Kdy se informovaný souhlas stává informovanou volbou 

 25 února, 2021

Ariel Rea

Dnes ti ukážu trochu jiný pohled na problematiku informovaného souhlasu.

Ne vždy je totiž informovaný souhlas skutečnou informovanou volbou.

Je potřeba praxi trochu posunout

Zavedení a praxe používání informovaných souhlasů s výkonem nebo jinou léčbou je velmi chvályhodný akt. Umožňuje pacientům získat informace o povaze toho, co je čeká i s uvedením rizik. Posouvá medicínu do větší komunikace s pacientem a přiznává pacientům větší kompetenci spolurozhodovat o své léčbě a svém osudu. 

Ovšem cítím, že je potřeba praxi informovaných souhlasů posunout ještě o kousek dál. Kam mířím, si ukážeme na příkladu informovaného souhlasu s očkováním proti Covidu. Je to téma velmi aktuální a navíc umožňuje ukázat tuto problematiku názorně.

Pocit ztráty a vnitřní tlak

Co se děje, když pacienta poučíš o výkonu? Teď se tu nebudeme zabývat, zda ho podle povahy výkonu poučíš písemně s možností se zeptat na nejasnosti, či zda ho primárně poučíš v přímém slovním kontaktu a písemné stvrzení přijde až potom.

Když pacienta poučíš o výkonu, je před pacientem volba výkon odsouhlasit nebo odmítnout. S tím, že proces odmítnutí výkonu s sebou obnáší jistý pocit ztráty, který v pacientovi vytváří určitý vnitřní tlak na odsouhlasení.

Konkrétní příklad - očkování proti Covidu

A teď konkrétně. Člověk se rozhodne nechat se očkovat proti Covidu. Objedná se a jde do vakcinačního centra či do ordinace lékaře, to je jedno kam.

V ideálním případě dostane do ruky papír - informovaný souhlas, ještě před očkováním, je mu dopřán dostatek času, aby si vše mohl důkladně a pozorně přečíst a rozmyslet a je mu dána i možnost se na cokoliv zeptat.

V informovaném souhlasu se tento člověk dozví i případná rizika a možné komplikace.

Informační vakuum

Co se ale stane, když si přestane být jistý, jestli toto očkování vůbec chce?

Ano, má možnost toto očkování odmítnout. Ale v té chvíli se dostává se do určitého informačního vakua ve smyslu, že mu není nabídnuta žádná alternativa, jak může svou situaci řešit. Proto je tu pocit buď a nebo. A když nebo, znamená to ztrátu. Když se nenechám očkovat, nemám jinou možnost.

Co znamená informovaná volba

Informovaná volba znamená, že je člověk nejenom poučen o povaze a rizicích výkonu, který jej čeká, ale znamená navíc, že tento člověk dostává i informaci o tom, jakým jiným způsobem může svou situaci či svůj problém řešit.

Tedy v případě očkování proti Covidu by bylo ideální, aby se dozvěděl, že odmítnutí očkování neznamená bezvýchodnou situaci a bezmoc. Že má možnost posílit svou obranyschopnost jinými, přirozenými cestami - otužování, pohyb, strava, vitamín D, redukce stresu...

Teprve tehdy, když dotyčný člověk ví, že má i jinou možnost, jak se ve své situaci může konstruktivně zachovat, teprve tehdy se informovaný souhlas stává skutečnou informovanou volbou. Teprve tehdy není dotyčný člověk pod tlakem odsouhlasit výkon. A pokud je mu očkování proti Covidu prezentováno jako jediná možnost, pak pod tlakem odsouhlasit je.

Posílení kompetencí pacientů se vyplatí

Medicína by měla stále více posilovat kompetence svých pacientů. 

Protože teprve tehdy se pacient stává aktivním spoluúčastníkem a spolutvůrcem svého léčení.

A když je pacient v procesu svého léčení aktivním, lépe spolupracuje, lépe snáší léčbu a také vyvíjí i vlastní aktivitu v rámci sebeléčení. Tehdy se výrazně zvyšuje šance na to, aby byl léčebný proces úspěšný, nekomplikovaný a krátký tak, jak jen může být.

Důsledkem je poté menší zatížení zdravotníků, lepší atmosféra v rámci léčení, menší náklady na péči...

A jedním tímto posílením může být skutečná informovaná volba namísto pouhého informovaného souhlasu. Protože jedině informovaná volba je skutečně svobodná.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.