Jak jsem začala spát ve své auře a o síle záměru 

 30 března, 2021

Ariel Rea

Nedávný příběh, který stále pokračuje...

Překvapivá informace

Jednoho dne jsem se od jedné vědomé ženy dozvěděla, že mají s manželem oddělené ložnice. Proto, aby mohli oba dva spát ve své vlastní auře, ve svém vlastním energetickém poli. Byla to pro mě trochu překvapivá informace. Když jsem někde slyšela o oddělených ložnicích, důvody byly vždy jiné. 

A tak jsem si tuto informaci uložila do svého informačního pole (Jak jinak, že?) a dál jsem se jí nezabývala. Vůbec jsem nezatoužila něco takového zrealizovat i ve svém vlastním životě.

Zapadlo to do sebe

Asi měsíc poté jsem si nechala udělat jeden rozbor. Obsahoval mimo jiné i doporučení, abych začala spát ve své vlastní auře. Že takto budu více ve svém středu. 

Zapadlo to jako kolečko do hodinového strojku. 

Vždy jsem spala s mým mužem na manželském dvojlůžku. Posledních pár let se mi občas stávalo, že mě jeho aura citelně rušila. Pak jsem ho vždy poprosila, aby si lehl co nejdál ode mě a i já jsem se odkulila co nejdál. Vždy to pomohlo.

Pojala jsem záměr

Ve světle doporučení a mé vnímavosti k energii mého milovaného jsem se rozhodla, že spaní ve vlastní auře vyzkouším.

Oddělené ložnice u nás nejsou možné, nemáme k tomu vhodný prostor. Ale oddělených ložnic netřeba. Doporučuje se spát ideálně 2 m od jakékoliv jiné osoby nebo zvířete.

Dala jsem si tedy ve společné ložnici na zem rezervní matraci pro návštěvy. Tak, abych byla 2 m od mého muže a 2 m od mého syna, který spí ve vedlejším pokojíčku. Není to úplně ideální řešení, protože se hůře dobýváme do prostoru, kde máme uložené oblečení. Ale to v tuto chvíli nebylo a není nepřekonatelnou překážkou.

Realizace se odkládá

Pojala jsem jasný záměr a hned téhož dne jsem jsem se rozhodla oddělené spaní zrealizovat. Jsem v tomto vždy rychlá a když mi něco dává smysl, neodkládám to.

Večer jsem ulehla na matraci. Jenže jsem v tu chvíli začala cítit velmi nepříjemné napětí. Během chvilky mi přišla informace, že oddělené spaní mám zrealizovat až za dva dny.

Byla jsem zrovna v premenstruační fázi cyklu, kdy bývám v největším napětí. A mám už své zkušenosti s vyšším vedením, takže jsem jeho rady uposlechla. Když jsem se vrátila k mému muži na dvojlůžko, napětí bylo pryč a dobře jsem usnula.

Mystický sen

Hned té noci jsem měla mystický sen, který reagoval na můj záměr začít spát ve své auře.

Letěla jsem v letadle a vyskočila jsem z něj s padákem. Klesala jsem směrem k zemi, a když už jsem byla skoro u ní, cítila jsem, jak prudce brzdím. Mé klesání k zemi bylo tedy velmi rychlé. Ale dopadla jsem zcela bez problémů a zase jsem stála na pevné zemi.

Už asi 15 let jsou sny mými úžasnými pomocníky. Naučila jsem se rozumět jejich dokonalému symbolickému jazyku. Skrze snová poselství získávám často obrovsky důležité informace a velmi cenné a nenahraditelné vedení. Takže jsem hned věděla, co tento padákový seskok z letadla znamená.

Byl pro mě potvrzením, že mé rozhodnutí a záměr, který jsem pojala, bude tím, co mi pomůže se velmi rychle zakotvovat. Že se budu svým vědomím velmi rychle nořit do hmoty.

Nořit se vědomím do hmoty

Noření se do hmotné reality je už dlouhé roky mým největším a nejnáročnějším úkolem. Své vědomí jsem schopna rozvíjet velmi rychle. To, co mě limituje, je potřeba dostatečně se zakotvovat. Tak, abych neulítávala a zůstávala nohama na zemi. Třeba ve chvílích, kdy se mi odkrývají dávná tajemství Vesmíru a důležité aspekty mé vlastní existence.

A nejen to. Nořit se do hmoty potřebuji pro to, abych stále více materializovala svou duši, tedy propojovala mé vědomí s fyzickým tělem. Protože jedině ukotvené vědomí (vědomí propojené s fyzickým tělem) se skutečně propisuje do života. Nezůstává nezhmotněným, někde nahoře visícím potenciálem.

