Co nejvíc ovlivňuje tvůj život 

 19 ledna, 2022

Ariel Rea

Ukážu ti hluboké souvislosti, abys mohl lépe porozumět tomu, jak si sám utváříš svůj život a proč vlastně někdy trpíš. Uvidíš i to, co by ideálně mělo být záměrem i cílem tvé vnitřní práce. Také kým se ve výsledku můžeš stát, jak můžeš svůj život žít.

projekt Ariel Rea

Největší vliv na tvůj život

Největší vliv na tvůj život nemají vnější okolnosti ani druzí lidé. Ani tvá karma, ani jistá předurčenost, tvůj osud.

Největší vliv na tvůj život, na to, jak se máš a co prožíváš, máš totiž ty sám.

Tím, jak sám sebe a životní události vnímáš a to, jakým způsobem se sebou zacházíš. 

projekt Ariel Rea

Ironie existence

Ironií existence je však to, že tvé vnímání sebe sama, vnímání životních událostí i tvé zacházení se sebou se do značné míry odvíjí od vnějších okolností a druhých lidí. Od toho, čím jsi v minulosti prošel. A myslím tím tvou minulosti v tomto životě i v životech předchozích.

projekt Ariel Rea

1. Vliv dětství

Odvíjí se do značné míry od toho, jaké jsi prožil dětství.

Od toho, jak se na tebe dívali a jak tě vnímali tví nejbližší a další lidé. Protože tím tvořili tvé sebepojetí i tvou sebehodnotu. 

Odvíjí se od toho, jak tě tví rodiče učili nakládat se životem i zacházet se sebou sama. Jaké programy jsi od nich do sebe nasál. Jaká zranění jsi utržil. Jaké události jsi prožil a jak jsi jim rozuměl. 

projekt Ariel Rea

2. Vliv podmínek místa k životu i podoby společnosti

Odvíjí se i od toho, v jakém časoprostoru a v jakých rodových a kolektivních programech a tlacích žiješ.

projekt Ariel Rea

3. Vliv minulých životů

Odvíjí se i od toho, jaké neuzavřené a nevypořádané záležitosti máš ze svých předchozích vtělení. Od toho, s kým tě v tomto životě váže nějaká karmická smyčka apod.

projekt Ariel Rea

Vše se dá neutralizovat

Sice tě toto vše silně formuje a ovlivňuje, ale svou vnitřní prací můžeš všechny tyto "negativní" vlivy neutralizovat.

Paměťové stopy na zranění, která jsi utržil, v tobě již navždy zůstanou. Protože to, co se událo, již nelze odestát. Ovšem budou v tobě uloženy bez negativního emočního náboje. Aniž by nadále negativně ovlivňovaly tvůj život.

A tak je to i s mnoha dalšími "negativními" vlivy, kterým jsi byl vystaven.

projekt Ariel Rea

Vše se dá zužitkovat

A nejenomže můžeš všechny tyto vlivy neutralizovat, ale dokonce z nich můžeš pro sebe mnoho vytěžit. Můžeš si udělat mnoho poznání. Můžeš překonávat výzvy a překážky, a tak sílit a růst...

projekt Ariel Rea

Role oběti

Pokud žiješ ještě v roli oběti, pak svou pozornost obracíš převážně směrem ven. 

Vnější okolnosti a druzí lidé jsou příčinami tvých potíží, jsou příčinou toho, že se ti nedaří a nevede tak, jak bys rád.

Vnější okolnosti a druzí lidé jsou hromosvody tvých emocí, jsou adresáti tvých negativních pocitů a postojů.

Vnější okolnosti a druzí lidé jsou příčinami a účastníky tvých bojů.

Za nic na světě by tě ale nenapadlo, že si v podstatě celý svůj život tvoříš sám.

projekt Ariel Rea

Sen o realitě a nevědomý tvůrce

Nenapadlo by tě, že podle toho, co tě v minulosti utvářelo, podle toho si svou realitu tvoříš. Že si svou realitu tvoříš tak, že si ji vysníváš. Že svůj vnitřní svět otiskuješ do toho vnějšího a zpět se to vrací zase k tobě.

Tvůj sen o realitě tvou realitu skutečně do značné míry utváří. A podle toho, co sníš, to i prožíváš. Jsi tvůrce a designér svého života a přitom to netušíš. To je ta zrada. Ta největší zrada. Jsi tvůrce, ale nevědomý.

projekt Ariel Rea

Pokud jsi měl krásné a harmonické dětství, máš nakročeno k příjemnější životní realitě. Pokud jsi prožil těžké dětství nebo tvůj život provází jiné těžké okolnosti, máš nakročeno k životu plném problémů a výzev. Není to tak absolutně, ale ve své podstatě to tak je.

