Proč je plošné testování dětí i dospělých nesmyslné a škodlivé 

 30 srpna, 2021

Ariel Rea

Jak se postavit k nařízenému plošnému testování na Covid. Proč je plošné testování na Covid pouze nástrojem manipulace a šíření strachu ve společnosti. Kdy má a kdy nemá smysl se na Covid testovat. Tohle všechno se v tomto článku dozvíš.

Laboratorní testy jako pomocné vyšetření

Do příchodu Covidu a jeho zneužití mocenskými skupinami bylo vždy laboratorní vyšetření vyšetřením pomocným, které sloužilo k určení nebo upřesnění diagnózy a následné léčby. Tedy se testoval a vyšetřoval člověk pouze cíleně, na základě jeho klinického stavu. Případně v souvislosti s nějakým rizikovým kontaktem nebo chováním (např. zdravotník poraněný jehlou od krve). Vždy se zvažovalo více kritérií a výsledek laboratorního vyšetření byl jen jedním kamínkem v mozaice.

Nyní se test na Covid sám o sobě stává tím jediným kritériem, na jehož základě se tu přijímají mohutná opatření zasahující do života obrovského množství lidí.

Jak je to s testy na Covid

Pozitivita testu na Covid (nebudu zde zabíhat do jednotlivých druhů testů) sama o sobě vůbec nic neznamená.

Vůbec neznamená, že je daný člověk nemocný, vůbec neznamená, že Covid skutečně v jeho organismu je a vůbec neznamená, že by měl někoho ohrozit. Vždy je potřeba dát výsledek testu do kontextu se zdravotním stavem daného člověka.

Znamená jen a pouze pozitivitu testu, který může v poměrně vysokém procentu dávat falešně pozitivní výsledky. To znamená, že test vyjde pozitivní, i když daný člověk na svých sliznicích a ani ve svém organismu Covid nemá.

Jen a pouze díky falešné pozitivitě testů bychom tu mohli stále mít takzvaně "nakažené", i když by Covid už dávno zcela zmizel ze světa.

Jak se tu cíleně desinformuje

Z mnoha médií tu na tebe skáčou počty "nakažených" a přitom jsou to jen a pouze pozitivně testovaní. To je jeden příklad toho, jak se tu veřejnost cíleně desinformuje. Tak, aby se vytvářel pocit většího ohrožení, a aby se tu šířil strach jako jeden z nejsilnějších nástrojů manipulace. Někde už se "nakažení" přejmenovali na "aktivní případy", což je stejně zavádějící, protože část těchto lidí má pouze falešně pozitivní test a o žádný aktivní případ nejde.

Počty takzvaně nakažených, počty hospitalizovaných a počty zemřelých (zemřelých s Covidem, ovšem zhruba jen 1/3 z toho je skutečně na Covid) se záměrně vytrhávají z kontextu tak, aby posilovaly obavy lidí, a aby dokládaly domnělou nebezpečnost viru. Nikdo je neuvede do kontextu třeba s tím, kolik lidí zemře na silnicích kvůli dopravním nehodám, kolik lidí zemře na srdečně-cévní nemoci, kolik lidí zemře na nádorová onemocnění atd.

A víš proč? Protože by pak tato čísla nebudila tolik strachu. Někdy by mohla působit dokonce nepatřičně. Ve srovnání s jinými příčinami nemocnosti a úmrtnosti.

Proč plošné testování nemá smysl

1. Covid není nebezpečný virus, chová se podobně jako chřipka. Jeho smrtnost je v řádu nižších jednotek promile (dle více zdrojů). Pokud se setkáš s jinými čísly, je to dáno odlišnou metodikou výpočtu. Vždy se tu dělají přesné výpočty s nepřesnými čísly a stanovit smrtnost je složité. Pokud si dáš jiná kritéria, můžeš se dopracovat k jiným číslům. Podle mého názoru ta promilová smrtnost odpovídá realitě.

Na chřipku tu také plošně netestujeme, bylo by to vyhazování peněz, poškozování lidí neindikovaným vyšetřením, šířením strachu a obav, zátěží zdravotníků a laboratorního segmentu. Tak proč testovat na Covid? Takovéto testování nemá žádný medicínský důvod.

