Jak přírodně a přirozeně léčit infekci Covi-dem 

 18 února, 2022

Ariel Rea

Víš, že máš nepřeberně možností, jak podpořit svůj organismus nejen při infekci Covidem, ale při jakékoliv jiné infekci? V tomto článku najdeš mnoho důležitých informací a inspirace pro to, aby sis dobře poradil s jakoukoli infekcí.

projekt Medicína v souladu

Proč přírodní a přirozená léčba

Čím hlouběji pronikám do podstaty člověka a jeho stonání, tím více vidím, že přírodní a přirozené cesty jsou jednoznačně nejléčivější, a přitom mají minimum rizik. V případě obzvláště těžkého průběhu nemoci může být pomoc léků a lékařů vhodná či dokonce nezbytná, ale přírodní a přirozené prostředky mohou být použity a využity vždy. Z toho je potřeba vycházet.

projekt Medicína v souladu

Medicína a její odtržení od života

Medicína v současnosti přírodní a přirozené cesty podhodnocuje, opomíjí či dokonce odmítá. Vnímám, že je potřeba, aby medicína přírodní a přirozenou léčbu docenila a integrovala do svého vědění, protože jen tak může více a lépe pomáhat a méně škodit.

Přírodní a přirozená léčba vždy podporuje a posiluje sebeléčivé schopnosti lidského organismu. A ve skutečnosti těchto sebeléčivých schopností využívá i medicína sama, i když mnohdy si toho není moc vědoma.

Uzdravuje se totiž vždy jen člověk sám. Někdy díky zásahům lékařů, někdy (možná dokonce častěji) lékařským zásahům navzdory.

projekt Medicína v souladu

Co tu najdeš

V tomto článku najdeš inspiraci, jakým způsobem podpořit člověka, který onemocní Covidem. Tato podpůrná péče a léčba se však dá použít i u klasické chřipky či dalších virových a v podstatě i bakteriálních infekčních onemocnění.

Nenajdeš tu rozhodně úplný výčet možností, protože ty jsou ve své podstatě nekonečné. Ukážu ti v tomto článku to, co sama znám, používám nebo čemu důvěřuji. Ty sám si můžeš vybrat, co s tebou ladí, co ti dává smysl, co je pro tebe dostupné a schůdné.

projekt Medicína v souladu

Níže najdeš přehlednou tabulku, abys viděl, co všechno tu najdeš a mohl se případně prokliknout tam, kam potřebuješ.

projekt Medicína v souladu

A) Životospráva

Tím nejdůležitějším je při nemoci náležitě upravit životosprávu. Zacházej se sebou tak, abys podpořil svůj organismus v jeho přirozených schopnostech, vnímal a naplňoval své přirozené potřeby a zbytečně sebeléčení nepřekážel.

projekt Medicína v souladu

1. Fyzický klid

Fyzický klid je stěžejní. Tělo potřebuje mnoho fyzických i energetických sil na boj s infekcí.

Ty sám můžeš cítit při nemoci zvýšenou únavu, nechuť do práce, touhu po odpočinku a nicnedělání. Ale může se stát, že se svým fyzickým tělem nejsi v dostatečném kontaktu, a tak tyto projevy nemusejí být výrazné. Takže i když se cítíš celkem dobře, je potřeba co nejvíce fyzicky odpočívat.

Ideálně ležet, uvolnit tělo a nechat ho pracovat. Tvoje tělo ví, co má dělat, a pokud mu nepřekážíš, umí to dělat dokonale.

Můžeš ležet v posteli nebo na gauči. Když je ti lépe, můžeš odpočívat třeba v křesle.

Vnímej citlivě signály, které vysílá tvé tělo a reaguj na ně. Nepřepínej své síly, i když to může znamenat, že skoro nic neděláš. Uprav si svůj život tak, abys mohl skutečně fyzicky vydechnout a dopřát si hodně odpočinku. Rozhodně se to vyplatí, můžeš tím předejít prodlouženému či těžšímu průběhu nemoci.

projekt Medicína v souladu

2. Dostatek spánku

Spánek je čas, kdy tvé tělo nabírá síly, detoxikuje se, regeneruje a léčí. Také se ve čase spánku zakotvuješ do svého těla a slaďuješ se s vibracemi planety Země, což jsou zásadní a velmi důležité energetické děje.

Proto dostatek spánku je při nemoci stěžejní. Dopřej si dlouhý noční spánek i menší spánky během dne, kdykoliv cítíš, že se ti chce spát. Ve chvílích spánku má tvoje tělo maximum možností se uzdravovat.

projekt Medicína v souladu

3.Psychický klid a práce s pozorností

Neméně důležité je vytvořit si podmínky k tomu, abys měl možnost uvolnit nejen své tělo, ale i svou psychiku. Tak, abys nemusel řešit žádné obtížné nebo vyčerpávající záležitosti. Tak, abys měl možnost psychicky vydechnout a vnímat sám sebe. Aby se tvé vědomí, tvá bdělá pozornost mohla co nejvíce soustředit do tvého těla, do tvého nitra a do přítomnosti.

Ve skutečnosti síla tvého vědomí je tím, co řídí všechny procesy ve tvém těle. Čím více tvého vědomí je ve tvém těle ukotveno a soustředěno, tím vše funguje hladčeji, spolehlivěji a lépe.

Proto průběh nemoci můžeš celkem zásadně ovlivnit tím, jak pracuješ se svou psychikou a kam směřuješ svou bdělou pozornost.

Směřuj svou bdělou pozornost k sobě, do svého těla, do svého nitra, do toho, co právě je.
projekt Medicína v souladu

a) Obrazovky, displeje a knížky

Je fajn neutíkat k počítači, tabletu, mobilu, televizi nebo knížce. Koukání do obrazovek, displejů a knížek rozhodně není zakázáno, ale není ani doporučeno. To znamená, že si pracuj sám se sebou tak, abys měl maximum prostoru vnímat sám sebe.

