Absurdity očkování proti Covidu 

 10 dubna, 2021

Ariel Rea

Zase to přišlo. Další silný impulz k tomu, aby vznikl článek o Covidu. Covid je téma, které odkrývá naše pomatení a nedůvěru v přirozené síly člověka. Hned sám uvidíš.

Absurdita současné situace

Pozoruji, jak se indikuje to, co by  mělo být v zásadě kontraindikováno. 

Pozoruji, že se lidé očkují proti Covidu, i když již infekci zdárně a bez jakýchkoliv komplikací prodělali. 
Že se navíc očkují očkovací látkou, která nemá dlouhodobě ověřenou bezpečnost a je ve stádiu předběžného schválení.
Výrobce jedné očkovací látky (možná je těchto výrobců více) má dokonce bezprecedentní mezinárodní pardon. Je zcela zproštěn jakékoliv zodpovědnosti za případné komplikace. 

Dojmologie

Dokonce se ke mně doneslo, že je člověk považován za déle bezpečného z hlediska přenosu Covidu, když se očkuje než když infekci přirozeně prodělá. Nevím, odkud to vzešlo, ale i jen to, že se to tu šíří, je alarmující. Ukazuje to naprostou nedůvěru v přirozené síly člověka.

V tuto chvíli máme data jen o krátkodobé účinnosti vakcíny a dosud nebylo možné zjistit a prokázat, jak dlouho účinek vakcíny vydrží.
Stejně tak v tuto chvíli nevíme, jak dlouho vydrží přirozená imunizace po prodělané infekci. Ovšem tady je pravděpodobné, že zdravý organismus na prodělanou infekci nezapomene nikdy. Možná už nebude hladina specifických protilátek detekovatelná, ale to neznamená, že imunitní systém na Covid zapomněl. Pouze dobře hospodaří se zdroji a nevytváří protilátky proti Covidu, když nejsou potřeba.

Na jakém základě se tu dělají závěry, že očkování chrání lépe?

Kam jsme se to dostali?

Kde je zdravý selský rozum?

Jak je možné, že se tady tohle všechno děje?

Znepokojující praxe

Jak je možné, že se v médiích objevují doporučení očkovat i ty, kteří infekci již prodělali?
Jak je možné, že je takto informačně tlačeno na lidi, aby do sebe nechali píchnout očkovací látku, která může mít dohru v podobě vážných nežádoucích účinků, i když očkování nepotřebují?
Jak je možné, že je přirozená imunizace považována za méně bezpečnou z hlediska přenosu viru než očkování?
Jak je možné, že v situaci, kdy je poptávka po vakcíně větší než skutečné možnosti, se takto neúčelně plýtvá?

Je tu řada lidí, kteří vidí v očkování spásné řešení a netrpělivě na ně čekají. A místo toho, aby se s očkovacími látkami zacházelo efektivně, aplikují se tam, kde to není potřeba. Třeba na zdravotníka, který infekcí Covidem zdárně prošel.

Pojďme si to ukázat pěkně po selsku

Přirozená infekce stimuluje imunitu kompletním spektrem antigenů viru. Proti tomu očkovací látka obsahuje upravený virus, jeho část nebo část jeho genetické informace. Pokud tedy konkrétní očkovací látka neobsahuje celý původní virus nebo celou jeho genetickou informaci, jsou antigeny viru cíleně vybrané a jejich spektrum je omezené.

Přirozená infekce stimuluje všechny složky imunity, které jsou v boji s virem potřeba. Navíc v přirozené posloupnosti. Proti tomu očkování vpravuje antigeny viru nebo jeho genetickou informaci do těla tak, že obchází přirozené cesty. Nestimuluje tedy všechny složky imunitního systému a tento stimul nemá atributy přirozeného průběhu.

Vítěz versus účastník

Imunitní systém, který se s Covidem vypořádá přirozeně, je vítězem ve skutečném boji. Tento boj není žádným cvičením, je to skutečný syrový boj se silou viru. Boj, který obrovským způsobem stimuluje imunitní systém. Je to boj, který sestává z mnoha bitev. Z bitev na mnoha úrovních imunity.
Imunitní systém, který je proti Covidu stimulován očkováním, je účastníkem jedné bitvy. Tato bitva není kompletním bojem, je jakýmsi cvičením. Když imunitní systém očkovaného člověka dostatečně nebojuje, nic se nestane. Nezemře na infekci, protože je to jen očkování. A nejenomže se nic nestane, ale znamená to také, že se proti viru neposílí. Takzvaně na očkování neodpovídá.

Problém versus pohoda a džez

Když nebude imunitní systém člověka dostatečně odpovídat v rámci jakékoliv přirozené infekce, je to velký problém. Člověk pak může zemřít i na chřipku nebo jakoukoliv jinou infekci. Když imunitní systém infekci zvládne, je jasné, že obstál.

Když nebude imunitní systém člověka dostatečně odpovídat v rámci očkování, nic se neděje. Někdo vytvoří odpověď, kterou vyhodnocujeme jako dostatečnou, někdo nikoliv.

