Jak v Covidové době léčíš, i když nic neděláš 

 28 února, 2021

Ariel Rea

Roky pracuješ na svém vnitřním růstu a máš pocit, že jsi v této dnešní divoké Covidové době bezmocný? Rád bys přispěl k léčení lidí a celé situace a nevíš jak? Nejsi terapeut ani léčitel, nepíšeš články, netočíš videa ani neorganizuješ protestní akce či jiné občanské iniciativy? Mám pro tebe dobrou zprávu. Léčíš, i když nic z tohoto neděláš.

Koho a jak léčíš

Léčíš lidi, se kterými se setkáváš. 

Léčíš lidi, které potkáváš a míjíš.

 Léčíš i celou situaci.

Léčíš totiž skrze sebe.

Když si dokážeš udržet vnitřní klid, nadhled a radost ze života i v této nelehké době, léčíš.

Tvé energetické pole je tím, co léčí.

Ty jsi tím, kdo léčí.

Tvůj vnitřní klid

Když jsi zakotvený sám v sobě a ve svém vnitřním klidu, tvůj vnitřní klid působí a přenáší se na každého člověka, se kterým se setkáš. 

Léčíš, ať už spolu prohodíte jen pár slov nebo se setkáte na delší povídání. Léčíš, když druhému daruješ svůj úsměv nebo pohled plný porozumění a přijetí. Léčíš, když se spolu obejmete nebo si potřesete rukama. Léčíš, když jsou tvé oči plné života a radosti z něj. Léčíš, když druhému posdílíš něco pozitivního nebo podporujícího ze svého života. Léčíš, když jsi v tomto setkání přirozený a autentický.

Energetická podstata léčení nablízko

A i když jdeš po ulici nebo jedeš v tramvaji, i tehdy léčíš. Léčíš všechny ty, jejichž energetická pole se setkají s energetickým polem tvým. A jakým způsobem se to děje?

Tvé energetické pole je tvořeno fotony. A možná víš, že fotony jsou velmi mystický fenomén, protože jsou zároveň částicí i vlněním.

Představ si teď fotony jako vlnění. Vlnění, které vychází z člověka ve tvé blízkosti, se setkává s tvým vlastním vlněním. Tvá vlastní energie, tvé vlny pak vlnění druhého člověka proměňují, navibrovávají do jiných, přirozenějších a léčivějších frekvencí. A to tomu danému člověku pomáhá.

Pokud jsi sám v sobě a ve svém klidu dobře zakotvený, pak tě takováto energetická interakce nejenomže nezatíží, ale dokonce ti může být prospěšná. Může tě oživovat a aktivovat.

Energetická podstata léčení i bez kontaktu s jiným člověkem

A i tehdy, když jsi úplně sám, třeba doma nebo v lese, i tehdy léčíš.

Všude tu s námi jsou velká množství nejrůznějších energií. Jsou to vlnění různých frekvencí, která vznikají na různých místech a různě se šíří. Vlnění, která tvoří energii místa, energii obce, energii země i energii celé planety. 

A každé takové vlnění, které se setká s tvým energetickým polem, se tímto setkáním pozmění, navibruje, poléčí, zharmonizuje. Je jedno, jak to pojmenuješ nebo jak si to představíš. Důležité je, že se to děje!

Možná sám vnímáš, jak mají různá místa různého genia loci, což je mimochodem právě vyjádření určité jedinečné energetické konstelace místa. Možná sám vnímáš, jak rozdílné jsou energie uprostřed velkého města a energie v lese. Možná sám vnímáš, jak každá země má svou unikátní energii. Tohle všechno je dáno tím, jaké vlnění v té dané oblasti je. Jaké vlnění se zde vytváří a šíří.

I ty jsi tím, kdo vytváří a šíří vlnění určité jedinečné charakteristiky. A čím více jsi ukotvený, klidný, zharmonizovaný, radostný, láskyplný, tím je tvé vlnění léčivější.

Informační podstata tvého léčení

Léčíš ale ještě jiným způsobem. Nejenom energeticky, ale i informačně.

Skrze tvá vlastní uvědomění, která jsi ve svém životě učinil, skrze vhledy, ke kterým jsi došel. Tvé energetické pole je plné tvých uvědomění, je plné tvých vhledů. Z tohoto úhlu pohledu můžeme tvé energetické pole pojmenovat na pole informační.

Všechny informace, které jsou uložené ve tvém informačním poli, vytvářejí určité podhoubí pro to, aby k novým uvědoměním mohl dojít i někdo další. A čím blíže ti dotyčný člověk je, tím více na něj tvé informační pole působí. Je to jedna z hlubokých úrovní léčení, která se děje naprosto sama.

Tvé informační pole je určitým katalyzátorem změn a posunů lidí, kteří se s tebou setkají i lidí, které jen potkáváš a míjíš, i katalyzátorem změn a posunů celé obce, celé země, celé planety.

I když jen čteš tento článek a děláš si nějaká uvědomění, léčíš. Proměňuješ a obohacuješ své informační pole, které zase ovlivňuje informační pole dalších lidí i celé planety.

Léčení v souvislosti s Covidem

Když si děláš nějaká svá uvědomění třeba ohledně Covidové situace, pomáháš i jiným, aby snadněji uzřeli, o co tu vlastně jde.

Pokud sám máš v této situaci nadhled a jasno, pomáháš druhým, aby i oni mohli mít v této situaci větší nadhled a jasno.

A pokud žiješ svou svobodu i v této nesvobodné době, pomáháš i druhým žít jejich svobodu. Protože i tvá svoboda je zapsána ve tvém informačním poli. Nemusíš druhým říkat, jak sám přistupuješ k nesmyslným nařízením a opatřením, stačí i jen to, že svou svobodu žiješ. Stačí to, že sám hledáš schůdné cesty, jak žít svou svobodu i uprostřed restrikcí a represí.

Jak posílíš sám sebe i svou schopnost léčit

Zaměř se proto na sebe, na svůj klid, na svou radost, na své štěstí, na svá uvědomění. 

Neustále se vracej svou pozorností k sobě.

Vracej se ke svému tělu, ke svému nitru, ke své mysli i ke své duši. 

Všímej si sám sebe.

Prociťuj a vnímej sám sebe.

Všímej si signálů z nejrůznějších částí tvé bytosti.

Nech se těmito signály vést a naplňuj své potřeby.

Utvoř sám ze sebe ostrůvek klidu a míru. 

Utvoř sám ze sebe ostrůvek plný nadhledu a důležitých uvědomění.

Utvoř sám ze sebe ostrůvek svobody.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.