Otazníky kolem vakcíny proti rakovině děložního čípku i kolem povinného očkování 

 19 února, 2021

Ariel Rea

Situaci kolem vakcín "proti rakovině děložního čípku" už od počátku sleduji s velkou pachutí v ústech.

Je tu první otazník: 

Jak se mohou vakcíny proti lidským papilomavirům (HPV) pyšnit tvrzením, že jsou účinnou ochranou proti rakovině děložního čípku, když dosud neproběhla žádná vědecká studie, která by to potvrdila?

Oficiální vyjádření

Zde je oficiální vyjádření, které jsem našla na webu Národního screeningového centra ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spadající pod Ministerstvo zdravotnictví):

„Žádná ze zkoumaných studií nesledovala účastnice tak dlouho, aby se stačil projevit efekt očkování na vznik karcinomu děložního hrdla.“

„Vývoj zhoubného nádoru děložního hrdla může trvat mnoho let poté, co došlo k HPV infekci i ke vzniku prekancerózních lézí. Proto bude zapotřebí provést i dlouhodobé navazující studie, ze kterých zjistíme, jaký dopad má vakcinace proti HPV na incidenci karcinomu děložního hrdla.“

Skutečná role vakcíny je čirým předpokladem

Tedy se tu celoplošně a masivně očkuje vakcínou, která dle interpretace současných vědeckých studií snižuje výskyt přednádorových stavů, ale její skutečná role ve výskytu zhoubného nádoru je dosud čirým předpokladem. A to se touto vakcínou u nás očkuje již od roku 2007. 

Schválně zde tučně uvádím, že tato vakcína snižuje výskyt přednádorových stavů dle interpretace současných vědeckých studií. Protože v interpretaci se často dějí větší či menší odchylky či pochybení způsobená očekáváním vědců i jejich touhou potvrdit vlastní předpoklady.

13 let tichých předpokladů

Tedy se tu celých 13 let tiše předpokládá, že tato vakcína naplní naděje svých tvůrců a propagátorů, že naplní to, co z podstaty dosud nebylo možné prokázat. Protože vývoj zhoubného nádoru děložního čípku trvá cca 15-20 let. A tak dlouho tu tyto vakcíny rozhodně nejsou. A už vůbec nebyly tak dlouho ověřovány v rámci schvalovacího procesu. To je jistě zřejmé.

Dovolím si tu tvrdit, že z podstaty vzniku přednádorových stavů většina studií, kterými se dnes obhajuje účinnost vakcíny proti HPV, probíhala až za pochodu. V rámci klinického užití. Tedy v řízeném experimentu na populaci mladých lidí.

Dojmy a předpoklady medicíny

Chápu snahy zdravotníků vyvíjet aktivity ke snížení výskytu zhoubných nádorů, ale nechápu, že není pravdivě a dostatečně komunikováno, jak to s průkazem účinnosti této vakcíny ve skutečnosti je. Jak je možné, že se tu překotně schválí "léčivý přípravek" na základě nějakých dojmů a předpokladů o jeho účinnosti?

Co z tohoto vyplývá za závěr?

Že medicína i v době rozsáhlých multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií zakládá svá doporučení a své léčebné a preventivní metody na čisté dojmologii. Na předpokladech, které se mohou a nemusí naplnit. Na předpokladech, které se už v minulosti párkrát vymstily.

Největší nebezpečí současné medicíny

A ač si medicína respektive lékaři myslí, jak jsou vědečtí, střízliví a nezávislí, ve skutečnosti podléhají emocím a dojmům stejně jako jiní lidé. Jen si toho nejsou vědomi. A to považuji za největší nebezpečí současné medicíny.

Lékaři stejně tak jako jiní lidé podléhají neobjektivitě, emocím, dojmům a předpokladům.

Jen si toho nejsou vědomi.

A to považuji za jedno z největších nebezpečí současné medicíny.

Ilustrační příklad

Dokladem toho jsou třeba výživová doporučení týkající se "nebezpečnosti" cholesterolu a nasycených tuků přijímaných ve stravě. Tato celosvětová doporučení byla učiněna na jistém předpokladu, který se posléze nejen nenaplnil, ale dnes je již známo, že byl naprosto mylný. Tato doporučení pak vedla k přímému poškození milionů lidí na celém světě. K nárůstu obezity a nepříznivých metabolickým změn, potažmo ke zvýšení míry nemocnosti.