Je lépe prožívat sebe sama a svůj osobní příběh než se nořit do příběhů jiných lidí v televizi nebo knížce. Je fajn sledovat sám sebe a svůj život namísto sledování životů jiných lidí. V době rozmachu internetu a sociálních sítí je toto obzvláště naléhavé a potřebné.

projekt Medicína v souladu

b) Vynořování, aktivace nebo zesílení témat

Prožívat sebe sama může být někdy náročný úkol, protože ve chvílích klidu se mohou na povrch vynořovat záležitosti, které jsi už dlouho odkládal nebo jimž ses dlouho vyhýbal. Třeba proto, že jsou nepříjemné a nechce se ti je řešit.

Nemoc sama může dokonce tento proces aktivace a vynořování témat ještě zesílit.

Ale nemusejí to být nutně témata, od kterých utíkáš. Často to mohou být naopak témata, která aktuálně řešíš. Mně se často při nemoci témata, jimiž se ve svém životě právě zabývám, ještě zesílí a vyžadují si více mé pozornosti.

Ber proto svou nemoc jako příležitost popracovat si na svých vnitřních záležitostech tak, abys z nemoci vyšel posílen nejen fyzicky, ale i duševně.

projekt Medicína v souladu

c) Nepříjemné napětí při ukotvování vědomí

Můžeš cítit i napětí z toho, že nemáš své obvyklé činnosti, které zaměstnávají tvou pozornost.

Ve chvílích klidu se tvé vědomí, které jindy krouží kolem nejrůznějších záležitostí, vrací do těla. Může se to projevovat nejrůznějšími energetickými, psychickými i fyzickými stavy, které nemusejí být příjemné. Je fajn od toho neutíkat a nechat to sebou proběhnout. V těchto chvílích se tvůj energetický systém a celá tvá bytost srovnává se změnou a tvé vědomí se zakotvuje do těla.

projekt Medicína v souladu

d) Vnitřní sabotéři

Mohou se aktivovat tví vnitřní sabotéři, kteří ti budou našeptávat, že nutně potřebuješ vědět, jak se má ten a ten nebo ta a ta. Nebo že potřebuješ nutně přečíst nějaký článek nebo shlédnout video. Pokud se to týká tvého tématu, které řešíš, může to být vhodné. Většinou jsou to ale útěky od sebe sama.

projekt Medicína v souladu

4. Práce se strachy

V případě tak masivně démonizované (ale ne démonické) infekce může být aktuální pracovat se svými strachy. Mohou se vynořovat jakoby odnikud a mohou tě i zcela zaplavit. Strach je jedním z velmi nepříjemných prožitků a proto málokdo strachu vědomě a dobrovolně čelí. 

Vyplatí se strachy neodhánět, ale ani se v nich neutápět.

Ideálně prožít (nepříjemné myšlenky v hlavě, úzkost, bušení srdce, zrychlený dech, stažení žaludku, zrychlení práce střev, studený pot, pocit ohrožení a apod.) a propustit.

To znamená uvědomovat si, že tím, že strachu dáš prostor, aby tebou hýbal, tím tě tento strach zároveň opouští. S tímto vědomím se ti může dařit se ve chvílích, kdy strach odezní, nořit do důvěry a klidu. To jsou chvíle, kdy se uvolňuješ, regeneruješ, čerpáš síly, zakotvuješ se. Pak jsi o něco silnější a dalšímu strachu můžeš čelit snadněji nebo alespoň s tou zkušeností, že tebou projde a tím tě opustí.

Pokud máš pocit, že své strachy nezvládáš, je ideální vyhledat přítomnost nebo pomoc někoho blízkého. Někoho, kdo tě uklidní a podpoří. Ideálně v rámci fyzické blízkosti. Pokud to není možné, může být velmi nápomocné si alespoň s takovým člověkem promluvit. Třeba po telefonu. Jeho hlas tě uklidní a dá ti pocítit, že nejsi v těžkých chvílích sám.

projekt Medicína v souladu

5. Lidská blízkost

Lidská blízkost (fyzická, emoční a energetická) je jednou z nejléčivějších věcí.

Můžeš si všimnout, že jsou tu veškeré snahy o to, tuto blízkost z našich životů vymýtit. Nemusíš tomu ale jít naproti, můžeš nacházet cesty, jak si tento blahodárný lidský kontakt dopřát i v čase nemoci.

Ideální je pro to člověk, ke kterému máš ty sám blízko. Nemyslím nutně geograficky, ale hlavně lidsky, emočně. Setkání nebo rozhovor s takovým člověkem dokáže pomoci až neuvěřitelně.

projekt Medicína v souladu

Jak je to v nemocnici a proč je to potřeba změnit

Jak se asi cítí nemocní lidé, kteří leží osamělí na nemocničních lůžkách, jimž byl odepřen i ten minimální kontakt s jejich blízkými v podobě návštěv?

Jak se cítí nemocní lidé, kteří leží v prostředí plném nepřátelských, rušivých a zneklidňujících vlivů a energií?

Tito lidé mohou mít mnohem těžší průběh nemoci jen z podstaty toho, jak na ně působí nemocniční prostředí a personál. Nikomu neprospěje, když ho ošetřuje někdo ve skafandru, protože tím se jeho onemocnění jeví být ještě mnohem nebezpečnějším než ve skutečnosti je.

Takového člověka pak zaplavují silné strachy, kterým je pak snadné podlehnout. Masivní přetrvávající strach, úzkost a stres oslabují ducha i tělo nemocného a mohou být tím, co ho zásadně oslabí. Je prokázáno, že stres oslabuje imunitní systém. A toto v čase nemoci nikdo nepotřebuje.

Je zapotřebí, aby se nepřátelské nemocniční prostředí začalo proměňovat. Aby se stávalo místem, kde se bude lidem lépe stonat. Aby se stávalo místem, které bude nemocné podporovat v procesu uzdravování.

projekt Medicína v souladu

6.Hygiena

a) Desinfekce

Doporučuji nepřehánět to s hygienou v podobě desinfekce.

