Který terapeut ti pomůže nejlépe? 4 spolehlivá vodítka 

 9 května, 2021

Ariel Rea

Skoro každý, kdo se začne věnovat osobnímu růstu, se dostane do fáze, kdy potřebuje pomoc někoho druhého. Pomoc nějakého terapeuta. Protože cesta k sobě je cestou z nejtěžších. Dobře uvidět sám sebe přes vlastní filtry je někdy téměř nemožné.

A i život sám přináší nejrůznější problémy, výzvy a obtížné situace, ve kterých můžeme potřebovat pomoc. 

I já jsem během své cesty životem využila služeb různých terapeutů. Proto vím, jak moc je proces výběru toho nejvhodnějšího terapeuta důležitý krok. Krok, který do velké míry určuje to, nakolik bude tvoje finanční i časová investice do jeho služeb přínosem pro tebe a tvou situaci. 

Proto ti tu ukážu 4 spolehlivá vodítka, která ti pomohou k tomu, aby sis vybral takového terapeuta, který ti ve tvé situaci nejlépe pomůže.

Pozn.: Text pokračuje pod videem a audiem.

Žádný terapeut není nejlepším terapeutem pro všechny

Kupříkladu i když jsem já sama pro svou terapeutickou praxi vybavená vzděláním a zkušenostmi lékaře, obrovskými životními zkušenostmi a mimořádným porozuměním člověku a procesům léčení, vím, že mé služby nejsou těmi nejlepšími úplně pro každého. Za chvilku uvidíš, proč tomu tak je.

Terapeut léčí skrze své člověčenství

Terapeut je člověk, který do značné míry léčí skrze sebe sama. I když třeba používá nějakou metodu, stejně je jeho osobnost do velké míry v léčení účastna. Nelze to oddělit. Terapeut není prodavačka za pultem, které řekneš o půlku chleba, zaplatíš a jdeš. I když i v takto krátké a povrchní interakci si raději vybereš prodavačku, která ti je příjemná.

1. Cítíš k terapeutovi sympatie a důvěru

A co teprve v rámci terapie. Při terapeutickém setkání vstupuješ s terapeutem do hlubokých interakcí na mnoha úrovních. Necháváš ho také nahlédnout do svého nitra. To proto, aby ti mohl pomoci. Proto je nesmírně důležitou podmínkou tvá osobní sympatie k terapeutovi a důvěra k němu.

Protože tehdy se můžeš léčení otevřít mnohem více a na hlubších úrovních, než když by ti pomáhal někdo, ke komu máš lidsky daleko nebo ten, ke komu bys důvěru necítil.

Jak to poznáš

A jak poznáš, jaký je terapeut člověk a jestli je ti sympatický?

Pokud nemáš možnost se s ním setkat osobně ještě předtím, než se k němu vydáš na terapii, pak je ideální, podívat se na to, co tvoří. Navštívit jeho webové stránky, přečíst si o něm a o tom, jak pomáhá. Ideálně si přečíst i pár blogových článků, pokud má na webu svůj blog. 

Já si osobně hodně načítám nejen z textů, ale i z fotografií. Takže pokud má terapeut na webu i fotografie, důkladně se na ně podívej a naciť si, jak na tebe působí. Samozřejmě, že si na web dá každý jen ty nejpěknější fotky. Ale vždycky z nich můžeš o daném člověku celkem hodně poznat a vyčíst. Díky textům i fotografiím poznáš, jestli tě to k takovému člověku láká jít. 

Někteří terapeuté jsou na svých webových stránkách hodně formální a někdy i dost skoupí na nějaké osobnější informace. Pokud je terapeut na sociálních sítích, můžeš se podívat, co sdílí. Můžeš tam lépe poznat, co je to za člověka.

Nejléčivější je vzájemná rezonance

Nejléčivější je  vzájemná rezonance. Rezonanci bychom mohli definovat jako velmi vysokou míru sympatie.

Co se promítá do sympatie nebo rezonance

Do sympatií i rezonance se promítá tvá fáze vývoje i tvá vlastní osobnost a osobitost. A také fáze vývoje a osobnost a osobitost terapeuta.

Každý jsme v nějaké fázi svého vývoje. Pokud se mnou někdo nerezonuje dnes, může se mnou začít rezonovat třeba za rok. Stejně tak ten, kdo se mnou rezonuje dnes, může za pár let cítit, že už ode mně nasál vše, co potřeboval a začne rezonovat s někým jiným. Někdo zase bude třeba rezonovat se mnou i s dalšími lidmi v jeden čas.

Jak se vzájemná sympatie nebo rezonance projeví

Vzájemná sympatie nebo rezonance je známka toho, že si ti dva spolu mají takzvaně co říct. Že když se spolu setkají a budou spolu mluvit a terapeuticky pracovat, budou si vzájemně velmi rozumět a sedět. Terapeutický proces bude mnohem hlubší a účinnější.

Kupříkladu já mohu na lidi, kteří jsou převážně pragmatičtí a praktičtí, působit příliš vzletně a vzdušně, možná i málo definovaně nebo strukturovaně. Naopak pro lidi, kteří už jsou otevřeni duchovnímu světu a touží po velké vnitřní svobodě a naplnění svého potenciálu nebo pro lidi nemocné, kteří se touží uzdravovat, mohu být jako terapeut přitažlivá. 

2. Způsob práce terapeuta ti dává smysl

Skutečně hraje větší roli to, jakého člověka-terapeuta si vybereš než to, jakou používá metodu nebo jakým způsobem je jeho služba postavená. Ale je přitom důležité, aby ti jeho metoda nebo způsob jeho práce dávaly smysl. 