Předběžná opatrnost a rezervovanost

Je potřeba vnímat, že z podstaty medicíny a z podstaty člověka a jeho stonání tu bude vždy něco, co nebude možné vědecky ověřit. 

A to, co je možné ověřit, bude vždy potenciálně podléhat většímu či menšímu subjektivnímu zkreslení a tudíž i větší či menší desinterpretaci.

Proto je mimo jiné potřeba, aby se v souvislosti s invazivními výkony a novými opatřeními vždy dodržovala jistá předběžná opatrnost a rezervovanost, než se dané dostatečně prozkoumá a ověří.

Přirozené a neinvazivní cesty

Proto je hlavně potřeba, aby se preferovaly cesty přirozené a neinvazivní, které jsou ze své podstaty mnohem bezpečnější a většinou i účinnější.

Také je potřeba, aby se pečlivě zvažoval cost-benefit respektve risk-benefit u každého jednotlivého člověka. Zvláště když se to týká očkování. A tedy i očkování proti "rakovině děložního čípku".

Je potřeba, aby se vždy preferovaly přirozené a neinvazivní cesty.

Očkování jako invazivní zákrok s riziky

Protože očkování je invazivním zákrokem, kdy do těla vstupují části virových partikulí cestami, jakými za přirozených okolností nevstoupí.

Protože očkování je invazivním zákrokem, kdy se do těla vpichuje i adjuvans, látka tělu nepřátelská, která zalarmuje imunitní systém k žádané odpovědi. 

Protože očkování je invazivním zákrokem, který je považován za bezpečný, a přitom dochází i k život ohrožujícím reakcím po takovémto očkování.

Protože očkování je invazivním zákrokem, který je považován za bezpečný, a přesto tu mohou být nějaká, dosud neznámá rizika.

Toto všechno je potřeba v souvislosti s očkováním vnímat. 

Prevence?

Také se tu celoplošně očkuje, i když je karcinom děložního čípku relativně vzácný, máme tu zavedený screening v podobě kolposkopie a cytologického vyšetření stěrů z děložního hrdla a je známo, že očkování není stoprocentní ochranou.

Je tohle dětskými lékaři rodičům očkovaných dětí komunikováno?

A když se říká A, říká se i B?

Když tu cílíme na prevenci karcinomu děložního čípku, informuje někdo rodiče a jejich dospívající děti o tom, jaké další rizikové faktory se spolupodílí na vzniku tohoto nádoru? Je tu někde osvěta ohledně rizika kouření, rizika brzkého zahájení pohlavního života a rizika promiskuity? Nejsem si jistá.

Závažné nežádoucí účinky

Ozývají se tu varovné hlasy některých odborníků, tuzemských i zahraničních, že vakcíny proti HPV mají vysoký výskyt závažných nežádoucích účinků. Ve vyjádření k vakcínám proti HPV na jenom webu pro lékaře bylo tvrzení o rizikovosti těchto vakcín jednoduše smeteno ze stolu bez jakéhokoliv odkazu na zdroj, který by prokazoval opak.

Takovýto přístup se tu hojně používá nejen v medicíně, ale i v politice. Prostě se tu to, co je nepohodlné, energicky smete ze stolu bez dalšího vyjádření.

I u odborníků se tu evidentně vyskytuje selektivní slepota. Kdy lékaři věří jen tomu, čemu chtějí.

Komu vakcína prospívá?

Je tu na českém internetu článek, kde jsou vysloveny závažné pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti vakcíny proti HPV, i o jejím vlivu na změnu spektra HPV virů, což může být časovaná bomba.

Tento článek (na konci tohoto článku na něj najdeš odkaz) potvrzuje i mé velmi rozporuplné pocity ohledně vakcíny proti HPV. Už od počátku z těchto "preventivních aktivit" cítím, že je tu cosi velmi shnilého. Že tato vakcína dost možná prospívá zejména farmaceutickým firmám a jejich ziskům, protože vytváří nový segment výroby i rozsáhlé odbytiště. O dost méně pak prospívá očkovaným mladým lidem.

Glosa

A neodpustím si tu v souvislosti s výše uvedeným glosu.