Desinfekční látky se vstřebávají kůží (při použití na ruce, při dotyku s povrchy) i dýchacími cestami - vypařování po desinfekci povrchů apod. Desinfekce obsahují nejrůznější chemické látky, často i alkohol a zatěžují játra a mohou být při opakované expozici i jiným způsobem toxické.

Desinfekční látky narušují přirozený kožní mikrobiom, a i proto je potřeba s nimi šetřit a používat je jen v nutných případech.

projekt Medicína v souladu

b) Mytí

Pokud tě bolí svaly a klouby či máš přecitlivělou kůži, může být fajn vynechat sprchu či koupel a jen se lehce omýt na nejnutnějších místech.

projekt Medicína v souladu

c) Další činnosti

Doporučuji často měnit noční košili či pyžamo, zvláště pokud se v noci potíš, případně i převléct celé lůžko, pokud je pocení hodně silné.

Pokud chceš omezit virovou zátěž pro své blízké, je fajn si častěji mýt ruce, uklízet kapesníky, často větrat, případně pobývat v jiné místnosti (pokud se někdo z tvých blízkých cítí ohrožen nebo je vyloženě rizikový - např. těžce chronicky nemocný).

projekt Medicína v souladu

7.Větrání a zvlhčování vzduchu

a) Větrání

Vhodné a doporučeníhodné je větrání.

Pokud je zrovna topná sezóna - pak ideálně párkrát za den nárazově vyvětrat. Ale pozor na průvan a prochladnutí.

V teplém období roku je ideální na delší čas či celý den otevřené či pootevřené okno.

Čistý venkovní vzduch je velmi blahodárný, aktivuje energii, přináší více kyslíku, odvětrává vydýchaný oxid uhličitý, odnáší vydýchané viry i toxické látky, které se ve vzduchu mohou vyskytovat (zvláště v domácnostech, kde se používá mnoho chemických látek v čistících prostředcích, kosmetice, chemické látky se uvolňují i z koberců, nábytku apod.)

projekt Medicína v souladu

b) Zvlhčování

Dnes je prostředí v interiérech často sušší než by bylo optimální, a proto je pro velkou část domácností vhodné cíleně zvlhčovat vzduch. Při nemoci jsou sliznice obzvláště citlivé na nejrůznější vlivy a dostatečná vlhkost vzduchu v místnosti zlepšuje jejich kondici a schopnost se vypořádat s infekcí. 

Mám zkušenost, že pořádné zvlhčení vzduchu během pár hodin zázračně zmírnilo silně bolestivý kašel.

Zvlhčovat možno:

- namočenými utěrkami nebo ručníky, které dáš na radiátor nebo ke zdroji tepla (např. ke kamnům),

- prádlem, které sušíš v místnosti,

- vodou, kterou necháš vařit v otevřeném hrnci,

- aromadifuzérem nebo zvlhčovačem vzduchu,

- nádobami s vodou, které položíš nebo připevníš na radiátor apod.

projekt Medicína v souladu

c) Inhalace

Inhalace je výborný způsob, jak zvlhčit sliznice, prohřát dutiny a podpořit sebeléčení.

Můžeš použít osolenou vodu (doporučuji mořskou nebo himálajskou sůl), Vincentku nebo bylinné odvary či zápary nebo vodu, do které kápneš pár kapek vybraného éterického oleje. Právě bylinkami a éterickými oleji můžeš léčivý efekt ještě výrazně posílit.

Můžeš použít např. heřmánek, šalvěj, tymián, mateřídoušku, sléz, černý bez, mátu, borovici...

Do hrnce nebo většího hrnku dáš vodu se solí, Vincentkou, éterickým olejem nebo odvarem či záparem z bylinek. Nad hrnec nebo hrnek se obličejem nahneš tak, abys cítil teplou páru, ale aby to nepálilo. Přes hlavu si přehodíš ručník, aby ti teplá pára moc rychle neunikala pryč. Zavřeš si oči a klidně zvolna zhluboka dýcháš.  Takto setrváš alespoň pár minut nebo tak dlouho, jak ti bude příjemné.

Kdy neinhalovat - při velké horečce, silných bolestech hlavy.

projekt Medicína v souladu

8.Teplo a chlad

Důležité je přebývat v teple - snadněji se uvolníš, tvé tělo má méně páce s termoregulací a ušetřené síly může využít na sebeléčení.

Výjimkou je vysoká horečka - pokud nemáš studené ruce, tak pokud nechceš používat léky na snížení teploty, pak můžeš účinně snižovat horečku krátkou vlažnou nebo mírně studenou sprchou či koupelí. Po sprše nebo koupeli ale zase zpátky do tepla.

Ne příliš vysokou a dobře snášenou horečku je vhodné nechat proběhnout bez srážení teploty, protože horečka je jeden z mechanismů, kterým se tvé tělo brání infekci.

projekt Medicína v souladu

B) Strava

Doporučeníhodná je lehká a hodnotná strava, protože těžká jídla tělo příliš zatěžují a berou mu síly, které jinak může vynaložit na boj s infekcí.

Ideální je ovoce, zelenina, klíčky, kvašené potraviny, teplé polévky - masokostní vývary nebo zeleninové polévky, smoothie, rizota, těstoviny apod. V těchto zdrojích najdeš potřebné vitamíny, minerály, antioxidanty, enzymy, ...

Doporučuji omezit těžká jídla - smažené nebo grilované jídlo, červené maso, uzeniny...

Řiď se svými pocity a chutěmi, pokud jsi v dobrém spojení se sebou sama, spolehlivě tě povedou.

Skvělé protiiinfekční potraviny jsou syrová cibule, česnek, zázvor, chilli...

Tématu stravy podporující imunitu se podrobněji věnuji v článku Jak se chránit před Covid.

projekt Medicína v souladu

C) Nápoje

a) Kolik pít

Doporučuji dostatek tekutin, ale zase se nepřepíjet.

Dnes se paušálně doporučují 2-3 litry denně, což nemusí být pro každého vhodné. Mně osobně prospívá spíše menší množství tekutin, takže se nenech spoutávat dogmaty a vnímej své potřeby. Žízeň je ideální signál k tomu, se napít.

