Objevování a realizace lidského a božského potenciálu

Cesta k ryzímu, pravému, pravdivému, čistému a přirozenému žití

Rehabilitace ženství, mužství a sexuality

Cesta od nemoci k moci

Ariel Rea

Tvořím i další dva projekty.

Zde tvořím, nesu a realizuji vize medicíny, která léčí v souladu s principy a zákonitostmi života. Medicíny, která zohledňuje mnohaúrovňost lidských bytostí.

Projekt je určen pro lékaře a zdravotníky. Také pro nemocné a ty, kteří chtějí nahlédnout za oponu v oblasti vzniku nemoci, jejího léčení a také v oblasti slepých míst medicíny.

Zde tvořím, nesu a realizuji vizi vědy a výzkumu, který podporuje život.

Budu zde sdílet nové informace, pohledy do hlubších vrstev a příčin různých jevů. 

Také budu různými cestami katalyzovat vznik potřebných objevů. V tuto chvíli zejména čistých technologií.

Projekt je určen pro vědce, podporovatele vědy a ty, které zajímá věda a život sám.