Ale jak už jsme si řekli výše, vše můžeš neutralizovat a zužitkovat, a tak transformovat.

projekt Ariel Rea

Vědomý tvůrce

Když prohlédneš a začneš vystupovat z roli oběti, začínáš žít roli vědomého tvůrce. Člověka, který si vědomě a záměrně tvoří svůj život. Člověka, který rozumí principům existence i zákonům manifestace.

Tvoříš si svůj život ne tolik ve smyslu konkrétní podoby událostí a okolností (i když do určité míry se to také děje), ale hlavně ve smyslu konkrétní podoby tvého vnitřního světa, tvých reakcí na veškeré události a okolnosti.

Ty sám si totiž vybíráš, jak chceš reagovat na tu kterou událost, ty sám si volíš, jak sám sebe i svůj život prožíváš a vnímáš. Nejsi otrok vložených vnitřních programů, jsi člověk, který vložené vnitřní programy ze sebe odstranil nebo alespoň si jich je vědom, a proto jim tolik nepodléhá.

Také si tvoříš vědomě svůj život ve smyslu toho, že sám se sebou zacházíš tak, aby ses postupně stále více přibližoval zdravému středu, dobré rovnováze, silnému spojení se svými součástmi (tělo a duše) a silnému spojení s existencí a jejími proměnami.

projekt Ariel Rea

Ne každý to vidí, i když tomu rozumí

To, že si svůj život v podstatě vysníváš, že svůj život tvoříš svými myšlenkami a dalšími způsoby, je celkem jednoduché pochopit, ale vidět to na svém životě přímo, v konkrétních projevech, se nedaří každému. 

Je to samozřejmě věc kvantitativní, to znamená, že míra toho, jak to dokážeš vidět, se v čase může postupně prohlubovat. Můžeš takto postupovat v podstatě donekonečna. Vidíš víc vrstev každé události, vidíš více tu nekonečnost konkrétních dopadů, ten dominový efekt, který každá sebemenší událost vytvoří.

Můžeš více žasnout nad dokonalostí života a jeho nekonečnou nekonečností. Můžeš prožívat život jako vzrušující mystérium.

projekt Ariel Rea

Vnitřní vesmír

Každý z nás má v sobě svůj vlastní vesmír. Naprosto jedinečný, neopakovatelný. Tvůj vnitřní vesmír je alchymie tvé duše, tvého těla a toho, co jsi prožil. Ty jsi přitom mocný tvůrce svého vnitřního vesmíru a tím i tvůrce svého života.

Klíčové je to, jaký pro tebe nějaké události, vlivy, ty sám i další lidé mají význam. 

Jak sám sebe i druhé vnímáš, jak o sobě a o druhých smýšlíš, co sobě a druhým připisuješ, co na sebe a na ně projikuješ. 

Po čem toužíš, co chceš a dokonce i to, co nechceš.

Jak moc vyrostlo tvé ego a do jaké míry se s ním ztotožňuješ...

projekt Ariel Rea

Ty a druzí lidé

Tvůj vnitřní vesmír se dostává do interakcí s vnitřními vesmíry druhých lidí.

A podle toho, jak moc jsou vnitřní vesmíry druhých lidí kompatibilní s tvým vlastním vnitřním vesmírem, podle toho si s lidmi více nebo méně rozumíš.

Velmi silně to utváří tvé vztahy s lidmi.

projekt Ariel Rea

Proměna vnitřního vesmíru

Pokud jdeš cestou vědomého tvůrce, ve své podstatě děláš hlavně to, že přeskládáváš a přetváříš svůj vnitřní vesmír tak, aby  byl v souladu s principy a zákonitostmi života, existence a celého Vesmíru.

projekt Ariel Rea

Kdy méně trpíš

Čím více je tvůj vnitřní vesmír v souladu s existencí, tím méně trpíš.

Méně trpíš proto, že:

projekt Ariel Rea

1. Neodchýlíš se příliš

Nacházíš se v proudu života a stačí jen malé impulzy k tomu, aby ses do něj vrátil, pokud se odchýlíš. Neodchýlíš se totiž příliš daleko právě proto, že jsi v proudu, který tě vede a unáší.

projekt Ariel Rea

2. Rozumíš, a proto se nezasekáváš v minulosti

Navíc rozumíš i tomu nepříjemnému, co prožíváš, vidíš, jak tě to utváří, proměňuje a posouvá, a tak se nezasekáváš v negativních emocích a postojích. Prožiješ a jdeš dál. Zbytečně se nevracíš do minulosti, a proto jsi více přítomný a tím zase více v proudu.