Řídit se pocitem žízně nemusí dobře fungovat u lidí, kteří mají narušený kontakt se svým tělem, protože oni žízeň cítit nemusejí. Proto je potřeba rozlišovat a hledat pro každého tu nejlepší cestu.

Rozhodně je potřeba navýšit příjem tekutin u horečky, pocení, průjmu apod.

projekt Medicína v souladu

b) Co pít

Nejlepší je čistá voda, ideálně kohoutková filtrovaná (já používám už 16 let uhlíkový filtr s výměnnými patronami a jsem s ním maximálně spokojená) nebo voda ze studánky.

Vodu je možno energetizovat myšlenkou, obrázkem, krystalem, dotykem s půdou, skálou, slunečním nebo měsíčním svitem.

Skvělé jsou i čerstvě odšťavněné  šťávy z ovoce a zeleniny, ideálně domácí nebo bio - mrkev, jablko, pomeranč, červená řepa... V zimním období se do nich nenuť, pokud na ně nemáš chuť.

Přínosné jsou i koupené šetrně pasteurizované přímo lisované šťávy - např. aronie (doporučuji značku AroniaOriginal), rakytník (např. značka Sanct Bernhard), které jsou plné antioxidantů a dalších cenných látek.

Skvěle ti mohou posloužit i kvalitní fermentované nápoje - Wugi vodní kefír, tibi krystaly, kombucha. 

projekt Medicína v souladu

Můžeš vyžít i sílu bylinek v podobě čajů.

Čaje si většinou připravujeme jako zápar (přelijeme bylinky horkou vodou a necháme louhovat), u kořenů nebo čaje lapacho je vhodnější odvar (bylinky vaříme nějakou dobu ve vodě a necháme odstát).

Zmínit bych chtěla tyto bylinky:

heřmánek, lípa, černý bez, lapacho, šípek, mateřídouška, máta, meduňka, tymián...

Působí protizánětlivě, některé navíc podporují pocení, imunitu, odkašlávání hlenů, zklidňují... K jednotlivým bylinkám si najdi podrobnější informace.

Můžeš si koupit i různé směsi na nachlazení, při kašli, na podporu imunity.

Já sama jsem po prodělání Covidu měla velkou chuť na čaj lapacho, který jsem si nějaký čas dopřávala.

projekt Medicína v souladu

D) Doplňky stravy

Podrobně se tomuto tématu věnuji v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy, kde můžeš načerpat obrovské množství informací, souvislostí a inspirace včetně tipů na konkrétní doplňky, které sama používám.

Proto zde najdeš jen heslovitý přehled, abys věděl, co použít a podrobnosti si můžeš nastudovat ve zmíněném článku. Je v něm dispozici tabulka kapitol (následuje po delším úvodu), kde si můžeš snadno skočit na daný typ doplňku, který tě zajímá.

projekt Medicína v souladu

1.Vitamíny

vitamín C:

Důležitý pro správnou funkci imunitního systému, při nemoci je zvýšená potřeba, doporučuji krátkodobě navýšit dávky na dvoj až trojnásobek denní doporučené dávky.

DuoLife Vita C- tekutý vitamín C - směs šťávy a extraktu z šípku, aceroly a camu camu. K nákupu je výhodné se zaregistrovat, po prvním nákupu v určité výši máš doplňky za klubovou cenu, která je příjemně nižší než ta základní. Nejsou přitom vynucovány žádné nákupy. Ale můžeš nakoupit i bez registrace. Doplněk DuoLife Vita C a jeho složení si můžeš prohlédnout zde. Ráda ti poskytnu více informací a pomohu s registrací, když mi napíšeš na ariel@arielrea.cz. Zaregistrovat se můžeš i sám na této stránce. 
Camu camu Vitalvibe - raw prášek z ovoce s vysokým obsahem vitamínu C, můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe.
Acerola Natu - raw prášek z ovoce s vysokým obsahem vitamínu C, můžeš koupit přímo zde na Wugi.
projekt Medicína v souladu

vitamín D:

Nezbytný pro správnou funkci imunitního systému a řadu dalších dějů v organismu - např. metabolismus kostí, zubů a svalů.

Užívání vitamínu D posiluje imunitu, zvláště v chladné polovině roku ho máme téměř všichni nedostatek. Při infekci doporučuji krátkodobě navýšit dávky na dvojnásobek doporučené denní dávky.

Vitamín D3 + K2 Carino Healthcare (koupíš zde na Puravia) nebo WoldoHealth (koupíš zde na Puravia)
projekt Medicína v souladu

vitamíny skupiny B:

Mají komplexní účinky, je zvýšená spotřeba při stresu, každá infekce je stres, a proto je vhodné je při infekci cíleně doplňovat.

Pangamin přírodní B-komplex - Speciálně fermentované, usušené a do tablet lisované pivovarské kvasnice, koupit můžeš v lékárně nebo na www.pangamin.cz.
Lahůdkové droždí Vitalvibe - Lahůdkové droždí s luxusní chutí obohacené o vitamín B12. Nejlépe přidávat do pomazánek a k ochucení jídel, já ho ráda jím i jen tak na lžičku. Koupit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Vitamin Mineral Rush Sunwarrior - Multivitamín a koloidní multiminerál s vysokým obsahem vitamínů skupiny B. Můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe.

Více k tématu vitamínů, jejich přirozených zdrojů i doplňků stravy najdeš v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy.

projekt Medicína v souladu

2.Minerály

Dnešní běžná strava je chudá na minerály, protože pochází z rostlin, které vyrostly na vyčerpaných půdách hnojených umělými hnojivy, která obsahují jen pár makroprvků. I živočišné produkty jsou minerálově chudší, protože zvířata nedostávají plnohodnotnou stravu.

