Jak se chránit před Covid 

 1 února, 2021

Ariel Rea

Název článku by tě možná mohl zavést k představě, že by ses měl nějak Covidu vyhýbat nebo vyhnout. Ovšem to není téma, kterému bych chtěla věnovat pozornost, protože tím je nasáklá celá společnost.

Co znamená chránit se před Covidem

Nejprve je potřeba přijmout fakt, že Covid se stává součástí našeho českého virového zvěřince. A že s ním tedy nevyhnutelně dříve nebo později do kontaktu přijdeš.

Bránit se setkání s tímto virem znamená bránit se životu. To se tu masově děje již rok.

Chránit se před Covid znamená vytvářet si podmínky pro silnou imunitu a pevné zdraví, které samo je tím, co tě před Covidem chrání. Ovšem ne ve smyslu nesetkání, ale ve smyslu setkání, které je pro tebe posilující a léčivé.

Chránit se před Covid znamená vytvářet si podmínky pro silnou imunitu a pevné zdraví.

Jak infekce prospívá

Možná pro tebe může být novinkou, že na infekci je možno pohlížet jako na mechanismus, který prospívá životu. Že infekce Covidem není jednoznačně něčím špatným. Že tvé setkání s Covidem může být zdravým impulzem pro tvůj imunitní systém. Každá infekce je totiž takovým trenažérem imunity. Úzkostlivé se vyhýbání kontaktu s bakteriemi a viry proto nejenže není prospěšné, ale je přímo škodlivé.

Další benefity infekce

Infekční nemoc je však nejen tím, co trénuje tvůj imunitní systém, ale je i tím, co posiluje celé tvé tělo. Infekce je spojená s tělem a do těla tě zcela přirozeně kotví.

Infekční nemoc může být i tím, co posílí tvého ducha. Zvlášť infekce tak démonizovaným virem, jakým Covid bezesporu je. Většina lidí zjistí, že to sice není nic příjemné, být nemocný, ale s Covidem se vcelku bez větších potíží vypořádá. Covid je totiž virus vysoce infekční, ale není zdaleka vysoce nebezpečný.

Covid totiž není virem démonickým, ale je jen a pouze virem démonizovaným. Silné pole strachu a hysterie kolem Covidu je vytvářena zcela záměrně a v celosvětovém měřítku.

Covid je virus vysoce infekční, ale není vysoce nebezpečný.

Ovšem tohle si jen málokdo uvědomuje díky mediální masáži, která vytváří obrovské pole strachu a dělá z tohoto celkem ne příliš nebezpečného viru apriorního zabijáka.

Uklidnit se a cíleně snižovat hladinu stresu

Proto to nejužitečnější, co můžeš v dané situaci dělat je, se nejprve uklidnit. Covid není nelítostný zabiják, i když zabít dovede. Ovšem úmrtí na Covid jsou poměrně vzácná, i když se dějí. Tak jako se dějí úmrtí na infarkty, zhoubné nádory a další nemoci.

Když budeš vnitřně ve větším klidu, hladina stresu v tvém organismu poklesne. Již se všeobecně ví, že stres je tím, co oslabuje imunitu. Proto cíleně snižovat hladinu stresu je velmi účinným opatřením, které posílí tebe i tvůj imunitní systém.

Vědomý přístup k informacím

Doporučuji vědomý přístup k informacím a jejich zdrojům. Média jsou hlavním šiřitelem strachu, který vytváří stres a narušuje zdravé fungování imunitního systému. V éře internetu si můžeš vyhledat jen ty pro tebe nejpodstatnější informace a nemusíš na sebe pouštět strach a negace celý den.

Vytyčení a ochrana vlastních hranic

Také se nemusíš bavit s lidmi, kteří svůj strach na tebe ventilují, a tak si ulevují. Většina těchto lidí vůbec netuší, že jejich strachy jsou energetické šípy, které vysílají k těm, s nimiž hovoří. Ty nemusíš být tím, kdo do sebe nechá tyto šípy zabodávat. Můžeš se těmto lidem vyhýbat nebo je požádat, aby své strachy ventilovali směrem k někomu jinému apod.

Podle stupně vyspělosti daného člověka můžeš zvolit vhodný přístup i slova. Je však potřeba počítat s tím, že se může stát, že se daný člověk bude cítit dotčen. Ty jsi však tím, kdo si potřebuje chránit své zdravé hranice, ty jsi tím, kdo má plné právo šípy takového člověka odrazit.

