Jak odpočívat a skutečně nabírat síly 

 30 dubna, 2021

Ariel Rea

Umíš opravdu odpočívat? Pokud se ti to nedaří, nevěš hlavu. Skutečně odpočívat dnes totiž umí jen málokdo. Důvodem jsou zcela nové výzvy spojené s technickým pokrokem a změnou charakteru pracovního zatížení. Prozradím ti k tomu víc, abys sis mohl umění odpočívat osvojit i ty.

práce, poslání a podníkání

Pozn.: text pokračuje pod videem a audiem.

Proč vůbec odpočívat

Možná se to zdá být jako zbytečná otázka, ale vidím kolem sebe, že dostatečný odpočinek po práci rozhodně není pro každého samozřejmý.

Odpočívat je potřeba, pokud se cítíš unavený nebo dokonce vyčerpaný. Tím si zajistíš, že

  • obnovíš své síly
  • budeš ve své práci efektivnější a tedy za kratší čas toho víc zvládneš
  • budeš ve svém životě prožívat i víc radosti a jen tak nevyhoříš
  • budeš mít sílu nejen na práci, ale i na život
práce, poslání a podníkání

Proč odpočívat je dnes umění

Dnešní doba na nás klade zcela jiné nároky než v uplynulých staletích. Prožíváme velmi náročnou dobu, kdy se v souvislosti s rozvojem nejrůznějších nových technologií dosti rychle proměňuje náš život. A prožíváme rychlou dobu i z hlediska osobního tempa.

Také už zdaleka nepracujeme jen fyzicky. Často vykonáváme vysoce specializované činnosti, které nás jednostranně zatěžují.

Proto odpočívat jen fyzicky jako v uplynulých dobách už dávno nestačí. Odpočívat tak, abychom skutečně nabírali síly, je dnes již uměním. A ne každý ho ovládá. Proto je tu ostatně i tento článek.

práce, poslání a podníkání

Jednoznačné doporučení pro každého neexistuje

Jinak bude potřebovat odpočívat ten, kdo má sedavou práci a jinak ten, kdo pracuje fyzicky. 

Jinak bude potřebovat odpočívat ten, kdo pracuje ve stresu a jinak ten, kdo sedí v obchodě, kam přijde jen pár zákazníků denně a je tam hodně prostoru se nudit.

Jinak bude potřebovat odpočívat ten, kdo vykonává osamoceně mentálně náročnou práci a jinak třeba ten, kdo pracuje v přímém kontaktu s velkým množstvím lidí.

A tak bychom mohli pokračovat dále.

Jednoznačné doporučení, jak efektivně odpočívat, aplikovatelné na každého, rozhodně neexistuje. Proto ti dnes ukážu hlubší souvislosti, které ti pomohou porozumět tvým potřebám a které tě budou navigovat tím správným směrem.

práce, poslání a podníkání

Princip vyčerpání a obnovy sil

Odpočívat potřebujeme tehdy, když vyčerpáme část svých sil. Odpočinek je pak příležitost tyto síly zpět dočerpat a obnovit. Odpočinek by proto vždy měl být zaměřen tak, aby skutečně přinášel příležitost k obnově sil.

Když dostatečně a optimálním způsobem neodpočíváme, postupně stále více saháme do svých energetických rezerv. Projeví se to postupně jako přetrvávající únava, nechuť pracovat, emoční vyhoření, vznětlivost, útlum,... Časem přijdou nejrůznější fyzické a psychické poruchy a neduhy a při ještě větším a delším vyčerpání i nemoci. A v extrémním případě může přijít i smrt.

práce, poslání a podníkání

Karoši

Možná jsi slyšel o karoši. Je to náhlá, často srdeční smrt mladého a dosud zdravého člověka. Vyskytuje se typicky v Japonsku. U lidí, kteří stále jedou ve vyčerpávajícím tempu, prakticky bez odpočinku. Až už se dostanou tak daleko, že prostě jejich organismus nenávratně selže a oni náhle zemřou.

práce, poslání a podníkání

Co je to vlastně síla, únava a vyčerpání?