Zvláště při infekci je velmi blahodárné, pokud navýšíme přísun minerálů, protože bez nich naše tělo nedokáže dobře fungovat.

projekt Medicína v souladu

Pro vypořádávání se s infekcí jsou obzvláště důležité:

zinek - posiluje imunitní systém, důležitý i pro dobrou funkci reprodukčních orgánů

selen - posiluje imunitní systém, důležitý i pro správnou funkci štítné žlázy

Liquid Zincum Selenium - sama používám, zinek spolu se selenem v podobě koncentrovaných kapek, obsahuje navíc více než 70 minerálů - z vody z Velkého solného jezera, vhodné míchat kapky do nápojů výraznější chuti, aby se skryla ne úplně příjemná pachuť, můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe

hořčík - při stresu se zvýšeně vylučuje z organismu, má protikřečové a uvolňující účinky, uvolňuje i psychiku

Performance Magnesium - sama používám, v podobě kapslí, dobře vstřebatelný a biologicky dostupný bisglycinát hořečnatý, koupit můžeš zde na Puravia

železo - je důležité pro boj s infekcí, ale je potřeba doplňovat jen v případě nedostatku a s mírou, protože nadbytek železa působí naopak prozánětlivě a toxicky

Doporučován je např. Floradix, obsahující výtažky z rostlin, osobní zkušenosti s ním ale nemám, z mých zkušeností transfuzního lékaře je výborná chlorella (doporučuji Chlorella Green Ways) - krásně fungovala u dárců krve s nedostatkem železa

Více k tématu minerálů, jejich přirozených zdrojů i doplňků stravy najdeš v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy.

projekt Medicína v souladu

3.Omega3 nenasycené mastné kyseliny

Jsou nesmírně důležité a v dnešní době jich máme téměř všichni nedostatek. Mají mnoho důležitých funkcí, zmíním 3 nejdůležitější: 

1. zlepšují funkci a propustnost buněčných membrán všech buněk těla - tedy zlepšují membránový transport metabolitů ven z buněk a živin dovnitř buněk 

2. jsou silně protizánětlivé

3. zlepšují funkci imunitního systému

Doporučuji při infekci užívat dvojnásobek denní dávky.

projekt Medicína v souladu
Zinzino BalanceOil - sama používám a doporučuji. Je vyroben z malých mořských rybek, jsou z něj navíc odstraněny těžké kovy a je ještě obohacen o olivový olej získaný ze speciální odrůdy oliv obsahující vysoký podíl polyfenolů, které působí jako antioxidanty. Výhodou je jemná chuť, která se rozhodně nedá srovnat s rybinou běžného rybího oleje. Obsahuje zároveň i vitamín D3. Můžeš koupit v rámci osobního setkání s bezplatným poradenstvím (pokud jsi z Liberce a okolí, můžu ti dát kontakt na takového člověka), ale můžeš koupit i na různých e-shopech. 
Krilový olej Dr. Mercola - sama používám jako doplněk k Zinzinu. Přirozeně obsahuje astaxantin, červené barvivo se silnými antioxidačními účinky. Dále přirozeně obsahuje fosfolipidy, které významně zlepšují průchod omega3 do buněk. Získává se z mořských korýšů s vysokou reprodukční schopností a nejsou tak decimovány rybí populace. Můžeš koupit na různých e-shopech.
Omega3 Sunwarrior. Omega3 získané z mořských řas - vhodné pro vegany. Výhodou omega3 z mořských řas je i přirozený obsah fosfolipidů, které zlepšují dostupnost omega3 buňkám. Dále obsahuje chlorofyl, který působí jako antioxidant a je zdrojem i dalších cenných látek. Koupit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Olej z tresčích jater Rosita Cod Liver Oil. V minulosti jsem užívala a mohu doporučit jako variantu. Výhodou je přirozený obsah nejen omega3, ale i vitamínů A a D3. Nevýhodou silná chuť rybiny. Koupit můžeš přímo zde na Puravia.

Více k tématu omega3 nenasycených mastných kyselin, jejich přirozených zdrojů i doplňků stravy najdeš v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy.

projekt Medicína v souladu

4.Prebiotika a probiotika

Až 70% imunity sídlí ve střevě. Dnešní doba je přitom charakteristická genocidou střevního mikrobiomu, který imunitu z velké části tvoří. Proto dnes více než kdy jindy potřebujeme střevní mikrobiom cíleně podporovat a v průběhu infekce to platí dvojnásob.

Užívání prebiotik a probiotik harmonizuje střevo a skrze to mimo jiné zlepšuje imunitu.

Prebiotika jsou různé druhy ve vodě rozpustné vlákniny, kterou nedokážeme vstřebat. Slouží jako potrava pro střevní mikrobiom. 

Probiotika jsou živé nebo speciálně šetrně usmrcené mikroorganismy, které podporují rovnováhu a zdraví střevního mikrobiomu.

Sama je dlouhodobě užívám a při infekci doporučuji navýšit dávky.

projekt Medicína v souladu
Prášek z baobabu Vitalvibe - jemný prášek s příjemnou sladce kyselou chutí, který mimo rozpustné vlákniny obsahuje i vitamín C. Koupit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Prášek z yaconu Vitalvibe (jakon) - sladký prášek z kořene jakonu, kopit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Sirupy Harmonelo - kvalitní sirupy bez cukru s obsahem prebiotické vlákniny, většinou inulinu (speciálně naštěpeného na různé délky řetězců pro výživu různých druhů mikroorganismů), doslazené stevií a doplněné ještě dalšími různými pro střevo i celý organismus blahodárnými složkami. Některé obsahují mimo prebiotik i probiotika.