Terapeuti a léčitelé jsou lékaři hojně označováni za podvodníky, protože používají metody, které často nejsou nějak rozsáhle vědecky ověřené a podložené. To, že alternativní léčení vychází z naprosto jiného přístupu ke zdraví a nemoci tu nechme naokraj.

Netrpí touto "neobjektivitou"  i lékaři, když léčí na základě předpokladů a dojmů? Není lékařská dojmologie naprosto stejná? Ne. Není.

Je totiž ještě mnohem horší. Horší o to, že lékaři svou dojmologii a neobjektivitu nevidí.

A také horší o to, že se lékaři ohánějí vědeckými studiemi jako velmi silnými důkazy, a přitom zohledňují jen ty studie, které se jim hodí do krámu. Tak vytvářejí zkreslení, které je velmi těžko rozpoznatelné i vyvratitelné.

Nezávislá stanoviska a metodika vědeckých studií

Kdo z rodičů, kterým je nabídnuta v ordinaci dětského lékaře vakcína proti rakovině děložního čípku půjde a přečte si k tomu nějaká nezávislá stanoviska?

Kdo z rodičů půjde studovat metodiku vědeckých studií, na nichž se staví průkaznost účinnosti a bezpečnosti této vakcíny?

Jsi dětský lékař?

A teď se tě zeptám. Jsi dětský lékař?

Studuješ ty sám nezávislým pohledem informace kolem vakcín, které propaguješ tím, že je nabízíš a obhajuješ?

Zabýváš se sám před sebou otázkou, jestli je nová vakcína tím, co skutečně má smysl?

Zabýváš se tím, zda to, co pícháš do dětí a mladých lidí je tím nejlepším, co jim můžeš dát?

Přistupuješ k těmto výdobytkům medicíny s jistou předběžnou opatrností?

Nebo slepě důvěřuješ systému, že ti dává vždy to nejlepší?

Zkus se zamyslet

V odkazovaném článku jsou velmi závažná tvrzení a některá z nich zde uvedu. V tuto chvíli nemám kapacitu je ověřit, ale zkus se nad nimi zamyslet, zda by v nich nemohla být pravda.

Stejně tak ukazují čísla, že celkový počet nežádoucích účinků po vakcíně Cervarix je ve Spojeném království (UK) až 104 × vyšší než u všech ostatních vakcín z anglického očkovacího kalendáře dohromady!

Tomljenovicová a Shaw ve svých publikacích na mnoha místech ukazují na rozboru čísel získaných a uváděných ve velkých předlicenčních i postlicenčních studiích, jakým způsobem se došlo k proklamacím o 80–100% účinnosti. Tato čísla uvádíme i v našich knížkách, protože každý zodpovědný badatel si musí tohoto metodického podvodu všimnout.

Vzhledem k velmi nízkému výskytu např. léze CIN2 HPV16/18 v počtu 3 případů u souboru 212 neočkovaných a žádného případu u skupiny 219 očkovaných žen, se hovoří o 100% účinnosti a přitom vakcína nemá ve skutečnosti žádný statisticky průkazný účinek! Také v našich knížkách ukazujeme tabulky, kde se vyskytly pouze 4 případy CIN 2 ve skupině 7745 neočkovaných versus žádný případ ve skupině 7782 očkovaných. Uvědomujeme si, že tato čísla ukazují, že musíme naočkovat sedm tisíc dívek, abychom zabránili výskytu CIN 2 u 4 ohrožených.

Uvedené zdroje jsem nestudovala, takže se nemohu vyjádřit k metodice zmíněných studií.

Můžeš si však všimnout, že soubor 200 + 200 účastníků studie je naprosto neprůkazný z titulu velmi malého počtu účastníků.

Také si všimni velkého rozptylu v počtu výskytu CIN2 u obou zmíněných souborů. Soubor s násobně vyšším počtem účastníků (řádově 7 000 versus 200 účastníků) má zhruba stejné počty "ochráněných" osob. Již z tohoto můžeš vidět, jak velmi záleží na designu vědecké studie, na metodice vyhodnocení i následné interpretaci výsledku. 

A je potřeba vnímat, že se často do výsledků vědeckých studií promítá i řada dalších faktorů, které pak nejsou v návazných doporučeních nijak reflektovány, interpretovány ani zohledněny.