Co dělá strach

Strach totiž velmi silně uzavírá srdeční čakru, a tak nahrává horší imunitě v této oblasti. Proto ti, kteří mají dýchací komplikace, jsou zejména ti, kteří mají mnoho energetických bloků v oblasti hrudníku. Covid je virem, který rád zasahuje právě do hrudníku a z určitých rovin poznání ho pak můžeš vnímat jako mechanismus, kterým se může blokovaná energie v této oblasti trochu rozhýbat.

Kde se usidluje infekce

Infekce vždy nasedá tam, kde energie neproudí. Proto je takovým indikátorem energetického stavu člověka a zároveň mechanismem života, který se snaží člověka takto uzdravovat.

Vnitřní odpory vůči nemoci

Takto to však málokdo dokáže vnímat, a proto vůči nemoci často vytváříme mnoho vnitřních odporů, které nám brání využít její potenciál k sebeposílení. Pak se často cyklíme v pocitu nespravedlnosti, že nás něco takového postihlo. A přitom nic se neděje jen tak. Vše, co se nám děje, je vždy v našem největším zájmu, i když jsme to často schopni uvidět až s určitým odstupem a nadhledem. A mnozí to nenahlédnou nikdy.

Čím vědomější a otevřenější životu jsi, tím snadněji přijímáš výzvy života, nevytváříš vůči nim tolik odporů, a tím vše ve výsledku probíhá rychleji a snadněji. Nelze počítat s tím, že to bude vždy laskavé v tom našem nazírání na svět, ale je to vždy laskavé z pohledu tvého vývoje.

Potenciál ke změně a posunu

Často žehráme na to, co se nám stalo, a přitom to děláme jen proto, že nejsme schopni nahlédnout jednak ten potenciál ke změně a žádoucímu posunu, který daná situace přinesla a přináší, ale i proto, že nejsme schopni uvidět, že bez této lekce bychom pravděpodobně trpěli ještě více. Jen v jiné formě.

Pokud to takto dokážeš uvidět, přestáváš tolik vězet jednou nohou v minulosti, v tom, co se ti stalo a přestáváš tolik vězet druhou nohou v budoucnosti, ze strachu, co se bude dít, co ti život přinese.

Zklidňovat hladinu svého strachu a stresu můžeš mnoha způsoby, které zároveň posilují i tvé tělo.

Pohyb v přírodě, denní světlo a slunce

Ideální jsou klidné procházky do přírody, které tě posilují a léčí na mnoha úrovních. Pokud tak cítíš, můžeš samozřejmě i sportovat v přírodě, jen je potřeba to nepřehánět a najít zdravou míru, což je dnes všeobecně umění, které málokdo ovládá. Na jedné straně jsou tu ti, kteří by se nejraději nehýbali vůbec a na druhém pólu jsou ti, kteří vše řeší skrze pohyb a jdou do každodenního vyčerpání fyzického těla.

Zařazuj do svého týdenního programu dny, kdy budeš alespoň chvíli na čerstvém vzduchu, ideálně v přírodě.

Pokud vyrážíš ven za světla, zároveň si dopřáváš "koupel" v denním světle nebo za slunečných dnů přímo ve slunečních paprscích. V dnešní době lidé trpí nedostatkem přirozeného světla a v zimě obzvláště. Využívej příležitosti pobýt venku na denním světle či na slunci, kdykoliv to jde. Je to blahodárné pro tvou psychiku i pro tvé tělo a imunitní systém.

4 hodiny pobytu v lese posílí tvou imunitu o desítky procent. A pokud budeš vyrážet vícekrát týdně, tvá imunita bude neskutečně sílit. 

Východní cvičení 

Skvělá je i jóga nebo tai či, protože tě vedou do vnímání těla a nitra. Čchi kung zase pracuje více s dechem a pomáhá rozproudit životní energii.

Hudba

Skvělý je poslech hudby, která se ti v danou chvíli líbí. Může to být hudba relaxační, ale i hudba svižnější, u které si třeba rád zatančíš. 

Tanec

Tanec je úžasným prostředkem k harmonizaci a redukci stresu, zakotvuje tě do těla, do přítomné chvíle, takzvaně ti vyčistí hlavu, a tak ti uleví. Navíc ti přináší výživu v podobě radosti a příjemných pocitů.

Meditace

Meditace také může být tvým nástrojem ke zklidnění a posílení.

Tvoření a příjemné činnosti

I jakákoliv tvorba, která tě baví. Cokoliv, co cítíš, že to dělá dobře a co děláš rád.

Nebo cokoliv, co je pozitivní a přináší ti příjemné pocity. Není moc dobré se do něčeho nutit, i když někdy může být prospěšné překonat určitý počáteční odpor, který by však neměl být příliš velký.

