Proč se vyplatí nelpět na vyvrcholení a jak na to 

 23 března, 2021

Ariel Rea

Chceš při milování prožívat větší rozkoš? Tak to se začti do tohoto článku. Zjistíš, proč a jak tě nelpění na vyvrcholení vystřelí k intenzivním prožitkům rozkoše, která navíc není smrsknutá jen na chvíli, kdy vrcholíš.

Čím více se ti daří nelpět na vyvrcholení, tím intenzivnější rozkoš při milování prožíváš.

Pozn. text pokračuje pod videem a audiem.

Když totiž lpíš na vyvrcholení,

jsi nasměrován a připoután k cíli. Tvé vědomí je uzavřeno do tunelu, kterým pádíš, už abys tam byl. A i když tam ještě nejsi, svými myšlenkami a svou pozorností se tam neustále vracíš. Vracíš se někam, kde ještě nejsi a ani jsi nebyl. Proto ti utíká to nejcennější. Utíká ti to, co je právě teď.

Teprve tehdy, když na vyvrcholení přestaneš lpět, teprve tehdy se ti otevírá brána ke skutečně intenzivním prožitkům. K intenzivním prožitkům rozkoše, která není smrsknutá jen do chvíle, kdy vrcholíš. 

K intenzivním prožitkům rozkoše, kterou prožíváš po celou dobu, kdy se miluješ. A kterou prožíváš nejen při samotném spojení, ale už i předtím.

Nelpění na vyvrcholení je jedním z klíčových schodů na cestě k intenzivní a dlouhotrvající rozkoši. Kam totiž jde tvá pozornost, tam jde i tvá energie a síla. Pokud svou energii směřuješ do budoucnosti, nejsi tady a teď. A přitom čím více jsi tady a teď, tím více vnímáš. A čím více vnímáš, tím více cítíš. A čím více cítíš, tím více prožíváš. A tím větší rozkoš můžeš prožívat.

Není snadné zbavit se připoutanosti na vyvrcholení. I já jsem k němu kdysi byla připoutaná. Avšak došla jsem do bodu, kdy jsem jasně vnímala, že má připoutanost je tím, co mi brání prožívat větší rozkoš.

Jak přestat lpět na vyvrcholení 

Je to cesta postupných krůčků ve více oblastech. 

Krůčků, kdy si všímáš sám sebe a uvědomuješ si okamžiky, kdy tvá pozornost a tedy tvé vědomí utíká napřed. K vyvrcholení, tedy tam, kde ještě nejsi. Stačí si tyto okamžiky a chvíle uvědomovat. Síla tvého vědomí je tím, co tě proměňuje.

Můžeš si všímat, jak zacházíš se svou pozorností během milování. Vnímat, jestli je tvá pozornost v těle a u toho, co se právě děje nebo zda vytváří můstky k budoucnosti, které však jsou tím, co oslabuje tvé prožitky.

Můžeš pracovat se svou pozorností při milování tak, že ji trpělivě vracíš do svého těla a toho, co je právě teď.

Intenzivnější prožitky prožíváš, když je tvé vědomí více v těle a méně v hlavě. Když se zklidní a přeruší tvé myšlenkové proudy. Když se tvé vědomí přesune z šedé mozkové kůry do hlubších částí mozku.

Toto právě podpoříš tím, že se učíš pracovat se svou pozorností a směřuješ ji hlouběji do sebe a do přítomnosti.

Tuto práci na nelpění můžeš podpořit i tím, že budeš pracovat na svých vnitřních postojích k vyvrcholení.

Když si přebereš a uvědomíš, že milování není jen o vyvrcholení. Že je to mnohem víc. Že milování je o láskyplném kontaktu dvou lidí, kteří si vyjadřují svou náklonnost skrze vzájemné spojení. A spojení nejen fyzické, ale i emoční a duševní. 

Svou připoutanost oslabíš i tím, když si zvnitřníš, že když nevyvrcholíš, nic strašného se nestane.

Pokud ti fungují vizualizace a rád je používáš, můžeš si dokonce vytvořit meditaci, která ti pomůže přestat na vyvrcholení lpět.