A chci tu upozornit i na tu poslední větu: Uvědomujeme si, že tato čísla ukazují, že musíme naočkovat sedm tisíc dívek, abychom zabránili výskytu CIN2 u 4 ohrožených?

Je znepokojující, že účinnost masivního očkování proti rakovině děložního čípku nejenže není prokázaná, ale že i její "protektivní efekt" na přednádorové stavy se ukazuje jako velmi slabý v porovnání s vážnými nežádoucími účinky, které jsou tu "daní" za tuto "ochranu".

Je odůvodnitelné zatěžovat potenciálně rizikovým očkováním 7 000 mladých dívek proto, aby se zabránilo 4 výskytům CIN2 (přednádorový stav středního stupně)?

Eminentní zájem

Od roku 2013, kdy je datován zdrojový článek, z nějž čerpám výše uvedené zeleně podbarvené citace, tu jistě přibyly nějaké novější a možná i průkaznější studie. Stále je však potřeba vnímat, že je tu eminentní zájem na tom, aby byl protektivní efekt vakcíny potvrzen. Z více důvodů.

Zájem farmaceutických firem je jasný. Tam jde v první řadě o peníze.

Pak je tu zájem těch, kteří velmi rychle schválili vakcínu k použití, i když nebylo vůbec prokázáno, že je účinná v indikaci, ve které se používá.

Také je tu zájem těch, kteří spustili vlnu velkého experimentu na populaci mladých lidí na celém světě a tedy potřebují, aby byl tento krok potvrzen jako správný a odůvodněný. 

Zkreslení v rámci vědeckých studií

Nechci tu vytvářet konspirace, ale tato hlediska je skutečně potřeba vzít do úvahy.

A je potřeba si uvědomit také, že i vědecká studie může být vytvořena tak, aby přinesla toužebně očekávané výsledky. Situace kolem vědeckých studií je tak složitá, že vyžaduje opravdu velkou bdělost a nezávislost vytvořit studii, která bude "objektivní" a skutečně průkazná.

A u vědeckého výzkumu efektivity a bezpečnosti vakcíny, který financuje sama farmaceutická firma, která tuto vakcínu vyrábí, je nezávislost z podstaty věci velmi oslabená.

Nebezpečí změny spektra HPV

Jak se budou chovat kmeny HPV, které nejsou obsažené ve vakcíně (je jich kolem dvou desítek). Nepovede očkování proti HPV 16 a 18 ke zvýšení infekce ostatními kmeny? Některá pozorování tuto možnost spíš podporují.

Tuto otázku vnímám jako hodně znepokojující. S cílem eliminovat "nebezpečné" kmeny lidských papilomavirů tu zasahujeme do jejich přirozeného spektra. Cílí se tu na dva nejrozšířenější kmeny, které se vyskytují v souvislosti s rakovinou děložního čípku.

Co se pak stane, když tu bude volný prostor? Je možné a dokonce je pravděpodobné, že se začnou v populaci více šířit kmeny, které jsou tu v tuto chvíli v minoritě. Takovéto očkování naprosto nepředvídatelně zasahuje do kaskády dějů, které mohou vést k tomu, že se tu pak bude dít něco ještě mnohem horšího.

Očkování neřeší individuální vnímavost

Očkování proti HPV vůbec neřeší vnímavost nebo lépe řečeno slabost imunitního systému očkovaného vůči infekci obecně ani vůči infekci papilomaviry jako takovými.

Proto ty dívky a ženy, které jsou náchylnější k perzistenci viru a potenciálním přednádorovým i nádorovým změnám, jsou těmi, kdo potenciálně mohou z očkování profitovat, ale mohou být zároveň těmi, kdo může být o to více vystaven novým rizikům.

Očkované ženy jako živná půda

Právě tyto "vnímavé" dívky a ženy totiž mohou být těmi, které budou živnou půdou pro perzistenci dosud minoritních kmenů HPV a tato perzistence "nových" kmenů papilomavirů u nich může mít nečekané a neznámé důsledky.

Zahráváme si tu s kaskádovými ději, do kterých nevidíme, a proto nemůžeme vůbec odhadnout, zda-li takové očkování nepřinese i z tohoto úhlu pohledu více škody než užitku. Zda-li nepřinese nová rizika a důsledky, na které nejsme připraveni.

