O těžkých životních cestách a jejich smyslu 

 23 března, 2021

Ariel Rea

Těžké cesty jsou ve své podstatě způsoby, jak tě život vede tam, kde máš být, způsobem, který v tobě probudí nové síly, schopnosti a dary, které potřebuješ k tomu, abys naplnil a žil svůj potenciál.

Jak je to s těmi cestami

Ne každá duše si vybere vždy těžkou cestu, jsou i duše, které prožily těžké cesty v předchozích životech nebo je těžké cesty čekají v životech příštích. Proto věz, že pokud je tvá životní cesta je velmi těžká, není trest od života nebo pánaboha. 

To, že jdeš nesmírně těžkou cestou a musíš se vypořádávat i s velkými překážkami ani neznamená, že jsi méně schopný nebo méně hodnotný. Často je tomu právě naopak. 

Ty největší a nejrozvinutější duše si často vybírají ty nejtěžší cesty, protože tak rozvinou samy sebe a projeví a objeví svůj potenciál.

Těžká cesta není ani tvou karmou ve smyslu nějaké odplaty. Je prostě cestou, kterou si tvá duše vyvolila pro tento tvůj život.

O mé životní cestě

Má životní cesta byla tak nesmírně těžká, že se můžu ve vší pokoře jmenovat expertem na těžké cesty.

Když jsem se narodila, celý první měsíc svého života jsem strávila v nemocnici na hraně mezi životem a smrtí. Vždycky jsem si myslela, že jsem bojovala o život. Čím více nahlížím do své duše a do hlubší podstaty sebe sama, tím více jsem přesvědčena o tom, že jsem nebojovala o život, ale se životem.

Možná víš, že malé děti mají ještě otevřené vědomí a i když neumějí do deseti počítat, vnímají víc než dospělí. Když jsem se narodila, byla přede mnou tak nesmírně těžká cesta, že jsem chtěla raději rovnou zemřít. Ale život mi zemřít nedovolil, a tak  jsem přežila.

Posledních 15 let

Těžké dětství přeskočím a hupnu rovnou do posledních 15 let mého života, kdy jsem uzdravovala sama sebe i svůj život skrze těžkou nemoc. Skrze nemoc, která byla zařazena do škatulky psychických nemocí.

Dlouhé roky jsem se pohybovala na hraně mezi životem a smrtí. Díky tomu jsem vyvinula nadlidské úsilí, abych přežila a uzdravila se. Nesmírně jsem tím zesílila.

Také jsem až na dřeň prozkoumávala procesy sebeléčení i procesy rozvoje a ukotvování vědomí. Prožila jsem nespočet nejrůznějších psychických, fyzických i energetických stavů a udělala jsem si obrovské zkušenosti v mnoha oblastech. Díky tomu můžu pomáhat lidem i s velkými problémy a těžkými nemocemi.

Prožila jsem mnoho bolesti, vyplakala oceány slz.  

Prožila a propustila jsem nespočet strachů.

Odloupla a smyla mnoho nánosů a vrstev.

Odložila nespočet závojů a prohlédla mnoho mlh.

Ukončila velké množství vnitřních bojů a konfliktů.

Naučila se pracovat sama se sebou. Se svou energií, se svým tělem, se svou myslí, se svou pozorností a svým vědomím, se svou duší.

Co jsem získala

Prožila jsem nesmírně mnoho nepohodlí a utrpení, vypěstovala jsem si obrovskou pokoru vůči životu.

Spojila jsem se se svou spící silou a napojila se na proud života.

Objevila jsem v sobě mnoho darů a schopností, přičemž ty největší dary jsem vykřesala ze svých největších Černých Petrů. Své špatné karty jsem proměnila v esa a žolíky.

Často jsem šla vědomě do akcí, i když jsem věděla, že dostanu palicí po hlavě. Věděla jsem, že jiná možnost pro mě není. Díky tomu jsem si vypěstovala obrovskou odvahu, houževnatost a nezdolnost.

A i když dnes už vím, že jsem se na své cestě posouvala rychlostí světla, dlouhé roky jsem měla pocit, že se nemůžu hnout z místa. To se jen objevovaly k uzdravování stále nové a nové vrstvy a další oblasti mé existence. 