Síla

Naše síla je energie, kterou jsme schopni napřít nějakým konkrétním směrem.

Třeba fyzická síla vykopat jámu nebo odnést břemeno. 

Síla je i schopnost soustředit se na nějakou vysoce přesnou činnost. Ať už je to chirurgický zákrok, vědecké bádání, počítačové programování, specializovaná poradenská činnost, zasazování drahého kamene do šperku, oprava hodinek,... 

Síla je i schopnost mentálně pracovat. Něco vymyslet, analyzovat, syntetizovat, generalizovat, dedukovat,...

Síla je i schopnost projevit city při komunikaci s velkým množstvím lidí. I schopnost pečovat o druhé.

Síla je i schopnost vytvořit umělecké dílo, napsat text, natočit video, vytvořit cokoliv nového, co tu ještě nebylo.

práce, poslání a podníkání

Únava

Únava je stav, kdy cítíme, že přestáváme být schopni kvalitně vykonávat činnost, kterou za jiných okolností vykonáváme bez větších potíží.

Stav, kdy klesá naše síla a klesají i naše schopnosti. V této chvíli obvykle cítíme pokles hladiny energie a chuť si odpočinout od toho, co děláme.

V té chvíli je ideální čas dopřát si prostor na odpočinek. Pokud to není možné, pak alespoň přizpůsobit práci poklesu energie. Dopřát si změnu intenzity nebo charakteru činnosti. A pokud ani to není možné, pak může být potřeba vyhradit si po ukončení práce na odpočinek delší čas než v situaci, kdy reagujeme na únavu odpočinkem vzápětí.

práce, poslání a podníkání

Vyčerpání

Vyčerpání je stav, kdy už jsme přesáhli určitou zdravou míru únavy.

Doplnit a dočerpat síly pak trvá delší dobu a může vyžadovat naprosto nové cesty a někdy i pomoc zvenku.

práce, poslání a podníkání

Práce v uvolněnosti - flow

Ideálním stavem je, když se člověk udržuje v takové psychické i fyzické kondici, že je schopen danou činnost vykonávat po většinu pracovní doby bez větší námahy, ve stavu uvolněnosti.

Uvolněnost je stav, kdy se děje to, že i když síly neustále vydáváme, zároveň je neustále dočerpáváme. 

To je ideální východisko, stav, do kterého ne všichni dojdou. Ovšem považuji za důležité to tu zmínit. To, že je skutečně možné pracovat a neunavit se a nevyčerpat.

Je to hodně jednak:

  • o praxi - s rostoucí praxí si budujeme automatismy a návyky, které snižují nároky na velké soustředění a opakované činnosti nás pak už tolik nevyčerpávají. Také rozvíjíme a posilujeme ty části sebe sama, které opakovaně při práci zapojujeme - svaly, části mozku...
  • o schopnosti nakládat efektivně se silami - můžeš zkoušet dělat to, co děláš, různými cestami a nacházet ty nejefektivnější způsoby...
  • o schopnosti vnitřní seberegulace a operativního uzpůsobení situace tak, aby síly neubývaly. Čím více se znáš a čím více jsi schopen se sebou vnitřně pracovat, tím lépe můžeš přizpůsobit sám sebe činnosti a činnost sám sobě...
  • o pocitu radosti, spokojenosti, naplnění, smysluplnosti a zadostiučinění z vykonávané a vykonané práce - to je tím, co nás vnitřně vyživuje a dává nám sílu.
  • o schopnosti ponořit se do přítomného okamžiku - čím víc jsi přítomný, tím víc jsi spojen se svými zdroji.
práce, poslání a podníkání

Napětí, uvolnění - útlum a uvolněnost

Asi si dokážeš představit stav napětí a stav uvolnění. Napětí třeba ve chvíli, kdy sedíš před zkušební komisí nebo kdy tě čeká náročný fyzický výkon. Uvolnění je stav, který následuje poté. Když pomine náročná situace. Často si citelně oddechneš. A následuje většinou příjemný útlum.