Bezpečnější a účinnější opatření

A co cesta přirozeného posilování celkové obranyschopnosti? 

Co cesta eliminace dalších rizikových faktorů?

Co zavedený fungující gynekologický screening? 

Nejsou snad tato opatření mnohem bezpečnější a účinnější než píchat do dětí potenciálně nebezpečnou směsku, která nejenom že nemá dosud ověřenou účinnost (v rozporu s proklamacemi), která navíc nepředvídatelně zasahuje nejen do jejich mladého organismu, ale dokonce i do přirozeného spektra virů? Odpověz si sám.

Slabá a slepá místa

Já tu rozhodně nechci lékaře dehonestovat, protože jsem byla a vlastně do jisté míry stále jsem jednou z nich. Ale právě proto, že jsem byla a jsem jednou z nich, tak vím, jak oni sami často svá omezení nevidí a díky tomu někdy i více škodí než pomáhají.

I proto je tu tento článek. Ukazuji tu slabá a slepá místa medicíny. Proto, aby sami lékaři si mohli některé důležité věci uvědomit a mohli na základě tohoto uvědomění přistupovat ke svému léčení a dalšímu působení jinak. Vědoměji. A nezávisleji.

A je tu druhý otazník: 

Jaký smysl má očkovat chlapce vakcínou proti rakovině děložního čípku?

Když se objevila tato indikace, spadla mi nevírou brada. Říkala jsem si, jak je tohle možné? Jak je možné, že se tu doporučuje potenciálně rizikový zákrok těm, kteří z podstaty tohoto očkování nemohou mít prakticky žádný benefit? 

Očkování mladých chlapců se odůvodňuje jako prevence vzniku zhoubného nádoru konečníku, v jehož patogenezi se mohou HPV viry účastnit. Tento nádor je však velmi velmi vzácný. Když uvážíš spornost benefitu očkování pro mladé dívky v kontrastu s riziky, pak indikace u chlapců naprosto neobstojí.

A navíc je tu zase indikace, která nikdy nebyla potvrzena tím, že by ji někdo ověřil. Zas se tu pracuje s dojmy a hypotézami.

Přenesené riziko a etika očkování

Jedním z důvodů, proč se v propagačních kampaních cílí i na chlapce je tvrzení, že očkovaný chlapec "nebezpečné" kmeny nešíří a tedy "ochraňuje" své sexuální partnerky.

Kladu si tu závažnou otázku: Proč se tu doporučuje vstříknout tělu nepřátelskou látku mladému chlapci? Proč on má být očkován? Proč on má nést riziko s cílem potenciálně (a to hodně potenciálně a zde naprosto neověřeně a pravděpodobně ani neověřitelně) ochránit skrze sebe někoho jiného?

Zde můžeš vidět, že se tu zas a znova pracuje s dojmy a hypotézami.

Ale je v tom ještě něco víc. A to hodně smrdí. To se tu totiž dostáváme k etice očkování, která je v naší zemi značně pokřivená.

Povinné očkování

Máme tu celé baterie dětského očkování, očkování která jsou vyžadována jako povinná. 

Ti rodiče, kteří vnímají svou odpovědnost za zdraví svých dětí jiným způsobem, a proto volí jiné cesty ke zdraví a schopné imunitě svých dětí, jsou zastrašováni, znevýhodňováni a diskriminováni, jsou jim upírána některá jejich práva. Toto mě opravdu hodně zlobí.

Rizika

Je tu vyžadován nebo silně doporučován potenciálně rizikový zákrok, který může jednotlivce poškodit.

Je tu vyžadováno, aby zdravý jednotlivec podstupoval riziko s cílem ochránit někoho jiného.

A tato rizika tu jsou. A dokonce se děje, že jsou některé malé děti nenávratně takovýmto očkováním poškozeny.

Co si takoví rodiče těžce poškozeného dítěte na kom vezmou? Bude jim útěchou, že jejich tělesně nebo mentálně poškozené a postižené dítě je jen mizivým procentem z populace? Bude jim útěchou, že jejich dítě "chrání" jiné děti za cenu celoživotního postižení?