A teprve když už jsem uzdravila v sobě skoro všechno, i ty nejhlubší vrstvy, teprve tehdy jsem začala mít pocit, že se můj stav zlepšuje. Díky tomu nekonečnému úsilí, které jsem vynakládala, i když jsem měla pocit, že stojím na místě, jsem si vypěstovala i velkou trpělivost.

A i když má důvěra v život byla neustále otřásána v základech, víru a důvěru v život jsem si dokázala udržet.

I když mi život moc ubližoval, na život jsem nezanevřela, své srdce jsem nezavřela, nezatvrdila jsem se vůči životu. Ani jsem nezahořkla. Ba právě naopak. S každou lekcí jsem toužila ještě víc žít a probudila jsem v sobě obrovskou lásku k životu a žití.

Za těch 15 let jsem nespočetněkrát měnila strategie, přístupy a cesty. Každá situace vyžadovala něco jiného a tím jsem se učila alchymii života a přítomného okamžiku.

Jaká je tvá cesta?

Možná se i ty právě potýkáš s těžkostmi každodenního bytí. Možná jsi nemocný nebo prožíváš těžké stavy. Věz, že vše, co prožíváš, tě vede tam, kam máš jít, cestou, kterou jít potřebuješ.

Někdy může být potřeba zabojovat, jindy může být potřeba nechat se životem nést. Někdy může být potřeba něco zvládnout a jindy může být tím nejlepším něco nezvládnout.

Někdy tě život pohladí a odmění krásným prožitkem, jindy tě nakopne nebo praští palicí.

Proč tě život trápí, i když tě miluje

Věz, že život všechno toto dělá s láskou k tobě. Život tě miluje, i když tě trápí. Trápí tě proto, aby ses stal více sám sebou. 

Aby ses vrátil do proudu života, ze kterého ses odchýlil. Aby sis udělal mnoho zkušeností a stal se opravdovým tvůrcem svého života.

Abys skrze utrpení v sobě zažehl touhu intenzivně a opravdově žít a rozsvítil v sobě své vnitřní světlo.

Volba duše

Život ti vždy rozdá karty podle volby tvé duše. Proto vše těžké je tím, co slouží k tvému růstu.

Abys život jen tak neprobendil.

Abys musel překonávat překážky, hledat nové cesty a díky tomu rostl. 

Aby ses díky tomu stal vědomějším a větším. 

Aby ses stal hlubším a láskyplnějším.

Aby ses stal vděčnějším a pokornějším.

Abys dokázal rozlišovat podstatné a důležité od nepodstatného a malicherného.

To vše je tím, co způsobí, že svůj život poté budeš prožívat intenzivněji a bohatěji. 

Léčivá hudba pro tebe

Níže je pro tebe krásná hluboká píseň Purnamadah od dua Shantala. Máš-li chuť, pusť si ji. 

Můžeš si při hudbě zavřít oči a zkusit vnímat sám sebe zevnitř. Zkus se zhluboka nadechnout a pak vydechnout. Můžeš se zkusit zasoustředit dovnitř tvého hrudníku a zjistit, jak se tam cítíš, jak se sám v sobě máš.

Máš uvnitř sebe klid a mír? Nebo cítíš napětí, nervozitu, nedočkavost? Či snad tíhu, tlak nebo sevření? 

Právě se léčíš

Hudba, kterou posloucháš, tě právě léčí, protože tě přepíná do intuitivní hemisféry a harmonizuje tvou nervovou soustavu.

Tvůj hluboký nádech a výdech tě právě léčí, protože rozhýbává tvou energii.

I tvá pozornost tě právě léčí, protože vracíš své vědomí sám k sobě a tím sám sebe oživuješ a zpřítomňuješ.

I tento článek tě léčí. Ukazuje ti, že vše, co se ti děje, má svůj smysl. Až už nebudeš chtít tuto hudbu poslouchat, můžeš číst dál.