Vnímat sám sebe, zpřítomnit se

Úžasně pomáhá vše, co tě přivádí do vnímání těla, tvého nitra a přítomného okamžiku. A můžeš si takovéto sebeharmonizování dopřávat i obráceně. Děláš-li cokoliv, věnuj svou pozornost prociťování tvého těla, pocitům uvnitř tvého nitra a tomu, co právě je. Dnes hodně lidí žije převážně ve své hlavě, jsou neustále zavzati v nekonečných myšlenkových procesech a jejich vědomí je málo v samotném těle. Pak jejich imunitní systém není tak silný, jak by mohl být.

Můžeš zkoušet vracet svou pozornost z hlavy do těla, nitra a přítomnosti kdykoliv si uvědomíš, že už zase jedeš nekonečné myšlenkové cykly. Neznamená to nemyslet, znamená to přerušit prázdné omílání myšlenek stále dokola, znamená to přestat omílat stokrát omleté.

Lidský emoční a fyzický kontakt

Nedocenitelný je hřejivý lidský kontakt, který všichni velmi potřebujeme. Cítit se být přijat, vlídně vnímán a milován je jedna z nejdůležitějších lidských potřeb, kterou dnes má jen málokdo nasycenou.

Vyhledávej přítomnost lidí, se kterými se cítíš příjemně a blízce. Objetí, pohlazení a doteky i jiné fyzické projevy vzájemné náklonnosti jsou velkým lékem. Působí protistresově a harmonizují tě a tedy mimo jiné posilují i tvůj imunitní systém. Covidová omezení naprosto nezohledňují hlubokou lidskou potřebu skutečné blízkosti, proto je dnes hřejivý kontakt mezi lidmi něco velmi nedostatkového a přitom nesmírně potřebného.

Dalšími cestami, jak můžeš posílit svůj imunitní systém, je věnovat se budování zdravého těla a tím i silného imunitního systému skrze otužování.

Otužování

Otužování je úžasným způsobem, jak posílit svou imunitu. Dnes jsme všichni velmi málo vystaveni výkyvům teplot, které trénují srdečně cévní systém i imunitu, a proto je užitečné se na otužování zaměřit.

Nemusíš zrovna lézt do ledového bazénu, mnohdy je lepší a efektivnější dělat věci ve větší jemnosti a dávkovat si je podle sebe. Stačí, když ve chvíli, kdy se budeš cítit vnitřně "zahřátý", vyrazíš v chladnu na chvilku ven méně oblečený než obvykle. Třeba vyrazíš vynést koš jen tak, jak jsi doma oblečený.

Nebo si můžeš dát na závěr své teplé koupele či sprchy sprchu vlažnou nebo studenou. Nebo si můžeš udělat střídavou koupel nohou, kdy střídáš teplou a studenou. Stačí k tomu třeba dva kyblíky napuštěné vodou a máš úžasnou masáž pro tvé cévy a posilovnu pro imunitní systém. Důležité je nejprve se prohřát, a teprve pak se na chvilku ochladit. Vždy začít teplou a končit studenou.

Vnímání vnitřních signálů

Všeobecně doporučuji záměrně a cíleně se více soustředit na své pocity a nejrůznější další signály, které ti mnohdy samy napovídají, co je pro tebe v danou chvíli nejlepší. Nejen v souvislosti s otužováním nebo Covidem.

Zpomalení a rozjímání

Velmi užitečné je také trochu zpomalit své životní tempo a vyhradit si více času na odpočinek a rozjímání. Nemusíš přitom sedět v lotosovém sedu, stačí, když se budeš zcela civilně válet na gauči. Dnes mnoho lidí jede ve zběsilém životním tempu, mnoho lidí neefektivně freneticky běhá v krysím kolečku namísto toho, aby se na chvíli zastavili a stanovili si skutečné priority.

Spánek

Dostatek spánku je také velmi důležitý pro obnovování sil a dobrou imunitu. Zimní období bylo historicky vždy časem, kdy lidé více odpočívali a více spali. Dnes mnoho lidí zírá do noci na televizní obrazovky nebo monitory či displeje místo toho, aby dali prostor svému fyzickému tělu náležitě regenerovat. 

Spánek je doba, kdy se tvůj organismus mimo jiné energeticky slaďuje s energií planety Země, kdy se vylaďuje na její léčivé a zakotvující frekvence.

Ve spánku se zakotvuješ a energeticky dobíjíš, fyzicky regeneruješ a detoxikuješ, mentálně a někdy i emočně očišťuješ (třeba skrze sny), tvůj mozek pracuje zcela jinak než ve dne, aby ti všechno to, co jsi prožil a svými smysly zachytil, pěkně utřídil.

