Jaký rozdíl je mezi sexuální touhou a chtíčem 

 22 března, 2021

Ariel Rea

Možná toužíš a myslíš si, že je to chtíč. Možná si nejsi jistý tím, jestli to, co prožíváš, je čisté. A nebo je tvou hnací silou chtíč a ty netušíš, že svou sexualitu můžeš prožívat mnohem hlouběji a intenzivněji než dosud. Tento článek ti k tomu všemu přinese potřebné klíče.

Začneme trošku zeširoka.

Velká část lidí v takzvaně civilizovaných a rozvinutých zemích svou vlastní sexualitu nepřijímá. Děje se to z mnoha důvodů, z nichž mnohé se skrývají v uplynulých staletích. 

Církevní formování

Církve potíraly veškerou tělesnost a zejména přirozenou a radostnou sexualitu. A ač to pro tebe možná bude těžko k uvěření, byl v tom jasný záměr. Záměr oslabit lidi, odpojit je od zdroje jejich síly. Aby se z divokých, svobodných a nezávislých lidí staly ovečky, které jdou se sklopenou hlavou tam, kam se jim řekne. 

Mocipáni minulosti moc dobře věděli, že sexualita je obrovský zdroj životní síly, výživy a radosti. Kdo je spokojený a mocný ve svém životě, nehledá po-moc a rozhřešení v církevních svatostáncích. Jde si svou vlastní cestou a nepotřebuje, aby se o něj někdo staral. A propos nepřipomíná ti to dnešní "péči" naší vlády, která nás odpojuje od naší vlastní síly šířením strachu z Covidu?

Kolektivní a rodové nánosy

Díky tomu, že byla přirozená sexualita po staletí mrzačena ve jménu Boha, díky tomu, že bylo radostné a svobodné prožívání sexuality považováno za hřích, neseme si v sobě silné kolektivní a rodové nánosy. Tyto nánosy na nás působí na velmi hlubokých úrovních a našeptávají nám, že sexualita je nečistá.

Proto svou sexualitu často nepřijímáme. A přitom je to jeden z největších darů naší fyzické existence. Je čas, abychom přestali tímto darem opovrhovat a začali se z něj těšit.

Radost ze sexuality

Těšit se ze své sexuality však můžeš teprve tehdy, když ji sám v sobě očistíš od nejrůznějších nánosů a skvrn. Přitom porozumění vlastní sexualitě je jeden z klíčových kroků, které tě na této cestě znatelně posune. Proto je tu tento článek. Najdeš tu mnoho odpovědí, které ti pomohou narovnat tvůj vztah k vlastní sexualitě.

Touha versus chtíč

Jak tedy od sebe odlišíš touhu a chtíč? Obojí je silou, která tě pudí k sexuálnímu chování. Často k nějaké formě sexuálního styku mezi dvěma lidmi, nejběžněji mezi mužem a ženou.

Chtíč

Chtíč tě pudí pouze k pohlavnímu styku. V tuto chvíli pomineme sebeuspokojení a jiné formy sexuálního vyjádření.

Pohlavní styk je styk dvou pohlaví.  Jde tu výhradně o fyzické spojení a většinou se nic víc neděje. Dvě pohlaví se setkají, nějakým způsobem spolu interagují a v tom lepším případě vyústí v orgasmus jednoho (častěji  muže) nebo obou. Je to většinou krátká rozkoš následovaná fyzickým uvolněním. Aktéři spolu nenavážou nějaký hlubší kontakt. Nedojde k hlubšímu emočnímu ani duševnímu kontaktu. 

Takovýto styk je karikaturou milování. Ubohou vyprázdněnou formou. Uvnitř není nic. A když tam něco je, není to čisté. A není to čisté z dvou hlavních důvodů.

Ti, kteří se takto pohlavně setkají, nejsou uvnitř sebe čistí (energeticky, emočně a duševně).
Ti, kteří se takto pohlavně setkají, vnímají svou sexualitu jako nečistou a jejich sexualita se tímto nečistou skutečně stává.

Touha

Touha tě oproti tomu pudí k milování. Je to takto prosté a jednoduše rozeznatelné. 

Milování má zcela odlišné kvality. Jde o láskyplné a radostné setkání dvou lidských bytostí, které samy sebe i toho druhého vnímají jako celistvou mnohaúrovňovou bytost. Touží nejen po styku pohlaví, touží po spojení na všech úrovních.