V očkování tu rozhodně nemáme svobodu. A to je to, co tu hodně, ale opravdu hodně smrdí.

Medicína nemůže omezovat svobodu

Již jsem to zmínila v článku Pravá podstata toho, co se děje kolem Covid-superčlánek.

Medicína a lékaři jako její reprezentanti nemohou přistupovat k péči o zdraví direktivním způsobem. Nemohou omezovat svobody dospělých. A nemohou omezovat ani svobody rodičů a  jejich dětí volit jiné cesty ke zdraví.

Povinné očkování není samospásným řešením

To, že jsou neočkované děti vnímány jako pro společnost rizikové (třeba nemohou do školky, na tábory apod.) je jasným důkazem, že očkování rozhodně není samospásným, a tak účinným řešením, jak se uvádí.

Vždyť kdyby bylo očkování řešením, tak by přeci očkované děti nemohly být ohroženy dětmi neočkovanými.

Co se tu děje za věci

A dějí se tu ještě jiné věci.

Nezřídka se stává, že očkované malé dítě má třeba černý kašel. Nemoc, proti které bylo očkováno. Je toto dítě nějak omezováno, když jeho imunitní systém na vakcíny evidentně dostatečně neodpovídá?

Nikoliv. Toto dítě je stále považováno na naprosto bezpečné. Jak je možné, že se tu tohle děje, když jsou tyto infekce vnímány jako natolik nebezpečné, že se očkování povinně vyžaduje?

Měří se dvojím metrem

Jak je možné, že se tu měří dvojím metrem?

Jak je možné, že zdravé neočkované děti jsou omezovány, aby někoho neohrozily a nemocné nedostatečně odpovídající očkované děti jsou vnímány jako pro společnost bezpečné?

Tu můžeš vidět, že očkování je ve své podstatě skrytou manipulací, která se halí do hávu ochrany veřejného zdraví.

Že ti, kteří se "vzpírají" nesvobodě a příkazům, jsou nepohodlní. Ti, kteří jsou konformní a zařezávají, jak se po nich chce, ti mají své "svobody".

Veřejné zdraví a zájem jednotlivce

A zastavme se u pojmu "veřejné zdraví". Existuje i nějaké neveřejné zdraví? Není tenhle hojně používaný pojem tak trochu nonsens?

A budeme-li uvažovat v intencích veřejného zdraví, co nebo kdo tvoří veřejné zdraví? Tvoří očkování veřejné zdraví? Netvoří.

Veřejné zdraví tvoří každý jeden člověk, který tu žije. V zájmu veřejného zdraví je tedy zájem na zdraví každého jednotlivého člověka. 

Diskriminace

Jak je možné, že rodiče, kteří namísto očkování podporují zdraví svých dětí mnoha přirozenými způsoby, jsou diskriminováni? 

Proč je jejich přístup ke zdraví vlastních dětí považován za nebezpečný?

Proč je za bezpečný považován přístup, kdy rodiče nechají píchat do svých dětí vakcíny, které nejsou bez rizik, a přitom se často o zdraví svých dětí více nestarají? Třeba své děti krmí bagetami z pumpy a napájejí je coca colou? 

Odpověz si sám.

A co ty?

Jsi dětský lékař, který vyžaduje, aby byly všechny děti očkovány?

Jsi dětský lékař, který hájí vakcíny a brojí proti "nezodpovědným" rodičům, kteří očkování svých dětí vnímají jinak než jako benefit?

Jak nyní vnímáš své působení ohledně povinného očkování?

A co hexavakcíny?

Jsou bezpečnější a účinnější než rozložené očkování nebo jsou jen systému pohodlnější?

Může vpíchnutí šesti "nemocí" najednou být v něčem lepší? Může se někdy ve skutečnosti stát, že se kojenec setká se šesti původci vážnějších dětských nemocí najednou? Není to příliš velká darda pro imunitní systém maličkého dítěte?

Bylo zavedení hexavakcíny pro celou naši dětskou populaci podloženo vědeckými studiemi, které doložily, že je lepší než rozložené očkování? A já se opravdu ptám, protože to nevím. 

Slepě důvěřuješ?

A jsi-li dětský lékař, víš to ty? Víš, za co brojíš?