Domácí a pracovní klima - větrat a zvlhčovat vzduch

Důležitá je také péče o zdravé klima tvého domácího a pracovního prostředí. V chladnějších částech roku krátce a intenzivně větrat, aby se oživil vzduch a aby vyšly nejrůznější škodliviny ven.

V případě, že pobýváš ve vytápěných nebo klimatizovaných prostorech, velmi doporučuji zvlhčovat vzduch. Doma třeba mokrými utěrkami na radiátorech, je to velmi prospěšné sliznicím. Suchý vzduch je dráždivý a narušuje slizniční celistvost a obranyschopnost. Covid vstupuje do těla skrze sliznice a jejich dobrá kondice je proto stěžejní.

Spát s pootevřeným oknem

I v době spánku je velmi prospěšné větrat, nebo alespoň důkladně vyvětrat před ulehnutím a ráno po probuzení. My doma už více než 20 let spíme celoročně s pootevřeným oknem. Máme k tomu na okně přišroubovanou plastovou aretační tyčku, kterou si velmi jemně dávkujeme míru otevření nebo vyklopení okna tak, aby se vzduch obměňoval, ale aby místnost příliš nevychladla. O něco chladnější vzduch v místnosti, kde spíš, je také velmi zdraví prospěšný.

Éterické oleje, vykuřovadla, vonné tyčinky

Své vnitřní domácí prostředí můžeš obohacovat vůněmi éterických olejů nebo vykuřovadel či kvalitních vonných tyčinek. Éterické oleje i vykuřovadla jsou vysokovibrační zdroje vůní, které mají desinfekční účinky. Dle zvoleného druhu éterického oleje či vykuřovadla pak můžeš navíc cíleně opečovávat některé své součásti. Obecně platí, že ti nejvíce prospívá to, co ti zrovna voní.

Můžeš se krásně uzemňovat vůní santalového dřeva nebo myrhy. Můžeš se povznášet vůní kadidla. Můžeš se očišťovat kouřem z bílé šalvěje nebo palo santo. Můžeš osvěžovat vzduch éterickým olejem z citronu, lemongras, pomeranče, mandarinky. Můžeš použít cokoliv, co ti bude příjemné.

Co se týká vonných tyčinek, pro domácí užití jsem si oblíbila japonské vonné tyčinky, které jsou velmi jemné a nevadí ani mým blízkým, kteří vykuřovadla nemají rádi. Nemusíš ani vypálit celou tyčinku najednou, můžeš ji kdykoliv uhasit kapkou vody a po uschnutí znovu použít. Takto si můžeš vůně tyčinek krásně dávkovat...

Ve středověku bylo kadidlo hojně používáno nejen jako ochrana před negativními silami, ale i jako ochrana před infekcemi, kupříkladu před morem. Proto i ty sám můžeš využívat ochranného účinku vykuřovadel, vonných tyčinek i éterických olejů.

Pestrá strava

Složení stravy je také faktorem, který spoluutváří tvou imunitu. Důležité je, aby tvá strava byla pokud možno pestrá, protože je zárukou toho, že v ní přijmeš vše, co tvé tělo potřebuje. Obecně je doporučeníhodné jíst hodně zeleniny a ovoce, v zimním období doporučuji méně syrového, spíše preferuj zeleninu tepelně upravenou a kvašenou.

Podpora a oživení střevního mikrobiomu

Odborníci se shodují, že dnešní životní prostředí a styl života z mnoha důvodů devastuje náš střevní mikrobiom. A přitom ve střevě sídlí až 70% naší imunity. Proto je velmi účelné podporovat a zlepšovat kondici střeva a jeho mikrobiomu všemožnými způsoby.

1. Prebiotická vláknina

Ve vodě rozpustná vláknina je potravou pro široké spektrum střevních mikroorganismů a našemu střevnímu mikrobiomu prospívá. 

Vhodné je zařazovat do jídelníčku potraviny, které tuto vlákninu přirozeně obsahují. Jsou to ovesné vločky, topinambury, chřest, česnek, cibule a pórek, jakon, čekankový kořen. Také houby - ty běžné, co sbíráme v lese, i kupříkladu hlíva ústřičná.

Dále jsou vhodné doplňky stravy obsahující koncentrovanou prebiotickou vlákninu. Jsou to různé prebiotické sirupy nebo prášky, které si předem rozpustíme ve vodě.  Vhodná je čekanková vláknina, prášek z baobabu,  prášek z jakonu, také  medicinální houby jako kupř. reishi. 

