Proč vznikl projekt Medicína v souladu 

 9 dubna, 2021

Ariel Rea

Jak málo toho dnes česká medicína ví o lidské duši a energetickém systému lidského těla. Toto jsou úrovně lidské bytosti, se kterými v současnosti česká medicína nejenomže nepracuje a nepočítá, ale dokonce je zpochybňuje a odmítá. 

V článku ti ukážu, proč je důležité, aby se v tomto medicína změnila.

Lidské tělo je projektorem duše a stavu energetického pole

A přitom fyzické lidské tělo je v první řadě projektorem duše a stavu energetického pole člověka. Znamená to, že to, co se uděje na těchto nehmatatelných úrovních, se přímo propisuje do fyzického těla.

Ovšem fyzické tělo má svou určitou setrvačnost a kumulativnost, takže je tato kauzalita méně zřetelná. A pro lékaře orientovaného vyloženě biologicky je naprosto nepostižitelná.

Člověk je jako kniha

Člověk je jako kniha, do které se zapisuje vše, co člověk prožije. To je ti jistě zřejmé. Do mozku ukládáme veškeré smyslové a další vjemy, vytváříme si zápisy, které známe jako vzpomínky. 

Jenže vše, co člověk prožije, se nezapisuje jen do mozku, ale zapisuje se to i do vědomí člověka a jeho energetického pole.

A zapisuje se tam nejen to, co člověk prožije, ale i to, co si myslí. I to, jak pohlíží sám na sebe a na svět. I to, co neprožije, i když by měl. Třeba když v sobě uzavře emoční bolest namísto aby ji odplakal nebo jinak odbolel. Nebo když v sobě hromadí různé jiné nezpracované záležitosti. A zapisuje se i to, když nenaplňuje své hluboké lidské a individuální potřeby a touhy.

Co je vědomí

Medicína zná pouze 3 stavy vědomí. Smrt, bezvědomí a stav při vědomí. Jenže vědomí je mnohem bohatší fenomén s obrovskou škálou stupňů vyjádření. 

Vědomí si můžeš představit jako bdělost, určitou vnitřní otevřenost a připravenost vnímat. A to i jiné dimenze bytí než jen tu fyzickou. Také schopnost pracovat s nehmotnými aspekty bytí a utvářet si svůj život v souladu se svými touhami a potřebami.

Protože to, co prožijeme již změnit nemůžeme. Můžeme ale modifikovat své paměťové stopy a změnit své postoje k tomu, co jsme prožili. Můžeme měnit prakticky cokoliv a tím skutečně svobodně utvářet svůj život. Právě proto, že lidské tělo je projektorem duše a vědomí člověka.

svobodná doktorka z Jizerských hor

Nemoc a její léčení

Když člověk dlouho zanedbává nějaké své nehmotné potřeby, onemocní. Nemoc je důsledek různých událostí a faktorů, které nevznikají jen na fyzické úrovni. Často jsou fyzické faktory dokonce podružné. Nebo jsou teprve následkem událostí na nehmotných úrovních.

Pokud medicína tyto nehmotné úrovně nebere v potaz, znamená to, že nemůže dostatečně efektivně léčit. Odstranění příčiny je vždy tou nejúčinnější léčbou. Medicína se v tuto chvíli orientuje výhradně na řešení v oblasti fyzického těla a nepostihuje tedy skutečné příčiny.

Multidimenzionalita lidské bytosti a východisko medicíny

Jedním z cílů projektu Medicína v souladu je ozřejmění multidimenzionality lidské bytosti. A nutnosti zabývat se všemi vrstvami člověka. Tak, aby medicína zohledňovala i ty vrstvy lidské bytosti, které dnes jen velmi nesměle řeší psychosomatika.

Dá se říci, že kvalita lékařské péče v tom hmotném slova smyslu se neustále zvyšuje. Možná ti neuniká, že lidé jsou přesto nemocní čím dál tím víc.


Právě proto, že medicína nezohledňuje nehmotné vrstvy člověka. 
Také proto, že primárním východiskem a zájmem medicíny je nemoc a ne zdraví.
I proto, že v atomizovaném a odosobněném medicínském systému se člověk tak nějak ztrácí. Často přestává být člověkem a stává se objektem zásahu a léčení. Je diagnózou, nemocí nebo fyzickým tělem. Nezřídka tyto zásahy více škodí než pomáhají.
Lidé jsou nemocní čím dál tím více i proto, že se většinou jen potlačují příznaky nemocí léky, které neřeší příčinu a které jsou ve své podstatě toxické. Léky, které mimo svého účinku způsobují další, nové potíže. Tím se pacient cyklí v procesu léčení a dostává stále další a další léky. Léky, které nejenže neřeší jeho stav, ale dokonce ho prohlubují.


Někdy jsou dokonce lidé medikováni jen kvůli izolovaným laboratorním "abnormitám" bez přihlédnutí k celkovému kontextu a stavu do té doby zdravého člověka. Zářným příkladem toho jsou statiny - farmaka (ani se mi nechce napsat léky) s cílem snižovat hladinu cholesterolu.