Uvolněnost je pak stav někde uprostřed mezi tím. Uprostřed mezi napětím a útlumem. Uvolněnost je chvíle, kdy jsi příjemně aktivován, ale nejsi v napětí a nepohodě. V takovémto stavu se jen tak nevyčerpáš.

práce, poslání a podníkání

Práce v napětí

Když pracuješ v napětí, rychleji se vyčerpáš. Jsi vnitřně sevřený a tvůj energetický systém je sevřený též. Životní energie tebou neproudí tak volně jako ve stavu uvolněnosti. Někde se pak nahromadí a bude ti signalizovat potřebu uvolnění v rámci odpočinku.

práce, poslání a podníkání

Práce v útlumu

Když pracuješ v útlumu, musíš vynakládat velké síly na to, abys přinutil svůj organismus k činnosti. Také se rychleji vyčerpáš, protože i běžná činnost tě stojí násobně víc energie než když jsi ve stavu uvolněnosti, tedy příjemné aktivace. 

Útlum je čas, kdy je zpravidla potřeba organismu dopřát odpočinek.

Někdy však může být útlum časem k tomu, nějakým nenásilným a jemným způsobem se postupně aktivovat. Třeba ve chvíli, kdy už dlouho odpočíváš a tvé síly namísto aby rostly, tak klesají. 

práce, poslání a podníkání

Kontakt s tělem, ukotvení

Pro obnovu fyzických i duševních sil je nesmírně důležitý dostatečný kontakt s tělem.

Fyzické tělo je tím, co nás spojuje s našimi zdroji. Se zdroji životní energie.

Pokud jsme se svým tělem v dobrém spojení, dobře cítíme, kdy je čas na odpočinek. A navíc jsme schopni rychleji dočerpat síly.

Proto má velký smysl cíleně se věnovat rozvíjení kontaktu s tělem. Vnímat signály vycházející z těla a patřičně na ně reagovat. Zaměřovat svou vědomou pozornost do těla a jeho různých částí.

Kam jde totiž tvá pozornost, tam jde i tvá síla. Pokud svou pozornost stále směřuješ někam ven, od sebe, slábne tvé spojení s tělem i tvá síla. Když svou pozornost cíleně vracíš do těla a k sobě, tvé spojení s tělem se obnovuje a rozvíjí. Sílíš.

Kam jde tvá pozornost, tam jde i tvá síla. Posílej svou pozornost ke svému tělu.

práce, poslání a podníkání

Princip kontrastu

Ve volbě, jaká forma odpočinku je právě pro tebe nejlepší, ti pomůže znalost principu kontrastu. Jde o to, vytvořit si takové podmínky, které jsou právě opačné tomu, co tě unavilo nebo vyčerpalo.

práce, poslání a podníkání
Pokud jsi kopal jámu a hodně jsi se u toho ohýbal, nejlepší může být si odpočinout fyzicky s rovnými zády a třeba malým jemným protahováním do záklonu.
Pokud jsi hodiny seděl na židli, nejlepší může být se jít projít nebo jiným způsobem hýbat.
Pokud jsi pracoval na počítači, nejlepší může být dopřát svým očím pohled do zeleně a někam do dálky. To aby se změnilo ohnisko zaostření a zároveň zklidnil zrak po hledění do svítící obrazovky.
Pokud jsi vykonával činnost ve velkém soustředění, nejlepší může být dopřát si čas dělat něco, co vyžaduje jen malé soustředění. Třeba nějakou automatickou nenáročnou činnost.
Pokud jsi hodně používal hlavu, může být nejlepší víc zapojit tělo.
práce, poslání a podníkání
Pokud jsi v práci v kontaktu s velkým počtem lidí, pak může být nejlepší dopřát si čas o samotě. S nějakou činností, která ti dělá radost a pomůže ti dočerpat tvou emoční nádrž.
Pokud pracuješ sám doma, může být nejlepším odpočinkem vyrazit někam s přáteli nebo mezi lidi.
Pokud pracuješ v horkém provoze, nejspíš ti udělá dobře pobýt někde v chladnějším prostředí.
Pokud pracuješ venku v zimě nebo někde v chladírně, může ti výborně posloužit horká vana nebo sauna. Atd atd.
práce, poslání a podníkání