Sexuální touha totiž není jen tělesná, je to touha, kde se ozývá i srdce a duše daného člověka. Sexuální touha vyúsťuje v opravdové milování, které je plné. Má formu i obsah a obsah je tím hlavním, tím nejdůležitějším.

Milování jako hluboké setkání a spojení

Prožít opravdové milování, tedy hluboké setkání na všech úrovních můžeš teprve tehdy, když po něm zatoužíš. Teprve když zatoužíš spojit se s druhým člověkem na všech úrovních, tedy se skutečně milovat, teprve tehdy se něčemu takovému otevřeš a můžeš to tedy i prožít.

A i když se něčemu takovému otevřeš, ještě není vyhráno. Je potřeba, aby se takovému hlubokému spojení otevřel i tvůj partner. A teprve když se oba dva otevřete spojení na hlubších úrovních, pak můžete začít něco takového prožívat. 

Milování je nádherným tvořivým aktem. Když dojde k hlubšímu spojení na všech úrovních, na úrovni těla, srdce i duše, je provázeno mnoha krásnými a hlubokými prožitky. A je provázeno také vášní a rozkoší.

Tato rozkoš je přitom mnohem intenzivnější než jakou můžeš prožít při pohlavním styku. Navíc ji prožíváš mnohem déle. Není omezená jen na chvíli, kdy vrcholíš. Můžeš ji prožívat po celou dobu, co se s druhým člověkem miluješ. A nejen při samotném spojení, ale ještě před ním. Takovéto milování je pak hluboce vyživující, harmonizující a léčivé.

Chtíč a touha ještě jinak

Chtíč je puzení k tělesnému pohlavnímu spojení. Někdy je dokonce druhý člověk (častěji žena) vnímán jen jako nástroj k uspokojení sexuální potřeby. Žena je zredukována na pochvu, do které se muž zanoří a do ní vyvrcholí. Ale abych mužům nekřivdila, někdy to může být i naopak.

Oproti tomu sexuální touha je touha dávat a přijímat lásku v rámci setkání a spojení dvou bytostí. A toto spojení nenastává jen fyzicky, ale děje se zejména energeticky. Energie milujících se lidí se vzájemně uvádějí do pohybu a jsou zdrojem krásných, vyživujících a léčivých prožitků.

Síla opravdového milování a dosycení vyhladovělosti

A teď si vezmi, že ta karikatura milování, kterou většina lidí žije, je vnímána a prožívána jako něco výjimečného. Jako něco, za co stojí vynaložit někdy i velké úsilí.

Co teprve opravdové milování, kde zažíváš hluboké a intenzivní spojení? To je teprve síla!

Ovšem takovéto milování je nejenom intenzivnější, ale i mnohem svobodnější.

V touze po spojení totiž není taková obsesivní nutkavost. Zejména muži jsou často ovládáni svou sexualitou. Je to z titulu jejich sexuální identity, protože sexualita je hnací silou muže. Sexualita je ve své podstatě krásná síla. Pokud se však muži neživí opravdovým milováním, zůstávají vyhladovělí, nezasycení. Jejich sexualita je pak tím, co je ovládá.

Sexuální nutkavost zažíváš tehdy, když jsi vyhladovělý a podvyživený. A když se stále krmíš jen prázdnou formou, pouhým pohlavním stykem, tvé nutkání tě neopustí, i kdybys nedělal nic jiného. 

Teprve když se začneš krmit opravdovým milováním, které jediné ti přináší skutečnou výživu, teprve tehdy se stáváš svobodným. Jsi vyživený a spokojený.

Sexualita přestává být obsesí a nutkavostí, stává se radostnou a svobodnou záležitostí. Dáváš, protože máš co dát. Miluješ se milovat, ale ve svém životě se zabýváš i jinými věcmi. Tvá sexualita už není neuspokojená a tudíž tě neovládá.

I jediné takovéto opravdové milování tě může na dlouho hluboce vyživit.

Více k tématu

Pokud by ses rád dozvěděl více o opravdovém milování, pokud bys chtěl blíže porozumět tomu, jak je možné navázat takovéto krásné a hluboké spojení, můžeš mrknout na článek Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc.

Proč a jak tvořit skutečně krásné a svobodné vztahy se dozvíš v článku Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích.

Pomoc

Pokud cítíš, že potřebuješ pomoci, bude mi potěšením se s tebou setkat v rámci mých osobních služeb.


Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.