Můžeš si svou připoutanost představit jako lano, kterého se držíš a na jehož druhém konci je vyvrcholení. Třeba v podobě exploze, ohňostroje nebo jakéhokoliv jiného obrazu, který ti sám přijde. Pak můžeš ve své vizualizaci toto lano ze své ruky pustit. Nebo toto lano můžeš nějakým způsobem přerušit. Třeba přeříznout silou tvého vědomí, rozpustit vodou nebo sluncem, spálit ohněm, odfouknout větrem, ... 

Můžeš si vizualizovat, jak nohama pevně stojíš na matce Zemi a zakotvuješ se do svého těla. Můžeš své lano postupně proměňovat na provaz, provázek, nit, pavučinku a nakonec nechat úplně rozplynout. 

Práce s pozorností

Přiznám se, že já vizualizaci používám jen vzácně, většinou jen tehdy, když si potřebuji vytvořit energetickou ochranu. Spíše pracuji se svou pozorností tak, že ji trpělivě vracím do těla a do přítomného okamžiku, k sobě a do sebe.

I ty můžeš takovouto práci s pozorností praktikovat. Nejen při milování, ale kdykoliv si vzpomeneš. Je to mravenčí práce, která však nese obrovské plody.

V dnešní době jsme všichni příliš vzdáleni sami sobě a málo se vnímáme. Naše vědomí, naše pozornost je upnutá stále někam mimo sebe. K vnějším událostem, druhým lidem, úkolům, musům, tlakům.... A taky jsme stále jednou nohou v minulosti a druhou nohou v budoucnosti. Navíc stále něco řešíme a málo jen jsme.

Čím více jsi při milování u sebe, v sobě a v přítomném okamžiku, tím je tvá rozkoš větší a intenzivnější. Je to takto jednoduché, a přitom je to pro mnoho lidí velmi nesnadné.

Když svou pozornost stále upíráš někam jinam, je zpočátku těžké přesměrovat ji k sobě. Ale jde to. Když vytrváš. Ani já jsem se lpění na vyvrcholení nezbavila během pár dní. Je to proces. Ale už po cestě, ještě v rámci procesu, můžeš občas zakusit sladkost bytí v přítomnosti a dary intenzivního vnímání. Budou to prožitky, které tě na tvé cestě povzbudí a posílí.

Vyživující milování

Navíc čím více budeš při milování prožívat, tím více budeš vyživený. Tím snadněji pak budeš opouštět své lpění na vyvrcholení. Občas se stane, že nevyvrcholím, a přitom se cítím nádherně vyživená. A to, co mě vyživuje, jsou mé prožitky, blízkost milovaného muže, jeho láska, jeho mužská energie.

Pokud jsi muž, cesta k nelpění na vyvrcholení pro tebe může být těžší než pro ženu. Muži jsou více orientováni na cíl, výkon a výsledek. A vyvrcholení, to je krásný cíl a výsledek.

Ovšem nejkrásnější a nejsilnější je právě tehdy, když ho nedosahuješ a když o něj neusiluješ. Tehdy, když přichází sám. A přichází sám ve chvíli, když jsi tak naplněný rozkoší, že už jí více neuneseš.

Rozkoš

Rozkoší se přitom plníš už při mazlení a pak i při samotném spojení. Prožíváš rozkoš v mnoha momentech. Nejen při vyvrcholení.  A když to, co je právě teď, je tak sladké a plné, tím méně tě to pudí utíkat někam jinam. Tím méně utíkáš pryč od sebe nebo z přítomnosti. Proč bys to taky dělal, když TEĎ je tak plné všeho.

Možná už vidíš, že jakmile se vydáš na tuhle cestu, získáváš. Čím déle po ní jdeš a čím dále jsi, tím více získáváš. Tvá cesta se stává čím dál tím snadnější, protože vše se vzájemně posiluje a podporuje. 

Frustrace

Ovšem připrav se i na to, že v rámci procesu můžeš prožívat i nejrůznější frustrace.

Pokud ses právě otevřel tomu, že můžeš a chceš prožívat víc, můžeš své současné milování začít vnímat ve zcela jiné perspektivě.