Sama užívám:

Harmonelo Probio - základní sirup, obsahuje pre i probiotika
Harmonelo Bifi - sirup pro podporu bifidogenní flóry, která je ve vyšším věku často oslabená, obsahuje pre i probiotika
Harmonelo Vitality - prebiotikum, sirup pro podporu detoxikace a hojení, obsahuje šťávu z aloe, dále vitamín C a proteolytické enzymy
Harmonelo Life - prebiotikum, sirup s obsahem kombinace antioxidantů
Harmonelo Flexi - prebiotikum, protizánětlivé účinky, sirup pro podporu kloubů a kůže, je chuťově náročnější, vhodné míchat s výraznými šťávami, např. z aronie nebo rakytníku

Mám dobré osobní zkušenosti i zkušenosti u klientů s

Harmonelo CBD - prebiotikum, protizánětlivé a imunitu podporující účinky, zklidňuje psychiku, uzemňuje, obsahuje omega3, extrakt z konopného oleje obsahující CBD, vitamín B6, fermentovaný zázvor

Pro nákup sirupů Harmonelo je výhodné se registrovat (nižší cena sirupů), nikdo tě přitom nenutí nakupovat. Ráda ti poskytnu více informací a pomohu s výběrem sirupu i registrací, když mi napíšeš na ariel@arielrea.cz. Můžeš se zaregistrovat případně i sám zde na Harmonelo.


DuoLife Fiber - tekutá prebiotická vláknina ze 4 zdrojů, podporuje a harmonizuje střevní mikrobiom, má i protizánětlivé účinky na střevo. K nákupu je výhodné se zaregistrovat, po prvním nákupu v určité výši máš doplňky za klubovou cenu, která je příjemně nižší než ta základní. Nejsou přitom vynucovány žádné nákupy. Ale můžeš nakoupit i bez registrace. Doplněk DuoLife Fiber a jeho složení si můžeš prohlédnout zde. Ráda ti poskytnu více informací a pomohu s registrací, když mi napíšeš na ariel@arielrea.cz. Zaregistrovat se můžeš i sám na této stránce. 

Více k tématu prebiotik a probiotik, jejich přirozených zdrojů i doplňků stravy najdeš v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy.

projekt Medicína v souladu

5.Antioxidanty a adaptogeny

a) Antioxidanty:

jsou látky, které neutralizují volné radikály. Volné radikály jsou toxické látky, které vznikají procesem oxidace, a které poškozují buňky, tkáně a orgány. Antioxidanty zpomalují proces stárnutí a snižují riziko vzniku nemocí. Při infekci se tvoří více volných radikálů, proto je vhodné příjem antioxidantů navýšit.

b) Adaptogeny:

jsou potraviny, které nás harmonizují. Zvyšují odolnost vůči stresu, posilují
imunitní a nervový systém
, používají se k prevenci civilizačních chorob, zpomalují stárnutí, aktivují životní sílu, pomáhají při léčbě zhoubných nádorů. Pomáhají nám vyrovnat se s nepříznivými podmínkami jako jsou chronický stres, dlouhodobé emoční vypětí a znečištění životního prostředí. Je vhodné při infekci jejich příjem navýšit.

projekt Medicína v souladu

Mimo zdroje antioxidantů, které mám přirozeně ve stravě (níže odkaz na článek s bližšími informacemi) sama užívám a doporučuji: 

Maqui Vitalvibe - sušené namleté exotické ovoce s vůbec nejvyšší hodnotou ORAC (vyjádření antioxidační kapacity), bio a raw, můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe.
Acai Vitalvibe - sušené namleté exotické ovoce s jedněmi z nejvyšších hodnot ORAC, bio a raw, můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe.
Acerola Natu - sušené namleté exotické ovoce s vysokým obsahem vitamínu C, který je antioxidantem, můžeš koupit přímo zde na Wugi.
Camu camu Vitalvibe - sušené namleté exotické ovoce, silný přírodní zdroj vitamínu C, který je mimo jiné silným antioxidantem, bio a raw, můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe.
Brusinka, borůvka a červená řepa bio Green Ways - kvalitní zdroje antioxidantů a dalších prospěšných látek, jsou bio a raw. Můžeš si koupit v rámci osobního poradenství bez registrace od člověka z Green Ways. Nebo volně na některých e-shopech. Nebo se zaregistrovat přes člověka z Green Ways, já osobně mám jen spotřebitelský účet.
Zelený ječmen bio Green Ways - v podobě prášku nebo lisovaných tablet (oblíbila jsem si tablety) - antioxidanty, enzymy, léčivý chlorofyl, minerály, vitamíny, je bio a raw. Můžeš si koupit v rámci osobního poradenství bez registrace od člověka z Green Ways. Nebo volně na některých e-shopech. Nebo se zaregistrovat přes člověka z Green Ways, já osobně mám jen spotřebitelský účet.
Chlorella bio Green Ways - tablety nebo prášek, adaptogen a antioxidant s řadou dalších účinků, např. podporuje detoxikaci, působí blahodárně na střeva, podporuje regeneraci, je bio a raw. Můžeš si koupit v rámci osobního poradenství bez registrace od člověka z Green Ways. Nebo volně na některých e-shopech. Nebo se zaregistrovat přes člověka z Green Ways, já osobně mám jen spotřebitelský účet.
Spirulina Vitalvibe - zdroj antioxidačních barviv, bílkovin, léčivého chlorofylu a dalších látek, je bio a raw, koupit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Ashwagandha Vitalvibe - adaptogen s antioxidačními účinky, podporuje zdravý spánek, je bio a raw, koupit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Chaga Mushroom Elixir Mix Bio - silná medicinální houba (adaptogen) s antioxidačními účinky, posiluje imunitu, zabraňuje předčasnému stárnutí, obnovuje vitalitu, energetizuje, má protirakovinné účinky, je antiparazitární. Koupit můžeš přímo zde  na Vitalvibe.
Coriolus MycoMedica - medicinální houba - adaptogen silně podporující imunitu, můžeš koupit přímo zde na Puravia.
Maca Vitalvibe /čti maka/ - peruánský ženšen - Je harmonizující, antidepresivně působící, vitalizující, posilující, afrodisiakální, harmonizuje funkci rozmnožovacích orgánů, je bio a raw, koupit můžeš přímo zde na Vitalvibe.
Aronie Bio AroniaOriginal - přímo lisovaná šťáva z aronie, šetrně pasteurizovná, vysoký obsah antioxidantů, obsahuje též rutin zlepšující kondici cév, výhodou je lokální, i když ne český původ - Německo, koupit můžeš přímo zde na AroniaOriginal.

