli. Aniž bychom si toho byli vědomi. Budu zde proto přinášet vhledy do toho, jakými způsoby nás zvířata léčí. Nejen proto, abychom jim za to mohli projevovat náležitou vděčnost. Ale také proto, že pokud jsme si léčení vědomi, můžeme se mu více otevřít, a tak zesílit jeho účinky.

Zvířecí učitelé

Zvířata nám mohou být i velkými učiteli. Učiteli života v čistotě, radosti a přirozenosti. I o tom bude tento projekt. Když v sobě máš určitou míru pokory a otevřeš se zvířatům jako učitelům, můžeš ze setkání a setkávání se zvířetem získat a získávat mnoho i pro tvůj osobní růst.

Ochrana divokých zvířat a jejich přirozeného prostředí

V neposlední řadě bych chtěla, aby tento projekt přinášel nejen osvětu a hlubší porozumění zvířecímu světu, ale aby výhledově přispíval i k ochraně divokých zvířat a zachování přirozeného prostředí pro jejich život.

Léčení zvířat

A také bych ráda, až přijde čas, byla tím, kdo bude zvířata léčit.

K tématu

Proč psi žerou výkaly a o lidském mikrobiomu - zjistíš, proč to psi dělají a jak tím sami sebe i tebe obohacují.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.