Možná se také nevyhneš chvílím, kdy budeš chtít prožívat víc a ono to nepůjde. Jsou to však momenty, kdy se to láme. Každá cesta změny v sobě obsahuje i náročné či frustrující chvíle, které právě jsou tím, co tě silně proměňuje.

Svoboda

Na této cestě můžeš získat ještě mnohem víc. Svobodu.

Svobodu získáváš už tím, že nelpíš na vyvrcholení a tedy na něm nejsi závislý. Můžeš se proto stejnou měrou těšit i ze spojení, které není završeno vyvrcholením. 

Pokud nelpíš na vyvrcholení, nemáš pocit, že jsi o něco přišel, když nevyvrcholíš. Těšíš se z toho, co prožíváš a co jsi právě prožil. Nehodnotíš to a nesrovnáváš. Těšíš se z pole lásky, které se při milování vytváří, z velké blízkosti s milovaným člověkem, ze vzájemných projevů náklonnosti. Těšíš se z doteků vašich těl, energií i duší, z darů krásné chvíle.

Nejsi frustrovaný, když nevyvrcholíš. Naopak prožíváš vděčnost za vše, co jsi právě prožil.

Připoutanost

Každé lpění je zdrojem připoutanosti. A když jsi k něčemu připoután, nejsi svobodný. Když přestáváš lpět, přestáváš se poutat, osvobozuješ se a stáváš se svobodnějším.

Čím jsi svobodnější, tím více jsi sám sebou. Žiješ svůj život ve větší lehkosti a radosti. Snadněji si do svého života vnášíš to, co potřebuješ.

Další svoboda

Svobodu získáváš také tím, že když nelpíš na vyvrcholení, jsi více otevřený prožívání a tedy se miluješ více vyživujícím milováním. Protože prožitky jsou tím, co tě vyživuje. A když se vyživuješ, osvobozuješ se od závislostí.

Pokud jsi totiž sexuálně vyhladovělý a frustrovaný, nemyslíš na nic jiného. Tvá sexualita se stává nutkavou a obsesivní. Ve tvé sexualitě není zdraví a svoboda, je v ní závislost a nesvoboda. Tvá sexualita je tím, co tě ovládá.

Nutkavá sexualita

Mnoho mužů svou sexualitu prožívá jako nutkavou a obsesivní. Mnoho mužů je dokonce závislých na sledování pornografie. Jsou uvnitř sebe vyhladovělí po prožitcích, po blízkosti, po plnosti a snaží se svou prázdnotu nějak zaplnit. 

Sledování porna nebo sex, který je víc pohlavním stykem než skutečným milováním, jim však nepřináší potřebnou výživu. Proto mohou mít sex třeba i několikrát denně a stále nejsou nasycení.

Porno nebo pohlavní styk, který není skutečným milováním, je jako suchá houska. Zaplácne ti žaludek, ale skoro vůbec tě nevyživí. A když jsi prázdný a podvyživený, jíst suché housky ještě častěji ti rozhodně nepomůže. 

Oproti tomu skutečné milování prožívané ve velké rozkoši je jako ta nejlahodnější a nejvýživnější krmě. Zasytí a vyživí tě na dlouho.

Když se miluješ vyživujícím milováním, jsi uspokojený a vyživený, a proto i spokojený. Zabýváš se ve svém životě i jinými věcmi. Nejsi otrokem své neuspokojené sexuality. Jsi svobodný.

Důležitý dodatek

Pokud jsi muž, víš, že tím, že přestaneš být připoutaný k vyvrcholení, můžeš velmi prodloužit i svou výdrž, tedy dobu, po kterou se dokážeš milovat a tím při milování prožít násobně víc rozkoše? Více se dozvíš ve videu Video Proč je nesmysl, aby si muži srovnávali penisy a 20+ atributů úžasného milence.

K tématu

Pokud by ses rád k tématu dozvěděl ještě víc, přečti si články:

 Jaký rozdíl je mezi sexuální touhou a chtíčem

 Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc

Pomoc pro tebe

A pokud uvítáš mou osobní pomoc, bude mi potěšením se s tebou setkat v rámci mých osobních služeb.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.