Vděčnost

Tento sen mě potěšil a krásně podpořil. Těšila jsem se na to, až svůj záměr zrealizuji a prozkoumám, co to se mnou udělá. Také jsem jako vždy pocítila obrovskou vděčnost za tohle krásné snové vedení.

Další pokus

Za dva dny jsem opět ulehla na matraci. Zrovna mi začalo menstruační krvácení a byla jsem zvědavá, jestli se nebude opakovat zase to nepříjemné napětí. Bylo mi však příjemně a příjemně jsem i usnula.

Rychlé zakotvování

V následujících dnech jsem cítila, jak se rychle zakotvuji. Projevovalo se to v mnoha ohledech a byla jsem si jistá, že je pro mě oddělené spaní obrovským přínosem. Cítila jsem se být více ukotvená v těle, více ve svém středu.

Samozřejmě mi bylo trošku líto, že nejsem tak blízko mému muži. Ale nebyla a není to žádná zásadní překážka. Jen musíme k vzájemnému přitulení překonat trošku větší vzdálenost.

Obava dětí z rozkolu

Když si děti všimly mého odděleného spaní, ptaly se na to, jestli nejsme v nějakém manželském rozkolu. Avšak velmi brzy se jejich obavy rozptýlily vysvětlením, že teď potřebuji spát ve svém vlastním energetickém poli.

Přišlo to v pravý čas

Spaní ve vlastním energetickém poli ke mně přišlo přesně v ten pravý čas (ostatně jako mnoho dalších věcí v mém životě).

Cítím jako důležité tu zmínit, že dříve by mi něco takového nemuselo tolik prospět.

V dlouhých letech mé nemoci, kdy jsem byla obrovsky citlivá a málo ukotvená, mi naopak energie mého muže pomáhala. Byla tím, co mě ve spánku zakotvovalo. A i jeho fyzická blízkost byla tím, co mi pomáhalo. Třeba ve chvílích, kdy jsem prožívala obrovskou úzkost a napětí, byla jeho láskyplná ruka krásnou kotvou. Tím, co mi pomáhalo udržet se při životě a při smyslech.

Dopady blízkého spaní s cizími lidmi

Možná tě teď napadá, jak je to třeba v bytovém domě. Tam, kde se dle konkrétních dispozic a zařízení bytů může stát, že spíš v energetickém poli nejen tvého životního partnera, ale i svého souseda. Protože běžná zeď v šíření energie rozhodně není ochranou.

Hodně záleží na tom, co je tvůj soused za člověka a jak moc jsi citlivý na energie. A také jak moc jsi zakotvený sám v sobě. Pole tvého souseda ti může pomáhat, ale může tě i rušit. Může ti dokonce i škodit. Pokud je tvé lůžko u nějaké společné zdi a špatně se ti spí, může být navině tvůj soused. Můžeš to vyřešit tím, že změníš umístění tvého lůžka.

Mám své zkušenosti z nemocnice. Tehdy, když jsem prožívala tak těžkou psychospirituální krizi, že jsem potřebovala hospitalizaci.

Vzpomínám si, jak jsem ve stavu obrovských vnitřních pohybů, ve chvíli, kdy jsem byla nesmírně křehká a na hranici možností mé vlastní existence, byla na pokoji s dalšími pěti lidmi. Kdy jsem musela spát v těsné blízkosti lidí se schizofrenií, těžkou úzkostí, depresí, sebevražednými úmysly a dalšími těžkými stavy.

Vzpomínám si, jak jsem velmi intenzivně cítila vliv jejich energie a mnohdy to pro mě byly silně ohrožující zkušenosti. Toto je aspekt, který se v našem zdravotnictví vůbec nezohledňuje.

A i lidé s tzv. fyzickými nemocemi jsou v nemocnici nuceni spát velmi blízko jiných, naprosto cizích lidí, jejichž energie je většinou silně disharmonická.

Větší prostor mezi lůžky v nemocnicích a dalších zařízeních je hudbou budoucnosti. Za kterou budu v rámci mého projektu Medicína v souladu - medicína nové doby kopat i já.

A co společné spaní s dětmi?

Dnes už se ví, že společné spaní s dětmi v době, kdy jsou ještě miminky nebo batolaty, je obrovsky přínosné a prospívající. Pokud je ti s tvými dětmi příjemně a užíváš si vzájemného úzkého kontaktu, není důvod to měnit. A pokud i tvé děti jsou ve tvé blízkosti spokojené, spi s nimi dál.

Pokud jsi vnitřně hodně rozháraný, tvé energetické pole se stává silně disharmonickým. Pak možná tvé děti ani nebudou chtít ve tvé blízkosti spát. Tvá energie jim může způsobovat takovou nepohodu, že je pro ně lepší, když spí samy. A ony samy si to velmi pravděpodobně vyberou.