projekt Ariel Rea

3. Nevymýšlíš budoucnost

Také méně obracíš svou pozornost do budoucnosti, k tomu, jak konkrétně se tvá budoucnost bude odvíjet, jak bude vypadat. Víš, že nemůžeš nikdy vykonstruovat ani vymyslet to, jak se přesně věci udějí, a proto se přesnou podobou budoucnosti tolik nezabýváš. Proto jsi více přítomný a tím zase více v proudu.

projekt Ariel Rea

4. Máš záměr, ale nelpíš

Držíš si jasnou vizi nebo záměr, kterým tvoříš svou současnou i budoucí realitu. Nelpíš ale na konkrétní podobě a projevení tvého záměru, tvé budoucnosti, což má další blahodárný efekt.

Méně lpíš, a proto má existence volnou ruku k tomu, aby ti přinesla tu nejlepší možnou verzi toho, po čem toužíš a o čem sníš. Tak, aby to bylo v souladu s tvou vizí, s tvým záměrem, a přitom ti to přineslo maximum možného. Tím většinou získáváš mnohem víc než jsi schopen si vůbec představit. Realita tě velmi příjemně překvapí. Proto žiješ v radostnějším nastavení, ve větší důvěře v život, ve větším odevzdání se silám života, a proto jsi víc v proudu.

projekt Ariel Rea

Kdy víc trpíš

Čím méně je tvůj vnitřní vesmír v souladu s principy a zákonitostmi života, existence a celého Vesmíru, tím větší bolest, tlaky a utrpení ve svém životě zažíváš. 

Pokud jsi totiž uvnitř sebe méně v souladu s existencí, pak se potenciálně můžeš více odchýlit od jejího proudu. Navíc s proudem existence nedokážeš dlouhodobě plout. Proto se zmítáš od břehu k břehu.

Když jsi u břehu, potom tě život bude muset hodně tlačit opačným směrem, aby tě vrátil tam, kde bys měl být.

Někdy ti nechá pocítit i to, jaké to je, když jsi přesně na opačné straně, než na které jsi předtím byl. To proto, abys mohl zakusit protipóly a lépe nacházet zdravý střed.

projekt Ariel Rea

Co utrpením získáváš

Tím zmítáním, bolestí, tlaky a utrpením si přitom děláš mnoho zkušeností. Učíš se mnoho o sobě i o životě. O životě a jeho silách i jeho principech a zákonitostech v konkrétních projevech.

Máš příležitost si přeskládávat svůj vnitřní vesmír tak, aby byl o něco víc v souladu s existencí, tak, abys poté mohl plout blíže středu, víc s proudem.

Tuto příležitost má každý, ale ne každý z ní vytěží stejnou měrou. To už závisí od alchymie dané konkrétní duše a života, který žije. Od toho, jak je zkušená a co je v ní všechno vepsáno.

projekt Ariel Rea

Co je cílem

Cílem tvé vnitřní práce (často podnícené tlaky a nepohodlími života) je uvést sebe sama do souladu s existencí. Tak, abys plul čím dál tím více, déle a přesněji v tom nejproudovatějším proudu. :))

projekt Ariel Rea

Čím se stáváš

Pak se stáváš ryzím životem, ryzím bytím, které je ničím a zároveň vším.

Stáváš se mocným tvůrcem a rychlým manifestátorem svých hlubokých tužeb a potřeb.

Jsi si plně vědom své síly, realizuješ svůj potenciál, a přitom žiješ v čistotě záměrů i činů a ve velké pokoře vůči životu a jeho silám.

Stáváš se léčitelem celého světa už jen tím, že jsi.

Stáváš člověkem, který svůj život žije v lehkosti a radosti. Nepřetlačuješ život, život sám tě unáší a ty se jeho silám nebráníš. Nevynakládáš proto na žití žádné zvláštní úsilí, a proto cítíš lehkost. A radost často vyvěrá z lehkosti.

Tak ať se ti to všechno daří!

projekt Ariel Rea

K tématu

Video Jak zlepšit svůj život - rovina prožívání - díky 2 jednoduchým principům můžeš postupně proměňovat svůj vnitřní svět - měnit to, jakým způsobem věci vnímáš

Proč existuje temnota, bolest a utrpení - o tlacích života trochu z jiného úhlu

Video Životní vztah a jak tvořit vzrušující a podporující partnerské vztahy - to nejzásadnější pro tvé vztahy

Milování před duchy, s duchy a práce se záměrem v 8 bodech - jak zlepšit svůj život skrze práci se záměrem - jak to udělat, aby sis život utvořil lepším a takovým po jakém toužíš

projekt Ariel Rea

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.