2. Přirozená probiotika

Jsou to živé probiotické mikroorganismy, které obohatí náš střevní mikrobiom. Je potřeba ale počítat s tím, že se do střeva v živém stavu dostane jen malá část ze snědených mikroorganismů (velkou část zlikviduje kyselá žaludeční šťáva a žluč). Dle odborníka na střevní mikrobiom RNDr. Petra Ryšávky mají však i neživé mikroorganismy podporující účinek na kondici střevního mikrobiomu díky nejrůznějším regulačním molekulám obsaženým na jejich povrchu.


2a. Kvašená zelenina

Obsahuje kyselinu mléčnou, která podporuje střevní peristaltiku (pohyblivost), vitamíny a dále různé spektrum probiotických mikroorganismů.

Skvělé je nepasteurizované kysané zelí, které se dnes již dá bez větších potíží koupit, pokud si nenakládáš své vlastní. Obsahuje spoustu probiotických mikroorganismů posilujících imunitu a také množství vitamínů, hlavně vitamín C. Prospívají i střevní činnosti, která se do funkcí imunitního systému také promítá.

Kimchi je také skvělá kvašená zelenina, která bývá plná zázvoru a chilli a tedy je velmi silnou potravinou. 

Také kvašáky - domácí kvašené okurky. I další druhy kvašené zeleniny.


2b. Kysané mléčné výrobky

Jogurt (opravdový obsahující živé bakterie mléčného kvašení), kefír, zákys...


2c. Kvašené nápoje

Kombucha, vodní kefír apod.

3. Čerstvá zelenina a ovoce

Ideálně z vlastní zahrádky nebo z přírody a nemytá. Na svém povrchu totiž přirozeně obsahuje probiotické mikroorganismy. Také ovoce a zelenina v bio kvalitě tobě i střevnímu mikrobiomu prospívá násobně více než přehnojené a pesticidy ošetřené konvenční výpěstky.

4. Kontakt s půdou

Zahradničení, válení se na holé zemi či jakákoliv jiná činnost, kdy se dostáváme do kontaktu s půdou, jsou aktivity, které jsou z mnoha důvodů blahodárné. Mimo jiné posilují náš střevní mikrobiom, protože se dostáváme do úzkého kontaktu s půdními probiotickými mikroorganismy. Ty náš střevní mikrobiom obohacují a posilují.

5. Domácí zvířata

Obohacují náš střevní mikrobiom. Více k tomu můžeš najít v článku Proč psi žerou výkaly a o lidském mikrobiomu. Najdeš tam i přehledně uvedené příčiny, proč je náš střevní mikrobiom podlomený.

6. Kupovaná probiotika

Dají se koupit v lékárnách a prodejnách zdravé výživy. Existují různé typy probiotik. Jak do formy - v kapslích nebo jako prášek či sirup. Tak i do složení - obsahují různé kmeny mikroorganismů a jejich kombinace.

Existují i speciální biofilmová probiotika, která vytvářejí na sliznici střeva souvislou vrstvu mikroorganismů a jsou odolná vůči žaludečním kyselinám a žluči. Doporučují se kupříkladu po léčbě antibiotiky.

V naší zemi máme také možnost nechat si vyrobit probiotika na míru (Smart Probio) dle analýzy střevního mikrobiomu ze stolice. Tato jsou doporučována zejména lidem s nespecifickými střevními záněty a dalšími vážnějšími chorobami.

Také tu existují speciální půdní probiotika.

Situace s probiotiky je pro mě osobně v tuto chvíli trochu nepřehledná. Každý doporučuje něco jiného. Někteří varují před tím, že některé kombinace kmenů mikroorganismů nemusí být každému prospěšné.

Také jsem se setkala s názory, že je lepší probiotika před užitím z kapsle vysypat do vody a nechat rehydratovat. Nebo volit probiotika v tekuté podobě - v sirupu.

Myslím, že je v této oblasti ještě dost nejasností a také sem vstupují individuální vlastnosti každého člověka a jeho střevního mikrobiomu. Možná tě překvapí, že střevní mikrobiom je u každého člověka unikátní tak jako otisk prstu.

Také jsem se setkala s informací, že pro některé lidi po chemoterapii zhoubného nádoru mohou být živá probiotika dokonce životu nebezpečná.

Vnímám, že z tohoto důvodu nelze dát nějaké univerzální doporučení na konkrétní přípravek.

Spíše se kloním k tomu hlavně se zaměřit na podporu rovnováhy a rozmanitosti střevního mikrobiomu dle bodů 1-5. Krmit dobře sebe i svůj střevní mikrobiom.

Probiotika vnímám jako prospěšná a vhodná u chronických nemocí, střevních potíží, ekzémů a autoimunit. Také v situaci, kdy cítíš, že střevo je tvým slabším místem. Tak to mám třeba já. Nebo v situaci, kdy chceš čas od času podpořit své zdraví.