Já osobně používám velmi jednoduché nástroje. Protože právě v jednoduchosti je ta největší síla. I život je ve své podstatě jednoduchý. Jeden duch - to je život. A já tu jedno-duchost dokážu vidět a předat.

Ovšem jsou i lidé, kteří v rámci terapeutického působení očekávají nějaké komplikované metody a způsoby práce. Pro ně mohou být mé nástroje příliš jednoduché. Tak jednoduché, že nebudou důvěřovat tomu, že skutečně fungují. A pokud tomu nebudou důvěřovat, budou jejich působení sami blokovat.

Způsob práce terapeuta můžeš poznat také z jeho webu. Z popisu jeho služby, ze stránky O mně i z jeho blogových článků.

3. Rozumíš jazyku, kterým terapeut mluví

Z článků a z toho, co terapeut píše o sobě a svých službách také poznáš, zda rozumíš jeho jazyku. To je další důležité vodítko, které je potřeba zohlednit. Tím není myšleno, jestli mluví česky, ale to, jak rozumíš jeho způsobu vyjadřování. Kupříkladu mému jazyku někteří lidé krásně rozumí a pro některé může být můj jazyk málo srozumitelný. A to je v pořádku. Každý jsme jiný.

4. Terapeut se věnuje oblasti, ve které máš potíže nebo tématu, které řešíš

Ne každý terapeut se věnuje všemu. Jsou terapeuti, kteří mají široký záběr ale jsou i terapeuti úzce specializovaní na nějakou oblast.

Vyber si toho terapeuta, který se věnuje tomu, co řešíš.

Někdy přitom může být lepší úzce profilovaný specialista, jindy může být lepší terapeut se širokým záběrem.

To, že má někdo široký záběr rozhodně nemusí znamenat, že nejde do hloubky. A naopak to, že je někdo úzce profilovaný specialista, nemusí být vždy zárukou toho, že vidí tak hluboko, jak potřebuješ.

Do šíře a hloubky záběru terapeuta se promítá nejen jeho vzdělání, erudice a životní zkušenosti, ale také typ jeho duše. 

Jsou duše, kterým vyhovuje užší zacílení a jsou duše, které bytostně potřebují vnímat věci v širších souvislostech. Jsou duše, které jsou spokojené s tím, kde jsou a jsou duše, které stále zkoumají, jestli je možné jít ještě dál a hlouběji. 

Proto je důležité, aby terapeut znal sám sebe a typ své duše a podle toho si nastavil i své služby. Aby se netlačil tam, kde mu to nesedí.

Já jsem kupříkladu člověk s bytostnou potřebou jít hluboko a zároveň vše vnímat v širokých souvislostech. Potřebuji mít vše zasazené do určitého kontextu a rámce. Ve svých službách se věnuji širokému záběru témat a přitom jdu do velké hloubky.

Zvol si nejlépe podle své intuice a pocitů. Ty tě spolehlivě povedou.

A pokud si nejsi jistý, můžeš terapeuta, o kterém uvažuješ, zkontaktovat a probrat s ním svou situaci. To ti pomůže se rozhodnout.

Ale to není vše

Je potřeba ale zmínit, že do úspěšnosti terapeutického setkání se nepromítá jen osobnost a kompetence terapeuta.

Tvá osobní připravenost

Do úspěšnosti a účinnosti terapeutického setkání se promítá i tvá osobní připravenost.

Připravenost k tomu, vydávat se do do svého nitra, do neprobádaných oblastí. Pokud terapeuta k sobě nepustíš, budete se plácat na povrchu. Nezískáš z tohoto setkání tolik, kolik bys mohl. Hodně to usnadní právě tvá důvěra a osobní sympatie, ale je potřeba, aby ses činil i ty sám.

Tvá ochota terapeutické setkání zúročit

Nesmírně důležitá je i tvá ochota terapeutické setkání zúročit. Protože terapeutickým setkáním to většinou nekončí, ale začíná.

Otevřou se ti nové pohledy na svět a na sebe sama. Nahlédneš svá témata nebo problémy z  jiné perspektivy. Odneseš si spoustu podnětů do svého života, které bude potřeba převést ve změny a konkrétní kroky. 

Během terapie se v tobě mohou udít velké a hluboké změny. Ale i tak je téměř vždy potřeba pokračovat dál v integrování změn do tvého života.

Toto už jsou tvé vlastní vklady, na které terapeut nemá přímý vliv. Může tě k nim namotivovat a inspirovat, ale udělat to za tebe nemůže.

Proto ani ten nejlepší terapeut na světě ti nedokáže příliš pomoci, pokud nebudeš chtít do svého léčení vložit sám sebe a svou vlastní energii. 

Shrnutí

Ve výběru terapeuta ti pomohou tato vodítka:

 1. 1
  terapeut ti je sympatický a cítíš k němu důvěru
 2. 2
  jeho způsob práce ti dává smysl
 3. 3
  rozumíš jeho jazyku
 4. 4
  terapeut se věnuje oblasti nebo tématu, které řešíš

Důležité však je, abys byl připravený vložit do terapeutického setkání i svou vlastní energii a poté ji vkládat i do změn ve tvém životě.

Závěrem

Osobně vnímám, že naše země je zemí s velmi vysokou koncentrací skvělých terapeutů. Máš proto možnost vybírat skutečně z velkého množství osobností a přístupů. Věřím, že ti tento článek přinesl cenná vodítka k tomu, aby sis pro sebe vždy vybral toho nejlepšího terapeuta.

Má osobní pomoc

Pokud jsi na své cestě v bodě, kdy potřebuješ pomoci a cítíš ke mně sympatie a důvěru nebo dokonce rezonanci, bude mi potěšením ti  v rámci mých osobních služeb pomoci.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.