Více k tématu antioxidantů a adaptogenů, jejich přirozených zdrojů i doplňků stravy najdeš v článku 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy.

projekt Medicína v souladu

6.Podpora imunity a protiinfekční účinky

Níže je výběr čistě přírodních doplňků, které mají velmi silné protivirové účinky. Většinu z nich sama při potřebě používám.

manukový med Watson and Son -  v síle 400 nebo více metylglyoxalu - silně protiinfekční, koupit můžeš přímo zde na Puravia.
oregánový éterický olej  - silně protiinfekční, koupit můžeš na Puravia, např. značka Love.
kapsle Duo Life Medical Formula Pro Immuno - podporují imunitu a mají protizánětlivé účinky. Obsahují směs přírodních látek se synergickými účinky: silné antioxidanty kvercetin, luteolin, apigenin, organický zinek (získaný z kvasinek), zelený a hnědý propolis, šalvěj červenokořennou. K nákupu je výhodné se zaregistrovat, po prvním nákupu v určité výši máš doplňky za klubovou cenu, která je příjemně nižší než ta základní. Nejsou přitom vynucovány žádné nákupy. Ale můžeš nakoupit i bez registrace. Kapsle a jejich složení si můžeš prohlédnout zde. Ráda ti poskytnu více informací a pomohu s registrací, když mi napíšeš na ariel@arielrea.cz. Zaregistrovat se můžeš i sám na této stránce. 
extrakt z grapefruitových jadérek - podporuje imunitu, koupit můžeš přímo zde na Puravia.
Chaga Four Sigmatic- medicinální houba silně podporující imunitu, můžeš koupit přímo zde na Vitalvibe.
Coriolus MycoMedica - medicinální houba silně podporující imunitu, můžeš koupit přímo zde na Puravia.
fermentovaný česnek v borovicovém medu DownVillage - protiinfekční, podporuje imunitu, fermentovaný česnek je v některých ohledech účinnější než čerstvý, výhodou je, že postrádá typický česnekový zápach, koupit můžeš přímo zde na Adamraw.
Cistus incanus - středomořská bylina, která má protivirové a protizánětlivé účinky. Možno zakoupit čaj nebo kapsle s obsahem cistu. 
projekt Medicína v souladu

7. Cíleně na Covid + prevence a léčba pozorovaného nepříznivého působení očkovaných na neočkované (shedding)

Níže uvedené jsem převzala z více zdrojů, osobně jsem zatím nevyzkoušela, když nepočítám konzumaci mladých borovicových výhonků v jarním období, konzumaci syrové pampelišky a pití pampeliškové kávy.

projekt Medicína v souladu

a) Borovice

V poslední době se v souvislosti s Covidem hodně skloňuje borovice pro obsah kyseliny shikimové, a suraminu, což jsou látky s protivirovým, protizánětlivým a protirakovinným efektem. Také snižují výskyt mikrotrombů (malých krevních sraženin), které způsobuje spike protein viru.

Použití borovice v léčitelství má velmi dlouhou tradici.

Můžeš si udělat čaj z borovicového jehličí, doporučuje se přelít horkou vodou větvičky s jehličím a nechat déle louhovat, dle jiného zdroje 3 lžičky borovicového jehličí nastříhaného na 1 cm kousky zalít 1 litrem horké, ale na vařící vody a 10 minut louhovat.

Na některých fórech se uvádí, že by borovicový čaj neměly pít těhotné a kojící ženy.

Na jaře je ideální jíst mladé borovicové výhonky.

Je možno koupit i šetrně sušené borovicové výhonky, dále extrakty a sirupy z borovice.

Doplňkově můžeš inhalovat borovicový éterický olej a vykuřovat pryskyřičnými tyčinkami z borovice (níže u vykuřovadel najdeš značku, kterou mám vyzkoušenou a doporučuji) nebo borovicovou pryskyřicí.

projekt Medicína v souladu

b) Pampeliška

Také pampeliška při Covidu pomáhá, působí proti spike proteinům - podporuje jejich vylučování z organismu a snad i snižuje jejich tvorbu.

Možno pít odvar z kořene nebo zápar z květů či listů, existuje i pampelišková káva - šetrně pražený kořen pampelišky.

Ideální je v době vegetace jíst čerstvou pampelišku, jedlá je celá rostlina  mimo odkvetlých květů.

projekt Medicína v souladu

c) Badyán

Badyán též obsahuje kyselinu shikimovou podobně jako borovicové jehličí.

Měl by se užívat jen krátkodobě, dle některých zdrojů by se neměl užívat při vysokém krevním tlaku, rakovině, v těhotenství, při kojení a při endometrióze.

Můžeš si uvařit čaj z badyánu, možno zakoupit badyánový extrakt.

Doplňkově můžeš používat badyánový éterický olej.

projekt Medicína v souladu

F) Další prostředky

1.Krystaly a kameny

Pokud jsi citlivější, můžeš těžit z léčby krystaly a kameny. Každý krystal a kámen má svou vlastní energii (vibraci), která ovlivňuje tvůj energetický systém a tím i tvé tělo a duši.

Můžeš je vybírat podle intuice (který se ti líbí, který tě láká, který na tebe svítí, který ti vstupuje do vnitřního prostoru - vnitřní obrazy, myšlenky...), podle čaker, podle potíží...

Můžeš je přikládat na tělo, držet v ruce, mít poblíž sebe při spánku a odpočinku, energetizovat jimi vodu na pití - raději nedávat přímo do vody, některé krystaly a kameny jsou jedovaté (např.malachit) a jiné se mohou vodou narušit či rozpustit (selenit, kalcity).

Můžeš s nimi pracovat, jak budeš cítit. 

projekt Medicína v souladu

U Covidu speciálně vnímám jako stěžejní ošetření srdeční čakry - důležité zejména v případě dýchacích obtíží, silných strachů nebo úzkosti, bolestí srdce, emočních zranění.

Doporučuji přikládat na srdce, umístit poblíž sebe, umístit k lůžku nebo do něj, použít k energetizaci vody - stačí dát krystal ke sklenici nebo karafě s vodou a požádat jej, aby vodu navibroval. 

