Proč vznikl projekt Práce v souladu a co přináší 

 13 května, 2021

Ariel Rea

Prací strávíme velkou část našeho života. Pokud děláme to, co nás těší, pracujeme radostně a s pocitem naplnění. Práce se stává tvorbou. Tvorba nás neničí, ale nabíjí. Radost a naplnění z ní se pak propisuje do celého našeho života. Žijeme smysluplně a šťastně.

práce, poslání a podníkání

Jak to dnes chodí

Vidím, jak lidé zneužívají sami sebe a své síly. Dělají něco, co je netěší a nenaplňuje. Stávají se vyčerpanými, otupělými, nemocnými a živořícími bytostmi. Nebo jsou znuděnými, otrávenými a nezúčastněnými zaměstnanci. Dělají něco, co vlastně ani dělat nechtějí.

Vidím, jak lidé zneužívají jiné lidi. Nakládají jim víc, než dlouhodobě unesou. Nezohledňují jejich individualitu a silné a slabé stránky. Jednají s nimi z pozice moci a ne z pozice spolupráce. Zotročují je.

Vidím, jak lidé zneužívají planetu a její zdroje. Vyrábějí se věci pro zisk a ne pro to, aby přinesly hodnotu. Vyrábějí se věci, které jsou nekvalitní a které ve výsledku mrhají lidskými i planetárními zdroji.

A tak bychom mohli ještě pokračovat...

práce, poslání a podníkání

Práci změnit na tvorbu

Vnímám, že je potřeba práci změnit na tvorbu. Vnímám, že je potřeba, aby lidé přestali být námezdnými roboty, kteří svůj čas a životní energii prodávají za peníze. Aby začali být radostnými tvůrci, kteří přinášejí světu něco jedinečného a dostávají za to odpovídající hodnotu zpět. Peníze či jinou hodnotu. Jak si sami zvolí.

Je potřeba, abychom se začali víc zamýšlet nad tím, co a proč děláme. Zda práce, kterou vykonáváme, je jen výdělkem nebo zda je něčím, co naplňuje nejen naše peněženky, ale i naše duše a srdce.

práce, poslání a podníkání

Tvůrce radostný

Člověk se může stát radostným tvůrcem tehdy, když pracuje v souladu s tím, kdo a jaký je.

Ideálně když pozná sám sebe, svou duši, své poslání a životní směřování. Když si je vědom svých silných a slabých stránek.

Do toho, co dělá v souladu se sebou, pak vnáší radost a lehkost. Tvoří něco, co tu ještě není, protože to obohacuje o svou jedinečnou esenci, o svůj jedinečný přístup. Je tvořivý a nápaditý. Přináší sobě i světu velké hodnoty.

práce, poslání a podníkání

Tvůrce efektivní

Efektivní tvůrce nakládá se svou životní energií tak, aby své vlastní lidské zdroje nejen nevyčerpával, ale aby je dokonce množil. Také se zaměřuje na to podstatné a tomu věnuje většinu své energie. Proto pracuje a tvoří efektivně. Nevyčerpává se, ale naopak roste.

práce, poslání a podníkání

Tvůrce zodpovědný

Zodpovědný tvůrce v pracovním tvoření zohledňuje a efektivně využívá nejen své vlastní zdroje, ale i zdroje jiných lidí a zdroje celé planety. Netvoří to, co poškozuje jeho, jiné lidi nebo životní prostředí. Hledí na to, aby pracoval a tvořil udržitelně. Sám pro sebe i pro náš svět.

práce, poslání a podníkání

Vize projektu Práce v souladu

Mou vizí a přáním je, aby tu přibývalo radostných, efektivních a zodpovědných tvůrců.

Aby se naše planeta stala místem, kde lidé nepracují, ale tvoří. Kde mají radost z toho, co dělají. Kde nepoškozují sebe, jiné lidi ani životní prostředí. 

Tak tohle jsou vize projektu Práce v souladu.

práce, poslání a podníkání

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.