Jistě sám najdeš způsob, jak si dopřávat kontrastní odpočinek, který bude nejen příležitostí dočerpat síly, ale bude zároveň kompenzovat tvou jednostrannou zátěž, vyrovnávat tě a udržovat ve stavu rovnováhy.

práce, poslání a podníkání

Vědomý odpočinek - návrat k sobě, relaxace, meditace

Pro většinu lidí pracujících duševně je velkou výzvou schopnost odpojit se od toho, čím se ve své práci zabývají. Pokud jsi zedník a stavíš dům, poté, co přijdeš domů, ti nejspíš nebude dělat problém natáhnout se na gauč a užít si odpočinek a uvolnění.

Pokud pracuješ duševně, nebývá tak snadné od práce poodejít. Zedník má míchačku a lžíci jen na stavbě. Tam ji zanechá a jde domů. Ty máš svou hlavu neustále s sebou a odložit ji nemůžeš. Proto bývá velmi nápomocné, naučit se cíleně pracovat se svou pozorností.

práce, poslání a podníkání

Může ti v tom pomoci třeba to, že si uděláš pravidelně čas na relaxaci nebo meditaci.

Že budeš svou pozornost trpělivě odvádět od toho, čím se v práci zabýváš, k tomu, co ti pomůže vypnout. A to je právě cílené přesouvání pozornosti do těla, do nitra a přítomného okamžiku, pryč od myšlenkových proudů. 

Nemusí to být snadné. Je to mravenčí práce, která nese plody až postupně, když vytrváš.

Na stránce Ke stažení si můžeš stáhnout materiály, které ti v tom pomohou. Je to jednak Základní meditace z kurzu Medituj a žij víc, Vodní meditace a také e-book 25 tipů, jak se uzemňovat.

práce, poslání a podníkání

Vnitřní moudrost - intuice - vnitřní vedení 

Ne vždycky můžeš vymyslet, jak nejlépe si odpočinout. 

Třeba v situaci, kdy je tvá pracovní činnost zaměřená různými směry a ne vždy můžeš jednoduše využít principu kontrastu. 
Nebo třeba ve chvíli, kdy se cítíš už příliš vyčerpaný, můžeš potřebovat něco jiného než kontrast. 

Pak ti nejlépe poslouží tvá vnitřní moudrost, která tě bude navigovat k tomu nejlepšímu odpočinku.

Prostě budeš mít chuť něco dělat, a to ti řekne, jak máš odpočívat. Někdy naopak můžeš cítit nechuť něco dělat. Pak ti pomůže odpočívat v nějakých protikladných podmínkách. Třeba ucítíš nechuť mluvit s lidmi, a tak si můžeš dopřát samotu a odpojení od mezilidské komunikace.

práce, poslání a podníkání

Příroda

Příroda je velmi mocným dobíječem energie.

V přírodě tě obklopují harmonické energie, které ti pomáhají redukovat stres, více vnímat sám sebe a své potřeby i odklánět svou pozornost z hlavy a myšlenkových proudů. Mimo jiné sílí i tvůj imunitní systém.

práce, poslání a podníkání

Velmi blahodárná je pomalá procházka a třeba i chvíle, kdy si sedneš na nějakém příjemném místě a jen tak v tichosti jsi. Můžeš směřovat svou pozornost k sobě a do svého těla. Tím velmi silně podpoříš svou regeneraci. 

Ideální je strávit v přírodě delší čas, alespoň 2-4 hodiny. Po této době nastávají skutečně velmi silné pozitivní změny na  mnoha úrovních. Může stačit vyrazit takto třeba jen 1-2x týdně a uvidíš, jak to na tebe bude blahodárně působit.