Studuješ nezávisle vakcíny a všechny dostupné informace k nim? Všímáš si bděle, jestli víc neškodíš tím, že takto zasahuješ?  

Nebo setrváváš ve slepé důvěře v systém a jeho tvořitele?

Uvědomuješ si, že ty jsi ten systém? Že i ty, pokud brojíš za vakcíny, se stáváš manipulátorem a člověkem omezujícím svobody?

Koušu a kopu za svobodu volby a bdělost lékaře

Jsou to nepříjemné, kousavé a znepokojující otázky, že? 

A i když raději hladím, tak tady teda koušu.

Koušu, aby se tu něco změnilo.

Koušu, aby se pohnuly ledy a začala tu být respektována základní lidská práva.

A také koušu, aby každý jeden lékař vnímal svou vlastní zodpovědnost za to, co svým léčením tvoří a způsobuje.

Aby byl každý jeden lékař bdělým a nebyl apriori konformní systému.

Aby sám za sebe hodnotil, co je jeho konkrétnímu pacientovi prospěšné a co není.

A také aby respektoval svobodu volby svého pacienta i svobodu volby rodiče dítěte, které ošetřuje. Svobodu volby rodiče, který své dítě evidentně nezanedbává a svými rozhodnutími neohrožuje.

Za svobodu a bdělost tu kopu, a proto koušu.

Kopu tu za svobodu volby v očkování.

Kopu tu za bdělost, zodpovědnost a nezávislost lékařů.

Začněme se ptát

Bez toho, aniž bychom se začali sami sebe ptát, se tu totiž nic nezmění.

Možná máš pocit, že tu vše funguje navýsost hladce. Možná máš pocit, že je vše v naprostém pořádku.

Já tento pocit rozhodně nemám.

Nové pohledy

Ale možná ti tento článek otevřel nějaké nové pohledy na věc. Možná jsi tu pro sebe objevil něco, čím ses dosud nezabýval. Možná tě nikdy nenapadlo, že by ti systém nedával vždy jen to nejlepší. Možná tě nikdy nenapadlo dívat se na očkování i z jiných úhlů pohledu. Třeba z úhlu svobody volby. Nebo z úhlu mnohem větší bezpečnosti a efektivity neinvazivních a přirozených opatření a cest.

Pokud ti tento článek něco z výše uvedeného přinesl, pak splnil svůj účel.

Zmíněný článek a znevažování nepohodlných hlasů

A pokud tě zajímá článek, který jsem tu zmínila, najdeš ho pod názvem Jsou vakcíny proti “rakovině děložního čípku” účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách.

Na konci článku je i řada odkazů na původní zdroje. Upozorňuji, že článek je z roku 2013, ale vnímám jej jako stále aktuální.

Autorkou je prof. Strunecká, která už roky přináší do problematiky očkování kritické hlasy, a proto je za to znevažována. Už to je signálem, že je tu cosi špatně.

Ten, kdo tu přináší nepohodlné a kritické názory, tu nejenže není vítán, ale je dokonce znevažován za účelem, aby byl jeho hlas oslaben.

Kritické názory jako cesta k novým posunům 

A přitom právě takové odvážné a nezávislé názory ve formě konstruktivní kritiky jsou velmi přínosné, protože odkrývají potenciálně slabá nebo slepá místa a tedy mohou vést k novým a žádoucím posunům ve prospěch medicíny i jejích pacientů a klientů.

Toto znevažování nepohodlných hlasů se však neděje jen u nás, ale děje se i na celém světě. Z toho můžeš vidět, jak medicína, respektive její reprezentanti, často nechtějí slyšet to, co jim nehraje do karet.

Kritické názory jako cesta k větší pravdě a objektivitě

A místo toho, aby se takovéto kritické názory staly zdrojem věcné diskuse za účelem dobrat se větší pravdy a objektivity, jsou autoři odvážných a nezávislých tvrzení dehonestováni a někdy i profesně likvidováni.

Pojďme to změnit

Pojďme to změnit. Každý sám od sebe. Zkusit se zamyslet nad kritickými názory. Zda-li v nich nemůže být klíčící semínko pravdy.

Můžeme to semínko zašlapat a zadupat do země. Tak, jak se to tu dělá.

Ale můžeme si ho pořádně prohlédnout a zjistit, jaký nese potenciál.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.