Skrze obraz stromu si můžeš navnímat mnoho o tom, jakým způsobem tě život léčí, když tě trápí. Respektive jakým způsobem ty léčíš sám sebe. Protože život ti v tom jen pomáhá.

Obraz stromu

Prožíváš-li těžké chvíle, zkus si sám sebe představit jako strom, který se ocitá v bouři a vichřici.

Co není tvé

Vítr pročesává tvou korunu a odnáší pryč listy, které jsou suché nebo nezdravé. Odlamuje také větve, které jsou málo životné a tudíž jsou napadené škůdci. Jsou málo životné proto, že k tobě nepatří a tedy nemají dostatečnou výživu.

Takto z tebe díky silnému větru odpadává vše, co není skutečně tvé. Nejrůznější představy, přesvědčení, myšlenkové vzorce, závoje a mlhy před tvýma očima. Není to příjemné, ale pomáhá ti to stát se více sám sebou.

Oživování

Bouře spouští blesky a hromy, které tě oživují, protože je vidíš, slyšíš a cítíš až do morku kostí.

Očista deštěm

Bičuje tě déšť, který tě očišťuje od nánosů a vrstev, které na tobě ulpěly a brání ti svobodně dýchat. A i když to není příjemné, postupně se tomu přestáváš bránit. Víš a vidíš, že ti to pomáhá stát se čistším a méně ovlivněným cizí energií.

Vypuštění strachů

Bouře je silná a ty se bojíš. Prožíváš své strachy a tím je propouštíš ze svého energetického pole. S každým prožitým a odžitým strachem vypouštíš i nějaký starý strach, který jsi v minulosti neodžil. S každým prožitým, odžitým a propuštěným strachem sílíš, protože tvá energie volněji proudí.

Odplakání bolesti

Ostré kapky deště ti způsobují bolest, která tě nutí plakat. Svými slzami odplavuješ nejen svou momentální bolest. Odplavuješ i staré bolesti, které jsi v sobě zadržel ve chvílích, kdys neměl dost nástrojů je odžít, a tak nechat ze sebe odejít.

S každým pláčem tě opustí část tvé staré bolesti, kterou jsi v sobě dlouho nosil. Uzdravuješ takto sám sebe a stáváš se energeticky průtočnějším.

Slzy navíc očišťují tvé oči a ty jasněji vidíš vše, co potřebuješ. Tvůj vnitřní zrak sílí a proniká i tam, kam jsi předtím neviděl.

Dary otevřeného srdce

Tvé srdce se otevírá, protože už není sevřené dlouholetou bolestí ani stažené starými strachy. Cítíš lásku v sobě. Cítíš lásku k sobě i životu. Stojíš uprostřed bouře a miluješ.

A když už je tvé srdce otevřené, stává se tvým spojencem. Posílá ti důležité zprávy. Když cítíš ve svém srdci volání, nepřehlížej ho. Tvé srdce ti říká něco moc důležitého.

Zakořenění a zpevnění

Vítr tebou cloumá a nutí tě, abys silněji zakořenil a zpevnil svůj kmen. Díky tomu prohlubuješ své spojení s matkou Zemí, která ti může skrze nové kořeny posílat více výživy. Pevnější kmen je tvým středem, který takto sílí a poskytuje ti jasný vnitřní opěrný bod.

Oddech a nabírání sil

Objevují se chvíle, kdy bouře a vichřice polevuje a ty si můžeš na chvíli oddechnout a načerpat síly do další cesty. Nikdy nevíš, jak dlouho budeš moci odpočívat, a tak odpočíváš velmi intenzivně a efektivně. Nabíráš síly tak rychle, jak je jen možné.

Mystické okamžiky

Občas na tebe mezi mraky vykoukne slunce a svými paprsky tě nádherně pohladí a zahřeje. Jsi tak zcitlivělý, že to velmi intenzivně vnímáš a prožiješ nějaký krásný mystický okamžik.

I tento mystický okamžik tě léčí. Ukazuje ti, že život je víc, než jsi dosud vnímal. Navíc je ochutnávkou toho, co tě čeká, když na své cestě vytrváš. Také tě obrovsky vnitřně vyživí a posílí. Můžeš si jej pak připomínat v těžkých chvílích a čerpat z něj sílu do tvé další cesty.