2. Test bez klinických příznaků, tak, jak se to tu dělá, dle toho, co jsem výše uvedla, nevypovídá vůbec o ničem.

Proč je plošné testování škodlivé

1. Vytváří pole strachu. Vede k tomu, že se tu vytváří pocit neustálého ohrožení, které na nás číhá za každým rohem. Strach poškozuje psychické i fyzické zdraví, narušuje imunitu, snižuje kvalitu života. Jako zvláště škodlivé to vnímám u dětí, které se v současné situaci nemají šanci orientovat (neorientuje se i velká část dospělých) a vytváří to zátěž do celého jejich života. Strach a pocit ohrožení do nich vrůstá a bude je ovlivňovat v celém jejich životě, pokud s ním nebudou cíleně a vědomě pracovat.

2. Zatěžuje zdravotníky a laboratoře zbytečnými a neindikovanými vyšetřeními. Pak klesá kapacita zdravotnického systému věnovat se jiným, potřebným úkolům.

3. Vytváří finanční břemeno, protože se investují miliardy na zbytečná a škodlivá vyšetření. Zatěžuje se naše hospodářství a vede to k dalším ekonomickým dopadům, které jsou a budou citelné. Je potřeba si uvědomit, že toto testování platíme my sami. Každý jeden z nás ze svého výdělku, respektive ze svých daní.

4. Používá se k omezování lidských práv. Bez testu nebo očkování nemůžeš vycestovat do zahraničí, nemůžeš spoustu věcí. Testování je tu nástrojem omezování práv a svobod, nástrojem útlaku, nátlaku a manipulace.

5. Může poškozovat nosní sliznici či další struktury - u hlubokých nebo nešetrných výtěrů z nosu.

Kdy má podle mě smysl testovat na Covid

1. U lidí s příznaky respiračního onemocnění nebo jiným podezřením na Covid, kteří jdou do nemocnice. Na vyšetření, ošetření, k operaci, k hospitalizaci. Tak, aby nemohli nakazit těžce nemocné a oslabené lidi, pro které by tato nákaza mohla být smrtelnou.

2. U lidí s těžším průběhem infekce k potvrzení diagnózy, aby jim bylo možno poskytnout cílenou léčbu.

Jak se chovat zodpovědně

Na to, aby ses choval zodpovědně, nepotřebuješ být testován na Covid.

Stačí, když v případě, že cítíš, že nejsi zdráv (příznaky nachlazení, projevy virózy apod.), zůstaneš doma a budeš ohleduplný. Nebudeš kašlat svým blízkým do obličeje, budeš si mýt ruce, případně omezíš kontakt se svými blízkými, kteří jsou v rizikové skupině.

Bude to blahodárné pro tebe - umožníš si dočerpat síly, rychleji a s menším rizikem komplikací se uzdravit. 

A bude to blahodárné i pro ostatní - nebudeš šířit nákazu mezi lidi, ať už je způsobena jakýmkoliv mikroorganismem. Nic víc, nic míň.

Jak přistoupit k nařízenému testování a dalšímu omezování dětí ve školách

Občanská iniciativa Zdravé fórum, kterou podporuji, pro nás tvoří řadu dokumentů ve spolupráci s právníky. Vyhotovila i návod pro školy a rodiče, jakým způsobem naložit s nařízením Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN Ze dne 20.8.2021, účinného od 31.8.2021, které je v rozporu s lidskými právy i v rozporu se současnou situací kolem Covidu.

Tento dokument - návod je z pera advokátky a můžeš si ho přečíst nebo stáhnout zde na této stránce.

Jak přistoupit k nařízenému testování v zaměstnání

Můžeš testování odmítnout.

Nemusí to být snadné, pokud se cítíš být sám. Pokud vás bude víc, těch, kteří se odmítnou podílet na tomhle poškozování v podobě testování, tím to bude snazší pro každého z vás a bude to mít i větší sílu. Je snadné vyhrožovat jednomu člověku ztrátou zaměstnání, vyhrožovat kupříkladu třetině zaměstnanců si už spousta zaměstnavatelů rozmyslí.

Chce to najít odvahu vzepřít se vůči bezpráví a nesmyslným nařízením. A týká se to nejenom jednotlivců, ale i firem, škol a dalších organizací i skupin.

Jednou z cest je nacházet podobně smýšlející, se kterými se můžete vzájemně podpořit.

Je fajn postupovat a jednat v atmosféře klidu

Atmosféra a energie boje vytváří jen větší odpor a opětovaný boj. Je proto lépe jednat o těchto záležitostech pokud možno v klidu a s rozvahou.

Zvláště týká-li se to dětí. Aby intervence v jejich prospěch nevedla nakonec k opaku. U větších dětí je fajn vzít v potaz i jejich názor na věc. Možná budou některé děti raději plout s davem než aby byly vystaveny zvýšené pozornosti ze strany učitelů a spolužáků. Může to být někdy skutečně složité.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.