Čím více ti bude pobyt v přírodě příjemný, tím lépe budeš obnovovat své síly. Čím více se otevřeš energii přírody, tím intenzivněji ti příroda bude pomáhat.

práce, poslání a podníkání

Výborné je dotýkat se země. Bosýma nohama nebo si jen tak sednout někam na trávu či holou zem.

Pokud se cítíš slabý a málo stabilní, pomůže ti bližší kontakt s většími kameny a skalami. Můžeš si na ně sednout, pobývat poblíž nebo se jich dotýkat rukama. Skála je pevnost a stabilita. A když budeš v její blízkosti, budeš pevnost a stabilitu do sebe nasávat.

práce, poslání a podníkání

Odpojení zraku a zapojení zbylých smyslů

Zrakem přijímáme obrovské množství podnětů a informací. Zkus na chvíli zrak odpojit, vyřadit z činnosti. Jednoduše si zavři oči. Třeba právě v tuto chvíli, kdy čteš. 

Zrakovou cestu máme někdy až příliš aktivovanou a zrakovými vjemy býváme přesyceni. 

Když zrak na chvilku vyřadíš z činnosti, začneš vnímat více jiné věci a budeš používat a zapojovat jiné části mozku. Takže nejenomže odpočívají tvé oči, ale odpočívají i ty části mozku, které zpracovávají vizuální podněty.

Se zavřenýma očima se ti může lépe dařit soustředit se do těla a do nitra. 

práce, poslání a podníkání

Můžeš cíleně zapojovat zbylé smysly. Můžeš se zavřenýma očima čichat ke květinám, éterickým olejům nebo jiným vůním. Se zavřenýma očima můžeš poslouchat zvuky přírody, zvuky  města nebo třeba nějakou příjemnou hudbu.

Hudba je velký lék. Harmonizuje mozkové hemisféry a pomáhá nabírat síly. Ovšem pokud pracuješ tam, kde po celý den vyhrává hudba, pravděpodobně ti více prospěje ticho.

Se zavřenýma očima si můžeš pomalu vychutnávat lahodná sousta. Se zavřenýma očima se můžeš dotýkat sám sebe, svého těla, a tak se s ním spojovat. Se zavřenýma očima se můžeš dotýkat nejrůznějších povrchů nebo přírodnin a vnímat, jaké jsou, jak na tebe působí.

Je to svého způsobu také relaxace nebo meditace.

práce, poslání a podníkání

Denní spánek

Klidně si dopřej i krátký denní spánek, pokud máš tu možnost. Krátký šlofík někdy vydá za mnoho hodin jiného odpočinku a občerství tě na těle i na duchu.

práce, poslání a podníkání

Sportování

Ještě malou poznámku ke sportování. Dnes už rozhodně neplatí to, že ten, kdo sportuje, je automaticky zdravější a silnější než ten, kdo se hýbe méně. Řada lidí sportuje příliš a vytváří tak sobě a svému tělu jen další zátěž a další stres.

Pohyb by měl v první řadě přinášet radost. Pokud kupříkladu běžíš a musíš se do běhu celou dobu nutit nebo běžíš za cílem se vyčerpat a vyždímat ze svého těla pozátěžové endorfiny, nemusí být takové sportování tím, co ti prospívá. Stává se jen dalším urputným dosahováním.

práce, poslání a podníkání

Dosahování versus plynutí a odevzdání

Když dosahuješ, jsi orientován na cíl. Dosahovat není špatné, protože to aktivuje tvé síly žádoucím směrem. Ovšem pokud se tvé dny skládají jen z dosahování, udržuješ se neustále v tahu na cíl a v napětí.

Mnozí z nás neustále něčeho dosahují. Až už nedokáží přepnout do uvolněnosti, plynutí a odevzdání se přítomnému okamžiku.