Bdělost

Nikdy nevíš, co přijde, a proto jsi nesmírně bdělý. Každá tvá součást je probuzená k životu a vybuzená k vnímání. Díky tomu se dále zcitlivuješ a jsi schopen vnímat to, co jsi předtím nevnímal.

Intuice - vnitřní moudrost

Ověřuješ si, že řešení těžkých situací, které tě potkávají, prostě nevymyslíš, a otevíráš se tomu, že ti život posílá zprávy ve formě intuice. Objevuješ takto svou intuici a učíš se s ní pracovat, protože jedině ta ti může říct, co je pro tebe v daný okamžik nejlepší. 

Pak ti jednou tvá intuice řekne, aby ses stal stéblem trávy, které se před silným náporem větru ohne, a tak se ochrání. Kdybys zůstal pevným stromem, vítr by ti způsobil bolest a možná by tě i poranil. 

Když svou intuici poslechneš, zjistíš, že bezpečně a v klidu přečkáš i silný poryv větru. Když nevěříš svému vnitřnímu hlasu a poslechneš svou hlavu, která ti říká, že je to blbost, zakusíš, jak takový silný poryv větru bolí. A když tě vítr zraňuje, dělá to právě proto, aby ses spojil se svou vnitřní moudrostí a naučil se jí důvěřovat.

Kde ti utíká energie

Bouře a vichřice je silná a ty potřebuješ mnoho sil k tomu, abys ji ustál. Všímáš si, kde ti utíká energie. Vidíš, že na mnoha místech bojuješ sám se sebou, a tak svou energii marníš. Postupně přestáváš svou sílu posílat do těchto bojů. Tvé vnitřní boje ustávají a i když stojíš uprostřed bouře, uvnitř tebe se rozlévá mír.

Konec bouře a tvůj rozkvět

A pak se jednoho dne vyčasí a bouře ustane. Hluboce si vydechneš a spatříš, že jsi tak silný a tak celistvý jak nikdy předtím. Jsi plný života, zdravý a odolný. Máš silné a hluboké kořeny, které tě spojují se zemí a krásně tě vyživují. Z tvých kořenů vyrůstá krásný rovný a silný kmen, ze kterého ční nádherná velká koruna. 

A když na tebe svítí slunce, nádherně rozkveteš. Už můžeš. Tvé květy se pak postupně promění ve sladké plody, které budeš rodit sám pro sebe i pro druhé. Pro ty, kteří dokáží vidět, jakou mají hodnotu.

Tvoje uvědomění

Možná nezažiješ nebo nezažíváš jednu dlouhou bouři. Možná zažiješ nebo zažíváš více menších bouří.

Ale ty už víš, že to jsou síly života, které ti pomáhají. Budeš jimi procházet s vědomím, že díky nim sílíš a rosteš. Využiješ jejich potenciálu tak, jak jen dovedeš.

Další doplnění

Pokud by ses rád dozvěděl ještě více o tom, co všechno jsem na své cestě prožila a proměnila ve svůj růst, můžeš se prokliknout na část mého osobního příběhu ZDE. Důvody, proč byla má cesta zrovna taková a metaforické zpodobnění mé cesty z jiného úhlu pohledu pak najdeš ZDE. 

V těchto textech si můžeš pro sebe mnoho načerpat a navnímat. Můžeš v nich najít i povzbuzení do své vlastní cesty. 

Vděčnost

Věz, že až se za čas ohlédneš zpět, budeš vděčný za vše, co jsi prožil. I já jsem vděčná za vše, co mě potkalo. Bez toho bych nebyla tím, kým jsem dnes.

K tématu

Můžeš ještě mrknout na další články k tomuto tématu:

Životní batůžek a jak s ním pracovat - jak odkládat zátěž minulosti

Proč existuje temnota, bolest a utrpení. - o světle a temnotě a smyslu bolesti

Pomoc pro tebe

Cítíš-li, že potřebuješ pomoci, moc ráda ti budu k dispozici v rámci mých osobních služeb.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.