Probiotika vol podle intuice a vyzkoušej si, jestli se s nimi budeš cítit lépe. Nemusí být nutné užívat je trvale, můžeš si udělat i nějakou kratší kúru - v situaci, kdy pečuješ o svůj střevní mikrobiom i výše uvedenými způsoby.

Zelená strava a zdroje hořčíku

Úžasné jsou všechny druhy zelené zeleniny, divoké byliny, zelené výhonky a mořské nebo sladkovodní řasy (chlorela, spirulina). Obsahují chlorofyl, který je jednou z nejléčivějších složek stravy a je prospěšný v mnoha aspektech. Mimo jiné posiluje imunitní systém. Chlorofyl obsahuje i hodně hořčíku, který je protistresový a v této přirozené podobě je mnohem lépe využitelný než hořčík z rozemletých hornin či minerálních vod. Dobrými zdroji hořčíku jsou i ořechy a kakao, potažmo kvalitní hořká čokoláda.

Klíčky

Čerstvé klíčky jsou také úžasným zdrojem mnoha živin i mnoha enzymů, které jsou blahodárné. Klíčení je nenáročné na čas, finance i vybavení a přináší do tvé stravy důležité obohacení. Pokud tě klíčení láká a nevíš, jak na to, můžeš si kliknutím na tlačítko níže otevřít pdf soubor, kde najdeš vše potřebné. Je to část z e-booku věnovaného zdraví, který jsem před pár lety napsala. Můžeš si jej stáhnout do počítače nebo rovnou vytisknout. Použij k tomu ikonky v pravém horním rohu.

Polévky

Teplé zeleninové nebo luštěninové polévky a dlouho tažené masokostní vývary jsou úžasným způsobem, jak doplňovat tekutiny, minerály a další potřebné živiny a zároveň jsou to jídla, která tě prohřívají.

Omega3 mastné kyseliny

Kvalitní tuky, hlavně omega3 mastné kyseliny, jsou velmi důležité. Mají protizánětlivé a antidepresivní účinky.

Dnes ve stravě přijímáme hodně omega6 mastných kyselin, které v nadbytku podporují tvorbu zánětů. Za zdravý poměr omega6:omega3 se považuje 3:1 až 1:1. Běžný člověk mívá poměr až 15:1.

Proto je potřeba omezovat omega6 - hlavně slunečnicový, kukuřičný a sójový olej a průmyslově zpracované potraviny, které většinou obsahují tyto oleje.
A také je potřebné ve zvýšené míře doplňovat omega3.

Najdeš je třeba v sardinkách a dalších mořských rybách, ve lněném a konopném oleji, v chia, konopných a lněných semínkách, ve vlašských ořeších. Také v mléce a másle zvířat krmených trávou. I ve vejcích slepic z volného chovu.

Živočišné zdroje omega3 jsou téměř nenahraditelné a dnes vnímány jako nejprospěšnější. U rybích olejů a krilových olejů je však zapotřebí současně zvýšit příjem antioxidantů ve stravě. Tyto oleje totiž snadno a rychle oxidují, což nechceme. Antioxidanty oxidaci zabraňují a zvyšují účinnost a bezpečnost rybích a krilových olejů a samozřejmě samy o sobě prospívají.

Můžeš si koupit olej z tresčích jater, který je zároveň vydatným zdrojem vitamínu D nebo olej lososový či další druhy rybího oleje. Také krilový olej je velmi zdravý a obsahuje navíc červené barvivo astaxantin s antioxidačními účinky.

Vhodné jako antioxidanty jsou nejrůznější zdroje polyfenolů. Olivový olej, barevné bobule - červené hroznové víno, borůvky, brusinky, černý rybíz, maliny, aronie. Další ovoce jako třeba švestky, grapefruit. Kvalitní kakaové boby, kakao, čokoláda. Kurkuma. Brokolice.

Pokud tě zajímá, jak na tom jsi, můžeš si nechat udělat test z kapky krve (vím, že je k zakoupení test Zinzino Balance test). 

Vitamín D - doplňky stravy a slunění v teplé polovině roku

V období od října do dubna naše kůže nevytváří žádný vitamín D, a proto má většina populace jeho hladiny snížené. Doporučuji v chladných částech roku doplňovat právě hlavně vitamín D3, ideálně v kombinaci s vitamínem K2. Vitamín D silně podporuje imunitu, kostní a svalový  metabolismus i zdraví zubů. Podle nových zpráv se ukazuje jeho ochranný efekt právě i u Covidu.