A přitom právě plynutí a odevzdání jsou chvíle, kdy se obrovským způsobem uvolní tvá energie a mocně dočerpáváš síly. Prožíváš lehkost a radost z prostého bytí. Je to někdy až opojné.

práce, poslání a podníkání

Opouštěj dosahování

Pokud chceš opravdu dobře odpočívat, je fajn opouštět dosahování ve chvílích, kdy nepracuješ. Zpočátku to může být těžké. Není to totiž další cíl na tvém seznamu, ke kterému bys mohl přistupovat jako k jiným cílům. Protože plynutí a odevzdání nelze dosáhnout. 

Plynutí a odevzdání se můžeš jen otevřít. A to není věc akce, ale právě věc nekonání. Proto to bývá obtížné pro ty, kteří mají velký nebo neustálý tah na bránu. A také to bývá těžší pro muže, protože jejich podstatou je zacílenost, konání a akce. Ale právě proto je to pro tahouny a zacílené muže obzvláště blahodárné.

Pomůže ti v tom již zmíněná práce s pozorností. Jen si dej pozor, aby se tvá práce s pozorností nestala příliš usilovnou. Pak by to bylo zase jen další dosahování.

Vím, zní to jako něco skoro nemožného. Netrap se tím, pokud ti to nepůjde. Jen to měj ve své patrnosti. Uvědomuj si chvíle, kdy odpočíváš, a přitom dosahuješ. Síla tvého uvědomění bude tím, co ti bude k plynutí a odevzdání postupně pomáhat.

práce, poslání a podníkání

Odpočinek by měl být příjemný

Pokud je ti něco příjemné, jsi uvolněný. Pokud je ti něco nepříjemné, jsi v napětí.

Proto vyhledávej takové způsoby odpočinku, které ti budou příjemné. Když budeš uvolněný, budeš rychleji a lépe dočerpávat síly.

práce, poslání a podníkání

Shrnutí

Odpočívat dnes už neznamená automaticky ležet na gauči. I když nic proti tomu. I já gaučink ráda provozuju.

Při volbě způsobu odpočinku vycházej z charakteru činnosti, která tě unavila.
Můžeš využít principu kontrastu a zohlednit přitom i signály tvého těla a tvé vnitřní vedení - pocity z tvého nitra.
Raději odpočívej už ve fázi únavy a ne až ve fázi vyčerpání.
Rozvíjej svůj kontakt s tělem. Budeš se moci na jeho signály více spolehnout a budeš rychleji regenerovat.
práce, poslání a podníkání
Zařazuj do svých dnů cílenou práci s pozorností třeba ve formě relaxace nebo meditace.
Vydávej se do přírody. Kontakt s přírodou je velmi léčivý a dnes ho máme téměř všichni nedostatek.
Všímej si, kdy dosahuješ. Uvolňuj se do plynutí a odevzdání přítomnému okamžiku. Pokud je to pro tebe těžké, tím víc získáš, když vytrváš.
Nechávej odpočívat zrak a hrej si se zbylými smysly.
Nacházej takové způsoby odpočinku, které ti budou příjemné.
Zacházej se sebou tak, abys více pracoval ve stavu uvolněnosti - příjemné aktivace. Pak nebudeš potřebovat tolik odpočívat.
práce, poslání a podníkání

Materiály ke stažení

Základní meditace, Vodní meditace a e-book 25 tipů, jak se uzemňovat - návody k tomu, jak pracovat s pozorností a rozvíjet kontakt s tělem - najdeš ZDE.

7 kroků, jak se naučit používat svůj vnitřní kompas - návod, jak se naučit využívat své vnitřní moudrosti - najdeš na stejném odkaze.

práce, poslání a podníkání

Pomoc pro tebe

Pokud cítíš, že potřebuješ pomoc zvenku, moc ráda se s tebou setkám v rámci mých osobních služeb. Můžeme se spolu zaměřit na nejlepší způsoby odpočinku právě pro tebe. Moc ráda tě naučím pracovat s pozorností.

práce, poslání a podníkání

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.