Ideální jsou:

- růžové krystaly - růženín, růžový turmalín - rubelit, kunzit, morganit, rodonit, rodochrozit, růžový opál

- zelené krystaly - zelený fluorit, mechový achát, zelený jaspis, chromdiopsid, hiddenit, olivín, avanturín, jadeit, nefrit, amazonit, smaragd, fuchsit, zelený kalcit, serafinit, zoisit...

- křišťál - je univerzálním krystalem, můžeš jej programovat záměrem, můžeš si jej přikládat na srdce. Při poloze vleže špičkou nahoru odvádí energii z místa, špičkou dolů přivádí energii do místa. Můžeš léčení křišťálem posílit tak, že si vizualizuješ proud léčivého světla, který skrze krystal proudí. Buď proud světla, který z tebe skrze krystal odchází pryč a odplavuje vše, co není čisté nebo proud světla, které skrze krystal do tebe vstupuje a léčí.

projekt Medicína v souladu

2.Vykuřovadla

Vykuřovadla a vonné tyčinky desinfikují vzduch a mohou tě i mnoha  dalšími způsoby podpořit. Je to v podstatě aromaterapie vonnými kouři, které mají vysoké vibrace. Ideálně je vybírat podle toho, co ti voní nebo podle účinků, které potřebuješ.

Energetická očista - bílá šalvěj, palo santo

Uzemňující účinky - santalové dřevo, myrha, opoponax (sladká myrha)

Povznášející účinky - kadidlo

Proti infekci - skvělá je borovice, můžeš nalézt ke koupi i nejrůznější směsi při nachlazení apod.

Praktické jsou vonné tyčinky, které můžeš zhasnout kapkou vody a zbytek po uschnutí použít příště. Můžeš si tak kouř krásně dávkovat.

Pokud cítíš, že tě kouř dusí, uhas vykuřovadlo a vyvětrej. Zkus použít jiný druh.

Osobně v interiéru preferuji jemné japonské vonné tyčinky (např. značku Shoyeido), které nejsou moc silné nebo čistě pryskyřičné vonné tyčinky bez přidaných parfémů (např. značka Pine´s - borovice, balzámová jedle).

Doma miluji také pálení vykuřovadel v elektrické kadidelnici. Je to prakticky bezkouřový způsob, kde si reguluješ teplotu ohřívání. Je to ale finančně náročnější varianta.

Doporučuji např. e-shop Vykuřovadla Rymer.

projekt Medicína v souladu

3.Éterické oleje

Éterické oleje jsou destiláty komplexu těkavých látek, které mimo jiné chrání danou rostlinu před infekcí a před nejrůznějšími dalšími výzvami životního prostředí. Můžeš tedy v podstatě použít jakýkoliv éterický olej, který ti voní a bude tě léčit.

Můžeš si čichat ke skleničce s éterickým olejem, můžeš si kápnout pár kapek na kapesníček a nechat poblíž sebe či se z něj nadechovat, můžeš si kápnout pár kapek do aromadifuzéru či aromalampy, možností je řada, včetně léčivé inhalace, kterou jsem zmínila výše.

projekt Medicína v souladu

Jmenovat bych chtěla zejména:

eukalyptus, máta, tymián, mateřídouška, levandule, meduňka, borovice, badyán, šalvěj, citron, pomeranč, mandarinka, hřebíček, rozmarýn, oregano.

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit značku Bewit, je to česká firma s velmi kvalitními výrobky. Bewit má i speciální protiinfekční směsi (např. BodyGuard). Pokud se zaregistruješ ZDE, máš přístup k akčním nabídkám a nižším cenám. Registrace je bezplatná a nevyžaduje žádné nákupy. 

Zjisti si více informací k jednotlivým olejům, některé nejsou vhodné při nejrůznějších onemocněních nebo stavech.

projekt Medicína v souladu

4.Léčivá vizualizace

Můžeš cíleně opečovávat některá místa na těle nebo celou svou bytost pomocí vizualizace.

Můžeš si představit, že stojíš nebo ležíš pod vodopádem léčivého světla, který tě zalévá, protéká tebou, a tak tě očišťuje a léčí. Světlo může být bílé, žluté, zelené... tvá duše sama ti může napovědět, co pro tebe bude v danou chvíli nejléčivější. Prostě ti to samo bude přicházet, bude se ti to samo před očima (ve tvém vnitřním prostoru) vykreslovat.

projekt Medicína v souladu

5.Jemná uklidňující hudba

Jemná harmonická hudba, která ti je příjemná, tě také léčí a oblažuje. 

Zvuk je vibrace, která na tebe mocně působí.

Můžeš poslouchat cokoliv, co se ti líbí. Jen doporučuji poslechu vyhradit jen malou část dne a poslouchat vědomě, tedy s plnou pozorností. Tak můžeš z poslechu hudby vytěžit maximum možného. Pokud jsi už vnímavější, můžeš při poslechu hudby prožívat i mystické chvíle jako já.

projekt Medicína v souladu

Závěrem

Jak vidíš, možností, jak podpořit svůj organismus při infekci, máš nepřeberně. Vyber si z toho hlavně to, co tě oslovuje a co ti dává pro tvou momentální situaci největší smysl.

Tuto podporu je vhodné zařadit nejen při samotné infekci, ale i nějaký čas po jejím prodělání, obzvláště v případě, že cítíš nějaké následky či dozvuky, necítíš se být plně zdráv a při síle.

Pokud máš nějaké výraznější potíže a uvítal bys mou osobní pomoc, s radostí ti budu k dispozici i pomoci. Mé osobní služby najdeš zde.

projekt Medicína v souladu

K tématu

Doporučuji tvé pozornosti mnohokrát zmíněný článek 8 všeobecně nejprospěšnějších doplňků stravy

K přirozeném posílení obranschopnosti mnoha cestami najdeš spoustu informací a inspirace v článku Jak se chránit před Covid.

projekt Medicína v souladu

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.