Silně disharmonické energetické pole matky může být i jedním z důvodů, proč některé děti odmítají být nošeny v šátku. 

Jak vidíš, nic neplatí absolutně. To nejdůležitější je, vnímat své vlastní signály a signály tvých blízkých, které tě jasně vedou.

Doporučení pro tebe

Rozhodně netvrdím, že je oddělené (nebo oddálené) spaní nejlepším řešením pro každého. Pokud se však cítíš osloven, vyzkoušej to. Doporučuje se takto spát alespoň 7 - 10 dní, abys mohl pozorovat, jaký to má na tebe vliv.

Je potřeba počítat s tím, že oddálené spaní ovlivní nejen tebe, ale i tvého partnera. Emočně i energeticky. Je potřeba trochu více opečovat vzájemný vztah, aby se tvůj partner necítil opuštěný. A také mu vysvětlit, že i on může na sobě cítit nějaké změny.

Síla záměru

Na tomto mém příběhu můžeš krásně vidět, jak funguje záměr. Jak mocná síla to je. Můžeš vidět, že záměr je skutečně tím, co uvádí věci do pohybu.

Když dokážeš pracovat se záměrem, jsi skutečným vědomým tvůrcem svého života.

Je však potřeba říci to, že síla záměru záleží na tvé vnitřní síle. Nakolik jsi vědomý a nakolik je tvé vědomí zakotvené ve tvém těle. Čím máš rozvinutější vědomí (tedy čím většího jsi došel poznání), a čím je tvé vědomí více ukotvené ve tvém těle, tím je síla tvého záměru větší.

Ale dá se to kompenzovat tím, že záměr tvoříš déle a posiluješ ho tím, že se k němu po nějaký čas vracíš. Tím mu dáváš více své vlastní energie a on pak lépe roztáčí kolečka existence tak, aby mohl být naplněn.

To nejpodstatnější k tvorbě záměru a efektivní práci s ním najdeš v článku Milování před duchy, s duchy a práce se záměrem v 8 bodech.

Dárek pro tebe

Mám pro tebe dárek. Je to e-book, který jsem před pár lety napsala. Ještě v rámci jiného mého projektu, který již neexistuje. Je to e-book o spánku a snech.

Ukáže ti, jak si můžeš pro spánek vytvořit ty nejlepší podmínky. A mnoho se dozvíš ke snům a jejich symbolické řeči. Najdeš tam mnoho mých konkrétních snů s vysvětlením jejich významu. Tak, aby sis mohl navnímat, jakým způsobem řeč snů funguje. Aby ses mohl tomuto úžasnému vyššímu vedení v podobě snů otevřít i ty. Stojí to rozhodně za to.

Jak ti mohou sny pomoci

Sny ti mohou přinášet velmi důležité informace. Mohou ti pomoci porozumět tvému vnitřnímu světu nebo fázi vývoje, ve které se zrovna nacházíš. Mohou tě varovat před nebezpečím. Mohou ti ukázat část tvé budoucnosti nebo minulosti. Mohou ti pomáhat v mnoha ohledech. Mohou ti ukázat i část tvého poslání nebo něco, co ti pomůže k tomu, abys objevil a více poznal sám sebe.

Stačí kliknout na obrázek, ani e-mail nechci

Tento e-book jsem dříve prodávala. Teď si ho můžeš stáhnout zcela zdarma a ani od tebe nechci e-mail. Online produkty a ani e-mailing totiž nejsou součástí mé nové cesty.

Jen věz, že obsah e-booku je poplatný mému tehdejšímu vědomí. Dnes už bych ho napsala jinak. To mu však neubírá na hodnotě a ani na schopnosti ti mnoho ukázat.

Otevře se ti nové okno se souborem ke čtení nebo stažení.

Když klikneš na obrázky níže, otevře se ti v novém okně daný soubor. E-book se načítá trochu déle, tak buď trpělivý. V tomto okně můžeš číst nebo si e-book stáhnout do počítače - použij k tomu ikonky v pravém horním rohu.

Celkem  jsou tu pro tebe 3 soubory v pdf formátu. Samotný e-book, bonus a ještě dárek. A i když je v úvodu tohoto e-booku prosba, abys jej volně nešířil, již neplatí. 

Víš-li o někom, koho by tento e-book mohl zajímat, klidně mu jej pošli. Nebo ho odkaž na tento článek, aby si jej mohl stáhnout sám.

Ať ti slouží.

K tématu

K tématu zakotvování do hmoty - zakořeňování je tu pro tebe článek Jak je to s lidskými kořeny, silou ovocných stromů a škůdci.

Jsem tu pro tebe, kdybys potřeboval s něčím osobně pomoci.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.