Přirozená infekce je naprosto nesrovnatelně silnějším impulzem, který vytvoří obecně v rámci populace i naprosto nesrovnatelně silnější a spolehlivější odpověď. 

Hladina specifických protilátek není vypovídající srovnávací parametr

Může se stát, že bude hladina konkrétních vybraných specifických protilátek u očkovaného a přirozeně imunizovaného člověka stejná. To ovšem vůbec neznamená, že by očkování posílilo organismus stejně jako přirozená infekce. Takto to rozhodně nestojí.

Vždyť hladina konkrétních specifických protilátek je jeden z velké množiny aspektů. Kdybychom skutečně reálně chtěli srovnat účinnost očkování a přirozené infekce, byl by to celý paket nejrůznějších parametrů. A navíc je tu řada věcí, které se tu v rámci odpovědi na infekci účastní, a přitom se změřit ani nedají.

Pokud si tedy někdo myslí, že ke srovnání stačí jednoduše změřit hladinu určitých specifických protilátek, je to škodlivý redukcionizmus. 

Je to obrovský rozdíl

Možná už vidíš, jak obrovský rozdíl to je. Jak velmi se liší očkování od přirozené infekce.

Samozřejmě tu nepopírám a nezpochybňuji očkování jako takové. A ani nesnižuji jeho užitečnost. Ukazuji tu absurditu současné situace a naše pomatení.

Metály a uznání pro nedochůdče

Teď tu máme situaci, kdy nejenom politici, ale i zdravotníci vyzdvihují účastníka dílčí bitvy, o kterém vůbec nevíme, jak si v této bitvě vedl, nad skutečným vítězným bojovníkem.

Kdy se zásluhy a metály přiznávají nedochůdčeti, které nemuselo vůbec reálně bojovat. Které vůbec nemuselo prokázat svou schopnost vybojovat boj s Covidem. Které možná trochu bojovalo a možná nebojovalo vůbec.

Skutečný vítězný bojovník je považován za méněcenného a je  mu doporučeno, aby se učil od nedochůdčete. (Viz doporučení očkovat i ty, kteří infekci přirozeně prodělali.)

Imunitní systém, který zvítězil v reálném boji, je popelkou a imunitní systém, který pouze absolvoval cvičení v podobě očkování s nejasným výsledkem, je královnou.

Už to taky vidíš?

Jak by to mělo být, aby to dávalo smysl

Rozhodně by v tuto chvíli neměli být očkovaní ti, kteří infekci Covidem zdárně prodělali.
U Covidu v rámci celé populace by měla být preferovaná přirozená imunizace infekcí zejména proto, protože obecně poskytuje silnější a spolehlivější imunitní odpověď. Ta ve výsledku lépe chrání i rizikové skupiny obyvatel.

Znamená to nechat průměrně zdravé lidi, tedy většinu populace, normálně žít. Tak, aby se s virem mohli přirozeně setkat a vypořádat. Umožnit jim očkování, pokud se budou cítit být ohroženi, ale nenutit je a nenabádat je k němu. Namísto toho je informovat je o přirozených cestách sebeposílení.

Infekce Covidem má těžší průběh u lidí, kteří

  • jsou plní strachu, emoční bolesti a nezpracovaných záležitostí
  • nenaplňují své skutečné potřeby a touhy
  • jsou vyčerpaní a výrazněji vychýleni z životní rovnováhy
  • se stále ženou vpřed aniž by se zamysleli, kam jdou a proč
  • se nedokáží zastavit, zklidnit a nabrat síly
  • se nedokáží radovat ze života
Pouze u rizikových skupin by mělo být zvažováno očkování. A také u rizikových skupin dávají smysl ochranná opatření ve smyslu roušek a dalších omezení.

Navíc by se mělo hledět hlavně na to, jak rizikové lidi posílit i dalšími cestami. Třeba doplňováním vitamínu D a dalšími režimovými a výživovými opatřeními. Tak, abychom mohli zvýšit jejich přirozenou odolnost a dopřát jim běžný mezilidský kontakt.

Člověk je společenský tvor a dlouhodobá izolace mu nesvědčí. Hřejivý lidský kontakt je nesmírně posilující a může být ve výsledku účinnější než očkování člověka žijícího v domácím vězení.

Důležitá poznámka z 2.7.2021

Vyplouvají tu napovrch vážné pochybnosti o bezpečnosti vakcín proti Covidu.

Také se ke mně dostaly zprávy o tendenčních vědeckých studiích, které sloužily jako podklad ke schválení vakcín. 

Navíc vidím naprosto neetické a ve své podstatě nelidské tlaky na očkování.

K tomu tu běží naprosto jednostranná vládní propaganda očkování, která naprosto bagatelizuje a zamlčuje rizika.

TO VŠE MĚ VEDE K VELKÉMU ZNEPOKOJENÍ STRAN VAKCÍN PROTI COVIDU.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.