Co vše se děje při menstruaci a proč je to dar 

 3 prosince, 2021

Ariel Rea

Menstruace není jen každoměsíční ztrátou krve. Je to velmi komplexní děj, který má své důležité místo v životě ženy. Pojď hlouběji nahlédnout do tohoto mystického procesu, ať už jsi žena, zvídavý muž nebo lékař či jiný zdravotník. 

projekt Medicína v souladu

Proč žena menstruuje

1. Biologická funkce

Tohle je všeobecně známé. Žena má menstruační cyklus proto, aby každý měsíc připravila svou dělohu na potenciální uhnízdění oplodněného vajíčka.

Menstruační krvácení odplaví starou děložní sliznici, která v předchozím cyklu nebyla využita pro růst lidského zárodku. Na uvolněném místě pak může začít růst nová, svěží, kyprá, jemná a výživná výstelka, která je jakousi peřinkou, do které se uvelebí oplodněné vajíčko.

projekt Medicína v souladu

2. Fyzická očista

Mnohem méně je známo, že během menstruace dochází i k celkové fyzické očistě ženy. Do menstruační krve, do stolice a dalšími cestami se z těla ve zvýšené míře vylučují nejrůznější toxické látky tak, aby byl ženin organismus co nejlépe připraven pro potenciální růst malého človíčka. Aby byl vhodným a co nejčistším a nejzdravějším prostředím. 

Toto je evolučně velmi důležitá funkce, protože zdraví a vitalita ženy se velmi úzce promítá i do zdraví a vitality jejího dítěte. Proto fyzická detoxikace ženina organismu hraje velkou a důležitou roli v zachování lidského druhu a jeho životaschopnosti.

projekt Medicína v souladu

3. Energetická očista

Ještě mnohem méně se ví, že ženské lůno je v reprodukčním věku místem s určitou unikátní energetickou daností. A to takovou, že je zvláštním způsobem energeticky otevřené, což umožňuje vstup duše dítěte do oplodněného zárodku.

Ovšem toto je i jistým, dá se říci, handicapem, protože ženské lůno je proto v reprodukčním věku místem, které do sebe ve zvýšené míře natahuje energie zvenčí. Pokud žena žije v energeticky nečistém prostředí, vztahu apod., její energetický systém je vystaven zvýšené zátěži pronikáním těchto energií do jejího lůna.

projekt Medicína v souladu

Při menstruaci se děje to, že nedochází pouze k fyzické očistě organismu ženy, ale i k očistě energetické. Krev jako jedna z energeticky nejsilnějších tekutin lidského těla je schopna na sebe mnoho rušivých energií navázat a mnoho skrze sebe vyloučit.

Přes menstruační krvácení pak žena často nečistí jen své vlastní energie, ale i energie, se kterými se setkává ve svém osobním i pracovním životě, čistí energie jejího partnera, se kterým žije a se kterým se miluje, a může čistit i energie jejího rodu a kolektivní energie.

Míra a rozsah energetické očisty se odvíjí od toho, jak je žena vnímavá, jak je spojená sama se sebou, jak moc je energeticky otevřená i jaké úkoly na sebe v rámci dané inkarnace vzala.

projekt Medicína v souladu

4. Uzemnění a zakotvení

Menstruační cyklus pro ženu znamená cyklické změny a mnohdy i nepohodlí, které ji vrací do kontaktu se sebou sama, do kontaktu se zemí, do kontaktu se životem.

Cyklus je dynamika hormonů, energií a dalších jevů, které mimo výše popsané úkoly mají za úkol ženu dostat odněkud z výšek nebo z chaosu zpátky na zem. Tak, aby byla schopná počít, odnosit a porodit zdravé dítě. Aby byla spojená se svými instinkty a svou intuicí, které jí dávají možnost dobře reagovat na cokoliv potenciálně nevhodného nebo nebezpečného. Na to, co by mohlo ohrozit ji, její dítě, a tak i pokračování lidského rodu.

Během menstruace se toto vnitřní spojení zintenzivňuje a žena se ve zvýšené míře uzemňuje a zakotvuje.

projekt Medicína v souladu

5. Změna vědomí a spirituální růst

Menstruační cyklus s sebou přináší různé fáze, ve kterých se ženě mění stav vědomí.

Při menstruaci je žena ve zvláštním stavu vědomí a je zároveň vědomím hodně stažená dovnitř. Má prohloubenou intuici a schopnost vhledu.

Může tak čerpat moudrost ze svého nitra nebo k ní i jiným způsobem skrze sebe dojít.

projekt Medicína v souladu

Menstruace je dar

Mnohé ženy na svou menstruaci nadávají, ale i přes všechna omezení a nepohodlí je to skutečně dar. 

Menstruace, potažmo menstruační cyklus je jedním z důvodů, proč ženy žijí déle a trpí mnohem méně některými nemocemi ve srovnání s muži. 

Menstruační cyklus dává ženě možnost zažívat nejrůznější proměny sebe sama, a tak je její život o to obohacen.

Umožňuje jí také žít ve větším spojení se sebou sama, se životem, s energií planety Země a čerpat z těchto spojení energii, výživu a moudrost.

Umožňuje jí být více ženou.

projekt Medicína v souladu

Chraňme menstruaci

Z výše uvedeného je ti už možná zřejmé, že je velká škoda, pokud žena o menstruaci přijde. Ať už chirurgickým zákrokem, užíváním hormonů, podvýživou či z dalších důvodů. 

Hojně užívaná hormonální antikoncepce zcela blokuje všechny tyto ozdravné a očistné i další mechanismy, protože zcela mění veškeré hormonální a další pochody v těle. Krvácení při užívání hormonální antikoncepce je ve své podstatě pouze kosmetické, je špiněním, které ženě nijak zvlášť neslouží.

A pokud žena přijde o dělohu či vaječníky nebo jejich funkci, pak je to stav podobný, jen již nezvratný.

projekt Medicína v souladu

Pro lékaře a zdravotníky

Darů menstruace by si měl být vědom i každý lékař nebo jiný zdravotník, který se ženami v rámci své praxe pracuje. Proto, aby vždy preferoval přirozený menstruační cyklus a zbytečně do něj nezasahoval. Tak, aby se vždy nanejvýše zasazoval o to, aby nebylo zasahováno do ženských reprodukčních orgánů a ani do přirozených hormonálních dějů.

projekt Medicína v souladu

Buďme k menstruující ženě ohleduplní

Menstruace je velmi speciálním obdobím v životě ženy a klade na ženu zvláštní nároky. Může být provázena nižší výkonností, silnou únavou, menší komunikativností, nevolností, bolestmi a dalšími potížemi. Proto by menstruující žena měla požívat větší ohleduplnosti okolí a tato fáze jejího cyklu by ideálně měla být zohledněna i v rámci její pracovní činnosti.

V přírodních kulturách bývá menstruující ženě dopřán zvláštní prostor pro prožití tohoto období a žena je zproštěna namáhavé práce a dalších povinností. Pojďme se inspirovat. Protože žena, která v tomto období více odpočívá, využije tohoto období ke své harmonizaci a ke svému růstu.

projekt Medicína v souladu

Tenhle svět totiž velmi potřebuje ženy, které mají co dávat.

Potřebuje ženy, které nejsou jen uštvanými a vyprázdněnými bytostmi v ženském těle.

Potřebuje ženy, které jsou ženami celým svým bytím.

Potřebuje ženy, které jsou si vědomy samy sebe a své hodnoty.

Potřebuje ženy, které jsou plné lásky, kterou mohou dávat světu.

projekt Medicína v souladu

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.