Co ti tento projekt přinese

V rámci tohoto projektu budeš moci nacházet mnoho hlubokých souvislostí, které ti pomohou lépe porozumět nehmotným mechanismům vzniku nemoci, poruchy nebo neduhu. Toto porozumění ti poté dá více prostoru porozumět i tvému konkrétnímu pacientovi či klientovi a lépe jej pak léčit.

Také tu můžeš pro sebe nasát inspiraci, jak je možné k nemoci a jejímu léčení přistupovat.

A můžeš tu objevovat i slepé skvrny a zaslepená místa na sítnici současné medicíny. Medicíny, která se vzdaluje lidství a lidskosti. Medicíny, která se vzdaluje svému původnímu přikázání. Přikázání Primum non nocere.

Návrat lidství a lidskosti

Cítím jako svůj úkol být jednou z těch, kteří budou do medicíny lidství a lidskost vracet. Aby byli pacienti a klienti vnímáni jako lidské bytosti s vlastní kompetencí. S kompetencí spolurozhodovat o svém osudu a směřování. A aby bylo vždy v první řadě pomýšleno na jejich prospěch.

Autonomie, kompetence a zodpovědnost lékaře a zdravotníka

A nejen to. Vnímám, že je potřeba lidství a lidskost vracet i do přístupu k lékařům a dalším zdravotníkům.

Aby i lékař či jiný zdravotník byl vnímán jako mnohaúrovňová bytost se svou kompetencí, autonomií a lidskou zodpovědností. Aby měl proto možnost léčit a ošetřovat v souladu se svým poznáním a nemusel se zpovídat z toho, proč a jak léčí. Aby nebyl tlačen do postupů, které s ním neladí, aby měl možnost tvořit své poslání svobodněji.

Naše síla

Cítím jako svůj úkol tvořit, nést a realizovat i další vize. Vize vznikající v nadhledu s vědomím těch nejhlubších souvislostí a principů. Vize vznikající z potřeb současné medicíny a reflektující současné i budoucí potřeby naší společnosti.

Ovšem realizovat vize nemohu sama. Čím více nás bude, tím větší bude naše síla. Tím větší bude mít naše tvoření a působení dosah. Tím rychleji a snadněji se budou dít změny, které jsou nevyhnutelné.

Medicína jako neřízený kolos

Možná to sám cítíš. Možná sám vnímáš, jaký je současná medicína kolos, který se celkem neřízeně řítí kamsi.

Že jsme schopni člověka rozebrat na atomy, ale to podstatné nám uniká. Možná cítíš nespokojenost s tím, jak léčíš, jaké možnosti máš. Možná sám vnímáš, že je tu mnoho souvislostí, které současná medicína nevidí, a proto často více škodí než pomáhá. A někdy dokonce poškozuje.

Pilule na všechno a ti druzí

Stále ještě je tu dost těch, kteří očekávají piluli na všechno. Protože tak je to nejpohodlnější. Stále ještě je tu dost těch, kteří nejsou ochotni převzít skutečnou zodpovědnost nad svým zdravím.

Ale již se vytváří silná skupina těch, kteří chtějí být skutečně zdraví. I těch, kteří jsou nemocní a chtějí se skutečně uzdravit.

Těch, kteří jsou proto ochotni a připraveni na svém zdraví nebo uzdravení pracovat. Protože chtějí svůj život prožít plni síly a radosti ze života. Ne jen živořit bez příznaků.

síla a radost ze života

Tato skupina lidí bude stále sílit. Bude přibývat těch, kteří budou chtít být skutečnými partnery ve svém léčení a budou proto vyhledávat pomoc zdravotníků, kteří budou na tuto poptávku připraveni. Tito lidé budou přitom vyhledávat i pomoc terapeutů a léčitelů. Právě proto, že jsou si vědomi, že medicína má svá omezení.

Slepota medicíny

V tuto chvíli je medicína obrovsky slepá. Slepá ke svým vlastním omezením, k tomu, že není všemocná. Tam, kde nedokáže léčit, není ochotna připustit, že jsou tu jiní, kteří to dokážou. Naopak je ještě očerňuje a vytváří silné pole strachu, kterým spoutává nemocné do svých vlastních osidel.  Bez možnosti obrátit se na ty, kteří pracují i s duší a dalšími úrovněmi člověka. 

Ty, kterým nedokáže pomoci, označuje nálepkou nevyléčitelnosti. Tím velmi silně předurčuje jejich další osud. Zavře jim jiné možnosti.

I ty můžeš tvořit lepší medicínu

Ty sám můžeš být jedním z těch, kteří budou tvořit nový svět. Novou medicínu. Medicínu, která bude v první řadě léčit a pomáhat. Medicínu, na kterou budeš hrdý a ve které budeš moci léčit s pocitem hlubokého uspokojení.

K tématu

Pokud tě zajímají všechny vize medicíny budoucnosti, mrkni na článek Vize projektu Medicína v souladu.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.