V teplých částech roku doporučuji chodit na slunce bez opalovacích krémů, aby sis mohl vytvořit dostatek vitamínu D. Dokonce se doporučuje polední slunce a pobýt na něm do mírného zčervenání kůže. Je to dosti v protikladu k doporučením ohledně prevence zhoubných nádorů kůže, která jsme poslední roky slýchali. Doporučení, která vytvářela panický strach ze slunce a vytvořila vlnu nadměrného používání ochranných krémů, která se ve výsledku stala jednou z příčin nedostatek vitamínu D u většiny naší populace. 

Zdravá střední cesta se i tady vyplácí. A možná tě překvapí, že po takovémto pobytu na slunci by ses neměl mýt mýdlem ani sprchovým gelem a neměl bys na kůži používat kartáček, protože takto se nově vytvořený vitamin D z povrchových částí kůže nestačí dostat do tvého těla. Takže ani přehnaná a úzkostná hygiena není tou ideální cestou.

Vitamíny B

Vitamíny skupiny B - jejich spotřeba stoupá při stresu, a proto je v dnešní době velmi vhodné je doplňovat. Najdeš je větším množství třeba v kvasnicích a celozrnných obilninách. Jako jeden z nejlepších a dostupných zdrojů vitamínů skupiny B vnímám sušené lahůdkové droždí, které má výhodu, že nenadýmá. Ideální je jíst ho jen tak nebo třeba v pomazánkách, které obohatí a zároveň dochutí. Pokud ho budeš jíst jen tak, je potřeba počítat s tím, že se lepí na zuby.

Vitamín C

O vitamínu C jistě víš, že je pro dostatečnou imunitu důležitý. Spíše doporučuji zaměřit se na přirozené zdroje v podobě kvašené zeleniny a čerstvé zeleniny a ovoce. Může být užitečné tento vitamín doplňovat i ve formě potravinových doplňků, ideálně extraktů či přímo prášků nebo tablet ze sušeného ovoce a zeleniny. Ale neublíží ti ani kyselina askorbová, která je obsažena v "umělých" vitamínech, i když přírodní přirozený vitamín C je lepší. 

Více ke stravě, co vše do ní zařadit a mnoho k potravinovým doplňkům, včetně těch, které sama používám a doporučuji najdeš v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy.

Tekutiny

Z tekutin preferuj čistou vodu nebo čerstvé šťávy z ovoce či zeleniny, v zimě vodu ohřátou nebo ve formě nejrůznějších čajů.  V čajích můžeš využívat i síly bylinek.

Vodu si můžeš i energeticky ošetřit, a tak posílit její blahodárný účinek. Můžeš si třeba nakreslit obrázek s nějakým záměrem, na který postavíš nádobu s vodou a necháš ji nějakou dobu "nabíjet". Můžeš si záměr vtělit i do nápisu, kupříkladu si napíšeš na papír: Jsem silný a zdravý, můj imunitní systém sílí každým dnem. Na papír s nápisem můžeš na chvíli postavit nádobu s vodou. Už jen to, že budeš tento záměr tvořit a psát, tě pozitivně programuje. A "nabitá" voda to ještě posílí. Nebo stačí tuto formulku i jen v duchu pronést, třeba když budeš v ruce držet sklenici s vodou.

Sauna

Úžasná možnost, jak relaxovat, ozdravovat se a posilovat imunitní systém je sauna. I když v dnešní době plné omezení se může saunovat víceméně jen ten, kdo má k tomu dostatek prostoru a zainvestoval do svého zdraví a má saunu domácí. Pokud jsi zdravý, můžeš se saunovat vcelku bez omezení. Pokud trpíš nějakou chronickou chorobou, je vhodné zvážit pro a proti a poradit se s lékařem, protože pro tebe nemusí být sauna vhodná. Také není dobré saunovat se při menstruaci, nachlazení nebo viroze či jiné infekci.

Slaná teplá koupel

I teplá koupel tě může krásně ozdravit, když si do ní přidáš himálajskou nebo mořskou sůl. Stačí pár hrstí a máš doma de facto mořskou koupel. Takováto koupel tě i krásně zakotví. A pokud máš rád vůně, můžeš si do soli ještě před tím, než ji nasypeš do vody, nakapat pár kapek nějakého éterického oleje. Ovšem pozor, ne každý éterický olej je do koupele vhodný.

Krystaly

Můžeš se obklopovat i vysokovibračními krystaly. V souvislosti s Covidem doporučuji ty, které ošetřují oblast srdeční čakry. Jsou to krystaly růžové jako růženín, kunzit, růžový turmalín atd. a krystaly zelené jako zelený fluorit, avanturín, mechový achát, olivín apod. Ideální je, když se budeš řídit svou intuicí a vybereš si krystal, který tě osloví.

Co si vybrat

Jak vidíš, možností, jak můžeš posilovat svou imunitu, je mnoho. Vyber si to, co s tebou právě ladí nebo tě oslovuje či ti dává smysl. Můžeš se otevřít novým možnostem, třeba budeš mít chuť něco z toho, co sis tu přečetl vyzkoušet a prozkoumat. Věz, že zdravá imunita je výsledek harmonie těla i ducha, takže nezanedbávej ani jedno ani druhé. 

Závěrem

Covid je virus, který nás silně prověřuje v mnoha oblastech. Můžeme ho brát jako takový katalyzátor a urychlovač změn, které jsou velmi zapotřebí. Jak celospolečensky, tak i individuálně.

Někdy ulehnout do postele s virovým onemocněním může být velmi plodný a užitečný čas. Čas, kdy tvým jediným úkolem je ležet, odpočívat a nechat tělo pracovat. Čas, kdy tě virus donutí na chvíli přestat pracovat a který můžeš věnovat sám sobě. Využít ho k tomu, abys zesílil nejen fyzicky, ale i duševně a duchovně.

Konkrétní výrobky

Pokud uvítáš navigaci v oblasti konkrétních značek, se kterými mám dobrou zkušenost, je tento odstavec pro tebe.

Jemné vonné tyčinky - značka Shoyeido.

Éterické oleje - doporučuji značku Bewit. je to ryze česká firma a pokud se zaregistruješ ZDE, získáš přístup k akčním nabídkám a nižším cenám. Registrace je bezplatná a nevyžaduje žádné nákupy.

Lněný a konopný olej - značka Rapunzel.


Omega3 - Zinzino BalanceOil (obsahuje navíc vit. D a antioxidační polyfenoly z olivového oleje),

                 - Krilový olej Dr. Mercola.

                 - Olej z tresčích jater (obsahuje navíc vit. D) - značka Rosita. 


Vitamín D3+K2 - značka Carino Healthcare nebo WoldoHealth.

Lahůdkové droždí s luxusní chutí - značka Vitalvibe, můžeš koupit přímo TADY.

Prebiotický a zároveň probiotický sirup Harmonelo Probio. Obsahuje naštěpenou čekankovou vlákninu a tyndalizovaná probiotika (šetrně usmrcená), která jsou bezpečná i pro onkologicky nemocné. Můžeš se zaregistrovat do Harmonela bez jakéhokoliv závazku nebo vyžadovaného odběru a koupit si jakýkoliv sirup tady na Harmonelo za výhodnější cenu.


Pokud hledáš výjimečné krystaly, můžeš mrknout třeba na www.gaiacrystal.cz.


K tématu

Články:

Pravá podstata toho, co se děje kolem Covid-superčlánek - hlubší souvislosti, mechanismus vzniku vážnějších zdravotních komplikací, desinformace, vládní opatření a očkování

Odborné stanovisko ukazující nebezpečnost vakcín proti viru - výstup odvážných lékařů a vědců

Trochu jiný pohled na očkování proti Covidu - téma očkování hlouběji

Absurdity očkování proti Covidu - o očkování ještě jinak a kdo je Covidem více ohrožen

Kardinální protimluvy očkovací propagandy 

Proč je infekce strachem horší než infekce Covidem.- o funkci strachu a jeho šíření

Jak v Covidové době léčíš, i když nic neděláš - o tom, jak energeticky a informačně léčíš

Téma Covid - proč s námi vláda cvičí - co se tu děje a jak můžeš situaci zlepšit i ty

Proč je plošné testování dětí i dospělých nesmyslné a škodlivé - jak se postavit k nařízenému testování

Proč psi žerou výkaly a o střevním mikrobiomu - o střevním mikrobiomu a obohacujícím setkávání se zvířaty


Videa, jsou řazena od nejstaršího:

O viru, očkování, opatřeních a cestě ke zlepšení je tu Video O současném dění kolem viru, očkování a pravděpodobném vývoji situace.

O roli medicíny v souvislosti s virem, o očkování a opatřeních je tu Video O zpronevěře současné medicíny v souvislosti s virem.

K tématu kontroly a omezování svobody v souvislosti s virem je pro tebe Video Proč sílí kontrola kolem viru.

Osvětlím ti, kdo se viru může bát a jak je to vlastně se vznikem infekce Video Jak je to s rizikem infekce a těžkými průběhy nákazy

Video Jak graduje situace kolem viru a očkování - aktualizované informace a proč je potřeba varovat očkované před dalšími dávkami očkování

Video Skrytá cenzura na YouTube

Video Proč je důležité šířit informace a výzva všem probuzeným - proč budhovský přístup nestačí

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.